Odwołane zajęcia / Zmiany w terminarzu zajęć i konsultacji

 
 
 
W dniach 21- 22 listopada 2019r. w związku z konferencją naukową nastąpiły zmiany sal. Zajęcia z sali 2.2 zostały przeniesione do Czytelni IFR, wyjątek stanowi czwartkowy wykład prof. dr hab. Beaty Baczyńskiej, który odbędzie się w sali 3.2.
 
Dr. hab. Ewa Kulak odwołuje zajęcia i konsultacje w dniach 20-22.11.2019. Zajęcia seminaryjne odbędą się w terminie późniejszym.
 
Zajęcia Media we Francji (godz. 13.15)  z dr Aline Viviand w dniu 18 listopada br. sa odwołane.
 
W związku z udziałem w konferencji naukowej PERYFERIE – CENTRA – PRZEKŁAD (Wrocław, 20–22 listopada 2019, IFR) prof. Justyna Łukaszewicz odwołuje zaplanowane na czwartek 21 listopada konsultacje, a zamiast ćwiczeń z tłumaczenia i seminarium (wg harmonogramu w godz. 11.30-14.45) zapraszam tego dnia studentów III roku italianistyki na prowadzoną przeze mnie sesję nr 3 (godz. 14-16, sala 2.2).
 
W dniach 18-22 listopada zajęcia oraz konsultacje dra Łukasza Smugi nie odbędą się (zwolnienie lekarskie).
 
Dr Agata Sadkowska-Fidala przenosi swoje konsultacje z dnia 14 listopada na poniedziałek 19 listopada (wtorek). Konsultacje odbędą się w godzinach 11.30-12.30
 
Zajęcia dr Jadwigi Cook z GOJF w dniu 13.11.19 rozpoczną się o godz. 8.15, sala bez zmian.
Prof. Maja Pawłowska  odwołuje swoje zajęcia w dniu 13.11.19. Zajęcia zostaną odrobione w późniejszym terminie ustalonym ze studentami.
 
Dr Marta Minkiewicz odwołuje swoje zajęcia w dniu 14.11.19. Ćwiczenia zostaną odrobione w terminie ustalonym ze studentami.
 
 

Polski

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)