dr hab. NATALIA PAPROCKA

Dane kontaktowe

Zakład Translatologii, pok. 2.3
tel. (71) 375 27 52
e-mail natalia.paprocka@uwr.edu.pl

Stopnie i tytuły naukowe

26 lutego 2019 roku: stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych (dyscyplina - językoznawstwo) nadany uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego na podstawie osiągnięcia naukowego - cyklu publikacji „Sto lat przekładu dla dzieci i młodzieży w Polsce”. Recenzenci: prof. dr hab. Teresa Tomaszkiewicz (UAM), prof. dr hab. Małgorzata Tryuk (UW) i dr hab. Justyna Łukaszewicz, prof. UWr.

30 czerwca 2005 roku: stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa nadany przez Radę Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego na podstawie rozprawy „Erreurs en traduction pragmatique du français vers le polonais: Identifier, évaluer, prévenir” (Błędy w przekładzie tekstów użytkowych z francuskiego na polski – identyfikacja, ocena, zapobieganie), przygotowanej pod kierunkiem prof. dr hab. Elżbiety Skibińskiej. Recenzenci pracy: prof. dr hab. Krzysztof Bogacki (UW) i prof. dr hab. Eugeniusz Ucherek (UWr).

Konsultacje

Link do USOS WEB

Urlop wypoczynkowy od 20 lipca do 4 września 2020 roku.

Publikacje

 

  ORCID 0000-0001-8178-8116

  ResearchGate profile

  AcademiaEdu profile

 

2020

PAPROCKA Natalia, [rec.] Agnieszka Wandel, Przemiany współczesnej książki popularnonaukowej dla dzieci i młodzieży (na przykładzie francuskiej oferty wydawniczej), Kraków, Universitas, 2019, 352 pp. [w:] International Research in Children’s Literature, Vol. 13, Issue 1, 2020, 104-106. Bezpośredni dostęp do tekstu  na stronie : https://www.euppublishing.com/toc/ircl/13/1 Link zweryfikowany 5.06.2020

2019

PAPROCKA Natalia,  WANDEL Agnieszka, “Tłumacze wobec językowego i kulturowego tabu. Seksualizmy w książkach edukacyjnych dla dzieci i młodzieży”, Dzieciństwo. Literatura i Kultura, T. 1, Nr 2, 2019, 132-168. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang. i pol.
Tytuł numeru: Dzieciństwo w tłumaczeniu. Teksty kultury dla młodych odbiorców w przekładzie międzyjęzykowym
DOI : https://doi.org/10.32798/dlk.159

PAPROCKA Natalia,  WESOŁA Justyna, “La traduction de l’onomatopée dans les livres pour  les tout-petits : la relation texte-image-son”, Między Oryginałem a Przekładem, Vol. 46, Nr 4, 41-60. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang i franc. Tytuł numeru : Traduction et représentation 2. Tekst dostępny on-line : https://journals.akademicka.pl/moap/article/view/983/896 Link zweryfikowany 19.12.2019

2018

PAPROCKA Natalia,  „Nie tak dawno temu we Francji… Rok 1968 i francuska rewolucja w dziedzinie książki obrazkowej”, Ars Educandi, nr 15, 2018, 31-44. - Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang. Tekst dostępny na stronie : https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/arseducandi/article/view/2036 Link zweryfikowany 29.04.2019 r. DOI: https://doi.org/10.26881/ae.2018.15.03

PAPROCKA Natalia,  „Jak w krzywym zwierciadle. Przekładowy obraz francuskiej literatury dla dzieci i młodzieży w Polsce po roku 1918”, Przekładaniec, nr 37, 2018, 87-103. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang. Tekst dostępny na stronie : http://www.ejournals.eu/Przekladaniec/2018/Numer-37/ Link zweryfikowany 26.04.2019 r.

PAPROCKA Natalia, [hasło], “Guy Montréal, Nicole Claveloux, Alala : Les télémorphoses (1970)”, [w:] Książka obrazkowa. Leksykon, T. 1, red. Małgorzata Cackowska, Hanna Dymel-Trzebiatowska, Jerzy Szyłak, Poznań, Instytut Kultury Popularnej, 2018, 362-367, il. - Bibliogr.  ISBN 978-83-945698-8-4

PAPROCKA Natalia, (rec.) Riitta Oittinen, Anne Ketola, Melissa Garavini, Translating Picturebooks: Revoicing the Verbal, the Visual and the Aural for a Child Audience, New York and London, Routledge, 2018, 204 s., [w:] International Research in Children’s Liteature, Vol. 11, Issue 2, 2018, 205-207. Bezpośredni dostęp do tekstu także na stronie: https://www.euppublishing.com/doi/full/10.3366/ircl.2018.0276 Link zweryfikowany – 14.11.2018

PAPROCKA Natalia, Bibliografia polskich przekładów i adaptacji francuskiej literatury dla  dzieci i młodzieży wydanych w latach 1918-2014, Kraków, Universitas, 2018, s. 399. – S. 325-349 : Indeks autorski. – S. 350-355 : Indeks serii wydawniczych. – S. 356-399 : Indeks tytułowy ISBN 97883-242-3458-5

Rec.: Joanna Frużyńska, Od Verne’a do Tulleta. Sto lat obecności francuskiej literatury dla dzieci i młodzieży na polskim rynku książki : Paprocka, N. (2018). Bibliografia polskich przekładów i adaptacji francuskiej literatury dla dzieci i młodzieży wydanych w latach 1918–2014. Kraków: TAiWPN Universitas. Paprocka, N. (2018). Sto lat przekładów dla dzieci i młodzieży w Polsce. Francuska literatura dla młodych czytelników, jej polscy wydawcy i ich strategie (1918–2014). Kraków: TAiWPN Universitas, [w:] Dzieciństwo. Literatura i Kultura, T. 1, Nr 2, 2019, 229-241

