Studia

 

Drodzy Studenci!

Wyjazdy Erasmus+ nie zostały zawieszone.

W tej chwili jest możliwość zapisania się na wyjazdy w semestrze letnim 2020/21 - są miejsca i BWM prowadzi dodatkową rekrutację. Możliwość ta zależy w dużej mierze od dat (deadline'ów) zgłoszeń obowiązujących na różnych uczelniach. By wziąć udział w rekrutacji, do końca października prosze przesłac mi skany dokumentów rekrutacyjnych (do pobrania poniżej).

Proszę wziąć pod uwagę, że we Francji spora część zajęć odbywać się zapewne będzie zdalnie, tak jak u nas. 

 

 

Wszystkie wyjazdy są obsługiwane w nowej bazie Biura Współpracy Międzynarodowej, https://international-applications.uni.wroc.pl/

 

PRZED UDANIEM SIĘ DO KOORDYNATORA W CELU ZALICZENIA SEMESTRU ERASMUS+ KONIECZNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z ZASADAMI ROZLICZANIA WYJAZDÓW (W REGULAMINIE ZNAJDUJĄCYM SIĘ PONIŻEJ)

Regulamin rekrutacji oraz rozliczeń wyjazdów na studia Erasmus+ na WFil - Komunikat Dziekana Wydziału Filologicznego nr 7/2019 (z dnia 28 listopada 2019)

Ustalenia szczegółowe dotyczace rekrutacji na wyjazd w roku 2021/22 (dla Filologii francuskiej)

Jak rozliczyć się z wyjazdu Erasmus+ UWAGA - wszystkie formalności związane z rozliczaniem wyjazdów Erasmus+ załatwiamy w tym roku akademickim zdalnie (dokumenty proszę przesłać do mnie mailem w formie skanów, tak samo mogą też być dostarczone do dziekanatu WFil).

Lista uczelni zagranicznych i miejsca studenckie

 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE:

Teczka kandydata powinna zawierać (dokumenty w języku polskim):
• CV ;
• Podanie o przyznanie stypendium Erasmus (do pobrania ponizej) ;
• Wydruk z USOS z ocenami za semestr poprzedzający rekrutację (w przypadku rekrutacji dodatkowej, październikowej - za cały poprzedzający rok akademicki), wraz ze średnią ze wszystkich przedmiotów oraz z przedmiotów (bloku) PNJF ;
• Oświadczenie dot. wcześniejszych wyjazdów (kapitał mobilności), do pobrania poniżej ;
• Pisemna zgoda promotora pracy dyplomowej w przypadku wyjazdów na 2 roku studiów magisterskich oraz uczestników studiów doktoranckich.

Proszę składać dokumenty drogą mailową - skany - a oryginały zostawic dla mnie na portierni w "koszulce".

 

Pliki do pobrania: 

Oświadczenie dotyczące Kapitału Mobilności

Podanie o przyznanie stypendium (wyjazd Erasmus+)

DLA STUDENTÓW STUDIÓW MAGISTERSKICH I WYJEŻDŻAJĄCYCH NA 3 ROKU STUDIÓW LICENCJACKICH : podanie o zaliczanie przedmiotów eksternistycznie podczas wyjazdu Erasmus (dotyczy seminariów licencjackich, magisterskich oraz innych wskazanych w Komunikacie Dziekana Wydziału Filologicznego nr 4/2016 z dnia 21.X.2016). Wzór podania znajduje się na stronie Wydziału - tutaj.

Wyciąg z Transcript of Records (do rozliczenia wyjazdu u Koordynatora Instytutowego)

Podanie o rozliczenie roczne dla studentów wracających ze studiów Erasmus znajduje się na stronie Wydziału Filologicznego - tutaj.

 

Okiem studenta, czyli studencki poradnik przetrwania na Erasmusie (źródło - Facebook, strona IFR) : Vademecum

Blog erasmusowy: ModusVivendiRennes

Polski

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)