dr TOMASZ WYSŁOBOCKI

Dane kontaktowe

Instytytut Filologii Romańskiej UWr.
Zakład Literatury i Kultury Francuskiej, pok. 4.4
Pracownia Dydaktyki Języka Francuskiego
tel. +48 71 375 27 49
e-mail: tomasz.wyslobocki@uwr.edu.pl
 
Profil na portalu Academia.edu: https://wroc.academia.edu/TomaszWys%C5%82obocki
Profil na portalu ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Tomasz_Wyslobocki

Konsultacje

Funkcje i prace organizacyjne

 • 2012-2016 - reprezentant pracowników niesamodzielnych do Rady Instytutu Filologii Romańskiej UWr.
 • 2016-2020 - reprezentant pracowników niesamodzielnych do Rady Wydziału Filologicznego UWr.

 

 • 2008-2015 r. - sekretarz Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na kierunku filologia francuska studia I stopnia
 • 2014-2015 - sekretarz Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na kierunku italianistyka studia I stopnia
 • 2017 - vice-przewodniczący Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na kierunkach filologia francuska, filologia hiszpańska oraz italianistyka, studia I stopnia

 

 • 2014-2016 - odpowiedzialny za układanie harmonogramu zajęć dla wszystkich specjalności w IFR

Publikacje

Większość artykułów dostępna online w serwisach:
 
- Academia.edu: https://wroc.academia.edu/TomaszWys%C5%82obocki
- ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Tomasz_Wyslobocki
 
2019
 
WYSŁOBOCKI Tomasz, „Olympe de Gouges à la Comédie-Française : un naufrage dramatique”, [w:] Fabula. La Recherche en littérature, 2019,  s. 12. – Bibliogr.
Dostęp: http://www.fabula.org/colloques/document5884.php
Link zweryfikowany 16.01.2019
 
2018
 
WYSŁOBOCKI Tomasz, „Vers un nouveau théâtre : évolutions dans l’art du théâtre au temps de la Révolution française”, [w:] Les dynamiques du changement dans l’Europe des Lumières, sous la dir. de Maciej Forycki, Agnieszka Jakuboszczak, Teresa Malinowska, Poznań - Paris, Académie Polonaise des Sciences – Centre Scientifique à Paris, 2018, 313-324. – Bibliogr.
ISBN 978-83-63305-61-1
 
COOK Jadwiga, WYSŁOBOCKI Tomasz, BIAŁEK Edward, [red] Orbis Linguarum, numéro dirigé par Jadwiga Cook, Tomasz Wysłobocki avec collaboration d’Edward Białek,  vol. 50, 2018, Dresden ; Neisse Verlg ; Wrocław : Oficyna Wydawnicza ATUT, 2018. – 555 s. – Bibliogr. przy art. – Teksty w jęz. franc., niem. pol. – Streszcz. w jęz. ang.
Numer ma własny tytuł : En quête du sens | ISSN 1426-7241
Cały numer czasopisma dostępny on-line: http://www.ifg.uni.wroc.pl/wp-content/uploads/PUBLIKACJE-IFG/OL/OL50.pdf | Link zweryfikowano 10.04.2019
 
WYSŁOBOCKI Tomasz, [rec.] „Le théâtre au service de la Révolution française, ou la Révolution sur les planches de théâtre”, rec. książki: Philippe Bourdin, Le Théâtre patriotique, CNRS Éditions, Paryż 2017, 502 s. Orbis Linguarum, vol. 50, 2018, s. 549-552.  (Tom czasopisma ma własny tytuł: „En quête du sens").
 
PAWŁOWSKA Maja, WYSŁOBOCKI Tomasz, „Detektyw na tropie zagadek przeszłości – badacz dawnych literatur romańskich współczesnie”, [w:] Dawne literatury romańskie w świecie tolerancji i nietolerancji, zagadek i tajemnic, red. Maja Pawłowska, Tomasz Wysłobocki, Kraków, Universitas, 2018, 7-12. - Bibliogr.
 
