Italianistyka

Koordynatorka / Coordinatrice
dr Katarzyna Woźniak
e-mail: 
katarzyna.wozniak3@uwr.edu.pl
tel.: (+48) 71 375 27 04 

W roku akademickim 2020/2021 kontakt telefoniczny za pośrednictwem aplikacji MSTeams w godzinach dyżuru. 

Konsultacje w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021: środy i piątki, 8:45-9:45 

Wyniki rekrutacji na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2021/2022<LINK>

 

REKRUTACJA DODATKOWA NA WYJAZDY W ROKU AKADEMICKIM 2021/2020

W roku akademickim 2020/2021 wyjazdy Erasmus+ nie zostały zawieszone.

W tej chwili jest możliwość zapisania się na wyjazdy w semestrze letnim 2020/21 (są jeszcze miejsca). Możliwość ta zależy w dużej mierze od dat zgłoszeń obowiązujących na różnych uczelniach. By wziąć udział w rekrutacji, proszę przesłać na mój adres mailowy skan dokumentów rekrutacyjnych (takie same, jak w przypadku rekrutacji na rok 2021/2022).

Proszę wziąć pod uwagę, że we Włoszech zajęcia w większości odbywają się zdalnie. 

 

Wszystkie wyjazdy są obsługiwane w nowej bazie Biura Współpracy Międzynarodowej, https://international-applications.uni.wroc.pl/.

 

ROZLICZENIA WYJAZDÓW W ROKU AKADEMICKIM 2021/2020

Przed udaniem się do koordynatora w celu zaliczenia semestru Erasmus+ koniecznie zapoznaj się z zasadami rozliczania wyjazdów (w regulaminie znajdującym się poniżej). 

Wszystkie formalności związane z rozliczaniem wyjazdów Erasmus+ załatwiamy w tym roku akademickim zdalnie (dokumenty proszę przesłać na adres mailowy koordynatorki w formie skanów, tak samo mogą też być dostarczone do dziekanatu Wydziału Filologicznego).

Dokumenty: 

 

REKRUTACJA NA WYJAZDY W ROKU AKADEMICKIM 2021/20

Komunikat Dziekana, Regulamin wyjazdu i warunki rekrutacji: 

 

Termin składania dokumentów: skany dokumentów należy przesłać na adres mailowy koordynatorki do 26 lutego 2021 roku

Dokumentacja powinna zawierać (dokumenty w języku polskim):

 • CV (tabelaryczne),
 • podanie o przyznanie stypendium (wzór podania) z wyszczególnioną listą 3 jednostek w kolejności od najbardziej pożądanej (spis uczelni poniżej),
 • zaświadczenie z dziekanatu o średniej z toku studiów (ze wszystkich dotychczas zaliczonych semestrów) lub wydruk z USOS wszystkich ocen od momentu rozpoczęcia studiów. W przypadku dołączania wydruku z USOS, kandydat samodzielnie oblicza średnią arytmetyczną z tych ocen. W przypadku modułów należy wziąć pod uwagę jedynie oceny z całego modułu i pominąć oceny z jego komponentów. Średnią należy wpisać na wspomnianym wyżej formularzu podania
 • oświadczenie dot. wcześniejszych wyjazdów (kapitał mobilności) (wzór oświadczenia).
   

Ważne daty: 

 • do 26 lutego 2021 – przesłanie dokumentów na adres mailowy koordynatora: katarzyna.wozniak3@uwr.edu.pl
 • do 1 marca 2021 – ogłoszenie wyników rekrutacji  na stronie internetowej IFR, zakładka Erasmus => Italianistyka, oraz przyznanie przez koordynatora miejsc wyjazdu na usosweb
 • 02-03.03.2021 – akceptacja przez kandydata w systemie USOS przyznanego wyjazdu,
 • 05.03.2021 – przekazanie przez Koordynatorkę listy wyjazdów i protokołu z rekrutacji do BWM, 
 • do 12.03.2020 – studenci zakładają indywidualne konta na stronie BWM, pobierają formularz zgłoszeniowy i przesyłają podpisany skan do Koordynatora a następnie z podpisem koordynatora przesyłają skan do BWM. 

Dokumenty do rozliczenia wyjazdu: 

 

REKRUTACJA NA PRAKTYKI

Rekrutacja na wyjazdy na studia w roku akademickim  2021/2022 odbędzie się w okresie od grudnia 2020 do wyczerpania budżetu na wyjazdy. Wyjazdy w ramach roku akademickiego mogą zostać zrealizowane w okresie od 1.06.2021 do 30.09.2022.

 

Szczegółowe warunki udziału i rekrutacji na praktyki w ramach programu Erasmus+.

 

Wszystkie formalności związane z rozliczaniem wyjazdów Erasmus+ załatwiamy w tym roku akademickim zdalnie (dokumenty proszę przesłać na adres mailowy koordynatorki w formie skanów).  

Dokumenty: 

 • CV (tabelaryczne)
 • zaświadczenie z dziekanatu o średniej z toku studiów (ze wszystkich dotychczas zaliczonych semestrów) lub wydruk z USOS wszystkich ocen od momentu rozpoczęcia studiów. W przypadku dołączania wydruku z USOS, kandydat samodzielnie oblicza średnią arytmetyczną z tych ocen. W przypadku modułów należy wziąć pod uwagę jedynie oceny z całego modułu i pominąć oceny z jego komponentów. Średnią należy wpisać na wspomnianym wyżej formularzu podania 
 • Letter of acceptance ( potwierdzenie od instytucji przyjmującej) – wzór na stronie BWM)    
 • list motywacyjny zawierający uzasadnienie wyjazdu 
 • potwierdzenia osiągnięć (naukowych, kulturalnych), działalność w kołach naukowych itp. (kserokopie)
 • kserokopia certyfikatu językowego (w przypadku nie uczestniczenia w rozmowach kwalifikujących prowadzonych przez SPNJO)
 • oświadczenie dot. wcześniejszych wyjazdów (kapitał mobilności) (wzór oświadczenia)
 • zgoda na Indywidualną Organizację Studiów w przypadku wyjazdu podczas trwania semestru. 

AKTUALNE UMOWY BILATERALNE (lista do pobrania)

 

Polski

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)