News

PRACA-BIZNES-KARIERA. PRZEDMIOT OGÓLNOWYDZIAŁOWY

Szanowni Państwo,
w załączeniu (LINK) znajduje się informator dotyczący przedmiotu ogólnowydziałowego "Przedsiębiorczość. Praca - biznes - kariera" przeznaczony dla studentów I roku studiów II stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych wszystkich kierunków na Wydziale Filologicznym.

Zainteresowanych studentów zapraszamy do zapoznania się z jego treścią.

ŁACINA – POWTARZANIE LEKTORATU

 

Wszyscy studenci filologii francuskiej i hiszpańskiej, którzy mają zaległy semestr lektoratu języka łacińskiego i chcą go powtórzyć  w semestrze letnim 2019/2020, proszeni są o pilny kontakt  z kierownikiem Zespołu Lektorów Języków Klasycznych i Języka Rosyjskiego mgr Beatą  Machalską w celu zapisu do grupy (oczywiście pod warunkiem, że są wolne miejsca).

Zapisy odbywają się w SPNJO w sali 403 (pl. Nankiera 2/3) w dniach:

           3 II /poniedziałek/ godz. 7.45-8.45            6 II /czwartek/ godz. 7.45-8.45
         10 II /poniedziałek/ godz. 7.45-8.45           12II /środa/ godz. 7.45-8.45
         18 II /wtorek/ godz. 7.45-8.45                     20II /czwartek/ godz. 7.45-8.45.  
    
Ostateczny termin zapisu to: 27 II /czwartek / godz. 7.45-8.45.

Beata  Machalska – kierownik ZLJKiJR

STAŻYŚCI FLE W SEMESTRZE LETNIM

 
Podobnie jak w latach poprzednich w semestrze letnim 2019/2020 będziemy gościć w IFR trójkę stażystów FLE.
Są to:
 
Estelle Duhem (Uniwersytet w Lille)
 
Florie Hennebel (Université du Littoral Côte d’Opale w Boulogne-sur-mer)
 
Valentin Bordage (Université du Littoral Côte d’Opale w Boulogne-sur-mer)
 
Stażyści będą obserwować oraz prowadzić zajęcia z języka francuskiego. Estelle Duhem będzie równocześnie uczestniczyć w wybranych zajęciach na II stopniu studiów w ramach programu Erasmus+. 
Soyez les bienvenus!
 
Monika Grabowska

 

INFORMACJA Z DZIEKANATU WS. PODPIĘĆ PRZEDMIOTÓW

 

Szanowni Studenci,

osoby, które nie dokonały obowiązkowego podpięcia przedmiotów do 21 stycznia br., muszą spełnić ten obowiązek w dodatkowym i ostatecznym terminie do 26 stycznia 2020 r. włącznie (informacja z dziekanatu).

LETNIE WARSZTATY TŁUMACZENIOWE W POITIERS

 

Piąta edycja CAMPUS EUROPEEN Langues et traductions: Francophonie et itinéraires slaves odbędzie się w dniach 15 – 23 czerwca 2020 roku na uniwersytecie w Poitiers (zachodnia Francja). Od pierwszej edycji Campusu biorą w nim udział studentki i studenci filologii francuskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, zachęcamy więc do skorzystania z tej możliwości także w bieżącym roku akademickim.

Ogólne warunki uczestnictwa oraz kartę zgłoszenia znajdą Państwo tu LINK1 , LINK2.

Dodatkowych informacji udziela dr Witold Ucherek (kartę zgłoszenia należy przesłać w kopii także na adres witold.ucherek@uwr.edu.pl).

Zapraszamy!!!