PAWŁOWSKA Maja, WYSŁOBOCKI Tomasz, [red.] Dawne literatury romańskie w świecie tolerancji i nietolerancji, zagadek i tajemnic, Kraków, Universitas, 2018, 296 s. – Bibliogr. przy rozdz. – Streszcz. w jęz. ang. przy rozdz.
ISBN 97883-242-3525-4
(Książka zawiera teksty uczestników XX Spotkań Specjalistów Dawnych Literatur Romańskich, które odbyły się w Instytucie Filologii Romańskiej we Wrocławiu w 2017 roku.)
 
WYSŁOBOCKI Tomasz, „Rewolucja francuska a kwestia przyznania kobietom pełni praw obywatelskich – dlaczego Francuzki musiały zostać w domu?", Santander Art and Culture Law Rewiew, 1/2018 (4), 141-156. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang. i pol.
DOI: 10.4467/2450050XSNR.18.009.9770
ISSN 2391-7997
 
WYSŁOBOCKI Tomasz, „Na wrocławskiej romanistyce o historii i polityce w teatrze”, Przegląd Uniwersytecki, 4 (224), 2018, 34-35.
 
WYSŁOBOCKI Tomasz, [rec.] „Littérature in statu nascendi, ou Berenika Palus sur les traces de Denis Diderot”,  Rec. pracy: Berenika Palus, Literatura „in statu nascendi”. Problemy estetyczne i genologiczne prozy literackiej Denisa Diderota, Oficyna Wydawnicza ATUT — Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2017, 408 s., Romanica Wratislaviensia, nr 65, 2018, s. 193-195.  (Tom czasopisma ma własny tytuł: „De la philologie romane aux études françaises — évolution ou rupture?") (AUW nr 3827). DOI: 10.19195/0557-2665.65.17
Bezpośredni dostęp do tekstów również na portalu Czasopisma Naukowe w Sieci :
http://rwr.sjol.eu/category
 
WYSŁOBOCKI Tomasz, „À la recherche de la vocation perdue. Plaidoyer pour l’enseignement de la littérature des siècles passés”,  Romanica Wratislaviensia, nr 65, 2018, s. 157-167. - Bibliogr.  – Streszcz. w jęz. ang.  (Tom czasopisma ma własny tytuł: „De la philologie romane aux études françaises — évolution ou rupture?”) (AUW nr 3827). DOI: 10.19195/0557-2665.65.13
Bezpośredni dostęp do tekstów również na portalu Czasopisma Naukowe w Sieci :
http://rwr.sjol.eu/category
 
WYSŁOBOCKI Tomasz, Olympe de Gouges (1748-1793). Rewolucjonistka, Sopot, Literacki Sopot, 2018, 89 s. – Bibliogr. ISBN 978-83-61385-07-3.
Książka dostępna w serwisie Academia.edu: https://www.academia.edu/37883724/Olympe_de_Gouges_1748-1793_._Rewolucjo...
 
WYSŁOBOCKI Tomasz, (tłum.) Olympe de Gouges, Prawa kobiet ; Rozważania na temat Czarnych, Sopot, Literacki Sopot, 2018, 30 s. ISBN 978-83-61385-07-3
 
2017
 
WYSŁOBOCKI Tomasz, „Rewolucja francuska na deskach teatru, rewolucja w teatrze”, [w:] Literatura od kuchni : W kręgu dawnej kultury krajów romańskich, red. nauk. Anna Gęsicka, Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek, 2017, 191-206. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. franc. ISBN 978-83-8019-794-7
 
WYSŁOBOCKI Tomasz, Po co komu oświecenie? Wybrane idee i teksty, Pruszków k. Łasku, Oficyna Wydawnicza LEKSEM, 2017, s.266. - Bibliogr. (Wydanie dwujęzyczne) ISBN 978-83-63781-31-6
 
