Egzamin licencjacki

 

Praca licencjacka i egzamin licencjacki

Uchwała nr 275 RWF w sprawie warunków ukończenia studiów
 

 EGZAMINY LICENCJACKIE W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

 1.Terminy

  • Termin zerowy: 25 czerwca (czwartek).
  • Termin pierwszy: 3 lipca (piątek).
  • Termin drugi: 9 września (środa). odbędzie się na II p. w salach 3.1, 3.2, 3.8.

 

 2. Składy komisji egzaminacyjnych

 -Gramatyka opisowa i językoznawstwo ogólne, sala 4.1.

Przewodniczący: dr hab. Natalia Paprocka

Komisja:

promotor: dr M. Grabowska

recenzenci i egzaminatorzy: dr J. Cook, dr A. Rębkowska-Kieseler, dr W. Ucherek, dr A. Wiater.

 

 -Wiedza o literaturze francuskiej, wiedza o historii i kulturze Francji, sala 4.3.

Przewodnicząca: prof. dr hab. M. Pawłowska

Komisja:

Promotor: dr A. Sadkowska-Fidala

recenzenci i egzaminatorzy: dr J. Jakubowska, dr M. Tomicka, dr T. Wysłobocki.

 

 -Przekładoznawstwo, sala 4.1.

Przewodnicząca: prof. dr hab. E. Skibińska / dr hab. N. Paprocka

Komisja:

Promotorzy (2 seminaria): dr A. Kuźnik, dr hab. N. Paprocka

recenzenci i egzaminatorzy: dr K. Gostkowska, dr R. Solová.

 

REGULAMIN

FILOLOGIA FRANCUSKA - INFORMATOR LICENCJACKI NA ROK 2020/2021

FILOLOGIA FRANCUSKA - INFORMATOR LICENCJACKI NA ROK 2019/2020

FILOLOGIA FRANCUSKA - INFORMATOR LICENCJACKI NA ROK 2018/2019

FILOLOGIA FRANCUSKA - INFORMATOR LICENCJACKI NA ROK 2017/2018

FILOLOGIA FRANCUSKA - INFORMATOR LICENCJACKI NA ROK 2016/2017

FILOLOGIA FRANCUSKA - INFORMATOR LICENCJACKI NA ROK 2015/2016

Polski

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)