dr MAGDALENA KRZYŻOSTANIAK

Dane kontaktowe

Zakład Iberystyki
tel. (71) 375 26 35
e-mail: magdalena.krzyzostaniak@uwr.edu.pl

Konsultacje

Publikacje

 
2019
 
KRZYŻOSTANIAK Magdalena, „Silbo gomero – jak ocalić od zagłady wymierający język”, [w:] Bariery i pomosty w glottodydaktyce polonistycznej, pod red. Danuty Lech-Kirstein i Marzeny Makuchowskiej, Opole, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2019, 305-313. Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang.
("Język a Edukacja" ; 7)
ISBN 978-83-7395-857-9
 
KRZYŻOSTANIAK Magdalena, Od Somosierry do Saragossy. Pamiętnikarskie i literackie świadectwa udziału Polaków w hiszpańskiej wojnie o niepodległość, Wrocław, Oficyna Wydawnicza ATUT, 2019, 246 s. – Bibliogr.
DOI : 10.23817/2019.odsomo
ISBN 978-83-7977-479-1
 

KRZYŻOSTANIAK  Magdalena, [rec.] CRISTINA GONZÁLEZ CAIZÁN, Por Napoleón en España. Los soldados polacos en los Sitios de Zaragoza (1808–1809), Madrid, Foro para el Estudio de la Historia Militar de España, 2017, 631 pp., Estudios Hispanicos, 27, 2019, 255-258. 
DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-2546.27.23
Link zweryfikowany 27.01.2020 r.
 
 
2018
 
KRZYŻOSTANIAK  Magdalena, „Jak testować biegłość użytkownika języka obcego – egzaminy certyfikatowe z języka hiszpańskiego oraz z języka polskiego jako obcego”, [w:] Tradycyjne podejście i nowe perspektywy w nauczaniu języków obcych, red. Ewa Bieńkowska-Kajko, Ewa Mężyk, Bożena Stefanowicz, Gliwice, Studium Języków Obcych Politechniki Śląskiej, 2018, 67-86. – Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang.
ISBN 978-83-950612-0-2
 
2017
 
KRZYŻOSTANIAK  Magdalena, „Wrocław i Dolny Śląsk oczami hiszpańskich turystów – blogowe relacje z podróży”, [w:]  Breslavia – Bassa Slesia e la cultura mediterranea, a cura di Justyna Łukaszewicz e Daniel Słapek, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2017, 173-183. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang.
(“Slavica” ; 16)
ISBN 978-88-6274-772-1
 
KRZYŻOSTANIAK  Magdalena, „Estudiuję w Estetinie” czyli o kłopotach osób hiszpańskojęzycznych z wymową nagłosowej grupy s- + spółgłoska w języku polskim”, Kwartalnik Polonicum, Nr 25, 2017, 27-31. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang.
ISSN 1895-8427
 
 2014
 
KRZYŻOSTANIAK  Magdalena, PASIEKA Małgorzata, "Polski? Bardzo chętnie!": podręczniki autorów związanych ze Szkołą Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców Uniwersytetu Wrocławskiego”, [w:]  40 lat wrocławskiej glottodydaktyki polonistycznej: teoria i praktyka,  pod red. Anny Dąbrowskiej i Urszuli Dobesz, Wrocław, Oficyna Wydawnicza ATUT, 2014, s. 143 - 154. - Streszcz. w jęz. ang.
  
ŚWIĄTEK Magdalena, (ed.), Enseñanza y aprendizaje del idioma español. Retos, propuestas y perspectivas, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2014, s. 83.  – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. hiszp. i ang. (AUW ; 3565)
 
ŚWIĄTEK Magdalena, “El componente cultural en la clase de ELE: la cultura con minúscula”, [w:] Enseñanza y aprendizaje del idioma español. Retos, propuestas y perspectivas, ed. Magdalena Świątek, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2014, s. 67-74.  – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. hiszp. i ang. (AUW ; 3565)
  