WYSŁOBOCKI Tomasz, „Być kobietą ambitną w przedrewolucyjnej Francji – perspektywy, wyzwania, problemy”, [w:] Élisabeth Vigée Le Brun i jej czasy. Kobieta – artystka – Europejka, red. Iwona Danielewicz, Paweł Ignaczak, Warszawa, Muzeum w Nieborowie i Arkadii, 2017, 13 s. – Bibliogr.  ISBN 978-83-941957-2-4    Dostęp także online: http://www.nieborow.art.pl/publikacje/ . – Link zweryfikowany 7.09.2017 r.  
 (Materiały z konferencji naukowej: „Elisabeth Vigée Le Brun i jej czasy. Kobieta – artystka – Europejka”, która odbyła się w Warszawie w dniach 23-24.09.2016 r.)
 
WYSŁOBOCKI Tomasz, „Towarzystwo Rewolucyjnych Obywatelek Republikańskich, czyli Francuzki idą na wojnę z tyranami”, [w:] Kobieta w kulturze i  literaturze – od antyku po XXI wiek, red. nauk. Monika Malinowska, Warszawa, Instytut Romanistyki. Uniwersytet Warszawski, 2017, 177-190. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang. (Materiały z konferencji naukowej: „Kobiety Europy epok dawnych – źródła i perspektywy”, która odbyła się w Warszawie w dniach 24-25.10.2015 r.) ISBN 978-83-88012-07-5
 
2016
 
COOK Jadwiga, WYSŁOBOCKI Tomasz, BIAŁEK Edward (red.), Orbis Linguarum, vol. 45, 2016, Dresden: Neisse Verlg; Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT, 2016. – 697 s. – Bibliogr. przy art. – Teksty w jęz. ang., franc., niem., pol. – Streszcz. w jęz. ang. Numer ma własny tytuł : Au Carrefour des sens 2. ISNN 1426-7241
 
WYSŁOBOCKI Tomasz, „Rousseau au théâtre : révolutionnaire malgré lui”, Orbis Linguarum, vol. 45, 2016, s. 355-366. Bibliogr. – Streszcz. w jęz ang. ISNN 1426-7241. Tytuł numeru : Au Carrefour des sens 2.
 
WYSŁOBOCKI Tomasz, „La Révolution française dans les dictionnaires ou les dictionnaires en révolution”, Romanica Wratislaviensia, 63, 2016, 129-142. Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang.  (Acta Universitatis Wratislaviensis ;  3720). (Tom czasopisma ma własny tytuł : “Mots en listes : usages et fonctions”)
 
WYSŁOBOCKI Tomasz, „Republikański rozwód, czyli jak przemienić tyrana w kochającego męża”, [w:] Przejścia i przemiany w dawnych literaturach romańskich. Tom poświęcony pamięci Profesor Krystyny Kasprzyk, red. nauk. Jolanta Dygul, Monika Kulesza, Agata Sobczyk, Warszawa, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2016, s.100-109. – Bibliogr. -  Streszcz. w jęz. ang.
 
WYSŁOBOCKI Tomasz, FORYCKI Maciej, „Hommage à Jean Fabre (1904-1975) :  Wieczór Pamięci Profesora Jeana Fabre’a (1904-1975)”, Czas Przeszły. Poznańskie Studia Historyczne. T. 3, nr 1-2, 2016, 245-246. (Tyt. numeru; “Wiek świateł”)
 
WYSŁOBOCKI Tomasz,  SUKIENNICKA Marta, FORYCKI Maciej, „Rencontre franco-polonaise des dix-huitièmistes La République nobiliaire et la France au XVIIIe siècle : Pierwsze Francusko-Polskie Spotkanie Badaczy Wieku Osiemnastego Rzeczpospolita i Francja w XVIII stuleciu”, Czas Przeszły. Poznańskie Studia Historyczne. T. 3, nr 1-2, 2016, 247-249. (Tyt. numeru; “Wiek świateł”)
 
WYSŁOBOCKI Tomasz, „Wykluczone. Polityczne i społeczne podstawy usunięcia kobiet z przestrzeni publicznej rewolucyjnej Francji”, [w:] (Non)Belongong : (Re)Reading Identities = (Nie)Przynależność : (Re)Definicja Tożsamości, ed. by Liliana Sikorska, Joanna Jarząb, Marta Frątczak, Poznań, Wydział Anglistyki UAM, 2016, 97-110. - Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang. (Seria : „Interdisciplinary Studies Series” ; vol. 2) Dostęp także online: https://repozytorium.amu.edu.pl/handle/10593/14492 . – Link zweryfikowany 2.06.2016 r.
 
