Egzamin licencjacki

Praca licencjacka i egzamin licencjacki

Uchwała nr 275 RWF w sprawie warunków ukończenia studiów

TERMINY EGZAMINÓW LICENCJACKICH W ROKU 2018/2019

1. Terminy

1.1. Termin zerowy: 17 czerwca (poniedziałek).
1.2. Termin pierwszy: 2 lipca (wtorek), 3 lipca (środa).
1.3. Termin drugi: 10 września (wtorek).

Uwaga! 30 kwietnia mija termin wyboru zakresu egzaminu licencjackiego. Zgłoszenia należy kierować do sekretarzy komisji rekrutacyjnych.
Termin zgłaszania ewentualnych korekt upływa miesiąc przed planowanym egzaminem dyplomowym.
Po dokonaniu wyboru zakresu egzaminu licencjackiego przez studentów oraz rozdzieleniu prac licencjackich do recenzji skład komisji może zostać zawężony zgodnie z  par. 48, pkt. 3 Regulaminu studiów.
Recenzentem pracy licencjackiej może być wykładowca z tytułem co najmniej doktora.

2. Składy komisji egzaminacyjnych

2.1.  Filologia francuska

2.1.1. Gramatyka opisowa i językoznawstwo ogólne, sala 3.1.

Przewodniczący: prof. dr hab. E. Biardzka
Komisja:
promotor: dr W. Ucherek
recenzenci i egzaminatorzy: dr J. Cook, dr M. Grabowska, dr A. Rębkowska-Kieseler, dr A. Viviand, dr A. Wiater.

2.1.2. Wiedza o literaturze francuskiej, wiedza o historii i kulturze Francji, sala 3.2.

Przewodnicząca: prof. dr hab. M. Pawłowska/ prof. dr hab. E. Biardzka
Komisja:
Promotorzy (2 seminaria): dr A. Sadkowska-Fidala, dr T. Szymański
recenzenci i egzaminatorzy: dr J. Jakubowska, dr J. Kotowska, prof. dr hab. M. Pawłowska, dr M. Tomicka, dr T. Wysłobocki.

2.1.3. Przekładoznawstwo, sala 2.2.

Przewodnicząca: prof. dr hab. E. Skibińska
Komisja:
promotorzy: dr K. Gostkowska
recenzenci i egzaminatorzy: dr S. Kaufman, dr A. Kuźnik, dr hab. N. Paprocka, dr R. Solová.

2.2.  Filologia hiszpańska – sala 4.8

Przewodniczące: prof. dr hab. B. Baczyńska/ dr hab. Ewa Kulak
Komisja:
promotorzy: prof. dr hab. B. Baczyńska, dr hab. E. Kulak, dr A. Draus-Kłobucka
recenzenci i egzaminatorzy: prof. dr hab. B. Baczyńska, dr Z. Bułat-Silva, dr hab, E. Kulak, dr A. Draus-Kłobucka, dr hab. M. Kurek, dr T. Marin Villora, dr Ł. Smuga, dr J. Wesoła, dr hab. prof. UWr. Justyna Ziarkowska, dr Justyna Nowicka.

2.3.  Italianistyka – sala 3.8.

Przewodniczący: dr hab. prof. UWr. J. Ziarkowska/ dr hab. Marcin Kurek

Komisja:
promotorzy: dr D. Artico, dr D. Słapek, dr K. Woźniak
recenzenci i egzaminatorzy: dr M. Mazzini, dr. D. Słapek, dr. K. Woźniak, dr. D. Artico

3. Sekretarze: dr Monika Głowicka, dr Aline Vivand (czerwiec-lipiec)/ dr T. Szymański (czerwiec-lipiec-wrzesień), dr D. Artico

 

REGULAMIN

FILOLOGIA FRANCUSKA - INFORMATOR LICENCJACKI NA ROK 2019/2020

FILOLOGIA FRANCUSKA - INFORMATOR LICENCJACKI NA ROK 2018/2019

FILOLOGIA FRANCUSKA - INFORMATOR LICENCJACKI NA ROK 2017/2018

FILOLOGIA FRANCUSKA - INFORMATOR LICENCJACKI NA ROK 2016/2017

FILOLOGIA FRANCUSKA - INFORMATOR LICENCJACKI NA ROK 2015/2016

Polski

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)