PAPROCKA Natalia, Sto lat przekładów dla dzieci i młodzieży w Polsce. Francuska literatura dla młodych czytelników, jej polscy wydawcy i ich strategie (1918-2014), Kraków, Universitas, 2018, s. 416, il. – S. 368-398 : Bibliogr.  ISBN 97883-242-3457-8

Rec.: Joanna Frużyńska, Od Verne’a do Tulleta. Sto lat obecności francuskiej literatury dla dzieci i młodzieży na polskim rynku książki : Paprocka, N. (2018). Bibliografia polskich przekładów i adaptacji francuskiej literatury dla dzieci i młodzieży wydanych w latach 1918–2014. Kraków: TAiWPN Universitas. Paprocka, N. (2018). Sto lat przekładów dla dzieci i młodzieży w Polsce. Francuska literatura dla młodych czytelników, jej polscy wydawcy i ich strategie (1918–2014). Kraków: TAiWPN Universitas, [w:] Dzieciństwo. Literatura i Kultura, T. 1, Nr 2, 2019, 229-241

Rec.: Wandel Agnieszka, Sto lat przekładów dla dzieci i młodzieży w Polsce. Francuska literatura dla młodych czytelników, jej polscy wydawcy i ich strategie (1918–2014) [A hundred years of translations for children and youth in Poland. French literature for young readers, its Polish publishers and their strategies (1918–2014)]. Natalia Paprocka, w: International Research in Children's Literature nr 12(2), 2019, 231-233, https://www.euppublishing.com/doi/full/10.3366/ircl.2019.0317

Rec.: Chrobak Marzena, O pasjonatach mediacji. Recenzje książek „Pasja mediacji. Tłumaczenie jako metaoperacja we francuskich przekładach Maryli Laurent” Magdaleny Mitury, Lublin 2018 i „Sto lat przekładów dla dzieci i młodzieży w Polsce. Francuska literatura dla młodych czytelników, jej polscy wydawcy i ich strategie (1918-2014)”, Natalii Paprockiej, Kraków 2018, w: Między Oryginałem a Przekładem, nr 2(44), 2019, 217-226, https://journals.akademicka.pl/moap/article/view/866     

PAPROCKA Natalia, BIERNACKA-LICZNAR Katarzyna, JAMRÓZ-STOLARSKA Elżbieta, Lilipucia rewolucja. Awangardowe wydawnictwa dla dzieci i młodzieży w Polsce w latach 2000-2015, Produkcja wydawnicza. Bibliografia, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2018, s. 262, il.  Seria : „Nauka-Dydaktyka-Praktyka” ; 183  ISBN 978-83-65741-13-4

Rec.: Woźniak Monika, Lilipucia rewolucja. Awangardowe wydawnictwa dla dzieci i młodzieży w Polsce w latach 2000–2015. Produkcja wydawnicza. Bibliografia [The Lilliputian revolution: avant-garde publishers for children and young adults in Poland, 2000–2015. Publishing Productions. Bibliography]. Katarzyna Biernacka-Licznar, Elżbieta Jamróz-Stolarska, Natalia Paprocka, w: International Research in Children's Literature, nr 12(2), 2019, 220-222, https://www.euppublishing.com/doi/full/10.3366/ircl.2019.0312

Rec.: ET, „Jak to się zaczęło?” w: Książki dla dzieci i młodzieży (dodatek do Magazynu Literackiego KSIĄŻKI), Nr 5, 2019, s. 17.

Rec.: PW, „Lilipucia rewolucja”, w: Rynek Książki, 30 czerwca 2018 http://rynek-ksiazki.pl/czasopisma/lilipucia-rewolucja/ Link zweryfikowany – 25.10.2018              

2017

PAPROCKA Natalia, „Ricerche polacche sulle traduzioni di letteratura per l’infanzia e l’adolescenza : il bicchiere mezzo vuoto o mezzo pieno?”, Italica Wratislaviensia, Nr 8 (2), 2017, s. 141-164. - Bibliogr. (Tyt. numeru : Letteratura per l’infanzia : editioria, traduzione, motivi letterari) Zasób elektroniczny publiczny (otwarty) : http://www.marszalek.com.pl/italicawratislaviensia/italica8.2.pdf Link zweryfikowany 5.12.2017 r.

BIERNACKA-LICZNAR Katarzyna, PAPROCKA Natalia, „Editore delle traduzioni come iniziatore di rapporti Breslavia-Francia. Di un certo editore „lillipuziano” di Breslavia e della misteriosa busta del postino Arturo”, [w:]  Breslavia – Bassa Slesia e la cultura mediterranea, a cura di Justyna Łukaszewicz e Daniel Słapek, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2017, 131-144, il. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang.   (“Slavica” ; 16)    ISBN 978-88-6274-772-1

PAPROCKA Natalia, ŁAPIŃSKI Paweł, „La traduction comme négociation entre traducteur et éditeur. Sur l’exemple de la trilogie dystopique Méto et sa traduction polonaise”, Między Oryginałem a Przekładem, R. XXIII, nr 1 (35), s. 113-131. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang. – (Tytuł numeru: Le merveilleux, le fantastique et le réalisme magique en traduction = The marvellous, the uncanny and magical realism in translation)
Bezpośredni dostęp do tekstu na stronie : http://www.akademicka.pl/ebooks/free/b59fdce03f5d9cb975cd640f63512420.pdf Link zweryfikowany 10.07.2017 r.  doi: http://10.12797/MOaP.23.2017.35.06