2015
 
WYSŁOBOCKI Tomasz, „Olimpia de Gouges – samozwańcza uczennica Natury”, [w:] Mistrzowie i uczniowie. Przekaz i dialog kulturowy w dawnych literaturach romańskich, (red.) J. Dimke-Kamola, A. Loba, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2015, s. 269-279.
 
2014
 
WYSŁOBOCKI Tomasz,  „Le Catéchisme républicain, ou le sens de l’instruction publique de la jeunesse sous la revolution française”, Orbis Linguarum, Vol. 41 (2014), 369-388.  - Bibliogr. (Tyt. numeru : “Au carrefour des sens”)
 
WYSŁOBOCKI Tomasz,  „Roman et Révolution : un couple mal assorti”, Orbis Linguarum, Vol. 41 (2014), 379-378.  - Bibliogr. (Tyt. numeru : “Au carrefour des sens”)
 
WYSŁOBOCKI Tomasz, „Biblioteczka małego sankiuloty, czyli co każdy młody republikanin wiedzieć i umieć powinien", [w:] Pismo, lektura, biblioteka w dawnych literaturach romańskich, pod red. Anny Rzepki, Doroty Pudo, Magdaleny Wrany, Kraków, Collegium Columbinum, 2014, 353-362. – Bibliogr.  (Seria: "Biblioteka Tradycji" ; nr CXXXIX)
 
WYSŁOBOCKI Tomasz, „Le roman moderne : une invention des femmes des Lumières”, [w:] Auteur, personnage, lecteur dans les lettres d’expression française, sous la réd. de Marzena Chrobak, Jakub Kornhauser, Wacław Rapak, Kraków, Księgarnia Akademicka, 2014, 11-17. Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang.
 
WYSŁOBOCKI Tomasz, Obywatelki. Kobiety w przestrzeni publicznej we Francji przełomu wieków XVIII i XIX, Kraków, Universitas, 2014, s. 379, il. – Bibliogr. (Książka dostępna jest również w wersji elektronicznej do pobrania w formacie PDF: http://universitas.com.pl/produkt/3344/Obywatelki-Kobiety-w-przestrzeni-...)
 
WYSŁOBOCKI Tomasz, „La Révolution française et les femmes – vérité et mensonges”, [w:] Croyance – Vérité – Mensonge, réd. Beata Kędzia-Klebeko, Michał Bajer, Pierre-Frédéric Weber, Nelli Przybylska, Anna Kricka, Szczecin, Université de Szczecin, 2014, 37-45. – Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. (“Dissertations et Études” ;  T. (CMLXI) 887) (Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej: “Croyance – Vérité – Mensonge”, zorganizowanej przez Uniwersytet Szczeciński, która odbyła się w Pobierowie w dniach 18-20 października 2012 r.)

2013
 
WYSŁOBOCKI Tomasz, „Zapomniana płeć – jak Rewolucja francuska nie chciała pamiętać o kobietach”, Folia Litteraria Romanica, nr 8, 2013, 223-231. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. franc. (Tyt. numeru: „Pamięć i zapomnienie w dawnych literaturach romańskich”)  . („Acta Universitatis Lodziensis”)
Artykuł dostępny w pliku PDF
 
WYSŁOBOCKI Tomasz, „Quelle femme pour la République? Le théâtre révolutionnaire et les représentations de la féminité”, Romanica Silesiana,  Nº 8, T. 1,  (2013), 221-229   (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, nr 3130). – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang. Tyt. numeru: Constructions genrées / Gendered Constructions, réd. en chef Krzysztof Jarosz, avec la collab. Michał Krzykawski et Zuzanna Szatanik.
 
