Egzamin licencjacki

 

EGZAMINY LICENCJACKIE W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021

Terminy

termin zerowy: 24 czerwca 2021 (czwartek)
termin pierwszy: 5 i 6 lipca 2021 (poniedziałek i wtorek)
termin poprawkowy: 9 września 2021 (czwartek)

Skład komisji egzaminacyjnej

przewodniczące: prof. dr hab. B. Baczyńska / dr hab. Ewa Kulak
promotorki: prof. dr hab. B. Baczyńska, dr hab. E. Kulak, dr A. Draus-Kłobucka, dr Marlena Krupa
recenzenci i egzaminatorzy: dr A. August-Zarębska, prof. dr hab. B. Baczyńska, dr Z. Bułat-Silva, dr A. Draus-Kłobucka, dr M. Głowicka, dr M. Krupa, dr M. Krzyżostaniak, dr hab. E. Kulak, prof. dr hab. M. Kurek, dr J. L. Losada Palenzuela, dr J. Nowicka, dr Ł. Smuga, dr J. Wesoła, prof. dr hab. J. Ziarkowska.

Zakres egzaminu licencjackiego należy zgłosić opiekunowi pracy licencjackiej do końca kwietnia.

 

INFORMATOR O EGZAMINIE LICENCJACKIM I SEMINARIACH LICENCJACKICH

FILOLOGIA HISZPAŃSKA - INFORMATOR LICENCJACKI 2021/2022

FILOLOGIA HISZPAŃSKA - INFORMATOR LICENCJACKI 2020/2021

FILOLOGIA HISZPAŃSKA - INFORMATOR LICENCJACKI 2019/2020

FILOLOGIA HISZPAŃSKA - INFORMATOR LICENCJACKI 2018/2019

FILOLOGIA HISZPAŃSKA - INFORMATOR LICENCJACKI 2017-2018

FILOLOGIA HISZPAŃSKA - INFORMATOR LICENCJACKI 2016-2017

 

DOKUMENTY

Uchwała nr 118/2021 RWF UWr z dnia 21 września 2021 roku w sprawie szczegółowych warunków ukończenia studiów I i II stopnia oraz prac i egzaminów dyplomowych na Wydziale Filologicznym UWr

Zasady organizacji seminariów licencjackich i przeprowadzania egzaminów dyplomowych na studiach i stopnia w IFR UWr

Komunikat nr 3/2021 w sprawie zasad składania i archiwizacji prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu APD

Komunikat nr 4/2021 w sprawie procedury sprawdzania pracy dyplomowych w JSA

Komunikat nr 5/2021 w sprawie sposobu przeprowadzania egzaminów dyplomowych w formie zdalnej

Polski

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)