2016

BIERNACKA-LICZNAR Katarzyna, PAPROCKA Natalia, „Polscy wydawcy lilipuci jako idea-makers?”, Przekładaniec, nr 32, 2016, 145-162. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang.   Bezpośredni dostęp do tekstu na stronie:  http://www.ejournals.eu/Przekladaniec/2016/Numer-32/art/8719/  Link zweryfikowany  28.08.2017 r DOI : 10.4467/16891864PC.16.009.6549

BIERNACKA-LICZNAR Katarzyna, PAPROCKA Natalia, „Children’s Book in Translation : An Ethographic Case-Study of Polish Lilliputan Publishers’ Stategies”, International Research in Children Liteature, Vol. 9, nr 2, 2016, 179-196. Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang. Bezpośredni dostęp do tekstu także na stronie : http://www.euppublishing.com/doi/abs/10.3366/ircl.2016.0201  Link zweryfikowany – 22.12.2016 doi: http://dx.doi.org/10.3366/ircl.2016.0201

PAPROCKA Natalia, (rec.) „État des lieux de la traduction pour la jeunesse [Translating for Children: A Review of the State-of-the-Art], ed. Virginie Douglas, Mont-Saint-Aignan, 2015, 157 s.”, [w:] International Research in Children Liteature, Vol. 9, nr 2, 2016, 224-226.
Bezpośredni dostęp do tekstu także na stronie : http://www.euppublishing.com/doi/full/10.3366/ircl.2016.0207 Link zweryfikowany – 22.12.2016 doi: http://dx.doi.org/10.3366/ircl.2016.0201

2015

PAPROCKA Natalia,  (rec), „Peryferie peryferii w centrum zainteresowania badaczy”,  Monika Woźniak, Katarzyna Biernacka- Licznar, Bogumiła Staniów, Przekłady w systemie małych literatur. O włosko–polskich i polsko–włoskich tłumaczeniach dla dzieci i młodzieży, Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek, 2014. [w:] Przekładaniec, nr 31/2015, s. 284-296. Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang.
Zasób elektroniczny licencjonowany (dostęp poza siecią UWr): DOI 10.4467/16891864PC.15.034.4963  Link zweryfikowany – 29.11.2016.

PAPROCKA Natalia,  „Faustyna Morzycka : traduire pour la jeunesse en Pologne au tournant des XIXe et XXe siècles”, Atelier de Traduction, Nº 23, 2015, 193-205. Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang.

Dostęp online TUTAJ. Link zweryfikowany – 29.07.2015

GRABOWSKA Monika,  PAPROCKA Natalia, (red.) Romanica Wratislaviensia, 62, 2015, 155 s. – Bibliogr. przy rozdz. – Streszcz. w jęz. ang. przy rozdz. (Tyt. numeru : “Noms propres : mode(s) d’emploi”) (AUW nr 3637)

S. 7-9 : „Présentation” (Monika Grabowska et Natalia Paprocka)

Tekst do pobrania TUTAJ. Link zweryfikowany - 9.07.2015.

PAPROCKA Natalia, „Les titres traduits et les contraintes extratextuelles qui pèsent sur leur choix. Sur l’exemple des traductions polonaises de la littérature de jeunesse française”,  Romanica Wratislaviensia, 62, 2015, s. 11-35. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang. (Tyt. numeru : “Noms propres : mode (s) d’emploi”)

Tekst do pobrania TUTAJ. Link zweryfikowany - 9.07.2015.

PAPROCKA Natalia, (rec.) „La «Cendrillon des Cendrillons» polono-italienne : nouvelle revalorisation des traductions pour la jeunesse”, „Przekłady w systemie małych lektur. O włosko-polskich i polsko-włoskich tłumaczeniach dla dzieci i młodzieży”, par Monika Woźniak, Katarzyna Biernacka-Licznar, Bogumiła Staniów, Toruń, 2014, 290 s.,  Romanica Wratislaviensia, 62, 2015, s. 146-151. – (Tyt. numeru : “Noms propres : mode (s) d’emploi”)

Tekst do pobrania TUTAJ. Link zweryfikowany - 9.07.2015.

PAPROCKA Natalia, „Douze traducteurs sans voix ? “Le Petit Prince” à l’école polonaise”, [w:]  La voix du traducteur à l'école = The Translator's Voice at School, t. 2 : Praxis, sous la dir. Elżbieta Skibińska, Magda Heydel, Natalia Paprocka, Montréal, Éditions québécoises de l’oeuvre, 2015, s. 121-149.  – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. fran. i ang.  (Series : “Vita traductiva”  ; vol. 5) Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej „La voix du traducteur à l'école = The Translator's Voice at School”, która odbyła się we Wrocławiu w dniach 26-27.04.2013.

Bezpośredni dostęp do tekstu TUTAJ. Link zweryfikowany – 11.05.2015

Rec.: Virginie Douglas, La voix du traducteur à l'école = The Translator's Voice at School. Dostęp do recenzji na stronie:  http://www.irscl.com/review_translators_voice.html

SKIBIŃSKA Elżbieta, HEYDEL Magda, PAPROCKA Natalia (red.), La voix du traducteur à l'école = The Translator's Voice at School, t. 2 : Praxis, Montréal, Éditions québécoises de l'oeuvre, 2015, s. 180. – Bibliogr i streszcz. przy rozdz. (Series : "Vita traductiva" ; vol. 6)
Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej „La voix du traducteur à l'école = The Translator's Voice at School", która odbyła się we Wrocławiu w dniach 26-27.04.2013 

Rec.: Virginie Douglas, La voix du traducteur à l'école = The Translator's Voice at School. Dostęp do recenzji na stronie:  http://www.irscl.com/review_translators_voice.html

SKIBIŃSKA Elżbieta, HEYDEL Magda, PAPROCKA Natalia (red.), La voix du traducteur à l'école = The Translator's Voice at School, t. 1 : Canons, Montréal, Éditions québécoises de l'oeuvre, 2015, s. 222. – Bibliogr i streszcz. przy rozdz. (Series : "Vita traductiva" ; vol. 5)
Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej "La voix du traducteur à l'école = The Translator's Voice at School", która odbyła się we Wrocławiu w dniach 26-27.04.2013 

Rec.: Virginie Douglas, La voix du traducteur à l'école = The Translator's Voice at School. Dostęp do recenzji na stronie:  http://www.irscl.com/review_translators_voice.html

2014

PAPROCKA Natalia, „Le traitement de noms propres dans les traductions polonaises de la littérature de jeunesse française et anglaise : rupture(s) dans l'évolution?", [w:] Traduction et Rupture. La traduction comme moyen de communication interculturelle, textes réunis par Maryla Laurent, Paris, Editions Numilog, 2014, 195-208. (Le Rocher de Calliope ; n° 6). – Bibliogr.

