Aktualności

SEKRETARIAT IFR NIECZYNNY W DNIU 16.10.2017

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w dniu 16 października sekretariat IFR będzie nieczynny. Zapraszamy od wtorku, 17 października do gabinetu 4.5.

ROZPOCZĘCIE WSPÓŁPRACY Z INSTYTUTEM CAMOESA

Instytut Filologii Romańskiej UWr ma przyjemność zawiadomić, że w październiku tego roku rozpoczął współpracę z portugalskim Instytutem Camoesa (http://www.instituto-camoes.pt). Studenci z najbardziej zaawansowanej grupy językowej mają od tego semestru zajęcia z panem Pedro Pignatellim, lektorem IC we Wrocławiu. W przyszłym semestrze otworzone zostaną także zajęcia opcyjne dotyczące historii i kultury Portugalii. Zapraszamy wszystkich chętnych - są jeszcze wolne miejsca!

WOLNE MIEJSCA NA LEKTORATACH

Instytut Filologii Romańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, pl. Nankiera 4, zaprasza serdecznie studentów Wydziału Filologicznego oraz wszystkich studentów UWr. na lektoraty języka portugalskiego oraz języka katalońskiego.

 

Język portugalski B2+ (prowadzący Pedro Pignatelli, lektor Instytutu Camoesa)

poniedziałek, godz. 16:45-18:15, sala 2.4

wtorek, godz. 8:00-9:30, sala 2.2

Język kataloński A1 (prowadzący David Monzó)

wtorek, godz. 9:45-11:15, sala 0.2

czwartek, godz. 9:45-11:15, sala 4.8

Język kataloński B2+ (prowadzący David Monzó)

wtorek, godz. 16:45-18:15, sala 2.5

czwartek, godz. 8:00-9:30, sala 0.2

 

Zapraszamy!

DODATKOWA REKRUTACJA NA WYJAZDY ERASMUS+

DODATKOWA REKRUTACJA NA WYJAZDY ERASMUS+ W BIEŻĄCYM ROKU AKADEMICKIM (2017/18) NA SEMESTR LETNI!!!!

Zainteresowani studenci 2 roku studiów licencjackich lub studenci studiów magisterskich proszeni są o zgłoszenie mailem do koordynatora filologii hiszpańskiej (dr Justyna Wesoła, justyna.wesola@uwr.edu.pl).

Warunkiem udziału w rekrutacji dodatkowej na wyjazdy w ramach programu Erasmus w semestrze letnim roku akademickiego 2017/18 jest przesłanie skanem do koordynatora (dr Justyny Wesołej) trzech wymienionych niżej dokumentów oraz złożenie ich oryginałów na portierni do jego przegródki w foliowej koszulce w nieprzekraczalnym terminie do 26 października 2017 roku (włącznie).

Teczka kandydata powinna zawierać wypełnione:

- oświadczenie

- podanie

- zaświadczenie z dziekanatu o średniej z toku studiów (ze wszystkich dotychczas zaliczonych semestrów) lub wydruk z USOS wszystkich ocen od momentu rozpoczęcia studiów. W przypadku dołączania wydruku z USOS, kandydat samodzielnie oblicza średnią arytmetyczną z tych ocen. W przypadku modułów należy wziąć pod uwagę jedynie oceny z całego modułu i pominąć oceny z jego komponentów. Średnią należy wpisać na wspomnianym wyżej formularzu podania;

- pisemna zgoda na wyjazd od promotora pracy magisterskiej lub doktorskiej w postaci podpisu na tym samym formularzu podania (dotyczy kandydatów chcacych wyjechać na studiach magisterskich lub doktoranckich).

Szczegóły i formularze do pobrania:
http://www.ifr.uni.wroc.pl/pl/studia-0 (zakładka: REKRUTACJA NA WYJAZDY W ROKU AKADEMICKIM 2017/18)

PODZIAŁ NA GRUPY I FL.

Szanowni Państwo,
W załączniku podział na grupy Państwa rocznika. Proszę pilnie zapoznać się z tym dokumentem.

