Aktualności

SPOTKANIE Z WYBITNYMI TŁUMACZAMI LITERATURY

 

Wrocławski Dom Literatury zaprasza studentów specjalizacji tłumaczeniowej oraz wszystkich zainteresowanych tłumaczeniem literackim na spotkanie z wybitnymi tłumaczami literatury. Udział wezmą: Bogusława Sochańska (nagroda Gdynia za przekład) i Małgorzata Łukasiewicz (Nagroda im. Boya-Żeleńskiego na Odnalezione w tłumaczeniu). Trzecim gościem będzie tłumacz/ka laureata tegorocznej nagrody Angelus. Spotkanie poprowadzi Michał Nogaś.

5 grudnia godz. 17.00 w Klubie Proza, przejście Garncarskie 2.

PROF. BEATA BACZYŃSKA ODZNACZONA PRZEZ KRÓLA HISZPANII

 

W ubiegły piątek, dnia 11 października w Ambasadzie Królestwa Hiszpanii w Warszawie podczas uroczystości zorganizowanych z okazji święta narodowego tego kraju, z rąk ambasadora, pana Francisca Javiera Sanabria Valderrama i w obecności pani Magdaleny Gawin, podsekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prof. Beata Baczyńska otrzymała od króla Hiszpanii, Filipa VI odznaczenie państwowe o nazwie „Encomienda de la Orden del Mérito Civil” (Krzyż Komandorski Zasługi Cywilnej).

Odznaczenie to przyznawane jest w uznaniu nadzwyczajnych zasług dla państwa hiszpańskiego. Obok prof. Beaty Baczyńskiej odznaczeni zostali także m.in. Elżbieta Penderecka ze Stowarzyszenia im. Ludwiga van Beethovena, Józef Wilkoń, artysta malarz, rzeźbiarz i ilustrator oraz prof. Wiaczesław Nowikow z UŁ, członek korespondent Hiszpańskiej Akademii Królewskiej, przed laty także współpracownik Uniwersytetu Wrocławskiego. Wśród zaproszonych gości w uroczystości wręczenia wzięła udział prof. Iwona Bartoszewicz, prorektor ds. nauki UWr.

Dziękując za wyróżnienie, prof. Beata Baczyńska powiedziała m.in., że początek jej hispanistycznej kariery przypadł na szczególny czas, kiedy Polska upomniała się o swoje miejsce w wolnej Europie, a Hiszpania sprzyjała tym dążeniom w sposób solidarny i skuteczny. Przypomniała też zdanie Ángela Jankiela Rosenblata, wielkiego wenezuelskiego językoznawcy, który urodził się w Węgrowie, o tym, że „nasze studia hispanistyczne są miarą naszego humanizmu, i nie jest to obszar zamknięty, lecz więź wspólnoty i współpracy z kulturami całego świata”. Podziękowała też swoim mistrzom i mentorom, wśród których znajdują się prof. Teresa Eminowicz z UJ, zmarły niedawno prof. Florian Śmieja, doktor honoris causa UWr, prof. Piotr Sawicki, założyciel i wieloletni szef wrocławskiej iberystyki oraz prof. Urszula Aszyk z UW.

PROF. LAURA SANTAMARIA W IFR NA WYKŁADACH 17-18.10.2019

Pani prof. Laura Santamaria Guinot, dziekan Wydziału Tłumaczeń Pisemnych i Ustnych hiszpańskiej uczelni Universitat Autònoma de Barcelona w latach 2011-2016, przyjeżdża do IFR w ramach wymiany Erasmus+ w dniach 17 (czwartek) i 18 (piątek) października 2019.

Będzie miała w IFR następujące wykłady (sala 2.1):

CZWARTEK, 17.10.2019

- 15:00-16:30: "La traducción de los referentes culturales en la traducción audiovisual"

PIĄTEK, 18.10.2019

- 11:30-13:00: "Translation for the Media"

- 13:15-14:45: "Legal Translation. Cultural References and Terms"

- 15:00-16:30: "Translation for the Media"

Pod spodem zamieszczam notę biograficzną pani profesor (po hiszpański i angielsku).

