Zapisy na zajęcia

 

Zapisy na zajęcia
w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019
na studiach pierwszego i drugiego stopnia
na specjalnościach filologia francuska, filologia hiszpańska i italianistyka

 

Zapisy na większość zajęć w Instytucie Filologii Romańskiej przeprowadzane są na podstawie list sporządzonych przez prowadzących, jednak na niektóre zajęcia zapisy prowadzone są w systemie USOS. Student zapisuje się samodzielnie w zakładce "Dla studentów" > "Rejestracja" po zalogowaniu się na stronie: <https://usosweb.uni.wroc.pl>.
Zapisy w systemie USOS rozpoczną się 19 lutego o godzinie 8.00 i będą trwały do 21 lutego do godziny 21.00.

Studenci, którzy nie zapiszą się za pośrednictwem systemu USOS na wybrane przez siebie zajęcia w terminie przewidzianym na rejestrację, będą mieli możliwość dopisania się u prowadzących dany kurs na pierwszych zajęciach, jeśli w grupie pozostaną wolne miejsca (pierwszeństwo mają studenci zapisani przez USOS).

Zajęcia, na które prowadzone są zapisy:

dla filologii francuskiej (studia licencjackie)
dla filologii francuskiej (studia magisterskie)
dla filologii hiszpańskiej (studia licencjackie)
dla filologii hiszpańskiej (studia magisterskie)

Studenci italianistyki (podobnie jak wszyscy inni studenci IFR) mogą zapisywać się przez USOS na Język angielski B2 z elementami języka biznesowego (zajęcia figurują na planie II roku studiów magisterskich filologii francuskiej i hiszpańskiej) oraz (jeśli uczęśzczają na zajęcia z drugiego języka romańskiego - hiszpańskiego) na zajęcia Język hiszpański w dialogu (I lub II).
 

Szczegółowe informacje o poszczególnych przedmiotach znajdują się w sylabusach w systemie USOS.
 

W razie wątpliwości należy kontaktować się z tutorem danego roku i specjalności.

Wszelkie ewentualne zmiany grup będą wymagać obowiązkowo aprobaty obu prowadzących i tutora roku. Korekty zapisów, a także ewentualne korekty ofert zajęć przewidywane są do końca drugiego tygodnia semestru letniego, tj. do piątku 8 marca. UWAGA, po tym terminie nie będzie można wypisywać się z zajęć ani przenosić do innych grup!

 

Przypominamy, że nadwyżki punktów ECTS przechodzą na wyższy semestr w ramach tego samego cyklu oraz że opłaty za przekroczenie limitu punktów ECTS obowiązujących w planie studiów nie są naliczane.

Zapisy na zajęcia koordynują tutorzy poszczególnych lat (patrz zakładka Student>Tutorzy) oraz dr Justyna Wesoła (justyna.wesola@uwr.edu.pl)

Polski

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)