(Notatkę sporządził Witold Ucherek)

TERMINY EGZAMINÓW SEMESTRZE ZIMOWYM

TERMINY EGZAMINÓW SEMESTRZE ZIMOWYM - ROK AKADEMICKI 2019/2020

FILOLOGIA FRANCUSKA

I rok, studia licencjackie

PNJF (ścieżka A), ustny, 6 i 7 lutego, godz. 9.00, sala 4.1
egzamin poprawkowy  24 lutego, sala 4.1,godz. 9.00

Literatura francuska - wykład (ścieżka A i B), 5,6,7 lutego, godz.10.00, sala 3.10, prof. Maja Pawłowska
egzamin poprawkowy 14 lutego, godz.10.00, sala 3.10

GOJF – fonetyka (ścieżka A i B), pisemny,5 lutego, sala 3.2, godz. 11.30 i 10 lutego, godz. 13.00, sala 3.2, dr Stefan Kaufman
egzamin poprawkowy 19 lutego, godz. 10.00, sala 3.8

II rok, studia licencjackie

PNJF (ścieżka A), pisemny, 6 lutego, godz. 9.00, sale: 3.8, 4.3
egzamin poprawkowy 24 lutego, sala 3.1

Literatura francuska - wykład (ścieżki A+B), 10, 12 i 13 lutego, godz. 11.00 sala 4.3, dr Tomasz Wysłobocki
egzamin poprawkowy 24 lutego, godz. 11.00, sala 4.8

Język łaciński (ścieżka B), pisemny, 3 lutego, godz. 16.45, sala 4.8, mgr Aleksandra Krajczyk
egzamin poprawkowy termin uzgodniony z prowadzącą

III rok, studia licencjackie

PNJF, pisemny, 6 lutego, godz. 9.00, sale: 3.1, 3.2
egzamin poprawkowy 24 lutego, sala 3.2

Literatura francuska, ustny, 7 lutego, godz. 10.00, 17 i 18 lutego, godz.9.00, sala 3.8, dr Małgorzata Tomicka;
egzamin poprawkowy 24 lutego, godz. 10.00, sala 3.8

I rok, studia magisterskie

Kierunki badań językoznawczych, ustny, 6 i 17 lutego, godz. 8.30, sala 2.4, dr Witold Ucherek;
egzamin poprawkowy 24 lutego, godz. 9.00, sala 3.4

II rok, studia magisterskie

PNJF, pisemny, 6 lutego, godz. 9.00, sala 2.2, dr Natalia Likus dr Aline Viviand
egzamin poprawkowy 24 lutego, sala 2.2

FILOLOGIA HISZPAŃSKA

I rok, studia licencjackie

Zarys historii literatury hiszpańskiej, kolokwium pisemne 5 lutego, godz. 9.00, sala 2.2 i 3.2, ustny, 6 i 7 lutego, godz. 9.00, sala 4.8, prof. Beata Baczyńska;
egzamin poprawkowy 25 lutego, godz. 9.00, sala 4.8

Wiedza o Hiszpanii, pisemny, 10 lutego, godz. 9.30, sala 3.2, dr Ewa Kulak;
egzamin poprawkowy 19 lutego, godz. 9.00, sala 4.8

 

II rok, studia licencjackie

GOJH – morfologia I,  5 lutego, godz. 11.30, sala: 2.2, dr Justyna Wesoła;
egzamin poprawkowy - termin uzgodniony z prowadzącą

Zarys historii literatury hispanoamerykańskiej, 6 lutego, godz. 13.00, sala 2.2, dr Marcin Kurek
egzamin poprawkowy 19 lutego, godz. 12.00, sala 2.2

III rok, studia licencjackie

PNJH, pisemny,7 lutego, godz. 9.00, sale: 2.2, 3.2,3.1, dr Łukasz Smuga

PNJH, ustny, 10 i 11 lutego, godz. 9.00, sala 2.5, dr Łukasz Smuga
egzamin poprawkowy pisemny 24 lutego, godz. 9.00, sala 2.5; ustny – 24 lutego, sala 2.5,godz. 13.00

GOJH – syntaksa, ustny, 5 lutego, godz. 10.00, sala 3.8, dr Monika Głowicka
egzamin poprawkowy 25 lutego, godz. 12.00, sala 3.8

 

I rok, studia magisterskie

Współczesne kierunki badań literackich, pisemny, 12 lutego, godz.  9.00, sale: 2.2, 3.2, dr Łukasz Smuga
egzamin poprawkowy 21 lutego, godz. 9.00, sala 3.2

 

ITALIANISTYKA

Język łaciński, II rok, 4 lutego, godz.14.00, sala 207, ul. św. Jadwigi 3/4, , dr Krzysztof Morta
egzamin poprawkowy, 10 lutego o godz. 10.00

Język łaciński, III rok, 5 lutego, godz.10.00, s.37 w ISKSiO, ul. Komuny Paryskiej 21, dr Mariusz Plago
egzamin poprawkowy 19 lutego, godz. 10.00, s.37 w ISKSiO, ul. Komuny Paryskiej 21

Przedmioty dowolnego wyboru, specjalizacyjne….

