Egzamin licencjacki

Praca licencjacka i egzamin (nowa formuła - od roku akademickiego 2015/2016)

Uchwała nr 275 RWF w sprawie warunków ukończenia studiów

 Terminy:

  • Termin zerowy: 25 czerwca (czwartek).
  • Termin pierwszy: 3 lipca (piątek).
  • Termin drugi: 9 września (środa).

Komisja:

przewodniczący: prof. dr hab. B. Baczyńska/ dr hab. Ewa Kulak

promotorzy: prof. dr hab. B. Baczyńska, dr hab. E. Kulak, dr A. Draus-Kłobucka, dr Marlena Krupa

recenzenci i egzaminatorzy: prof. dr hab. B. Baczyńska, dr Z. Bułat-Silva, dr hab, E. Kulak, dr A. Draus-Kłobucka, dr Ł. Smuga, dr J. Wesoła, dr hab. prof. UWr. Justyna Ziarkowska; dr José Luis Losada Palenzuela.

 

Zakres egzaminu licencjackiego należy zgłosić opiekunowi pracy licencjackiej do końca kwietnia.

REGULAMIN

FILOLOGIA HISZPAŃSKA - INFORMATOR LICENCJACKI 2020/2021

FILOLOGIA HISZPAŃSKA - INFORMATOR LICENCJACKI 2019/2020

FILOLOGIA HISZPAŃSKA - INFORMATOR LICENCJACKI 2018/2019

FILOLOGIA HISZPAŃSKA - INFORMATOR LICENCJACKI 2017-2018

FILOLOGIA HISZPAŃSKA - INFORMATOR LICENCJACKI 2016-2017

 

Polski

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)