Egzamin licencjacki

Praca licencjacka i egzamin (nowa formuła - od roku akademickiego 2015/2016) :

Uchwała nr 275 RWF w sprawie warunków ukończenia studiów

TERMINY EGZAMINÓW LICENCJACKICH W ROKU 2017/2018

26 czerwca - termin zerowy (możliwe rozliczenie semestru przez studentów do 8 czerwca)
4-6 lipca - termin pierwszy
7 września - termin drugi

Zakres egzaminu licencjackiego należy zgłosić opiekunowi pracy licencjackiej do końca kwietnia.

REGULAMIN

FILOLOGIA FRANCUSKA - INFORMATOR LICENCJACKI NA ROK 2017/2018.

FILOLOGIA FRANCUSKA - INFORMATOR LICENCJACKI NA ROK 2018/2019.

KOMISJE EGZAMINACYJNE 2018

FILOLOGIA FRANCUSKA - INFORMATOR LICENCJACKI 2016-2017

FILOLOGIA FRANCUSKA - INFORMATOR LICENCJACKI 2015-2016

EGZAMINY LICENCJACKIE W ROKU AKADEMICKIM 2015-2016 NOWA FORMUŁA

Polski

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)