Metodyka nauczania j. francuskiego, termin uzgodniony z prowadzącą

Metodyka nauczania j. hiszpańskiego, termin uzgodniony z prowadzącą

Pedagogika dla nauczycieli, 3 lutego, godz. 8.00, sala 3.2, mgr Marcin Fankanowski
egzamin poprawkowy 19 lutego, godz. 10.00, sala 3.2

Psychologia dla nauczycieli, 5 lutego, godz. 8.00, sala 327 w Instytucie Fizyki, ul. Maxa Borna 9, mgr Katarzyna Gucwa
egzamin poprawkowy 19 lutego, godz. 8.00, sala 327 w Instytucie Fizyki

Arcydzieła sztuki hiszpańskiej, 3 i 11 lutego, godz. 10, s. 309 Instytut Historii Sztuki UWr, dr Małgorzata Wyrzykowska 
Egzamin poprawkowy - termin uzgodniony z prowadzącą

Pozostałe egzaminy w terminach uzgodnionych z prowadzącymi

 

EWALUACJA ZAJĘĆ SEMESTR ZIMOWY

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że już wkrótce będą Państwo mogli wypełnić ankiety ewaluacyjne dotyczące zajęć, w których uczestniczyli Państwo w tym semestrze. Ankiety zostaną udostępnione w systemie USOS na Państwa indywidualnych kontach.
Ankietę dla każdych zajęć można wypełnić, jeśli byli Państwo na dany przedmiot wpisani i podpięci do grupy zajęć (różnych typów). Dla każdego przedmiotu generowana jest w systemie USOSweb osobna ankieta, wskazująca nazwę przedmiotu oraz imię i nazwisko prowadzącego. Ankieta jest anonimowa i dobrowolna, nie wiąże się w żaden sposób z zaliczeniem przedmiotu.

Wypełnienie ankiety dla każdego przedmiotu zajmuje kilka (trzy do pięciu) minut. By uruchomić ankietę, należy po zalogowaniu na konto USOSweb wybrać opcję „Mój USOS“ lub z bocznego menu: „Ankiety“, otworzyć ankietę, klikając w nazwę przedmiotu. Ankietę wypełnia się, wybierając z prawego menu odpowiadającą w Państwa ocenie opcję spośród możliwych odpowiedzi. Bardzo proszę, by użyć także dolnego okna, w którym można wpisać komentarz, jeśli chcieliby Państwo wskazać zalety lub wady konkretnych zajęć lub podzielić się innymi uwagami, które dotyczą prowadzenia przedmiotu. Wpisane komentarze będą widoczne (bez danych wskazujących autora) dla prowadzącego (po zakończeniu procesu ewaluacji zajęć i zamknięciu dostępu do panelu ankiet). Zakończenie wypełniania ankiety następuje w momencie kliknięcia opcji ‘zakończ ankietę’ na dole okna.

Ankiety będą dostępne w dniach 27 stycznia – 12 lutego 2020 r., czyli w ostatnim tygodniu zajęć dydaktycznych, podczas sesji egzaminacyjnej i kilka dni po jej zakończeniu. Po zamknięciu dostępu do ankiet i informatycznej obróbce danych (po 20 lutego) na Państwa koncie USOSweb pojawią się zbiorcze wyniki odnoszące się do ocenionych przez Państwa zajęć. Wyniki ewaluacji będą także widoczne (w formie zbiorczej, anonimowej) na kontach odpowiednich Prowadzących zajęcia. Prowadzący będzie mógł także zapoznać się z wpisanymi komentarzami. Do wyników będzie mieć także dostęp zastępca dyrektora ds. dydaktyki jednostki, w której zatrudniony jest Prowadzący zajęcia, a także (w formie danych zbiorczych) Wydziałowy Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia oraz władze dziekańskie.