PAWŁOWSKA Maja, WYSŁOBOCKI Tomasz,  (red.),  Pharmacopea : Uzależnienia, obsesje, konflikty, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2013, s. 196. – Bibliogr. przy rozdz.  – Streszcz. w jęz. fr. i hiszp. przy rozdz.  (AUW nr 3475)
 
WYSŁOBOCKI Tomasz, „Thomas, Diderot, Galiani i pani d’Épinay – oświeceniowy spór o kondycję kobiety”, w: Pharmacopea : Uzależnienia, obsesje, konflikty, red. Maja Pawłowska, Tomasz Wysłobocki, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2013, s. 157-164. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. fr.  (AUW nr 3475)
Artykuł dostępny w pliku PDF

2011
 
WYSŁOBOCKI Tomasz, „Améliorer la condition féminine au temps de la Révolution française: rêve d’un homme solitaire, Charles-Louis Rousseau”, in: La condition humaine dans la littérature française et francophone, études rassemblées et présentées par Krystyna Modrzejewska, Opole, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2011, 195-202. - Bibliogr.
 
WYSŁOBOCKI Tomasz, „Contre la lecture des femmes, ou un livre dangereux que l’on n’a pas lu”, in: Autour des “livres que l’on n’a pas lus”, études réunies et présentées par Tomasz Swoboda, Ewa Wierzbowska et Olga Wrońska, Sopot, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2011, 189-195. – Bibliogr. (“Cahiers ERTA”, tome 2)
 
WYSŁOBOCKI Tomasz, „Ôter la raison aux femmes : question d’ordre public”, in:  Exclusion / Inclusion au féminin , sous la réd. de Maja Pawłowska, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2011, 133-143. („Romanica Wratislaviensia”, 58),  (AUW nr 3282). – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang. (Abstrakt - link)
 
2010
 
WYSŁOBOCKI Tomasz, „Marjanna w sidłach wolności - rewindykacje kobiet a Rewolucja francuska", in: Romanica.doc, A. Gotfryd, K. Kaczmarek (red.), nr 1 (1)/2010, Poznań, http://romdoc.amu.edu.pl/wyslobocki.html. Link zweryfikowany: 12.10.2012.

Udział w konferencjach

2018

 1. Międzynarodowa konferencja Théâtre et scandale, Sorbonne Université / University of Chicago, Paryż 3-6 maja.
 2. Międzynarodowa konferencja VII SYMPOSIUM OPOLIENSE pt. Indécence/immoralité, libertinage, débauche dans la littérature, la culture et la loi, Uniwersytet Opolski, 10-11 maja.
 3. Międzynarodowa konferencja Théâtre, lieu d'affrontement politique et social, du "Cid" a "Hernani" (1638-1830), Uniwersytet Wrocławski, 17-18 września.
 4. Ogólnopolska konferencja Strategie małżeńskie pań i panów na przestrzeni wieków, Uniwersytet w Białymstoku, 19-21 padziernika.
 5. Ogólnopolska konferencja Gotycyzm w literaturze i kulturze lat 1760-1830, Uniwersytet Wrocławski, 15-16 listopada.
 6. Międzynarodowa konferencja Freedom, equality... for everyone? Women fighting for social advancement 1700-1918, Uniwersytet Wrocławski, 20-21 listopada.
 7. XXI Spotkania Specjalistów Dawnych Literatur Romańskich Podróż - ucieczka - wygnanie, Uniwersytet Warszawski, 21-23 listopada.