Z jej życiorysem i publikacjami można zapoznać się kilkając na ten link.

 

Serdecznie zapraszam na jej wykłady!

 

Notatkę zredagowała: dr Anna Kuźnik

 

ES

Laura Santamaria es profesora de traducción en la Facultad de Traducción e Interpretación de la Universitat Autònoma de Barcelona desde 1985, donde ha ejercido distintos cargos de gestión y fue decana de la misma entre 2011 y 2016. Sus investigaciones se han centrado en temas relacionados con los medios de comunicación, la intertextualidad y los estudios interculturales. Como profesora, se ha dedicado a la enseñanza de la traducción especializada y concretamente a la traducción para los medios de comunicación y la traducción de textos jurídicos. También ha sido profesora de traducción y creadora de materiales para programas de máster a distancia desarrollados por la Universitat Autònoma de Barcelona y la New York University. Ha trabajado de traductora profesional para distintas editoriales y para Televisió de Catalunya.

 

EN

Laura Santamaria is a translation professor at the Faculty of Translation and Interpreting of the Universitat Autònoma de Barcelona since 1985, where she has held various management positions and was dean of the same between 2011 and 2016. Her research has focused on issues related to media, intertextuality and intercultural studies. As a teacher, she has dedicated herself to the teaching of specialized translation and specifically to translation for the media and the translation of legal texts. She has also been a translation teacher and creator of materials for distance master's programs developed by the Universitat Autònoma de Barcelona and New York University. She has worked as a professional translator for different publishers and for Televisió de Catalunya.

UWAGA STUDENCI I ROKU!

Szkolenia biblioteczne (obowiązkowe dla osób rozpoczynających studia na pierwszym kierunku) odbędą się wg następującego harmonogramu:

Filologia francuska:
- środa 9.10 - godz. 11.30
- poniedziałek 14.10 - godz. 13.30

Filologia hiszpańska:
- czwartek 10.10 - godz. 11.30
- wtorek 15.10 – godz. 13.30

Filologia hiszpańska – studia magisterskie:
- czwartek  17.10 – godz. 13.15

Filologia francuska – studia magisterskie:
- piątek 18.10 – godz. 13.15

Italianiści mogą dołączyć do dowolnej grupy.

 
 

W szkoleniu nie muszą brać udziału osoby, które odbyły je już na innym kierunku (osoby te muszą się zgłosić do pani Urszuli Iżyckiej, kierownik biblioteki IFR, z poświadczeniem, że takie szkolenie mają zaliczone).

 
 
 
mgr Urszula Iżycka
Kierownik Biblioteki
Instytutu Filologii Romańskiej
pl.Nankiera 4
50-140 Wrocław
urszula.izycka@uwr.edu.pl

 

PRIX GONCOURT: LE CHOIX DE LA POLOGNE

Zapraszamy do udziału w jury dorocznego konkursu czytelniczego PRIX GONCOURT: LE CHOIX DE LA POLOGNE / NAGRODA GONCOURT : WYBÓR POLSKI. Konkurs organizowany jest pod patronatem Instytutu Francuskiego w Polsce – Oddział w Krakowie oraz prestiżowej Akademii Goncourt  w Paryżu. W ramach konkursu studenci filologii francuskich z całej Polski wybierają swoją “nagrodę Goncourt” na wzór tej najważniejszej nagrody literackiej we Francji.
Szczegóły:   https://www.academiegoncourt.com/choix-goncourt-pologne?rubrique=1257965...

Wrocławskie studenckie jury  obradować będzie w piątek, 11 października o godz.16, s.3.2.

Mile widziane są wszystkie osoby szukające inspiracji do działań w ramach Koła Naukowego Romanistów w nowym roku akademickim 2019/20, także osoby rozpoczynające studia i nieznające języka francuskiego. 
  
