mgr PATRYCJA CHRUŚCIEL

Dane kontaktowe

Konsultacje

Publikacje

 
2019
 
CHRUŚCIEL Patrycja,  “Pays, bastion et forteresse catholique? À propos de la construction du sens social du nom propre Pologne dans le discours de la presse écrite”, Romanica Wratislaviensia, 66, 2019, 163-176. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang.
Tom czasopisma ma własny tytuł: “Post-sécularité: nouvelles perspectives”
DOI: 10.1919195/2665.66.13
Bezpośredni dostęp do tekstów również na portalu Czasopisma Naukowe w Sieci :
http://rwr.sjol.eu/category
 
 
2018
 
CHRUŚCIEL Patrycja, “La formule plombier polonaise dans la presse écrite”, Orbis Linguarum, Vol. 50, 2018, 37-49. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz ang.
ISSN 1426-7241
Tytuł numeru : En quête du sens
 
CHRUŚCIEL Patrycja, JASIŃSKA Inez, „O budowaniu znaczeń w dyskursie prasowym w ujęciu komparatywnym – na przykładzie zamachów w Norwegii w 2011 roku”, Studia Linguistica, XXXVII, 2018,  25-54. – Bibliogr.
(AUW nr 3865)
Dostęp : http://slin.wuwr.pl/category/-707
Link zweryfikowany 1.02.2019 r.
 
CHRUŚCIEL Patrycja, “Konstrukcja znaczeń w dyskursie prasowym”, [w:] Język a media. Wzory języka we współczesnych mediach, red. nauk. Bogusław Skowronek, Ewa Horyń, Agnieszka Walecka-Rynduch, Kraków, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2018, 37-48. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. pol. i ang. 
(„Prace Monograficzne” ;  846)
DOI 10.24917/9788380841208.3  
ISBN 978-83-8084-120-8
 
CHRUŚCIEL Patrycja, “Pojęcie dyskursu we francuskiej lingwistycznej analizie dyskursu”, [w:] Język i kultura w komunikacji społecznej. Tradycja – teraźniejszość – perspektywy, pod red. Aleksandry Drabiny-Różewicz i Anny Momot, Wrocław, Stowarzyszenie Młodych Twórców „Kontrast”, 2018, s. 9-23. - Bibliogr. – Streszcz. w jęz. pol. i ang.
ISBN 978-83-937755-4-5 
Bezpośredni dostęp do tekstu na stronie : https://depot.ceon.pl/handle/123456789/15587  Link zweryfikowany 5.09.2018 r.
 
2017
 
CHRUŚCIEL Patrycja, “Vers le sens social du phénomène du djihad : cas des djihadistes”, Romanica Wratislaviensia, 64, 2017, 123-132. - Bibliogr. – Streszcz. w jęz ang.  (Tom czasopisma ma własny tytuł: “Amitié”) (AUW nr 3774).  Bezpośredni dostęp do tekstu  również na portalu Czasopisma Naukowe w Sieci : http://rwr.sjol.eu/category/-606

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)