Studia

!!! UWAGA UWAGA !!!

DODATKOWA REKRUTACJA NA WYJAZDY NA STUDIA W ROKU 2019/20

Istnieje możliwość wyjazdu w semestrze letnim roku akademickiego 2019/20 na semestr studiow Erasmus. Zainteresowanych studentów roku 2 FL oraz 1 FM zapraszam do kontaktu oraz złożenia dokumentów (według informacji znajdujących się poniżej). Można wskazać preferowane uczelnie, jednak ich wybór przez koordynatora będzie uzależniony liczbą dostepnych miejsc oraz ustalonym przez uczelnie przyjmujące terminem składania nominacji (w niektórych przypadkachtermin ten już minął lub minie w październiku).

Liczba miejsc jest spora, ale ograniczona, więc kto pierwszy, ten lepszy! 

Zapraszam serdecznie,

dr Jadwiga Cook

 

Od roku 2017/18 wszystkie wyjazdy  są obsługiwane w nowej bazie Biura Współpracy Międzynarodowej, https://international-applications.uni.wroc.pl/

 

PRZED UDANIEM SIĘ DO KOORDYNATORA W CELU ZALICZENIA SEMESTRU ERASMUS+ KONIECZNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z ZASADAMI ROZLICZANIA WYJAZDÓW (W REGULAMINIE ZNAJDUJĄCYM SIĘ PONIŻEJ)

Regulamin rekrutacji oraz rozliczeń wyjazdów na studia Erasmus+ na WFil - Komunikat Dziekana Wydziału Filologicznego nr 4/2017 (z dnia 25 października 2017)

Ustalenia szczegółowe dotyczace rekrutacji na wyjazd w roku 2019/20 (dla Filologii francuskiej)

Jak rozliczyć się z wyjazdu Erasmus+

Lista uczelni zagranicznych i miejsca studenckie

 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE:

Teczka kandydata powinna zawierać (dokumenty w języku polskim):
• CV ;
• Podanie o przyznanie stypendium Erasmus (do pobrania ponizej) ;
• Wydruk z USOS z ocenami za semestr poprzedzający rekrutację (w przypadku rekrutacji dodatkowej, październikowej - za cały poprzedzający rok akademicki), wraz ze średnią ze wszystkich przedmiotów oraz z przedmiotów (bloku) PNJF ;
• Oświadczenie dot. wcześniejszych wyjazdów (kapitał mobilności), do pobrania poniżej ;
• Pisemna zgoda promotora pracy dyplomowej w przypadku wyjazdów na 2 roku studiów magisterskich oraz uczestników studiów doktoranckich.

Proszę składać dokumenty w koszulkach do segregatora.

 

Pliki do pobrania: 

Oświadczenie dotyczące Kapitału Mobilności

Podanie o przyznanie stypendium (wyjazd Erasmus+)

DLA STUDENTÓW STUDIÓW MAGISTERSKICH I WYJEŻDŻAJĄCYCH NA 3 ROKU STUDIÓW LICENCJACKICH : podanie o zaliczanie przedmiotów eksternistycznie podczas wyjazdu Erasmus (dotyczy seminariów licencjackich, magisterskich oraz innych wskazanych w Komunikacie Dziekana Wydziału Filologicznego nr 4/2016 z dnia 21.X.2016). Wzór podania znajduje się na stronie Wydziału - tutaj.

Wyciąg z Transcript of Records (do rozliczenia wyjazdu u Koordynatora Instytutowego)

Podanie o rozliczenie roczne dla studentów wracających ze studiów Erasmus znajduje się na stronie Wydziału Filologicznego - tutaj.

 

Okiem studenta, czyli studencki poradnik przetrwania na Erasmusie (źródło - Facebook, strona IFR) : Vademecum

Blog erasmusowy: ModusVivendiRennes

Polski

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)