Kontakt: dr Małgorzata Tomicka  malgorzata.tomicka@uwr.edu.pl

UMOWY BILATERALNE - DODATKOWA REKRUTACJA

Biuro Współpracy Międzynarodowej ogłasza dodatkową rekrutację na wyjazdy studenckie w ramach umów bilateralnych, na semestr letni 2019/2020.

Przed złożeniem aplikacji proszę sprawdzić ofertę dydaktyczną uczelni partnerskiej oraz termin nadsyłania nominacji.

Informację na temat dostępnych miejsc oraz warunków zgłoszenia można znaleźć pod linkiem:

https://international.uni.wroc.pl/wiadomosci/2019-09-27/dodatkowy-nabor-na-wyjazdy-studenckie-w-ramach-umow-bilateralnych

Dokumenty należy dostarczyć do Biura Współpracy Międzynarodowej (pokój 109) do dnia 20 października 2019r.

Koordynator wyjazdów w IFR: dr Aleksander Wiater

DODATKOWY TEST POZIOMUJĄCY DLA I ROKU FIL. FR. LIC.

 

Dodatkowy test poziomujący dla studentów I roku filologii francuskiej na studiach licencjackich odbędzie się 2 października o godz.9.00 w sali 4.3 w budynku IFR.

INFORMACJA DLA STUDENTÓW I ROKU STUDIÓW MAGISTERSKICH

Uwaga! W poniedziałek 7.10 odbędą się spotkania studentów z dyrekcją oraz tutorami:
Filologia hiszpańska: 7.10.2019 godz. 9.45, s. 3.2
Filologia francuska: 7.10.2019 godz. 13.15, s. 2.5
Obecność obowiązkowa!

Uwaga! Dotyczy studentów filologii francuskiej! Prosimy o wypełnienie do piątku 4 października krótkiego formularza z informacją o wstępnym wyborze specjalizacji: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=-b5xKxM7MkS19B9awieN...

SZKOLENIE BHP STUDENCI, DOKTORANCI 2019/20

Szanowni Państwo,

nawiązaniu do informacji z dnia 25 czerwca 2019 r. w załączeniu przesyłam instrukcję logowania w języku polskim i angielskim do szkolenia bhp dla studentów i doktorantów w roku akademickim 2019/20 z uprzejmą prośbą o wywieszenie przedmiotowej informacji w dniu 1 października 2019 r. na stronach internetowych wydziałów, w gablotach itp.

Materiał szkoleniowy i test, którego zaliczenie jest warunkiem ukończenia szkolenia będzie się znajdował od 1 października 2019 r.  na uniwersyteckiej platformie kształcenia na odległość E-EDU, prowadzonej przez Centrum Kształcenia na Odległość w Uniwersytecie Wrocławskim. Szkolenie jest dostępne pod adresem https://e-edu.cko.uni.wroc.pl

Przypominamy, że na podstawie zarządzenia nr 142/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 grudnia 2017 r. wymiana korespondencji między pracownikiem Uniwersytetu Wrocławskiego a studentem, słuchaczem lub doktorantem jest możliwa tylko i wyłącznie za pomocą kont pocztowych w domenie uwr.edu.pl. Z uwagi na powyższe Centrum Kształcenia na Odległość oraz Wsparcie Techniczne ...

e-edu.cko.uni.wroc.pl

 

Terminy udostępnienia szkoleń Centrum Kształcenia na Odległość w roku akademickim 2019/20 na Uniwersytecie Wrocławskim:

Termin 1 - od 1 października do 30 listopada 2019 r.,

Termin poprawkowy (płatny) - od 15 marca do 30 marca 2020 r. - dla  powtarzających, którzy nie przystąpili do szkolenia w pierwszym terminie lub go nie zdali albo nie ukończyli,

 

z wyrazami szacunku

Dawid Piekarski

Kierownik Działu BHP oraz Ochrony Ppoż.