2013

JAKUBOWSKA–CICHOŃ Joanna, PAPROCKA Natalia, „Sous le signe de l'interdisciplinarité: recherches en littérature et linguistique françaises à l'Université de Wrocław au début du XXIe siècle”, w: Les études françaises dans les pays de Visegrád : histoire, présent et avenir, sous la dir. de Teresa Jaroszewska, Łask, Oficyna Wydawnicza Leksem, 2013, 49-58. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang. (Prace Naukowe Akademickiego Towarzystwa Romanistów Polskich "Plejada" ; 7)

PAPROCKA Natalia, „Des contrastes entre la littérature traduite et non traduite: sur l'exemple des formes nominales d'adresse dans la littérature de jeunesse polonaise et traduite du français en polonais”, Romanica Wratislaviensia, 60, 2013, 89-101. - Bibligr. - Streszcz. w jęz. ang. (Tyt. numeru: Altérités, contrastes, transferts, sous la réd. d'Elżbieta Biardzka, Justyna Łukaszewicz) (AUW nr 3507).

Tekst do pobrania TUTAJ. Link zweryfikowany – 9.07.2015

PAPROCKA Natalia,  „Résonances de la littérature française à l'école polonaise dans les années 1946-1999”, Synergies Pologne, nº 10, 2013, 143-154. - Bibligr. - Streszcz. w jęz. ang. (Tyt. numeru: Résonances de la traduction : literature, culture, histoire).

Bezpośredni dostęp do tekstu TUTAJ.  Link zweryfikowany – 28.06.2013

2012

PAPROCKA Natalia, „Les copains polonais du Petit Nicolas, ou comment les traductions peuvent modifier la culture réceptrice”, w : Le Petit Prince et les amis au pays des traductions : Études dédiées à Urszula Dąmbska-Prokop, éds. Joanna Górnikiewicz, Iwona Piechnik, Marcela Świątkowska, Kraków, Księgarnia Akademicka, 2012, 373-388. - Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang. i pol.

PAPROCKA Natalia, „Autour de la version polonaise du dictionnaire multilingue de football UEFA. Expérience de l'élaboration des articles polonais”, w : Formal and Semantic Aspects of Linguistic Research = Aspects sémantiques et formels dans les recherches linguistiques, edited by Krzysztof Bogacki, Joanna Cholewa, Agata Rozumko, Białystok, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2012, 221-232. – Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang.

PAPROCKA Natalia, „Elementy perytekstu nieautorskiego w polskich wydaniach Małego Księcia”, w: Między oryginałem a przekładem. 17, Parateksty przekładu / pod red. Elżbiety Skibińskiej, Kraków, Księgarnia Akademicka, 2011, s. 113-136. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang.

PAPROCKA Natalia, „Traducteurs polonais de la littérature de jeunesse française: pour un portrait collectif”, Romanica Wratislaviensia, 59, 2012, s. 155-174. - (AUW nr 3389). – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang. (Tytuł numeru: Figure(s) du traducteur, sous la red. d’Elżbieta Skibińska)

Tekst do pobrania TUTAJ. Link zweryfikowany - 9.07.2015

PAPROCKA Natalia, „Les tendances dans la traduction des toponymes dans la littérature de jeunesse. L'exemple des traductions polonaises d'Alexandre Dumas, Les Trois Mousquetaires”, Challenges in Translation: Space, Culture and Linguistic Identity, eds. Ruxandra Vasilescu, Elisabeta Nicolescu, Rodica Ştefan, Adina Rădulescu,  New York, Addleton Academic Publishers, 2012, 212-224.

(Tekst przedstawiony na konferencji: „Transation, Semiotics, Antropology ; Transferring Space and Identity Across Languages”, held in Bucharest, on February 25-26, 2011)

Tekst do pobrania TUTAJ. Link zweryfikowany - 9.07.2015

2011

PAPROCKA Natalia, „Le Petit Prince et ses douze (re)traductions polonaises”, in : Autour de la retraduction. Perspectives littéraires européennes, sous la dir. de Enrico Monti et Peter Schnyder, Mulhouse, Orizons, 2011, 419-433. („Universités”). – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang. i fr. (K)

PAPROCKA Natalia, „Pourquoi analyser les traductions polonaises de la littérature de jeunesse française?”, w : Études françaises dans la société du XXI siècle : Défis et perspectives / sous la dir. de Elżbieta Biardzka. - Łask : Oficyna Wydawnicza Leksem, 2011. - (Prace Naukowe Akademickiego Towarzystwa Romanistów Polskich "Plejada" ; 5). – s. 173-186. – Bibliogr .- Wykresy. Rec.: Aleksander Wit Labuda, Anna Dutka-Mańkowska, Weronika Wilczyńska

2010

PAPROCKA Natalia, „Rynkowe przygody Małego Księcia, czyli o przyczynach powstania dwunastu przekładów utworu Antoine’a de Saint-Exupéry’ego”, Filoteknos : Literatura dziecięca – mediacja kulturowa – antropologia dzieciństwa, vol. 1, 2010, red. Ryszard Waksmund, s. 146-158. - Bibliogr. - R