ZAJĘCIA OPCYJNE W ISKŚIO

Instytut Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych zaprasza w tym semestrze na następujące zajęcia opcyjne: /sites/default/files/isksio-opcje_jesien_2017.docx.
Informacja dotyczy przede wszystkim studentów I roku italianistyki, ponieważ w programie tych studiów (rok I, sem. 1) jest
Przedmiot do wyboru z oferty ISKŚO. 
 

DODATKOWA IMMATRYKULACJA

Uprzejmie informujemy, że dodatkowa immatrykulacja dla studentów studiów stacjonarnych odbędzie się w środę 4 października o godz. 10.00 w Instytucie Filologii Polskiej (pl. Nankiera 15b), w sali 125.

GODZINY REKTORSKIE W DNIU 04.10.2017

W związku z otwartą uniwersytecką debatą na temat założeń projektu nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – Ustawa 2.0, w dniu 4 października 2017 r., od godziny 9.30 do godziny 14.00, Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego wprowadza godziny rektorskie wolne od zajęć dydaktycznych. Dyskusja odbędzie się w sali 1D im. Unii Europejskiej w budynku „D” na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii (godzina rozpoczęcia debaty - 10.00).

RYNEK PRACY II i III rok. FL, HL, ITAL.

Przedmiot Rynek pracy dotyczy studentów II i III roku pierwszego cyklu.

Prosimy o uważne zapoznanie się z informacjami zawartymi na stronie przedmiotu : LINK .

 

UWAGA! ŁACINA!

Wszyscy studenci filologii francuskiej i hiszpańskiej, którzy mają zaległy semestr lektoratu języka łacińskiego, proszeni są o pilny kontakt  z kierownikiem Zespołu Lektorów Języków Klasycznych i Języka Rosyjskiego w celu zapisu do grupy. Czekam na zainteresowane osoby w SPNJO /sala 403/ podczas konsultacji 26 IX /wtorek/ godz. 8.00-9.00, 28 IX /czwartek/ godz. 8.00-9.00, 4 X /środa/ godz. 8.00-9.00. Ostateczny termin zapisu to 5 X /czwartek/ godz. 8.00-9.00.
 
                                               Beata  Machalska – kierownik ZLJKiJR

ZAPISY NA ZAJĘCIA WYBIERANE W SEMESTRZE ZIMOWYM 2017/2018

Zapisy na zajęcia wybierane
w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018

na studiach pierwszego i drugiego stopnia
na specjalności filologia francuska, filologia hiszpańska i italianistyka

 
Zapisy w systemie USOS dla studentów studiów licencjackich rozpoczną się 28 września (czwartek) o godzinie 8.00 i będą trwały do 2 października (poniedziałek) do godziny 12.00.
 
Zapisy w systemie USOS dla studentów studiów magisterskich rozpoczną się 2 października (poniedziałek) o godzinie 15.15 i będą trwały do 4 października (środa) do godziny 12.00.
 
Szczególowe informacje znajdą Państwo w załącznikach prezentujących ofertę zajęć wybieranych dla filologii francuskiej i filologii hiszpańskiej w zakładce Student w poniedziałek (25 września br.). Studenci italianistyki zapisują się wyłącznie na lektoraty drugiego języka romańskiego.
 
Korekty zapisów, a także ewentualne korekty ofert zajęć przewidywane są w drugim tygodniu semestru zimowego (do piątku 13 października).
 
Studenci, którzy nie zapiszą się za pośrednictwem systemu USOS na wybrane przez siebie zajęcia w terminie przewidzianym na rejestrację, będą mieli możliwość dopisania się u prowadzących dany kurs na pierwszych zajęciach (pierwszeństwo będą miały osoby zapisane wcześniej w systemie USOS).
 
Warunkiem utworzenia grupy jest zapisanie się minimum 14 osób na ćwiczenia i konwersatoria, na seminaria licencjackie – minimum 8 osób, na seminaria magisterskie – minimum 6 osób (zgodnie z Komunikatem Dziekana WF nr 2/2017 z 12/06/2017).
 
