Program studiów

Program studiów dziennych magisterskich filologii francuskiej

SYLABUSY zajęć na kierunku Filologia francuska (dostępne w USOS)

Program studiów obowiązujący wszystkie osoby, które rozpoczęły studia w roku akademickim 2019/2020 i później:

Siatka godzin studiów magisterskich

Program studiów obowiązujący wszystkie osoby, które rozpoczęły studia w roku akademickim 2018/2019:

Siatka godzin studiów magisterskich

SYLABUSY dostępne w USOS

Program studiów obowiązujący wszystkie osoby, które rozpoczęły studia w roku akademickim 2017/2018:

Siatka godzin studiów magisterskich

SYLABUSY dostępne w USOS

Program studiów obowiązujący wszystkie osoby, które rozpoczęły studia w roku akademickim 2016/2017:

Siatka godzin studiów magisterskich

SYLABUSY dostępne w USOS

Program studiów obowiązujący wszystkie osoby, które rozpoczęły studia w roku akademickim 2015/2016:

Siatka godzin studiów magisterskich

SYLABUSY dostępne w USOS

Program studiów obowiązujący wszystkie osoby, które rozpoczęły studia w roku akademickim 2014/2015:

Siatka godzin studiów magisterskich

SYLABUSY dostępne w USOS

Program studiów obowiązujący wszystkie osoby, które rozpoczęły studia w roku akademickim 2013/2014:

Siatka godzin studiów magisterskich

SYLABUSY (plik PDF do pobrania)

Program studiów obowiązujące wszystkie osoby, które rozpoczęły studia w roku akademickim 2012/2013 lub wcześniej:

Siatka godzin studiów magisterskich

 

Polski

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)