 
2017

 1. Międzynarodowa konferencja Le passé et le présent: rencontre des idées, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 29-30 maja.
 2. Międzynarodowa konferencja City and the Process of Transition from Early Modern Times to the Present, Uniwersytet Wrocławski, 8-9 czerwca.
 3. Międzynarodowa konferencja Au carrefour des sens - troisième édition, Uniwersytet Wrocławski, 25-26 września.
 4. Międzynarodowa konferencja Quand regarder fait lire. Nouveaux défis dans l'enseignement des littératures française et francophones, Uniwersytet Warszawski, 29 września.
 5. XX Spotkania Specjalistów Dawnych Literatur Romańskich "W świecie tolerancji i nietolerancji, sekretów i tajemnic", Uniwersytet Wrocławski, 29 listopada - 1 grudnia.

 
2016

 1. Międzynarodowa konferencja 2e Rencontre franco-polonaise des dix-huitèmistes, UAM w Poznaniu, 17-18 września.
 2. Ogólnopolska konferencja Elisabeth Vigée-Lebrun i jej czasy. Kobieta - artystka - Europejka, Muzeum Narodowe w Nieborowie i Arkadii, 23-24 września.
 3. Międzynarodowa konferencja Kobieta - wiedza, nauka, uniwersytety. Europa i świat, Uniwersytet Warszawski, 21-23 października.
 4. XIX Spotkania Spacjalistów Dawnych Literatur Romańskich, "Kuchnia literacka, albo literatura od kuchni", Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 1-2 grudnia.

 
2015

 1. XVIII Spotkania Specjalistów Dawnych Literatur Romańskich, "Dualizm w dawnych literaturach romańskich", Uniwersytet Śląski, 18-20 listopada 2015.
 2. Interdyscyplinarna konferencja Kobiety Europy epok dawnych - źródła i perspektywy, Uniwersytet Warszawaki, 24-25 października 2015.
 3. Międzynarodowa konferencja Au Carrefour des sens - seconde édition, Uniwersytet Wrocławski, 29-30 września 2015.
 4. Rencontre franco-polonaise des dix-huitiémistes, 23-25 września 2015, Stacja PAN, Paryż.

 
2014

 1. Międzynarodowa konferencja CLASH: Culture - Literature - Anthropology - Sociology - History pt. "(Nie)przynależność: (re)definicja tożsamości", Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 5-6 grudnia 2014.
 2. XVII Spotkania Specjalistów Dawnych Literatur Romańskich, "Przejścia/przemiany w dawnych literaturach romańskich", Uniwersytet Warszawski, 19-21 listopada 2014.

 
2013

 1. XVI Spotkania Specjalistów Dawnych Literatur Romańskich,"Biblioteka - książka - lektura", Uniwersytet Jagielloński, 13-15 listopada 2013. 
 2. Międzynarodowa konferencja Au Carrefour des sens, Uniwersytet Wrocławski, 26-27 września 2013.

 
2012

 1. XV Spotkania Specjalistów Dawnych Literatur Romańskich, "Mistrz i uczeń", Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 5-7 grudnia 2012.
 2. Międzynarodowa konferencja Croyance – vérité - mensonge, Uniwersytet Szczeciński, 18-21 października 2012.
 3. Krajowa konferencja L’auteur, le personnage, le lecteur, Uniwersytet Jagielloński, 21-22 września 2012.
 4. Międzynarodowa konferencja Histoire et Littérature. Le roman historique de Mme de Lafayette à Jonathan Littell, Uniwersytet Wrocławski, 20-21 września 2012.

 
2011

 1. XIV Spotkania Specjalistów Dawnych Literatur Romańskich, "Pharmacopea - obsesje, uzależnienia, konflikty", Uniwersytet Wrocławski, 24-26 listopada 2011.

 
2010

 1. XIII Spotkania Specjalistów Dawnych Literatur Romańskich, "Pamięć i Zapomnienie", Uniwersytet Łódzki, 18-20 listopada 2010.
 2. Międzynarodowa konferencja La condition humaine dans la littérature française et francophone, Uniwersytet Opolski,12-14 maja 2010.
 3. Międzynarodowa konferencja Espace et affectivité, Ruhr-Universität w Bochum, 4-6 marca 2010.