Tekst do pobrania TUTAJ. Link zweryfikowany - 9.07.2015

PAPROCKA Natalia, SOLOVA Regina, WESOŁA Justyna, „La recette de cuisine en quatre langues : une étude contrastive”, in : Des mots et du texte aux conceptions de la description linguistique, sous la dir. de Anna Dutka-Mańkowska, Teresa Giermak-Zielińska, Warszawa, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2010, 378-387. – Bibliogr. - R

PAPROCKA Natalia, „Les livres français pour la jeunesse en traduction polonaise (1945-2008). Entre notoriété et absence”, in : La littérature française en traduction, textes réunis par Maryla Laurent, Paris, Editions Numilog, 2010, 59-83. (Le Rocher de Calliope ; n° 3). – Bibliogr. – R. (Réseau thématique international de recherche et de formation à recherche : „La traduction comme moyen de communication interculturelle”)

PAPROCKA Natalia, „La littérature pour jeunes lecteurs : problèmes terminologiques liés au nom du domaine en polonais et en français”, in: Les choses, les notions, les noms : le terme dans tous ses états, sous la réd. de Stefan Kaufman, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2010. – 59-81 (Romanica Wratislaviensia, 57), (AUW nr 3228). – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang.

Tekst do pobrania TUTAJ. Link zweryfikowany - 9.07.2015.

2009

PAPROCKA Natalia, (tłum.), „Czasy ideologii (1930-1945)” [rozdz. XIII], in: Literatura Europy : historia literatury europejskiej, pod red. Annick Benoit-Dusausoy i Guy Fontaine’a ; [red. naukowy Marcin Cieński], Gdańsk, Słowo/Obraz/Terytoria, 2009, 789-847.

PAPROCKA Natalia, (tłum.), „Współczesność. Kierunki i pisarze” [rozdz. XV], in: Literatura Europy : historia literatury europejskiej, pod red. Annick Benoit-Dusausoy i Guy Fontaine’a ; [red. naukowy Marcin Cieński], Gdańsk, Słowo/Obraz/Terytoria, 2009, 915-1028.

PAPROCKA Natalia, „Przypisy tłumacza /redakcji w przekładach prasy (na przykładzie tłumaczeń w Forum)”, in : Przypisy tłumacza, pod red. Elżbiety Skibińskiej, Wrocław-Kraków, Księgarnia Akademicka, 2009, 175-195. – Bibliogr. - R

PAPROCKA Natalia, WESOŁA Justyna, „Przypisy w przekładach literatury dla dzieci i młodzieży na przykładzie książek wydawnictwa Nasza Księgarnia”, in : Przypisy tłumacza, pod red. Elżbiety Skibińskiej, Wrocław-Kraków, Księgarnia Akademicka, 2009, 113-137. – Bibliogr. - R

KAUFMAN Stefan, PAPROCKA Natalia, „Relations notionnelles en terminologie : problèmes de descriptionn terminographique”, in : Methods of lexical analysis : theoretical assumptions and practical applications, eds. Krzysztof Bogacki, Joanna Cholewa, Agata Rozumko, Białystok, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2009, 203-213. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang.

2008

WESOŁA Justyna, PAPROCKA Natalia, „Como lo ausente, revelado, desaparece. Sobre la traducción de las interjecciones”, in : Traduire le paraverbal, coord. par Jerzy Brzozowski, Cracovie, Revue du GERFLINT, 2008, 67-74. (“Synergies Pologne” ; 5). - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang.

PAPROCKA Natalia, „Autour de la notion d’erreur relative en traduction”, in : Translation and meaning. Part 8. Proceedings of the Łódź Session of the 4th International Maastricht-Łódź Duo Colloquium on „Translation and Meaning”, Held in Łódź, Poland, 23-25 September 2005, editors Barbara Lewandowska-Tomaszczyk and Marcel Thelen, Maastricht, Zuyd University, 2008, 277-284. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang.

2007

PAPROCKA Natalia, „Verbes de communication et autres introducteurs de citations du discours direct dans les articles de presse française et dans leurs traductions polonaises”, in : Le verbe dans tous ses états, red. Monika Grabowska, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2007, 91-108 (Romanica Wratislaviensia, LIV), (AUW nr 2941). – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang.

2006

PAPROCKA Natalia, WESOŁA Justyna, „Frazemy we francuskim i hiszpańskim przekładzie Małej apokalipsy”, in : Konwicki i tłumacze, red. Elżbieta Skibińska, Łask, Oficyna Wydawnicza Leksem, 2006, 205-216. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang i fr.

PAPROCKA Natalia, „Sur certaines perturbations de la relation d’hyperonymie/hyponymie dans les traductions pragmatiques du français en polonais”, in : Semantic Relations in Language and Culture, Białystok, 24-26 October 2005, ed. by Krzysztof Bogacki and Anna Miatluk, Baiałystok, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2006, 251-257.

2005

PAPROCKA Natalia, Erreurs en traduction pragmatique du français en polonais: identifier, évaluer, prévenir, Łask, Oficyna Wydawnicz LEKSEM, 2005, s. 288 (seria Rozumienie. Interpretacja. Przekład, 3)

PAPROCKA Natalia, „Problemy klasyfikacji błędów w przekładzie. Studenckie tłumaczenia tekstów użytkowych z francuskiego na polski”, in: Język trzeciego tysiąclecia 3: zbiór referatów z konferencji Kraków, 4-7 marca 2004. T.2, Konteksty przekładowe, red. Maria Piotrowska, Kraków, 2005, 417-428 (Język a komunikacja ; 8).

