Rada Naukowa

 

Rada Naukowa

 

Rada Naukowa doradza w kwestiach związanych z rozwojem czasopisma Italica Wratislaviensia, czuwa nad jego poziomem naukowym, troszczy się o popularyzację wyników badań naukowych w nim publikowanych. Członkowie Rady wspomagają proces recenzowania i promują czasopismo w swych środowiskach naukowych.

 

 

Członkowie Rady Naukowej:

 

Sonia Maura Barillari, Università degli Studi di Genova (Italy)

Ingeborga Beszterda, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Poland)

Ilde Consales, Universià degli Studi "Roma Tre" (Italy)

Valeria Della Valle, Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (Italy)

Barbara De Serio, Università degli Studi di Foggia (Italy)

Pierangela Diadori, Università per Stranieri di Siena (Italy)

Giacomo Ferrari, Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” (Italy)

Giorgia Grilli, Università di Bologna (Italy)

Monika Gurgul, Uniwersytet Jagielloński (Poland)

Jadwiga Miszalska, Uniwersytet Jagielloński (Poland)

Roberta Pederzoli, Università di Bologna (Italy)

Olga Płaszczewska, Uniwersytet Jagielloński (Poland)

Piotr Salwa, Accademia Polacca delle Scienze, Roma (Italy)

Cecilia Schwartz, Stockholm University (Sweden)

Lucinda Spera, Università per Stranieri di Siena (Italy)

Joanna Ugniewska-Dobrzańska, Uniwersytet Warszawski (Poland)

Monika Woźniak, Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (Italy)

 

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

 

Polski

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)