Italica Wratislaviensia

Polski

 

egzotyka

Italica Wratislaviensia (ISSN 2084-4514) to międzynarodowy rocznik naukowy, którego idea zrodziła się na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. W czasopiśmie publikujemy artykuły i recenzje w języku włoskim i polskim, których przedmiot stanowią przede wszystkim badania nad literaturą i językiem włoskim, również w ujęciu porównawczym. Łamy czasopisma są ponadto otwarte na dziedziny pokrewne oraz ujęcia interdyscyplinarne.

 

REDAKTOR NACZELNY: dr hab. JUSTYNA ŁUKASZEWICZ, prof. UWr

SEKRETARZ REDAKCJI: dr KATARZYNA BIERNACKA-LICZNAR

 

Wersja podstawowa czasopisma: drukowana

Czasopismo jest wydawane w sposób ciągły od 2010 roku.

Czasopismo jest wydawane na zasadach licencji niewyłącznej Creative Commons i dystrybuowane w wersji elektronicznej Open Access poprzez platformę Wydawnictwa Adam Marszałek. Od nr 5 wszystkie artykuły naukowe i recenzje mają przypisane numery DOI.

Czasopismo Italica Wratislaviensia jest indeksowane w następujących bazach danych:

a) Central and Eastern European Online Library

b) The Central European Journal of Social Sciences and Humanities CEJSH

c) EBSCO HOST

d) Czasopismo „Italica Wratislaviensia" pozytywnie przeszło proces ewaluacji IC Journals Master List 2014, której wynikiem jest przyznanie wskaźnika ICV (Index Copernicus Value) w wysokości 69,47 (6,86) pkt.

e) ERIH PLUS

Za zamieszczoną w czasopiśmie Italica Wratislaviensia publikację naukową przysługuje 9 punktów - zob. poz. 726 w załączniku B do Komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikację w tych czasopismach z dnia 23 grudnia 2015 r.

 

Linki do stron czasopisma:

http://www.marszalek.com.pl/italicawratislaviensia/spis5.html

http://www.marszalek.com.pl/ojs/index.php?journal=italicawratislaviensia&page=index

 

Wydane numery:

 Nr 1/2010: 

Między egzotyką a swojskością. O tłumaczeniu literatury włoskiej na język polski i polskiej na włoski

Nr 2/2011: 

Nauczanie języka włoskiego na polskich uczelniach: doświadczenia i perspektywy rozwoju

 Nr 3/2012: 

Zjednoczenie Włoch: historia - literatura - tłumaczenie

 Nr 4/2013:

Nauczanie języka i literatury w Polsce i we Włoszech

 Nr 5/2014:

Włoski Wrocław  

Nr 6/2015:

Literatura -język włoski - relacje włosko-polskie

 

Call for papers Italica Wratislaviensia 8

 

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)