PAPROCKA Natalia, „Les erreurs relatives engendrées par les éléments culturels dans les traductions de texts pragmatiques français réalisées par des étudiants polonais”, Romanica Wratislaviensia, LII, 2005, 63-76. (AUW nr 2810)

2004

PAPROCKA Natalia, „Między hybrydą a błędem: obcość w przekładach instrukcji obsługi”, Rozprawy Komisji Językowej, XXX, Wrocław, Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, 2004, 129-138.

PAPROCKA Natalia, „Version polonaise des contrats Tempus: un exemple des textes hybrides ou une mauvaise traduction?”, Romanica Cracoviensia, 4, 2004, 236-242.

PAPROCKA Natalia, „Relativité de l’évaluation de la qualité en traduction”, in : Échanges: créer, interpréter, traduire, enseigner. Actes du 7e séminaire international d’études doctorales (Poznań, du 18 au 20 septembre 2003), red. Jersy Lis, Teresa Tomaszkiewicz, Łask, Oficyna Wydawnicza Leksem, 2004, 295-303.

2003

PAPROCKA Natalia, „L’erreur en traduction dans la réflexion traductologique”, Romanica Wratislaviensia, L, 2003, 43-64.

PAPROCKA Natalia, „Entre l’hybride et l’erreur: le caractère étranger des polonaises de modes d’emploi français”, in : Problemy lingwistyki i nauczania języków obcych, red. Hanna Miatliuk, Krzysztof Bogacki, Hanna Komorowska, Białystok, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2003, 359-370.

2002

PAPROCKA Natalia, „Odniesienie do wsparcia czyli polszczyzna tłumaczeń dokumentów programu TEMPUS”, in : Język trzeciego tysiąclecia 2 : zbiór referatów z konferencji, Kraków, 28 lutego-2 marca 2002. T. 2, Polszczyzna a języki obce: przekład i dydaktyka, red. Władysław Chłopicki, Kraków, Tertium, 2002, 121-129, („Język a komunikacja” ; 4)

KAUFMAN Stefan, PAPROCKA Natalia, „Entre base de données terminologique et dictionnaire. Elaboration du microglossaire de la civilisation antique romaine", Romanica Wratislawiensia, XLVIII, Wrocław 2002, 63-80.

 

Udział w konferencjach

2020

5-7 marca 2020, Wrocław, II Wrocławskie Spotkania Terminologiczne TERMOS 2020 "Granice (w) terminologii", referat (z Agnieszką Wandel) "Terminologia a tabu. Seksualizmy w popularnonaukowych książkach dla dzieci i młodzieży".

2019

26-27 listopada 2019, Gdańsk, II Ogólnopolska Konferencja Naukowa IKONOTEKSTY 2019 "Synergia słów i obrazów": referat (z Agnieszką Wandel) "Ilustratorzy wobec kulturowego tabu. Wiedza o seksualności w książkach dla dzieci i młodzieży".

20-22 listopada 2019, Wrocław, międzynarodowa konferencja "Périphéries – Centres – Traduction / Peryferie - Centra - Przekład": referat (z Agnieszką August-Zarębską) "Les enjeux de la traduction littéraire en langue périphérique et post-vernaculaire. Le cas du judéo-espagnol".

17 maja 2019, Wrocław, Instytut Filologii Angielskiej, Uniwersytet Wrocławski, sesja naukowa "Przekłady i specjalistyczne odmiany języka": referat "Okiem cenzora. Przekłady literatury dla dzieci i młodzieży w recenzjach cenzury PRL".

4-5 kwietnia 2019, Miluza, Université de Haute-Alsace, XXIII konferencja w ramach międzynarodowego projektu "La traduction comme moyen de communication interculturel": referat "Traduire la littérature grand-public et la vulgarisation scientifique", referat (z Agnieszką Wandel): "La vulgarisation du savoir sur la sexualité dans les livres de jeunesse en Pologne : traductions, idéologies et controverses".

28 marca 2019, Macerata, Uniwersytet w Maceracie, międzynarodowe seminarium "La letteratura per l’infanzia straniera in traduzione in Polonia tra XIX e XX secolo" zorganizowane przez Centro di documentazione e ricerca sulla storia del libro scolastico e della letteratura per l’infanzia (CESCO), referat: "Comme dans un miroir déformant. La littérature de jeunesse française en traductions polonaises après 1918".

2018

8-9 marca 2018, Wrocław, ogólnopolska konferencja naukowa "Wokół terminologii: teoria, dydaktyka, praktyka" zorganizowana przez Instytut Filologii Romańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, referat: "Polski termin książka obrazkowa a francuski album: kontrastywne mikrostudium ekwiwalencji częściowej".

2017

8 grudnia 2017, Gdańsk, konferencja krajowa "W interakcji słów i obrazów" zorganizowana przez Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego, Pracownię Interdyscyplinarnych Badań Książki Obrazkowej przy Uniwersytecie Gdańskim oraz Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku, referat: "Nie tak dawno temu we Francji… Maj 1968 – francuska rewolucja w dziedzinie książki obrazkowej".

23-24 listopada 2017, Lille, Université de Lille, XXII konferencja w ramach międzynarodowego projektu "La traduction comme moyen de communication interculturel": Traduction et représentation, referat (wraz z Justyną Wesołą): "L’onomatopée dans les livres pour les tout-petits : traduction, représentation et illustration".

19-21 października 2017, Ustroń, konferencja naukowa "Dlaczego tłumaczymy? Praktyka, teoria i metateoria przekładu" zorganizowana przez Zakład Teorii Literatury i Translacji Instytutu Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego, referat: "Ideologia a przekład dla młodych czytelników. Polskie przekłady francuskiej literatury dla dzieci i młodzieży w oczach cenzorów w okresie stalinizmu (1948-1956)".