 
2009

 1. Międzynarodowa konferencja Autour de Pierre Bayard et des livres que l’on n’a pas lus, Uniwersytet Gdański, 23-24 września 2009.

 
2008

 1. XI Spotkania Specjalistów Dawnych Literatur Romańskich, Uniwersytet Gdański, 16-18 października 2008.

Granty i projekty badawcze

 
Laureat XII edycji konkursu o stypendium dla wybitnych młodych naukowców przyznawanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 
1. Granty w ramach Konkursu projektów badawczych dla doktorantów i młodych naukowców Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego:

 • 2011 - Obecność i działalność kobiet we francuskiej przestrzeni publicznej na przełomie wieków XVIII i XIX (1442/M/IFR/11)
 • 2013 - Prace redakcyjne i edytorskie na potrzeby publikacji rozprawy doktorskiej pt. „Obywatelki. Kobiety w przestrzeni publicznej we Francji przełomu wieków XVIII i XIX. Świadectwa piśmiennicze i literackie” (1282/M/IFR/13)
 • 2013 - Rola teatru rewolucyjnego w kreowaniu i propagowaniu nowego modelu rodziny republikańskiej we Francji w dobie Terroru (1793-1794) – kwerenda biblioteczna w Paryżu (1283/M/IFR/13)
 • 2014 - Reprezentacja rodziny republikańskiej na deskach teatru rewolucyjnego - kwerenda biblioteczna we Francji połączona z zakupem literatury naukowej i pomocniczej (2406/M/IFR/14)
 • 2015 - „Fundamentalne teksty francuskiego oświecenia w języku polskim i francuskim z komentarzem” – publikacja książki i e-booka oraz kwerenda biblioteczna we Francji w celu uzupełnienia materiałów do tejże publikacji oraz na potrzeby rozprawy habilitacyjnej (1549/M/IFR/15)
 • 2016 - Rodzina rewolucyjna na deskach teatru – kwerenda biblioteczna we Francji wraz z zakupem sprzętu komputerowego i literatury (0420/1771/16)
 • 2017 - Rewolucja francuska: przedstawić i opowiedzieć historię – organizacja międzynarodowej konferencji oraz publikacja akt pokonferencyjnych (0420/2599/17)
 • 2017 - XX Spotkania Specjalistów Dawnych Literatur Romańskich – organizacja ogólnopolskiej konferencji naukowej oraz kwerenda biblioteczna (0420/2600/17)
 • 2018 - Rewolucja Francuska a sztuki sceniczne – zagraniczna kwerenda biblioteczna w ramach prac związanych z przygotowaniem rozprawy habilitacyjnej

 
2. 2011-2012 r. – stypendium naukowe dla doktorantów w ramach projektu finansowanego przez UE pt. „Rozwój potencjału i oferty edukacyjnej Uniwersytetu Wrocławskiego szansą zwiększenia konkurencyjności Uczelni”, przyznane dwukrotnie w semestrze zimowym i letnim
 
3. 2008 oraz 2011 r. – stypendium wyjazdowe Akademickiego Towarzystwa Romanistów Polskich "Plejada" na pobyt badawczy we Francji
 
4. 2009 r. – Stypendium Rządu Francuskiego (BGF) na pobyt badawczy we Francji przyznane przez Ambasadę Republiki Francji w Polsce