2011
 
ŚWIĄTEK Magdalena, „Wpływ Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego oraz systemu certyfikacji na nauczanie języków obcych i na wykorzystywane materiały”, in: VI Międzynarodowa Konferencja Edukacyjna [Dokument elektroniczny], Ustroń 08-10.04.2011 "Kompetencja językowa - drogi, cele, aspekty" [Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych. Politechnika Śląska], Gliwice : b.w., 2011, [8 s.]
Tekst dostępny także w wersji online : http://tinyurl.com/konf-spnjo-swiatek
Plik w formacie *.pdf - do otwarcia potrzebna aplikacja Adobe Acrobat Reader lub inna obsługująca pliki tego typu. - Link zweryfikowany 11.05.2011
 
2010
 
ŚWIĄTEK Magdalena,  “Los comienzos  del estado polaco según las leyendas popularem”, in: Las tradiciones folclóricas en la cultura de los pueblos eslavos, ed. y coord. Renáta Bojničanová y Salustio Alvarado, Madrid, Centro de Lingüística Aplicada Atenea, 2010, 141-148. -  Bibliogr.
 
 
ŚWIĄTEK Magdalena, (rec.), Szpiegostwo, wywiad, państwo, red. Cezary Taracha, Lublin, Wydawnictwo POLIHYMNIA, 2009, 318 s. In: Puntos de contacto: libros, lenguas, espacios, coord. Ewa Krystyna Kula, Justyna Ziarkowska, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2010, s. 177-180. – Bibliogr. („Estudios Hispanicos” ; 18), (AUW nr 3356)
 
2009
 
ŚWIĄTEK Magdalena, (rec.), PRESA GONZÁLEZ Fernando, Gramática polaca, Madrid, ediciones Cátedra, 2008, 406 s. In: Arte y verdad : reflexión estética y filosófica en la literatura hispánica, coord. José Luis Losada Palenzuela, Justyna Ziarkowska, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2009, 127-128 (“Estudios Hispánicos” ; 17), (AUW nr 3219).
 
ŚWIĄTEK Magdalena, (rec.), BEDNARCZUK Monika, Obraz hiszpańskiej wojny domowej lat 1936-1939 w piśmiennictwie polskim, Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek, 2008, 330 s. In: Arte y verdad : reflexión estética y filosófica en la literatura hispánica, coord. José Luis Losada Palenzuela, Justyna Ziarkowska, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2009, 128-130 (“Estudios Hispánicos” ; 17), (AUW nr 3219).
 
ŚWIĄTEK Magdalena, ABC Polnisch. Arbeitsheft / Urszula Dobesz, Małgorzata Pasieka, Magdalena Świątek, Anna Żurek ; hrsg. von Anna Dąbrowska und Kinga Hartmann. - Wrocław : GAJT Wydawnictwo, 2009. - 194 s. : il. + 1 płyta CD-ROM. - Książka powstała w ramach projektu Interreg IIIA prowadzonego w Sächsichen Bildungsagentur pn. "ABC Polnisch. Das Handbuch für die Polnisch AG-s an sächsischen Schulen" - Tekst polsko-niem.
 
ŚWIĄTEK Magdalena, ABC Polnisch. Lehrbuch / Urszula Dobesz, Małgorzata Pasieka, Magdalena Świątek, Anna Żurek ; hrsg. von Anna Dąbrowska und Kinga Hartmann. - Wrocław : GAJT Wydawnictwo, 2009. - 222 s. : il. + 2 płyty CD-ROM. - Książka powstała w ramach projektu Interreg IIIA prowadzonego w Sächsichen Bildungsagentur pn. "ABC Polnisch. Das Handbuch für die Polnisch AG-s an sächsischen Schulen". - Tekst polsko-niem.
 
ŚWIĄTEK Magdalena, ABC Polnisch. Lehrerhandbuch / Urszula Dobesz, Małgorzata Pasieka, Magdalena Świątek, Anna Żurek ; hrsg. von Anna Dąbrowska und Kinga Hartmann. - Wrocław : GAJT Wydawnictwo, 2009. - 47 s. - Książka powstała w ramach projektu Interreg IIIA prowadzonego w Sächsichen Bildungsagentur pn. "ABC Polnisch. Das Handbuch für die Polnisch AG-s an sächsischen Schulen" - Tekst polsko-niem.
 
ŚWIĄTEK Magdalena, Czy i jak testować znajomość leksyki na egzaminach certyfikatowych, in: V Międzynarodowa Konferencja Edukacyjna „Języki obce w kontekście współczesnych wyzwań i perspektyw” [Dokument elektroniczny], 2009, 238-243. – Bibliogr.
Materiały z konferencji, która odbyła się w Ustroniu, w dniach 24-26 kwietnia 2009.
 