Bardzo proszę o potraktowanie badania ankietowego jako ważnej aktywności we wspólnych wysiłkach, by mogli Państwo brać udział w zajęciach na wysokim poziomie, studiować dobrze, w pozytywnej atmosferze i z satysfakcjonującymi efektami.
Gdyby mieli Państwo uwagi dotyczące procedury lub formy ankiet – zachęcam do korespondencji (igor.borkowski@uwr.edu.pl).

Wyniki ankiet posłużą do kształtowania obsady zajęć, modyfikowania programów studiów oraz stopniowego rozwiązywania ujawniających się problemów w zakresie prowadzenia zajęć. Od Państwa aktywności i zaangażowania zależy, czy wyniki ankietyzacji będą dla nas wszystkich użyteczne. Jednocześnie przypominam, że Regulamin studiów w Uniwersytecie Wrocławskim udział w badaniach ewaluacyjnych wskazuje jako obowiązek każdego z Państwa.

Z wyrazami szacunku

dr hab. Igor Borkowski prof. nadzw. UWr
prodziekan Wydziału Filologicznego
ds. studiów niestacjonarnych i jakości kształcenia

Wrocław, 19 stycznia 2020 r.

LINIE CZARTEROWE ENTER AIR W IFR 24.01.2020

 

W piątek 24 stycznia 2020 będziemy gościć w IFR personel pokładowy polskich linii czarterowych Enter Air (ul. Komitetu Obrony Robotników 74, Warszawa, www.enterair.pl ). Firma ta jest zainteresowana rekrutacją naszych studentów i absolwentów na stanowiska stewardesów i stewardes.

Jak nas zapewniła pani Koordynator Personelu Pokładowego „w sezonie letnim Załoganci Enter Air wylatują na dwutygodniowe pobyty do Francji i znajomość języka jest tu kluczowa; nasi Załoganci, którzy znają język francuski, często wysyłani są do bazy w Paryżu i mają tam możliwość doskonalenia umiejętności językowych”. Studenci mówiący innymi językami niż francuski również będą bardzo mile widziani.

Program spotkania:

- 11:00-14:45 – obecność pań załogantek Enter Air w hallu IFR; osoby te będą udzielały zainteresowanym studentom wszelkich informacji o możliwości pracy w Enter Air;

- 14:45-15:15 – prezentacja firmy Enter Air, oferowanych stanowisk i możliwej ścieżki kariery w sali 2.1. w IFR.

Serdecznie zapraszamy na to spotkanie!

 Notatkę przygotowała: dr Anna Kuźnik

======

A oto ogłoszenie firmy Enter Air w sprawie pracy i przygotowujących do niej szkoleń:

======

Studencie! Nie masz planów na wakacje? Przeżyj przygodę swojego życia! Zostań stewardesą/ stewardem Enter Air!

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

 • Zapewnianie bezpieczeństwa i komfortu pasażerom
 • Realizacja celów sprzedażowych firmy na pokładzie samolotu
 • Reprezentowanie przewoźnika podczas wydarzeń wizerunkowych

WYMAGANIA

 • Wykształcenie średnie maturalne i rozpoczęte studia
 • Dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu
 • Znajomość j. angielskiego w stopniu komunikatywnym (drugi język będzie atutem)
 • Bardzo dobry stan zdrowia oraz umiejętność pływania
 • Gotowość do udziału w szkoleniu w Warszawie

OFERUJEMY

 • Umowę zlecenie na okres wakacji
 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Pełną wyzwań, ciekawą pracę w zespole połączonym lotniczą pasją
 • Podróże do najpiękniejszych destynacji wakacyjnych w Europie, Azji i Afryce

 

Szkolenie odbywa się podczas następujących spotkań weekendowych:

27.03 – 29.03.2020

03.04 – 05.04.2020

17.04 – 19.04.2020

24.04 – 26.04.2020

30.04 – 03.05.2020

08.05 – 11.05.2020

 

Obecność na wszystkich zajęciach jest obowiązkowa.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie aplikacji na adres: student_praca@enterair.pl

Informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

GODZINY REKTORSKIE 22 STYCZNIA BR., 9.30-12.00

Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego, prof. dr. hab. Adam Jezierski wprowadza godziny rektorskie wolne od zajęć dydaktycznych w dniu 22 stycznia br. od godziny 9.30 do godziny 12.00.