Prosimy, aby zajęcia z języków francuskiego, hiszpańskiego, katalońskiego, włoskiego, portugalskiego wybierać tylko jako zajęcia realizowane w ramach kursu „Drugi język romański" (poziom A1, pierwszy rok nauki), a nie jako przedmioty wolnego wyboru (opcyjne).
 
Osoby, które rozpoczęły naukę drugiego języka romańskiego w poprzednim roku, kontynuują ją, zapisując się w systemie USOSweb do właściwych dla swojego poziomu zaawansowania grup; dotyczy to także studentów studiów licencjackich ścieżki B, którzy zakończyli dwuletni cykl przedmiotu Drugi język romański i chcieliby kontynuować naukę języka romańskiego (poziom B2+, trzeci rok nauki).
 
Osoby przyjęte na studia magisterskie zachęcamy do zapisania się na Drugi język romański na poziomie B2+; te zajęcia są również dostępne dla studentów studiów licencjackich (ścieżka B) w ramach przedmiotów wolnego wyboru (trzeci rok nauki drugiego języka romańskiego).
 
prof. dr hab. Beata Baczyńska, dyrektor IFR

AKADEMIA DOKUMENTALNA

Szanowni Państwo,

Akademia Dokumentalna w Dolnośląskim Centrum Filmowym to propozycja skierowana do osób chcących zdobyć wiedzę na temat sztuki filmowej i otaczającej nas rzeczywistości oraz, a może przede wszystkim, pragnących co tydzień spotykać się ze świetnym kinem.

Studenci Uniwersytetu Wrocławskiego mogą ją zaliczyć jako przedmiot ponadprogramowy i zdobyć 3 punkty ECTS.

Więcej infromacji :

link 1

Rerertuar.

IMMATRYKULACJA I SPOTKANIA ORGANIZACYJNE DLA I ROKU

 
IMMATRYKULACJA
Przypominamy, że uroczysta immatrykulacja wraz z wykładem inauguracyjnym dla studentów Instytutu Filologii Romańskiej UWr (filologia francuska, filologia hiszpańska, italianistyka) odbędzie się 27 września 2017 r. w Oratorium
Marianum Uniwersytetu Wrocławskiego w godz. 8.45 - 10.00.
 
SPOTKANIA ORGANIZACYJNE
Po immatrykulacji odbędą się spotkania organizacyjne dla studentów I roku studiów licencjackich (filologia francuska i hiszpańska) z Dyrekcją IFR i tutorami:
 
Filologia francuska, 27 września br.,  godz. 10.30, sala 2.2
tutor: dr Aleksander Wiater (aleksander.wiater@uwr.edu.pl)
Uwaga! Po spotkaniu o godz. 11.30 wszyscy studenci przystąpią do testu kwalifikującego z języka francuskiego
 
Filologia hiszpańska,27 września br.,  godz.12.00, sala 3.2
tutor: dr Agata Draus-Kłobucka (agata.draus-klobucka@uwr.edu.pl)
Uwaga! Po spotkaniu odbędzie się test kwalifikujący z języka hiszpańskiego dla studentów grupy B, czyli osób, które wcześniej uczyły się języka hiszpańskiego.
 
Italianistyka, spotkanie organizacyjne dla studentów I roku italianistyki,  z prof. Beatą Baczyńską, dyrektorem IFR i mgr. Gabrielem La Rosą, opiekunem roku, odbędzie się we wtorek 3 października o godz. 18.30 (na pierwszych zajęciach z Praktycznej Nauki Języka Włoskiego), w sali 3.8.
tutor: mgr Gabriele de La Rosa (gabriele.larosa@uwr.edu.pl)
 

ZAPRASZAMY NA KONFERENCJĘ NAUKOWĄ

 

Organizatorzy trzeciej edycji międzynarodowej konferencji językoznawczo-literaturoznawczej "Au Carrefour des sens" - dr Jadwiga Cook oraz dr Tomasz Wysłobocki - serdecznie zapraszają w dn. 25-26 września br. wszystkich romanistów na sesje naukowe w ramach tego dwudniowego wydarzenia. Zapraszamy szczególnie na poniedziałkowe, inauguracyjne wystąpienie prof. Alaina Rabatela z Uniwersytetu w Lyonie oraz na referat prof. Geneviève Haroche-Bouzinac z Uniwersytetu w Orleanie. Konferencyjne obrady odbywać się będą w języku francuskim.