27-29 września 2017, Kraków, VII Warsztaty Regionalne IATIS zorganizowane przez Wydział Polonistyki i Centrum Badań Przekładoznawczych przy Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pt. "Retracing the History of Literary Translation: New Areas and Methods of Research in the Polish Context", referat: "Stulecie zmian. Historia polskich przekładów francuskiej literatury dla dzieci i młodzieży po roku 1918".

29 lipca-2 sierpnia 2017, York, York University, 23. międzynarodowy kongres organizowany przez International Research Society for Children’s Literature "Possible & Impossible Children: Intersections of Children’s Literature & Childhood Studies / L’enfant possible et impossible: Croisements de la littérature et des études sur l’enfance", referat (wraz z Katarzyną Biernacką-Licznar): "Les révolutions possibles et impossibles: les éditeurs de la littérature de jeunesse (en Pologne, en Italie et en France) en tant qu’idea makers ?".

27-28 czerwca 2017, Wrocław, Uniwersytet Wrocławski, międzynarodowa konferencja "Reading – Experience – Emotions. Books for Children and Young Adults. Theory and Practice of Reception", referat (wraz z Elżbietą Jamróz-Stolarską i Katarzyną Biernacką-Licznar): "Publishers’ Formative Impact on Young Readers’ Tastes: An Example of Polish Lilliputian Publishers".

10-14 kwietnia 2017, Paryż, Université Paris-Nanterre, I Światowy Kongres Przekładoznawczy "La traductologie : une discipline autonome", referat: "Les recherches sur la traduction de la littérature de jeunesse en Pologne : au sens large et en détail".

2016

7-9 czerwca 2016, Wrocław, Instytut Filologii Romańskiej, międzynarodowa konferencja "Wrocław i Dolny Śląsk a kultura śródziemnomorska", referat (wraz z Katarzyną Biernacką-Licznar): "O pewnym „lilipucie” z Wrocławia i zagadkowej kopercie listonosza Artura. Wydawca jako inicjator związków wrocławsko-francuskich".

19-21 maja 2016, Wrocław, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Filologiczny, międzynarodowa konferencja "Children's Literature and Play", referat (wraz z Katarzyną Biernacką-Licznar): "Polish Liliputian Publishers as Idea-Makers?".

2015

4-5 grudnia 2015, Kraków, Uniwersytet Jagielloński, konferencja międzynarodowa, XXI konferencja w ramach międzynarodowego projektu "Traduction comme moyen de communication interculturelle": Fantastique, Fantasy, Merveilleux en traduction, referat: „La traduction comme négociation: sur l’exemple de la trilogie dystopique Méto et sa traduction polonaise” (współpraca: Paweł Łapiński).

2013

26-27 kwietnia 2013, Wrocław, Instytut Filologii Romańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, międzynarodowa konferencja La voix du traducteur à l'école / The Translator's Voice at School, referat: "Douze traducteurs sans voix ? Le Petit Prince à l'école polonaise".

29-30 stycznia 2013, Lille, Université Charles de Gaulle Lille 3, międzynarodowa konferencja Traduction et Rupture (XVIIIRencontre du Réseau thématique „La traduction comme moyen de communication interculturelle”), referat: "Le traitement des noms propres dans les traductions polonaises de la littérature de jeunesse française et anglaise : rupture(s) dans l’évolution ?

2012

11-12 maja 2012, Warszawa, konferencja z okazji dziesiątej rocznicy istnienia Plejady Les études françaises dans les pays de Visegrad. Histoire, présent, avenir, referat wraz z Joanną Jakubowską-Cichoń „Sous le signe de l’interdisciplinarité : recherches en littérature et linguistique françaises à l’Université de Wrocław au début du XXIe siècle”.

26-28 marca 2012, Białystok, Uniwersytet w Białymstoku, międzynarodowa konferencja naukowa Aspekty semantyczne i formalne językowych badań porównawczych, referat „Autour de la version polonaise du dictionnaire multilingue de football uefa. Expérience de l’élaboration des articles polonais”.

2011

27-29 października 2011, Kraków, Uniwersytet Jagielloński, międzynarodowa konferencja Résonnances de la traduction:  littérature, culture, histoire (XVIIe Rencontre du Réseau thématique „La traduction comme moyen de communication interculturelle”), referat „Résonances de la littérature française à l’école polonaise dans les années 1946-1999”.

25-26 stycznia 2011, Bukareszt, Université Spiru Haret, międzynarodowa konferencja Traduction, sémiotique, anthropologie : le transfert des repères spatiaux et identitaires, referat „Les tendances dans la traduction des toponymes dans la littérature de jeunesse : sur l’exemple des traductions polonaises des Trois Mousquetaires d’Alexandre Dumas”.

2010

28-30 października 2010, Wrocław, Uniwersytet Wrocławski, międzynarodowa konferencja Figure(s) du traducteur / Figury tłumacza (XVIe Rencontre du Réseau thématique „La traduction comme moyen de communication interculturelle”), referat „Traducteurs polonais de la littérature de jeunesse française : pour un portrait collectif”.

23-24 września 2010, Wrocław, Uniwersytet Wrocławski, konferencja Etudes françaises dans la société du XXIe siècle : défis et perspectives, referat „Pourqoui vaut-il analyser les traductions polonaises de la littérature de jeunesse française?”.

16-17 kwietnia 2010, Kraków, Uniwersytet Jagielloński, XVII Ogólnopolskia Konferencja Przekładowa Parateksty przekładu, referat wraz z Joanną Górnikiewicz „Parateksty w dwunastu polskich przekładach Małego Księcia”.

2009

2-5 grudnia 2009, Miluza, Université de Haute-Alsace, konferencja La retraduction. Les belles revisitées de la littérature européenne au XXe siècle (XVe rencontre du Réseau thématique international „Traduction comme moyen de communication interculturelle”), referat „Le Petit Prince et ses douze (re)traductions polonaises”.