GODZINY DZIEKAŃSKIE 21 STYCZNIA 2020, 12.00-15.00

 

W związku z wyborami do Uniwersyteckiego Kolegium Elektorów na kadencję 2020-2024 Dziekan Wydziału Filologicznego, prof. dr hab. Marcin Cieński ogłasza godziny dziekańskie we wtorek 21 stycznia br. od godz. 12.00 do godz. 15.00.

PRZERWA ŚWIĄTECZNA

Przerwa świateczna: 23 grudnia 2019 r. (poniedziałek) – 6 stycznia 2020 r. (poniedziałek). We wtorek,  7 stycznia 2020 r. zostaną przeprowadzone zajęcia i konsultacje poniedziałkowe.

LAUREATKI KONKURSU "TŁUMACZE NA START!"

 

Z przyjemnością informujemy, że dwie studentki filologii francuskiej z naszego Instytutu znalazły się w gronie laureatów VII edycji Konkursu "Tłumacze na Start!" organizowanego przez Agencję Tłumaczeń i Szkołę Języków Obcych Skrivanek.

Autorką najlepszego tłumaczenia z języka francuskiego została Adriana Gurdek (II FM), a Marta Łuczejko (III FL) zajęła trzecie miejsce. W finale konkursu wziął udział także Mateusz Gałęzki (I FM).

W konkursie uczestniczyło 17 uczelni. W pierwszym etapie wzięło udział blisko 100 osób, do drugiego etapu zakwalifikowało się 52 studentów. Finał odbył się 13 grudnia 2019 roku w Warszawie.

Zwycięzcy, oprócz propozycji płatnych praktyk, otrzymali również nagrody specjalne.

Podsumowanie konkursu na stronie firmy Skrivanek.

Serdecznie gratulujemy!

DIAMENTOWY GRANT

Szanowni Państwo,

został ogłoszony kolejny konkurs w ramach programu Diamentowy Grant.

Jak określa Ministerstwo: "Przedmiotem konkursu jest wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów lub absolwentów prowadzących pod kierunkiem opiekuna naukowego badania naukowe o wysokim stopniu zaawansowania, tak aby dać im możliwość skrócenia ścieżki kariery naukowej".

Informacje znajdują się:

https://www.gov.pl/web/nauka/ogloszenie-ix-edycji-konkursu-w-ramach-prog...

Zachęcam wszystkich Państwa, Pracowników oraz Studentów Wydziału Filologicznego, do zainteresowania się tym konkursem i do rozważenia możliwości wzięcia w nim udziału. Program ten rzeczywiście stwarza - w razie zakwalifikowania do niego - znaczne możliwości prowadzenia samodzielnych badań, a nawet sam udział w konkursie jest dla studentów świetną okazją do sprecyzowania zainteresowań badawczych i skorzystania z indywidualnej opieki doświadczonego opiekuna naukowego.

Z wyrazami szacunku,

Marcin Cieński,

Dziekan Wydziału Filologicznego

SPOTKANIE Z TŁUMACZEM DON KICHOTA!

 

10 grudnia br. (wtorek) o godz., 15.00. w sali 4.8 odbędzie się spotkanie z dr. Wojciechem Charchalisem, wykładowcą Uniwersytetu im. Adam Mickiewicza w Poznaniu i znakomitym tłumaczem z języków hiszpańskiego, portugalskiego i angielskiego.

Wojciech Charchalis przetłumaczył ponad 50 książek, w tym „Don Kichota” Cervantesa. Przełożył także prozę Mario Vargasa Llosy, Javiera Maríasa, Antonia Muñoza Moliny, José Saramago oraz poezję Fernando Pessoa. Za przekład  powieści „Makara” Juana Goytisolo otrzymał Nagrodę Instytutu Cervantesa w Warszawie Jest autorem książki o realizmie magicznym oraz monografii na temat uwarunkowań politycznych oddziałujących na ewolucję literatur afrykańskich języka portugalskiego. Redaguje Serię Literatury Brazylijskiej w poznańskim wydawnictwie Rebis. Wykłada literaturę portugalską w Instytucie Filologii Romańskiej UAM, pełnił również funkcję dyrektora Katedry Literatury na Uniwersytecie Jean Piaget de Cabo Verde w Cidade da Praia na Wyspach Zielonego Przylądka.