Szczegółowy program znaleźć można pod tym linkiem: CARREFOUR 2017 - PROGRAM.

 

Autor obrazu: Jacek Yerka

NIEOBECNOŚĆ DR MONIKI GRABOWSKIEJ

Szanowni Państwo, Studenci IFR!

W związku z nieobecnością dr Moniki Grabowskiej, zastępcy dyrektotra ds. dydaktycznych, bardzo proszę w sprawach dydaktycznych w pierwszej kolejności kontaktować się z tutorami i ze mną mejlowo (beata.baczynska@uwr.edu.pl) lub podczas konsultacji w najbliższą środę (13.09), godz. 8.45-11, i w czwartek (14.09) 8.45-10.

Zaktualizowane terminy konsultacji w USOS.

prof. dr hab. Beata Baczyńska

Dyrektor IFR

IMMATRYKULACJA DLA STUDENTÓW I ROKU

Uroczysta immatrykulacja wraz z wykładem inauguracyjnym dla studentów Instytutu Filologii Romańskiej UWr (filologia francuska, filologia hiszpańska, italianistyka) odbędzie się 27 września 2017 r. w Oratorium
Marianum Uniwersytetu Wrocławskiego w godz. 8.45 - 10.00.

DODATKOWA REKRUTACJA NA STUDIA W UWr.

 
Uruchomiona została rekrutacja dodatkowa na wybrane kierunki studiów I stopnia w formie stacjonarnej w Uniwersytecie Wrocławskim. W rekrutacji dodatkowej mogą wziąć udział wszyscy - i ci, którzy nie brali udziału w ogóle w naszej letniej rekrutacji, jak i ci, którzy brali, ale nie dostali miejsca na studiach.
 
Szczegóły w serwisie rekrutacyjnym: http://rekrutacja.uni.wroc.pl/index.html?rekrutacja=letnia
 
Lista kierunków, na które trwa dodatkowa rekrutacja:
 

 • dyplomacja europejska, I stopnia stacjonarne – rejestracja do 14.09, limit 70
 • dziedzictwo kultury materialnej - ochrona, promocja,
 • gospodarowanie, I stopnia stacjonarne - rejestracja do 17.09, limit 124
 • etnologia i antropologia kulturowa I stopnia stacjonarne – rejestracja do 20 września, limit 30
 • europeistyka – rejestracja do 17 września, limit 91
 • filologia polska – rejestracja do 14 września, limit miejsc 46
 • filologia czeska – rejestracja do 14 września, limit 14
 • filologia rosyjska, rejestracja do 14 września, limit 10
 • filologia serbska i chorwacka – rejestracja do 14 września, limit miejsc 21
 • filologia ukraińska – rejestracja do 14 września, limit miejsc 48
 • judaistyka – rejestracja do 13 września, limit 21
 • ukrainistyka z anglistyką - rejestracja do 14 września, limit 19
 • filozofia – rejestracja do 20 września, limit 80
 • geologia – rejestracja do 13 września, limit 88
 • historia – do 17 września, limit 133
 • informacja naukowa i bibliotekoznawstwo – do 20 września, limit 12
 • inżynieria geologiczna – do 13 września, limit 47
 • kulturoznawstwo – do 14 września, limit 30
 • militarioznawstwo – do 17 września, limit 142
 • muzykologia – do 17 września, limit 18
 • politologia – do 12 września, limit 90
 • praca socjalna – do 13 września, limit 85
 • socjologia ekonomiczna – do 13 września, limit 84
 • socjologia grup dyspozycyjnych – do 13 września, limit 135
 • socjologia - do 13 września, limit 87
 • studia środkowo-wschodnioeuropejskie – do 14 września, limit 49

 
Zapraszamy!

APEL KRASP DO PREZYDENTA RP

 

Apel Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w związku z aktualną sytuacją polityczną w kraju.

