dr JOANNA KOTOWSKA-MIZINIAK

Dane kontaktowe

Stopnie i tytuły naukowe

Uzyskanie stopnia doktora - 24.01.2017 r.

Konsultacje

Funkcje i prace organizacyjne

--> Recenzent naukowy (rocznik "Cahiers Claude Simon" - 2019; Wydawnictwo TYGIEL - 2020, "Litteraria Copernicana" - 2020).
--> Recenzent prac magisterskich i licencjackich (od 2017).
--> Sekretarz Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na studia I i II stopnia filologii francuskiej i hiszpańskiej (2012/2013, 2013/2014 i 2017/18).
 

Publikacje

2020
 
Joanna JAKUBOWSKA,  Joanna KOTOWSKA-MIZINIAK, Maja PAWŁOWSKA, Agata SADKOWSKA-FIDALA, Tomasz SZYMAŃSKI, Tomasz WYSŁOBOCKI, Panorama literatury francuskiej. Wojna a piśmiennictwo, Kraków, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2020, 152 s. – Bibliogr. - ISBN  978-83-242-3635-0
 
2019
 
KOTOWSKA Joanna,  “L’«infidélité onirique» dans L’Emploi du temps ou comment Michel
Butor polémique avec les idées de Gaston Bachelard”, Romanica Wratislaviensia, 66, 2019, 179-191. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang.
Tom czasopisma ma własny tytuł: “Post-sécularité: nouvelles perspectives”
DOI: 10.1919195/2665.66.14
Bezpośredni dostęp do tekstów również na portalu Czasopisma Naukowe w Sieci :
http://rwr.sjol.eu/category
 
KOTOWSKA-MIZINIAK Joanna, [rec.] Alexey Vishnyakov, L'oeuvre de Claude Simon. Un regard russe, Saarbrücken, 2017, 149 p., [w:]  Cahiers Claude Simon, Nᴏ 14, 2019, 283-285.  (Tom czasopisma ma własny tytuł: „ Comment savoir?”)
 
2018
 
KOTOWSKA Joanna, "La vision dysphorique de Michel Butor: la ville-personnage de L’Emploi du temps en tant que locus terribilis”, Orbis Linguarum, Vol. 52, 2018, 169-184. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz ang.   DOI: 10.23817/olin.52-23
 
KOTOWSKA Joanna, "Le traumatisme substantifié : la boue dans La Route des Flandres de Claude Simon"Literaport. Revue annuelle de la littérature francophone, 5, 2018, 181-187. – Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang., (Tom czasopisma ma własny tytuł: "Le traumatisme dans la littérature française et francophone").
 
KOTOWSKA Joanna, RĘBKOWSKA Agata,  “Vers une cartographie des recherches philologiques : observations à l’occasion du cinquantième anniversaire de la revue Romanica Wratislaviensia”,  Romanica Wratislaviensia, 65, 2018, 95-106. – Wykresy. - Bibliogr.  – Streszcz. w jęz. ang.  (Tom czasopisma ma własny tytuł: “De la philologie romane aux études françaises — évolution ou rupture ?")
(AUW nr 3827).
Bezpośredni dostęp do tekstów również na portalu Czasopisma Naukowe w Sieci : 
http://rwr.sjol.eu/category
 
2017
 
KOTOWSKA Joanna, L’eau et la terre dans l’univers romanesque de Claude Simon. L’obsession élémentaire, Paris, L’Harmattan, 2017, 249 s. – S. 241-248 : Bibliogr.  Coll. „Espaces Littéraires” 
ISBN 978-2-343-13075-0.
 
KOTOWSKA Joanna, “L’appel du néant substantiel : Claude Simon et la mort tellurique”, Romanica Wratislaviensia, 64, 2017, 133-143. - Bibliogr. – Streszcz. w jęz ang.  (Tom czasopisma ma własny tytuł: “Amitié”) (AUW nr 3774). 
Bezpośredni dostęp do tekstu  również na portalu Czasopisma Naukowe w Sieci :
http://rwr.sjol.eu/category/-606
 
 2014
 
KOTOWSKA Joanna, „ Du bol de lait à la cosmogonie. L’analyse du motif laiteux dans les romans de Claude Simon”, Romanica Cracoviensia, 14 (2014), 285-293. Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang i pol.
Zasób elektroniczny: http://www.ejournals.eu/Romanica-Cracoviensia/ . - Link zweryfikowany 5.02.2015
 
2013
 
KOTOWSKA Joanna, „Dwa żywioły bezkresu. Woda i powietrze w filozofii Gastona Bachelarda”, Racjonalia. Z punktu widzenia humanistyki, 3, 2013, 140-153. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang.
 
2012
 
KOTOWSKA Joanna, „Le soleil derrière le vitrail du meurtrier: l’étude des éléments envoûtants dans l’Emploi du temps de Michel Butor”, Altre Modernità, 2012, 218-230. – Bibliogr. -  (Tytuł numeru: Bachelard e la plasticità della material) - Dokument dostępny w World Web:
http://riviste.unimi.it/index.php/AMonline/article/view/2424/2652 - Link zweryfikowany 5.11.2012 r.

Udział w konferencjach

2019
 
Kwerenda naukowa (Bruksela/Brugia, 1-5.12.2019).
 
Udział (z referatem) w 4. międzynarodowej konferencji „Au Carrefour des sens" (Wrocław, 26-27 września 2019).
 
Udział (z referatem) w 34. międzynarodowej konferencji „Claude Simon, figures de l’écrivain. Textes, images, postures” (Aix-en-Provence, 25.05.2019).
 
2018
 
Udział (z referatem) w międzynarodowej konferencji „Le Mépris” (Łódź, 18-19.10.2018).
 
2014
 
Udział (z referatem) w 24. międzynarodowej konferencji „Le corps dans l’œuvre de Claude Simon” (Paryż, 14.06.2014).
 
Udział (z referatem) w ogólnopolskiej konferencji literackiej „La France en guerre. La vie culturelle pendant les deux guerres mondiales et les représentations littéraires de deux conflits mondiaux” (Wrocław, 4.04.2014).
 
2013             
 
Udział (z referatem) w międzynarodowej konferencji literaturo- i językoznawczej „Au carrefour des sens” (Wrocław, 26-27.09.2013).
 
2012             
 
Udział (z referatem) w ogólnopolskiej konferencji doktorantów „Nieskończoność w naukach przyrodniczych i humanistycznych” (Kraków, 15.05.2012).

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)