Studia

 

UWAGA, UWAGA!

DODATKOWA REKRUTACJA NA WYJAZDY ERASMUS+ W BIEŻĄCYM ROKU AKADEMICKIM (2017/18) NA SEMESTR LETNI!!!!

JEŻELI JESTEŚ NA 2 ROKU STUDIÓW LICENCJACKICH LUB NA STUDIACH MAGISTERSKICH, SPEŁNIASZ WARUNKI REKRUTACYJNE (patrz: regulamin i ustalenia szczegółowe poniżej) I CHCESZ WYJECHAĆ W TYM ROKU NA STUDIA W RAMACH PROGRAMU ERASMUS, ZŁÓŻ U KOORDYNATORA WYMAGANE DOKUMENTY (lista poniżej). TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW UPŁYWA 20 PAŹDZIERNIKA, ALE REKRUTACJA NA CAŁEJ UCZELNI ODBYWA SIĘ NA BIEŻĄCO, WIĘĆ NIE MA CO ZWLEKAĆ.

KTO PIERWSZY TEN LEPSZY :-)

 

W roku 2017/18 wszystkie wyjazdy  są obsługiwane w nowej bazie Biura Współpracy Międzynarodowej, https://international-applications.uni.wroc.pl/

 

PRZED UDANIEM SIĘ DO KOORDYNATORA W CELU ZALICZENIA SEMESTRU ERASMUS+ KONIECZNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z ZASADAMI ROZLICZANIA WYJAZDÓW (W REGULAMINIE ZNAJDUJĄCYM SIĘ PONIŻEJ)

Regulamin rekrutacji oraz rozliczeń wyjazdów na studia Erasmus+ na rok 2017/18 - Komunikat Dziekana Wydziału Filologicznego nr 4/216 (z dnia 21 października 2016)

Ustalenia szczegółowe dotyczace rekrutacji na wyjazd w roku 2017/18 (dla Filologii francuskiej)

Jak rozliczyć się z wyjazdu Erasmus+

Lista uczelni zagranicznych i miejsca studenckie

 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE:

Teczka kandydata powinna zawierać (dokumenty w języku polskim):
• CV ;
• Podanie o przyznanie stypendium Erasmus (do pobrania ponizej) ;
• Wydruk z USOS z ocenami za semestr poprzedzający rekrutację (w przypadku rekrutacji dodatkowej, październikowej - za cały poprzedzający rok akademicki, wraz ześrednią ze wszystkich przedmiotów oraz z przedmiotów (bloku) PNJF ;
• Oświadczenie dot. wcześniejszych wyjazdów (kapitał mobilności), do pobrania poniżej ;
• Pisemna zgoda promotora pracy dyplomowej w przypadku wyjazdów na 2 roku studiów magisterskich oraz uczestników studiów doktoranckich.

Proszę składać dokumenty w koszulkach do segregatora.

 

Pliki do pobrania: 

Oświadczenie dotyczące Kapitału Mobilności

Podanie o przyznanie stypendium (wyjazd Erasmus+)

DLA STUDENTÓW STUDIÓW MAGISTERSKICH I WYJEŻDŻAJĄCYCH NA 3 ROKU STUDIÓW LICENCJACKICH : podanie o zaliczanie przedmiotów eksternistycznie podczas wyjazdu Erasmus (dotyczy seminariów licencjackich, magisterskich oraz innych wskazanych w Komunikacie Dziekana Wydziału Filologicznego nr 4/2016 z dnia 21.X.2016). Wzór podania znajduje się na stronie Wydziału - tutaj.

Wyciąg z Transcript of Records (do rozliczenia wyjazdu u Koordynatora Instytutowego)

Podanie o rozliczenie roczne dla studentów wracających ze studiów Erasmus znajduje się na stronie Wydziału Filologicznego - tutaj.

 

Okiem studenta, czyli studencki poradnik przetrwania na Erasmusie (źródło - Facebook, strona IFR) : Vademecum

 

Polski

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)