TREŚĆ APELU

REKRUTACJA 2017 ZAKOŃCZONA!

Szanowni Kandydaci na studia na specjalnościach oferowanych w IFR! Tegoroczna rekrutacja została już definitywnie zakończona. Poniżej znajdują się listy przyjętych na poszczególne specjalości. Wszystkim nowym studentom serdecznie gratulujemy, a tym, którzy się na wymarzony kierunek nie dostali, radzimy zajrzeć na stronę główną Uniwersytetu Wrocławskiego - niedługo (za około tydzień) zostanie tam ogłoszona lista kierunków i specjalności, na których jeszcze w tym roku będzie przeprowadzona dodatkowa rekrutacja. Powodzenia i udanych wakacji!
 
LISTY PRZYJĘTYCH:

 
INFORMACJA NT. MOŻLIWOŚCI ZAKWATEROWANIA W DOMACH STUDENCKICH UWr.

REKRUTACJA 2017 - OGŁOSZENIE WYNIKÓW I TURY

 
Szanowni Kandydaci na studia na specjalnościcach oferowanych w IFR (fil. francuska, fil. hiszpańska oraz italianistyka)!
Ogłoszone zostały właśnie wyniki I tury rekrutacji na Uniwersytet Wrocławski. Wszyscy znajdziecie odpowiednie informacje na swoich indywidualnych kontach w systemie IRK - tam pojawił się już Wasz status rekrutacji. Dla kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia (nie mylić z faktycznym przyjęciem, które nastąpi dopiero po dopełnieniu wszelkich formalności) zamieszczamy informację o dokumentach, jakie należy dostarczyć do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w ciągu najbliższych dni (godziny dyżurów WKR znajdują się w odpowiednich zakładkach w menu REKRUTACJA po prawej stronie):
 
WYMAGANE DOKUMENTY
Od osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia I stopnia lub jednolite studia magisterskie w języku polskim (stacjonarne i niestacjonarne), wymagane są następujące dokumenty:

 • kserokopia świadectwa dojrzałości wraz z oryginałem do wglądu (zgodność z oryginałem zostanie potwierdzona na miejscu);
 • podanie o przyjęcie na studia (znajduje się ono na indywidualnym koncie w systemie IRK; należy je wydrukować i podpisać);
 • kserokopia dowodu osobistego lub paszportu wraz z oryginałem do wglądu (zgodność z oryginałem zostanie potwierdzona na miejscu);
 • UWAGA! Zdjęcia nie są potrzebne!

 
Ponadto:

 • od laureatów i finalistów olimpiad i konkursów zwalniających z postępowania rekrutacyjnego wymagana jest kopia (wraz z oryginałem do wglądu) dokumentu wydanego przez komitet organizacyjny danej olimpiady lub konkursu;
 • od kandydatów z maturą międzynarodową oraz absolwentów szkół średnich zagranicznych wymagane jest zaświadczenie ze szkoły (przetłumaczone na język polski przez polskiego tłumacza przysięgłego) o przystąpieniu do egzaminu maturalnego i jego wyniku;
 • od kandydatów legitymujących się wydanym za granicą świadectwem ukończenia szkoły średniej lub innym dokumentem uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie na studia w języku polskim wymagane są dodatkowe dokumenty m.in. apostille, zaświadczenie o znajomości języka polskiego, kopia dokumentu uprawniającego do pobytu w Polsce.

 
Utworzyły się juz grupy studenckie na Facebooku:

PRAKTYKI ZAWODOWE - SPOTKANIE INFORMACYJNE 6.07 g. 13.00

 

Zapraszam wszystkich Studentów, którzy w przyszłym roku akademickim 2017-2018 będą na drugim roku studiów magisterskich, na spotkanie informacyjne dot. praktyk zawodowych, które są obowiązkowe i należy je zaliczyć do końca studiów (120h, 2  ECTS).
Spotkanie odbędzie się w czwartek, 6 lipca, o godz. 13 w sali 4.3.