ACHTELIK Aleksandra, HAJDUK-GAWRON Wioletta, MADEJA Agnieszka, ŚWIĄTEK Magdalena, Bądź na B1: zbiór zadań z języka polskiego oraz przykładowe testy certyfikatowe dla poziomu B1, Kraków, Universitas, 2009, 177. („Język polski dla cudzoziemców”)
 
2008
 
 
ŚWIĄTEK Magdalena, „Był aniołem i mocą” – literacki portret generała José Palafoxa w Huraganie Wacława Gąsiorowskiego”, Eslavística Complutense, vol. 8, 2008, 7-14. Bibliogr. - Sreszcz. w jęz. pol. i ang.
 
 
2007
 
ŚWIĄTEK Magdalena, (tłum.), ECHEVARRÍA Roberto González, „Wyspa, co w swój lot się wzbija”: cudowność Ameryki Łacińskiej według Aleja Carpentiera, in: W poszukiwaniu Alefa. Proza hispanoamerykańska w świetle najnowszych badań: Borges, Carpentier, Sábato, Cortázar, García Márquez, Vargas Llosa. Antologia krytyczna, pod red. Justyny Ziarkowskiej i Marcina Kurka, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2007, 99-112. – Bibliogr. – Tekst tł. z jęz. hiszp. (AUW nr 2981).
 
ŚWIĄTEK Magdalena, “Wenguste, aki dyneros”. El español de los polacos participantes en la Guerra de la Independencia”, in: Hispano-Polonica. Homenaje a Piotr Sawicki, coord. Justyna Ziarkowska, José Luis Losada Palenzuela, en colab. con Marlena Krupa, Marcin Kurek, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2007, 141-147. (“Estudios Hispánicos” ; 15, AUW nr 2979). – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang.
 
ŚWIĄTEK Magdalena, “Przyborowskiego obraz Hiszpanii”, in: Walery Przyborowski i Józef Barandt, red. Krzysztof Stępnik, Monika Gabryś, Lublin, Wydawnictwo UMCS, 2007, 131-140 („Obrazy Kultury Polskie”). - Bibliogr.
 
2006
 
ŚWIĄTEK Magdalena, “ O ensino de português como segunda língua românica nos centros universitários polacos. As possíveis interferências e propostas para as evitar”, in: Estudios de lingüística, didáctica y literatura, coord. Monika Głowicka, Ewa Krystyna Kulak, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2006, 103-118. (“Estudios Hispánicos” ; 14), (AUW ; 2916). – Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang.
 
ŚWIĄTEK Magdalena, (rec.), LELEWEL Joachim, Historyczna paralela Hiszpanii z Polską w XVI, XVII, XVIII wieku, ed. Jan Kieniewicz, Warszawa 2006. In: Estudios de lingüística, didáctica y literatura, coord. Monika Głowicka, Ewa Krystyna Kulak, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2006, 221-223. (“Estudios Hispánicos” ; 14), (AUW ; 2916).
 
2005
 
ŚWIĄTEK Magdalena, Słownik tematyczny hiszpańsko-polski, Wrocław, Larousse Polska, 2005, s. 296
 
2003
 
ŚWIĄTEK Magdalena, “?Con la cruz o contra la cruz? El papel de la religión y de los hombres de la Iglesia durante la Guerra de la Independencia”, in: España en Europa. Historia, contactos, viajes, red. Piotr Sawicki, Agnieszka Marhall, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2003, 37-48 (“Estudios Hispánicos” XI).
 
ŚWIĄTEK Magdalena, (rec.), MULARSKA –ANDZIAK L., “Dyktatura generała Primo de Riviery a hiszpańskie tradycje imperialne 1923-1930”, in: España en Europa. Historia, contactos, viajes, red. Piotr Sawicki, Agnieszka Marhall, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2003, 233-234 ( Estudios Hispánicos” XI)
 
ŚWIĄTEK Magdalena, (rec.), KIENIEWICZ J., (ed.), “Studia polsko-hiszpańskie. Wiek XVIII”, in: España en Europa. Historia, contactos, viajes, red. Piotr Sawicki, Agnieszka Marhall, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2003, 37-48 (“Estudios Hispánicos” XI).

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)