 

SPOTKANIE Z W. BRZOZOWSKIM - TŁUMACZEM M. PROUSTA

 

9 grudnia o godzinie 18.00 we wrocławskich Tajnych Kompletach (ul. Przejście Garncarskie 2) odbędzie się spotkanie z Wawrzyńcem Brzozowskim, autorem nowego tłumaczenia drugiego tomu cyklu powieściowego Marcela Prousta W poszukiwaniu utraconego czasu, które ukaże się na dniach nakładem wydawnictwa Officyna.

Wawrzyniec Brzozowski, tłumacz i historyk sztuki, przełożył m. in. Historie miłosne Erica-Emmanuela Schmitta, Nadsamca Alfreda Jarry'ego, O sztuce oraz sposobach usidlenia kierownika działu w celu upomnienia się o podwyżkę Georgesa Pereca oraz tegoż samego autora głośną książkę Życie. Instrukcja obsługi. Brzozowski otrzymał za przekład książki Pereca nagrodę miesięcznika Literatura na Świecie za debiut translatorski.

Spotkanie poprowadzi Magda Piekarska.

Wstęp wolny.

Serdecznie zapraszamy!

Arcydzieło, nie bardzo daje się definiować. Arcydziełem jest to, co do czego zgadzamy się, że jest arcydziełem. Musi zatem zyskać odpowiednią liczbę entuzjastów, a niekiedy trwa to długo. Musi przejść próbę czasu, a bywa przecież, że popada na pewien okres w zapomnienie. A przede wszystkim musi mieć w sobie to nieuchwytne coś, co pozwala mu spełnić powyższe warunki. Nie musi przy tym wcale zostać dokończone i ostatecznie wycyzelowane przez autora, by wspomnieć, obok Prousta, choćby Kafkę i Musila – ba! może być w połowie przerwane jak "Tristram Shandy".

Jednym z jego atrybutów jest to, że umyka gatunkowej klasyfikacji, a do tego nabiera z czasem nowych walorów. W poszukiwaniu utraconego czasu stało się dla nas, poza wszystkim innym, arcyciekawą powieścią historyczną – jednym z najdoskonalszych literackich świadectw epoki, przede wszystkim zaś tego, co ukrywała uwodzicielska fizjonomia fin de siècle’u.

Myślę, że o prawdziwej wielkości dzieła przekonujemy się, kiedy pozwalając mu się – nierzadko z trudem – porwać, spostrzegamy nagle, że nie tyle my czytamy, ile to ono podstępnie nami czyta, a najdziwniejsze nawet przypadki bohaterów w najbardziej nawet osobliwych dekoracjach ("Guliwer" Swifta na przykład) opowiadają o nas samych – i potem nigdy już nie potrafimy pozbyć się ich z pamięci.

Jestem najgłębiej przekonany, że W poszukiwaniu utraconego czasu spełnia z naddatkiem wszystkie te  kryteria.

Wawrzyniec Brzozowski

SPOTKANIE Z WYBITNYMI TŁUMACZKAMI LITERACKIMI

 

Już po raz drugi Wrocławski Dom Literatury i Wrocławskie Targi Dobrych Książek zapraszają na wieńczące literacki rok spotkania z laureatkami i laureatami nagród literackich. Cykl spotkań w ramach Salonu Zdobywców otworzy dyskusja wokół przekładu literackiego. Michał Nogaś, redaktor Książki. Magazyn do czytania, rozmawiać będzie z:

- Małgorzatą Łukasiewicz, zdobywczynią Nagrody za Twórczość Translatorską im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego za całokształt twórczości,

- Magdaleną Pytlak, laureatką Literackiej Nagrody Europy Środkowej Angelus za przekład książki "Fizyka smutku" Georgi Gospodinowa (Wydawnictwo Literackie),

- Bogusławą Sochańską, zdobywczynią Nagrody Literackiej Gdynia w kategorii przekład za książkę "Alfabet" Inger Christensen (LOKATOR).

Czas: czwartek 5 grudnia, godz. 18.00
Miejsce: Klub PROZA | Wrocławski Dom Literatury (Przejście Garncarskie 2)

Strona FB wydarzenia

Serdecznie zapraszamy w imieniu organizatorów!