Podstawowe informacje o praktykach zawodowych są tutaj:
http://www.ifr.uni.wroc.pl/pl/filologia-francuska-i-hiszpanska
 

 

We wrześniu zorganizuję drugie spotkanie tego typu.
Do zobaczenia,
Anna Kuźnik

 

GALERIA PRZEKŁADÓW KSIĄŻEK DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

 

Zapraszamy do zapoznania się z efektami pracy studentów III roku filologii francuskiej, którzy w tym semestrze uczestniczyli w zajęciach „Przekład literacki dla dzieci i młodzieży”. Ich zadaniem było wybranie francuskiej książki obrazkowej dla młodych czytelników, a następnie jej przetłumaczenie z języka francuskiego na polski.

 

Jakie książki wybrali studenci? Z jakimi problemami tłumaczeniowymi przyszło im się zmierzyć?

Zapraszamy do GALERII PRZEKŁADÓW, a poniżej przedstawiamy okładki wybranych przez studentów książek (alfabetycznie według nazwisk tłumaczy).

Wszystkie tłumaczenia wykonane zostały wyłącznie w celu dydaktycznym.

 

Przekład: Agnieszka ADAMCZUK i Agnieszka FUCZKA
Alain Le Saux,
Mój kolega Max powiedział mi, że tata zaproponował mu:
licz na mnie, gdy robisz zadania z matematyki

Przekład: Dagmara BARCIK
Delphine Beauvois i Claire Cantais,
Nie jesteśmy lalkami ani superbohaterami!
Razem przeciwko stereotypom

Przekład: Aleksandra BEŃKO
Olivier Douzou, Charlotte Mollet,
Navratil.

Przekład: Katarzyna BIAŁEK i Justyna MARCINISZYN
Jacques Prévert,
Polowanie na wieloryba.

Przekład: Kinga CYGAN i Patrycja PAWULA
Pef,
Oddajcie mi moje wszy!

Przekład: Dominika DYMIŃSKA i Lola FEDORCZUK
Magali Bonniol, Pierre Bertrand,
Zemsta Nosoróżki.

Przekład: Magdalena GWIAZDOWSKA
Philippe Corentin,
Tato!

Przekład: Katarzyna JAROCH i Kinga KRAWCZYŃSKA:
Anna Llenas,
Kolory uczuć. Książka, która się rusza.

Przekład: Michał KALISZ
Reno Lemaire,
Dreamland.

Przekład: Paweł KOCZURA
Anne Gutman, Georg Hallensleben,
Mój kotek wykopał tunel!

Przekład: Anna KOWALSKA
Armelle Barnier,
Nie ma nic piękniejszego…

Przekład: Magdalena LUBERA
Edy-Legrand,
Macao i Cosmage (fragment).

Przekład: Joanna MADEJCZYK
Guy Monreal, Nicole Claveloux,
Telepodróże Alali (fragment).

Przekład: Agnieszka MARKS
David Beauchard, Jeanne Van Den Brouck,
Uczony bobas i jego rodzice.

Przekład: Marta RACKA
Christian Bruel, Anne Bozellec,
Historia Julki, która miała cień chłopca.

Przekład: Dominika RAWA
Marguerite Duras,
Ach, Ernesto!

Przekład: Natalia SKRZYDŁO
Muriel Bloch, Martine Bourre,
Ptaszek i wilk.

Przekład: Katarzyna SOBCZUK
Anna Llenas,
Pustka.

Przekład: Kaja SZUMCZYK i Aleksandra SZCZEPANIK
Nicole Claveloux,
479 rodzajów wszy.

 

Przekład: Agata ŚWIĄTKOWSKA
Gilles Bachelet,
Z pamiętnika Pani Królikowej.

Przekład: Ada TOBIASZ i Martyna KAROLCZYK
Marie-Hélène Place, Caroline Fontaine-Riquier,
Baltazar i jego książeczka do nauki liczenia.

Przekład: Paweł UTRACIK
Gilles Rapaport,
Dziadek.

Przekład: Milena WALENT
Éric Puybaret,
Czerwone szczudła.

 Wszystkim uczestnikom zajęć dziękuję  :-)
Natalia Paprocka

 

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)