 

PRAKTYKI ŚRÓDROCZNE II FM

PRAKTYKI ŚRÓDROCZNE II FM
Pierwsze zajęcia w LO nr VIII w ramach praktyki śródrocznej dla studentów realizujących Przygotowanie do zawodu nauczyciela odbędą się 24 października.

ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ W DNIU 7 PAŹDZIERNIKA BR.

Informujemy, że ze względu na opóźnienie prac remontowych w Instytucie Filologii Romańskiej, zajęcia dla studentów studiów I i II stopnia, rozpoczną się 7 października br., zgodnie z podanym na stronie IFR harmonogramem zajęć.

KONKURS TŁUMACZENIOWY "TŁUMACZE NA START"

 

Gorąco zapraszamy studentów filologii francuskiej do udziału w konkursie tłumaczeniowym "Tłumacze na start"!

Konkurs organizowany jest przez firmę tłumaczeniową Skrivanek i składa się z dwóch etapów:

1) w pierwszym etapie, który odbędzie się u nas w Instytucie na przełomie października i listopada, będą Państwo musieli przetłumaczyć z francuskiego na polski tekst z zakresu języka biznesowego. Autorzy trzech najlepszych tłumaczeń zostaną wytypowani do udziału w etapie finałowym konkursu;

2) Finał konkursu odbędzie się w Warszawie w grudniu tego roku i również będzie polegał na przetłumaczeniu z języka francuskiego na język polski tekstu o podobnej tematyce.

Organizatorzy konkursu oferują bardzo atrakcyjne nagrody: nagroda główna to 3-miesięczne praktyki zdalne i płatne (!) w Skrivanku, nagroda dodatkowa to m.in. licencje oprogramowania wspierającego tłumaczenie Trados Studio.

Bardzo zachęcamy Państwa do uczestnictwa w tym konkursie! Zgłoszenia na konkurs przyjmuje dr Kaja Gostkowska (kaja.gostkowska@uwr.edu.pl) do 18 października!!!

Więcej informacji TUTAJ (plik PDF do pobrania).

Regulamin konkursu do wglądu TUTAJ (plik PDF do pobrania).

 

PLAN ZAJĘĆ NA SEMESTR ZIMOWY 2019/2020.

Szanowni Studenci,

Pojawił się plan zajęć dla IFR na semestr zimowy 2019/2020.

Tabela "Drugiego Języka Romańskiego" pojawi się w czwartek.

Legenda/opis do niektórych zajęć pojawi się w kolejnych dniach.

Plan może nadal delikatnie się zmieniać, dlatego prosze na bieżąco sprawdzać ustawienie zajęć (zwłaszcza sal).

Pozdrawiamy, zespół IFR.

INFORMACJA DLA STUDENTÓW PIERWSZYCH LAT- I FL, I HL, I ITAL.

Informacja dla studentów pierwszych lat pierwszego cyklu
 filologii francuskiej (I FL), hiszpańskiej (I HL) i italianistyki (I ITAL) dotycząca organizacji dnia 25 września 2019 r.

 

UWAGA! NA WSZYSTKICH SPOTKANIACH OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA

 

  1. 8.45-10.00, Oratorium Marianum (gmach główny UWr, pl. Uniwersytecki 1) – uroczysta immatrykulacja.

 

  1. 10.30-11.45, spotkania z dyrekcją, tutorami oraz instytutowym informatykiem:

- I FL: sala 2.2., tutor - dr Małgorzata Tomicka (małgorzata.tomicka@uwr.edu.pl)

- I HL, sala 3.2., tutor - dr hab. Ewa Kulak (ewa.kulak@uwr.edu.pl)

- I ITAL, sala 4.1, tutor - mgr Monika Szmulewska (monika.szmulewska@uwr.edu.pl)

  1. Bezpośrednio po spotkaniu (ok. 12.00-12.45) studenci I FL i I HL przejdą test poziomujący połączony z wypełnieniem ankiety wstępnej:

- I FL: sale 2.2., 2.4., 4.1., 4.3., 4.8

- I HL: sale 3.1., 3.2., 3.8

  1. Szkolenia biblioteczne dla studentów italianistyki – godzina 12.00, biblioteka IFR.

Szkolenia biblioteczne dla studentów filologii francuskiej i hiszpańskiej odbędą się w październiku. Szczegółowe informacje zostaną zamieszczone w aktualnościach na www.ifr.uni.wroc.pl.