NAGRODA "PRIMER PREMIO" DLA STUDENTKI IFR

 

Anna Dobiecka, studentka I roku studiów magisterskich filologii hiszpańskiej, otrzymała Pierwszą Nagrodę (Primer Premio) w drugiej edycji konkursu Premio Iberoamericano de Ensayo en Polonia 2019 za pracę pt. "Breslavia en 1438. El viajero castellano Pero Tafur y su obra Andanças e viajes".

Konkurs organizowany jest przez ambasady Argentyny, Brazylii, Chile, Hiszpanii, Kolumbii, Panamy, Peru, Portugalii i Urugwaju w Warszawie. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 10 grudnia 2019 roku w siedzibie Instytutu Cervantesa w Warszawie.

Serdecznie gratulujemy wyróżnienia!

WARSZTATY „WEB OF SCIENCE, SCOPUS, ORCID” W IFR

WARSZTATY „WEB OF SCIENCE, SCOPUS, ORCID” W IFR 12-15/12/2019

Warsztaty nt. „Web of Science, Scopus, ORCID”
dla filologów romańskich (językoznawstwo, literaturoznawstwo, przekładoznawstwo)
w dniach 12 grudnia 2019 (czwartek) – 16 grudnia 2019 (sobota)
Prowadzi: dr Christian Olalla Soler
(Facultat de Traducció i d’Interpretació, Universitat Autònoma de Barcelona)

Dr Christian Olalla Soler jest specjalistą w zakresie bibliometrii, naukometrii i metodologii badań w naukach humanistycznych (szczególnie w przekładoznawstwie). Poniżej znajduje się jego bionota, zdjęcie, wykaz publikacji, wystąpień na konferencjach i przeprowadzonych seminariów, powiązanych merytorycznie z tematyką warsztatów.
Warsztaty dla pracowników dydaktyczno-badawczych IFR oraz doktorantów będą miały dwie formy:

Więcej infromacji w załączniku.

SPRAWDZENIE ZAPISÓW W USOS, PODPIĘCIA, BHP

 

Szanowni Studenci,

uprzejmie proszę o sprawdzenie na swoich kontach w USOS-ie, czy wszystkie przedmioty, na które Państwo uczęszczają w tym semestrze, są widoczne. Ewentualne ‘braki’ w zapisach, w tym: różnice programowe czy warunki, które Państwo realizują, a nie są jeszcze wpisane, proszę zgłaszać do sekretariatu najpóźniej do piątku, 13 grudnia  br. (w poniedziałki i środy tylko do 13.00).

Jednocześnie przypominam o obowiązku podpinania wszystkich realizowanych  przedmiotów pod swój program. Wyjątek ‘przedmioty modułowe’ – w tym przypadku podpinamy tylko przedmiot główny modułu (w kodzie z literą X),  nie podpinamy przedmiotów cząstkowych (w kodzie przedmiotu z literą Y). Opcja podpinania będzie uruchomiona dla Państwa w systemie USOS w dniach 07.01.2020 r. - 21.01.2020.

Jednocześnie przypominam studentom I roku, że 30 listopada br. upływa termin obowiązkowego szkolenia BHP w formie e-learningu.

Więcej informacji
https://usosweb.uni.wroc.pl/kontroler.php?_action=news/default&panel=DOM...

3 GRUDNIA BR. GOŚCIEM IFR BĘDZIE PAN ABEL MURCIA SORIANO.

Abel Murcia Soriano, dyrektor Instytutu Cervantesa w Warszawie, to znakomity hiszpański poeta i wybitny tłumacz, m.in. dwóch polskich laureatek Nagrody Nobla. Przełożył kilka tomów wierszy Wisławy Szymborskiej, jest także autorem hiszpańskiej wersji powieści Prowadź swój pług przez kości umarłych Olgi Tokarczuk.

 

Spotkanie odbędzie się 3 grudnia br. (wtorek) w sali 4.1, o godz. 13.00 w Instytucie Filologii Romańskiej UWr, pl. Nankiera 4. Spotkanie poprowadzi dr hab. Marcin Kurek, prof. UWr.

 

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)