Italianistyka

Koordynator / Coordinatore
dr Daniel Słapek
e-mail: daniel.slapek@uwr.edu.pl
tel.: (+48) 71 375 27 04 (w godzinach konsulatcji / nell'orario di ricevimento)
 
Konsultacje / Ricevimento (gabinet / ufficio 3,6)
semestr zimowy / semestre invernale
wtorki / martedi: 14:15-15:15
czwartki / giovedi: 11:30-12:30
 
 
REKRUTACJA NA WYJAZDY W ROKU AKADEMICKIM 2016/17:
Terminarz rekrutacji w Zakładzie Italianistyki:
1. do 23 lutego 2016 – złożenie dokumentów kandydata u Koordynatora Instytutowego (kolejność składania podań nie wpływa na wynik rekrutacji)
2. 24 lutego 2016 r.- rekrutacja
3. 25 lutego 2016 r. - ogłoszenie wyników rekrutacji drogą mailową oraz przyznanie przez koordynatora miejsc wyjazdu na stronie usosweb
4. Do 29 lutego 2016 r. - akceptacja przez kandydata w systemie USOS przyznanego wyjazdu oraz uzupełnienie tam brakujących danych.
 
Dokumenty: teczka kandydata (w formie foliowej koszulki) powinna zawierać:
- podanie o przyznanie stypendium (wzór podania) z wyszczególnioną listą 3 jednostek w kolejności od najbardziej pożądanej.
- zaświadczenie z dziekanatu o średniej z toku studiów (ze wszystkich dotychczas zaliczonych semestrów) lub wydruk z USOS wszystkich ocen od momentu rozpoczęcia studiów. W przypadku dołączania wydruku z USOS, kandydat samodzielnie oblicza średnią arytmetyczną z tych ocen. W przypadku modułów należy wziąć pod uwagę jedynie oceny z całego modułu i pominąć oceny z jego komponentów. Średnią należy wpisać na wspomnianym wyżej formularzu podania.
- oświadczenie dot. wcześniejszych wyjazdów (wzór oświadczenia)
Wyciąg z Transcript of Records (do rozliczenia wyjazdu u Koordynatora Instytutowego)
 

Aktualne umowy bilateralne:
 
BARI
Università degli Studi di Bari - studenci – 2 miejsca; pracownicy – 2 miejsca
 
BOLONIA
Università degli Studi di Bologna - studenci – 5 miejsc; pracownicy – 3 miejsca
 
CAGLIARI
Università degli Studi di Cagliari - studenci – 2 miejsca; pracownicy – 2 miejsca
 
FOGGIA
Università degli Studi di Foggia - studenci – 2 miejsca; pracownicy – 2 miejsca
 
KAJENNA
Université de Guyane - studenci – 5 miejsc; pracownicy – 3 miejsca
 
KOPER (SŁOWIENIA)
Università del Litorale - studenci – 5 miejsca; pracownicy – 3 miejsca
 
MACERATA
Università degli Studi di Macerata - studenci – 2 miejsca; pracownicy – 2 miejsca
 
NEAPOL
- Università degli Studi di Napoli “Federico II” - studenci – 2 miejsca; pracownicy – 1 miejsce
- Istituto Univesitario dela Mediazione “Accademy School” - studenci – 5 miejsc; pracownicy – 5 miejsc
 
PADWA
Università degli Studi di Padova - studenci – 3 miejsca; pracownicy – 3 miejsca
 
PERUGIA
Università per Stranieri di Perugia - studenci – 2 miejsca; pracownicy – 2 miejsca
 
PULA (Chorwacja)
Juraj Dobrila University - studenci – 2 miejsca; pracownicy – 2 miejsca
 
REGGIO CALABRIA
Università per Stranieri "Dante Alighieri" - studenci – 5 miejsc; pracownicy – 3 miejsca
 
SIENA
Università per Stranieri di Siena - studenci – 2 miejsca; pracownicy – 2 miejsca
 
WENECJA
Università Ca' Foscari di Venezia - studenci – 5 miejsc; pracownicy – 5 miejsc
 
VERCELLI
Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” - studenci – 5 miejsc; pracownicy – 1 miejsce
 
WERONA
Università degli Studi di Verona - studenci – 2 miejsca; pracownicy – 1 miejsce

Polski

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)