Egzamin licencjacki

 

EGZAMINY LICENCJACKIE W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021

Terminy

termin zerowy: 24 czerwca 2021 (czwartek)
termin pierwszy: 5 i 6 lipca 2021 (poniedziałek i wtorek)
termin poprawkowy: 9 września 2021 (czwartek)

Składy komisji egzaminacyjnych

a) Gramatyka opisowa i językoznawstwo ogólne
przewodniczący: prof. dr hab. E. Biardzka / dr hab. W. Ucherek
promotorka: dr A. Rębkowska-Kieseler
recenzenci i egzaminatorzy: prof. dr hab. E. Biardzka, dr hab. W. Ucherek, dr A. Wiater.
 
b) Wiedza o literaturze francuskiej, wiedza o historii i kulturze Francji
przewodniczący: prof. dr hab. M. Pawłowska / dr hab. W. Ucherek
promotorka: dr A. Sadkowska-Fidala
recenzenci i egzaminatorzy: dr J. Jakubowska, dr J. Kotowska-Miziniak, dr T. Szymański, dr T. Wysłobocki.
 
c) Przekładoznawstwo
przewodnicząca: dr hab. N. Paprocka / prof. dr hab. E. Skibińska-Cieńska
promotorki: prof. dr hab. E. Skibińska-Cieńska / dr A. Kuźnik
recenzentki i egzaminatorki: dr K. Gostkowska, dr A. Kuźnik, dr hab. N. Paprocka, dr R. Solová.
 

 

INFORMATOR O EGZAMINIE LICENCJACKIM I SEMINARIACH LICENCJACKICH

 

FILOLOGIA FRANCUSKA - INFORMATOR LICENCJACKI NA ROK 2021/2022

FILOLOGIA FRANCUSKA - INFORMATOR LICENCJACKI NA ROK 2020/2021

FILOLOGIA FRANCUSKA - INFORMATOR LICENCJACKI NA ROK 2019/2020

FILOLOGIA FRANCUSKA - INFORMATOR LICENCJACKI NA ROK 2018/2019

FILOLOGIA FRANCUSKA - INFORMATOR LICENCJACKI NA ROK 2017/2018

FILOLOGIA FRANCUSKA - INFORMATOR LICENCJACKI NA ROK 2016/2017

FILOLOGIA FRANCUSKA - INFORMATOR LICENCJACKI NA ROK 2015/2016

 

DOKUMENTY

Uchwała nr 118/2021 RWF UWr z dnia 21 września 2021 roku w sprawie szczegółowych warunków ukończenia studiów I i II stopnia oraz prac i egzaminów dyplomowych na Wydziale Filologicznym UWr

Zasady organizacji seminariów licencjackich i przeprowadzania egzaminów dyplomowych na studiach i stopnia w IFR UWr

Komunikat nr 3/2021 w sprawie zasad składania i archiwizacji prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu APD

Komunikat nr 4/2021 w sprawie procedury sprawdzania pracy dyplomowych w JSA

Komunikat nr 5/2021 w sprawie sposobu przeprowadzania egzaminów dyplomowych w formie zdalnej

Polski

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)