Działalność wydawnicza i redakcyjna

 1. COOK Jadwiga, WYSŁOBOCKI Tomasz, BIAŁEK Edward,  [red]  Orbis Linguarum, numéro dirigé par Jadwiga Cook, Tomasz Wysłobocki avec collaboration d’Edward Białek,  vol. 50, 2018, Dresden ; Neisse Verlg ; Wrocław : Oficyna Wydawnicza ATUT, 2018. – 555 s. – Bibliogr. przy art. – Teksty w jęz. franc., niem. pol. – Streszcz. w jęz. ang. Numer ma własny tytuł : En quête du sens | ISSN 1426-7241
 2. PAWŁOWSKA Maja, WYSŁOBOCKI Tomasz (red.), Dawne literatury romańskie: w świecie tolerancji i nietolerancji, zagadek i tajemnic, Universitas, Kraków 2018, 296 s.
 3. WYSŁOBOCKI Tomasz, Po co komu oświecenie? Wybrane idee i teksty, OW Leksem, Łask 2017.
 4. COOK Jadwiga, WYSŁOBOCKI Tomasz, BIAŁEK Edward (red.), Orbis Linguarum, vol. 45, 2016, Dresden: Neisse Verlg; Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT, 2016. – 697 sISNN 1426-7241
 5. WYSŁOBOCKI Tomasz, Obywatelki. Kobiety w przestrzeni publicznej we Francji przełomu wieków XVIII i XIX, Kraków, Universitas, 2014, 379 s.
 6. PAWŁOWSKA Maja, WYSŁOBOCKI Tomasz (red.),  Pharmacopea : Uzależnienia, obsesje, konflikty, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2013, 196 s.

Materiały do zajęć

ROK AKADEMICKI 2018/2019

Historia - program zajęć PL

Histoire - programme de cours FR

Littérature CM - programme FR

Literatura (wykład) - program PL

Literatura - ćwiczenia 1 (Literatura i społeczeństwo / Littérature et société)

Literatura - ćwiczenia 2 (Wielcy filozofowie francuskiego oświecenia / Grands penseurs des Lumières françaises)

 

 

 

 

 

 

 

ROK AKADEMICKI 2017/2018

Literatura francuska - wykład - program zajęć

Historia i kultura Francji - XVIII wiek - program zajęć

Seminarium licencjackie - program zajęć

Konwersatorium monograficzne

PNJF - sprawności zintegrowane

 

Wskazówki redakcyjne dla seminarium licencjackiego

Informacje dla seminarzystów przebywających na stypednium ERASMUS+

Voltaire - fragmenty na zajęcia z HLF ("Wielcy filozofowie francuskiego oświecenia") - fragment 1, fragment 2, skan 1, skan 2, skan 3, skan 4, skan 5, skan 6 (fragment 2 pochodzi z "Listów o Anglikach", skany - ze "Słownika filozoficznego").

Lista sztuk teatralnych na seminarium licencjackie

Nowa Heloiza - fragmenty

HiKF - pytania na kolokwium ustne

HiKF - lista obecności na kolokwium

HLF - lista obecności na egzamin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMESTR LETNI 2016/2017

Wskazówki redakcyjne dla seminarium licencjackiego

Konwersatorium monograficzne - program

 

SEMESTR ZIMOWY 2016/2017

Informacje dla seminarzystów przebywających na stypednium ERASMUS+

Konwersatorium monograficzne - lektura 1 - str. 1-3 oraz  str. 4-6

Wykład z literatury francuskiej XVIII wieku - program

Konwersatorium monograficzne - program

Historia i kultura Francji XVIII wieku - program

Seminarium licencjackie - program

PNJF-sprawności zintegrowane - program

Konwersatorium monograficzne - lektura 2 i lektura 3

 


 

SEMESTR LETNI 2015/16

PROGRAMY ZAJĘĆ

PNJF-sprawności zintegrowane

Literatura francuska XVII wieku (do wyboru)

Seminarium licencjackie

 

SEMESTR ZIMOWY 2015/16

PROGRAMY ZAJĘĆ

1. PNJF-sprawności zintegrowane

2. HiKF-XVIII wiek

3. Literatura francuska XVIII wieku - wykład

4. Seminarium licencjackie

5. Zajęcia monograficzne

 

MATERIAŁY DO ZAJĘĆ

1. Lista sztuk teatralnych (seminarium licencjackie)

2. Rewolucja Francuska i lud (artykuł)

3. Literatura francuska XVIII wieku - wykład (pytania na egzamin)

4. HiKF XVIII wieku (pytania na kolokwium)

5. Wskazówki redakcyjne (seminarium licencjackie)

 

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)