18-20 czerwca 2009, Warszawa, Uniwersytet Warszawski, międzynarodowa konferencja językoznawcza Des mots et du texte aux conceptions de la description linguistique, referat wraz z Reginą Solovą i Justyną Wesołą „Modèle de recette de cuisine dans plusieurs langues: une étude contrastive”.

2008 

9-10 grudnia 2008, Lille, Université Charles de Gaulle Lille 3, konferencja La traduction comme moyen de communication interculturel. La littérature française en traduction, (XIVe rencontre du Réseau thématique international „Traduction comme moyen de communication interculturelle”), referat: „Les livres français pour la jeunesse en traduction polonaise (1945-2008). Entre notoriété et absence”.

9–11 października 2008, Białystok, Uniwersytet w Białymstoku, konferencja Metody analizy leksykalnej: założenia teoretyczne i zastosowania praktyczne, referat wraz ze Stefanem Kaufmanem „Relations notionnelles en terminologie – problèmes de description terminographique”.

2007 

29-30 października 2007, Kraków, Uniwersytet Jagielloński, konferencja krajowa Traduction comme moyen de communication interculturelleTraduire le paraverbal, referat wraz z Justyną Wesołą „Como lo ausente, revelado, desaparece (Sobre la traducción de las interjecciones)”.

2006

26–28 października 2006, Wrocław, Uniwersytet Wrocławski, XI Seminarium Przekład jako środek komunikacji międzykulturowej. Konwicki i tłumacze, referat wraz z Justyną Wesołą „Frazemy we francuskim i hiszpańskim przekładzie Małej Apokalipsy Tadeusza Konwickiego”.

2005

24–26 października 2005, Białystok, Uniwersytet w Białymstoku, międzynarodowa konferencja Relacje semantyczne w języku i kulturze, referat „Sur certaines perturbations de la relation d’hyperonymie/hyponymie dans les traductions pragmatiques du français en polonais”.

23–25 września 2005, Łódź, IV Międzynarodowa Konferencja Maastricht-Łódź Translation and Meaning, referat „Autour de la notion d’erreur relative en traduction”.

2004

4-7 marca 2004, Kraków, konferencja "Język trzeciego tysiąclecia II" zorganizowana przez Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej „Tertium”, referat: "Problemy klasyfikacji błędów w przekładzie. Na przykładzie studenckich tłumaczeń tekstów użytkowych z francuskiego na polski".

2003

18-20 września 2003, Poznań, seminarium dla doktorantów COCOP zorganizowane przez Instytut Filologii Romańskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza i Ambasadę Francji, referat: "Relativité de l’évaluation de la qualité en traduction. Expérience d’évaluations parallèles d’une même traduction par différents évaluateurs".

2002

24–25 października 2002, Białystok, konferencja "Problemy lingwistyki i nauczanie języków obcych" zorganizowana przez Uniwersytet w Białymstoku (Wydział Filologiczny, Katedra Neofilologii), referat: "Entre l’hybride et l’erreur : le caractère étranger des traductions polonaises de modes d’emploi français".

28 lutego-2 marca 2002, Kraków, konferencja "Język trzeciego tysiąclecia II" zorganizowana przez Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej „Tertium”, referat: "Odniesienie do wsparcia, czyli polszczyzna tłumaczeń dokumentów programu TEMPUS".

7–9 lutego 2002, Kraków, seminarium dla doktorantów COCOP zorganizowane przez Ambasadę Francji, referat: "Version polonaise des contrats Tempus: un exemple des textes hybrides ou une mauvaise traduction ?”.

Granty i projekty badawcze

2013–2017 – kierownik projektu badawczego NCN OPUS 3 (UMO-2012/05/B/HS2/04042; 4636/PB/IFR/13)

"Sto lat przekładu dla dzieci i młodzieży w Polsce. Strategie tłumaczy i wydawców na przykładzie polskich tłumaczeń francuskiej prozy dla dzieci i młodzieży wydanych w latach 1918-2012 (z kompletną bibliografią przekładów)"

2009–2011 – wykonawca projektu badawczego nr 3-427/5/IFR/09 (kierownik: dr Stefan Kaufman)

Przygotowanie i opracowanie wraz ze Stefanem Kaufmanem, Kają Gostkowską i grupą studentów 2200 haseł do wielojęzycznego słownika piłki nożnej UEFA i dodanie ich do terminologicznej bazy danych UEFA

2004 – wykonawca projektu badawczego KBN 1 H01D 025 27 (kierownik: prof. dr hab. Elżbieta Skibińska)

"Błędy w polskich przekładach francuskich tekstów użytkowych – identyfikacja, ocena, zapobieganie" (grant promotorski)

2004 – stypendium rządu francuskiego (Bourse du Gouvernement français)

Université de Haute Bretagne Rennes 2, 1–24.10.2004, przeprowadzenie kwerendy bibliotecznej i udział w zajęciach dotyczących tłumaczenia

2002 – stypendium rządu francuskiego (Bourse du Gouvernement français)

Université de Haute Bretagne Rennes 2, 1–30.11.2002, przeprowadzenie kwerendy bibliotecznej i udział w zajęciach dotyczących tłumaczenia

Działalność wydawnicza i redakcyjna

Inne

Członkini Rady Dyscypliny Naukowej Językoznawstwo

Członkini Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Komunikacji Społecznej i Mediach

Członkini (od 2006 roku) międzynarodowej sieci badawczej Traduction comme moyen de communication interculturelle (projekt realizowany we współpracy z Uniwersytetem w Lille, Uniwersytetem Jagiellońskim i Uniwersytetem Haute Alsace w Miluzie)

Współzałożycielka i członkini Rady Programowej Centrum Badań Literatury dla Dzieci i Młodzieży działającego od 2017 roku na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)