Egzamin licencjacki

Praca licencjacka i egzamin (nowa formuła - od roku akademickiego 2015/2016) :

Uchwała nr 275 RWF w sprawie warunków ukończenia studiów

TERMINY EGZAMINÓW LICENCJACKICH W ROKU 2017/2018

Rozliczenie semestru przez studentów do 8 czerwca
4-6 lipca - termin pierwszy
7 września - termin drugi.

Zakres egzaminu licencjackiego należy zgłosić opiekunowi pracy licencjackiej do końca kwietnia.

REGULAMIN

 

Poradnik dyplomanta italianistyki studiów dziennych (plik PDF) - krótki a szczegółowy przewodnik po meandrach procedur związanych ze złożeniem pracy dyplomowej.

Tutaj znajduje się makieta pracy licencjackiej (strony tytułowe, wzór spisu treści) - plik Word do pobrania.

Uchwała nr 275/2016 Rady Wydziału Filologicznego UWr  w sprawie szczegółowych warunków ukończenia studiów I i II stopnia oraz prac i egzaminów dyplomowych na Wydziale Filologicznym.

 

INFORMATOR LICENCJACKI

 

 

Polski

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)