Organizacja roku

KOMUNIKAT

Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego

z dnia 7 marca 2018 r.

w sprawie organizacji roku akademickiego 2018/2019

w Uniwersytecie Wrocławskim

 

 

Na podstawie § 7 Regulaminu studiów w Uniwersytecie Wrocławskim - uchwała Nr 26/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 marca 2015 r., określa się organizację roku akademickiego 2018/2019 w sposób następujący:

 

SEMESTR ZIMOWY

 

01.10.2018 – 20.02.2019

 

Uroczysta Inauguracja

- 01.10.2018

 

dzień adaptacyjny

- 02.10.2018

 

Okres zajęć dydaktycznych

- 03.10.2018 - 31.01.2019

dni rektorskie

- 31.10.2018

 

 

- 02.11.2018

 

 

- 15.11.2018

(Święto Uniwersytetu)

przerwa świąteczna

- 22.12.2018 - 02.01.2019

Sesja egzaminacyjna

- 01.02.2019 - 13.02.2019

Sesja poprawkowa

- 14.02.2019 - 20.02.2019

 

SEMESTR LETNI

 

21.02.2019 – 30.09.2019

Okres zajęć dydaktycznych

- 21.02.2019 – 14.06.2019

dni rektorskie

- 02.05.2019

 

 

- 09.05.2019

(Juwenalia)

przerwa świąteczna

- 19.04.2019 - 23.04.2019

Sesja egzaminacyjna

- 15.06.2019 – 02.07.2019

Sesja poprawkowa

- 01.09.2019 - 10.09.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Dział Organizacyjny – 2018)

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)