  1. Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się 2 października.

 

KONFERENCJA "AU CARREFOUR DES SENS", 26-27.09.2019

 

Serdecznie zapraszamy na czwartą już edycję międzynarodowej konferencji naukowej "Au Carrefour des sens", która odbędzie się w naszym Instytucie w dniach 26-27 września 2019.

W tym roku dzięki wsparciu Wrocławskiego Centrum Akademickiego oraz Miasta Wrocław gościć będziemy między innymi Agnès Steuckardt z grupy badawczej PRAXILING przy Université Paul-Valéry Montpellier, Hannę Kost z Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki oraz pisarza Jeana-Luca Raharimananę z Madagaskaru.

Zachęcamy do zapoznania się z PROGRAMEM KONFERENCJI (plik PDF do pobrania).

W oczekiwaniu na konferencję zapraszamy również do lektury wywiadu z Jean Lukiem Raharimananą, dostępnego TUTAJ (plik DOC do pobrania).

Agata Rębkowska i Tomasz Szymański

EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW W IFR, 24.09.2019

 

W ramach obchodów Europejskiego Dnia Języków WROCŁAW 2019, zorganizowanego przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, we wtorek 24 września 2019 w godz. 10:00-12:00 odbędą się w Instytucie Filologii Romańskiej (sala 2.2., I piętro) warsztaty tłumaczeniowe pt „Języki romańskie w piosence” skierowane do grup młodzieży licealnej (zapisy u dra Aleksandra Wiatera: aleksander.wiater@uwr.edu.pl).

Podczas warsztatów pan Jacek Wasik, Dyrektor wrocławskiego Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej w Polsce, wygłosi dla zaproszonej młodzieży prelekcję o wybranych aspektach wielojęzyczności i wielokulturowości Unii Europejskiej. Warsztaty są współfinansowane przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce.

Więcej szczegółów oraz dokładny program obchodów tego wydarzenia na stronie internetowej całego wydarzenia, Europejskiego Dnia Języków we Wrocławiu 2019: http://edj.wroclaw.pl/

Obchody wydarzenia trwają we Wrocławiu od 18 do 28 września 2019, najdłużej w całej Polsce!!!

Warsztaty tłumaczeniowe w IFR zostaną przeprowadzone przez dr Annę Kuźnik i dra Aleksandra Wiatera.

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA NA WYJAZDY "ERASMUS 2019/20"

Rozpoczęła się rekrutacja uzupełniająca na wyjazdy w ramach programu Erasmus na semestr letni 2019/20. Zainteresowani kandydaci z roku II i III studiów licencjackich lub ze studiów magisterskich filologii hiszpańskiej proszeni są o zgłaszania się do koordynatora kierunku (dr Justyny Wesołej) mailowo (justyna.wesola@uwr.edu.pl) lub osobiście w godzinach konsultacji. Rekrutacja trwa do 30 października, jednak niektóre uczelnie zagraniczne przyjmują zgłoszenia krócej.

Aby wziąć udział w rekrutacji, należy złożyć u koordynatora wypełnione i podpisane: podanie i oświadczenie (do pobrania ze strony: http://www.ifr.uni.wroc.pl/pl/studia-0 z zakładki "Rekrutacja na wyjazdy" oraz średnią z toku studiów pobraną z dziekanatu.

Zainteresowani studenci filologii hiszpańskiej planujący wyjazd do Hiszpanii lub do Portugalii NIE UCZESTNICZĄ w rozmowach kwalifikujących z języka obcego w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych. Warunkiem wyjazdu na studiach licencjackich jest średnia z toku studiów równa 4,0 lub wyższa.

KONFERENCJA TERMINOLOGICZNA „GRANICE (W) TERMINOLOGII”

II Wrocławskie Spotkania Terminologiczne

"GRANICE (W) TERMINOLOGII"
Wrocław, 5-7 marca 2020

Organizatorzy: Zakład Translatologii Instytutu Filologii Romańskiej oraz Zakład Języka Niderlandzkiego Katedry Filologii Niderlandzkiej im. Erazma z Rotterdamu, Uniwersytet Wrocławski

Call for Papers

ŁACINA – POWTARZANIE LEKTORATU

 Wszyscy studenci filologii francuskiej i hiszpańskiej, którzy mają zaległy semestr lektoratu języka łacińskiego i chcą go powtórzyć  w semestrze zimowym 2019/2020, proszeni są o pilny kontakt  z kierownikiem Zespołu Lektorów Języków Klasycznych
   i  Języka Rosyjskiego mgr Beatą  Machalską w celu zapisu do grupy (oczywiście pod  warunkiem, że są wolne miejsca).
   Zapisy odbywają się w SPNJO w sali 403 (pl. Nankiera 2/3) w dniach:
           16 IX /poniedziałek/ godz. 7.45-8.45,       17 IX /wtorek/ godz. 7.45-8.45,
         23 IX /poniedziałek/ godz. 7.45-8.45,       24 IX /wtorek/ godz. 7.45-8.45,
         30 IX /poniedziałek/ godz. 7.45-8.45. 
  
Ostateczny termin zapisu to: 3 X /czwartek / godz. 7.45-8.45.
 
                                               Beata  Machalska – kierownik ZLJKiJRS

KONFERENCJA MIĘDZYNARODOWA

Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy,

zapraszam serdecznie do udziału w konferencji polsko-niemiecko-francuskiej na temat Trójkąta Weimarskiego w perspektywie kulturoznawczej, która odbędzie się w Instytucie Filologii Germańskiej UWr
w dniach 17-19.09.2019. Wykłady będą wygłaszane w językach ojczystych Referentów, zapewniamy tłumaczenie symultaniczne.

W załączniku program konferencji.

Osoby, które zamierzają wziąć udział w całej konferencji (lub wysłuchać tylko wybranych wykładów) oraz w towarzyszących imprezach, proszę o zgłoszenie telefoniczne (71 354 2187) lub mailowe (halub@uni.wroc.pl).

Serdecznie pozdrawiam
Marek Hałub

ZMIANA TERMINU EGZAMINU

Uwaga studenci I roku HM! Zmiana terminu egzaminu poprawkowego z Kierunków badań językoznawczych z dr. Magdaleną Krzyżostaniak.
Egzamin odbędzie się 3 września br. o godz. 10:00 w sali 3.2.

ZMIANA TERMINU EGZAMINU U DR J. KOTOWSKIEJ

Uwaga studenci I roku FM! Zmiana terminu egzaminu ze Współczesnych kierunków badań literackich u dr Joanny Kotowskiej.
Egzamin odbędzie się 4 września br. o godz. 11:00 w sali 2.2.

WYNIKI REKRUTACJI IFR 2019/2020

Zakończyliśmy tegoroczną rekrutację na wszystkie kierunki prowadzone przez Instytut Filologii Romańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego.
Gratulujemy Kandydatom, którzy zostali przyjęci na I rok studiów i przypominamy, że immatrykulacja (dla IFR) odbędzie się 25 września o godz. 8:45 w budynku Wydziału Filologicznego  przy pl. Nankiera 15.
 
Lista kandydatów przyjętych na poszczególne filologie:
 
Życzymy udanego wypoczynku wakacyjnego i do zobaczenia we wrześniu w IFR!

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)