News

WYKŁAD PROF. ELŻBIETY BIARDZKIEJ W ODDZIALE PAN

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na wykład prof. Elżbiety Biardziej, który odbędzie się w najbliższy czwartek, 14 grudnia o godz. 17.00 w siedzibie Oddziału PAN we Wrocławiu, ul. Podwale 75 (parter).

LINK

 

 

 

 

 

4. EDYCJA KONKURSU „TRADUCTEUR EN HERBE”

W dniu 2 grudnia IFR gościło 29 uczniów LO nr VIII, którzy w trzyosobowych zespołach próbowali swych sił w IV edycji konkursu „Traducteur en herbe”.  Młodzież zmagała się z trudnościami fragmentu tekstu literackiego, a efekty ich pracy oceniało jury w składzie:  Aleksandra Beńko, Patrycja Misiura, Paulina Pawelec, Dominika Rawa, Agata Świątkowska, Joanna Trystuła (studentki I i II roku Specjalizacji Tłumaczeniowej na studiach magisterskich filologii francuskiej).  I miejsce zdobyły uczennice Julia Kawalec, Patrycja Majka, Natalia Klimek.  Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

Organizatorem konkursu była dr Monika Grabowska we współpracy z dr Stefanem Kaufmanem oraz mgr Elżbietą Worobiec-Nowak (LO nr VIII). Za pomoc dziękujemy również dr Reginie Solovej.

Tekst przeznaczony do tłumaczenia

Zwycięzka praca

ROMANICA WRATISLAVIENSIA 66 - ZAPROSZENIE

 
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do nadsyłania propozycji publikacji w numerze 66 czasopisma Romanica Wratislaviensia przygotowywanym pod redakcją Tomasza Szymańskiego. Temat numeru: "Post-sécularité : nouvelles perspectives". Więcej informacji TUTAJ.

GIEŁDA KÓŁ NAUKOWYCH

W piątek 24 listopada w godz. 10:30 - 15:30 w budynku D Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii (vis-a-vis Gmachu Głównego) odbędzie się Giełda Kół Naukowych.

Giełda jest świętem studentów i uniwersytetu. Dzięki niej mamy możliwość wglądu w naprawdę interesujące badania prowadzone przez Koła Naukowe na wszystkich wydziałach. Zachęcamy i zapraszamy wszystkich studentów do pojawienia się na Giełdzie i oddania głosu na któreś z naszych wydziałowych kół.

PROGRAM MENTORING DLA STUDENTÓW UWR.

Trwa  rekrutacja do VII edycji Programu Mentoring dla studentów UWr!

Do Programu zgłosiło się ponad 50 Mentorów.

Wśród nich znajdziecie specjalistów w obszarach: zarządzanie, finanse i księgowość, marketing, IT, HR, bankowość, consulting, prawo, PR, branża chemiczna i innych..

 

Dlaczego warto wziąć udział w programie?

  • Jest to szansa na nawiązanie cennych kontaktów zawodowych,
  • Jest to doskonała okazja do wymiany poglądów, doświadczeń zawodowych
  • Idealna szansa na weryfikację własnych wyobrażeń na temat pracy, stanowiska, branży, kompetencji,
  • A także możliwość nabycia umiejętności świadomego podejmowania decyzji zawodowych.

 

Profile Mentorów są już dostępne na stronie: https://www.careers.uni.wroc.pl/…/informacje/aplikuj-profi…/

Więcej informacji o Programie: https://www.careers.uni.wroc.pl/pl/informacje/x/

 Rekrutacja potrwa do 24 listopada!

 

VII EDYCJA PROGRAMU MENTORINGU DLA STUDENTÓW UWr.

Trwa  rekrutacja do VII edycji Programu Mentoring dla studentów UWr.!
Do Programu zgłosiło się ponad 50 Mentorów.
Wśród nich znajdziecie specjalistów w obszarach: zarządzanie, finanse i księgowość, marketing, IT, HR, bankowość, consulting, prawo, PR, branża chemiczna i innych.
 
Dlaczego warto wziąć udział w programie?

  • Jest to szansa na nawiązanie cennych kontaktów zawodowych,
  • Jest to doskonała okazja do wymiany poglądów, doświadczeń zawodowych,
  • Idealna szansa na weryfikację własnych wyobrażeń na temat pracy, stanowiska, branży, kompetencji,
  • A także możliwość nabycia umiejętności świadomego podejmowania decyzji zawodowych.

 
Profile Mentorów są już dostępne na stronie: https://www.careers.uni.wroc.pl/…/informacje/aplikuj-profi…/

Więcej informacji o Programie: https://www.careers.uni.wroc.pl/pl/informacje/x/
Rekrutacja potrwa do 24 listopada!

 

LITERATURA HISPANOAMERYKAŃSKA I JEJ WARTOŚCI

 
W dniach 13-15 listopada 2017 r. Zakład Iberystyki Instytutu Filologii Romańskiej UWr oraz kolumbijski Uniwersytet La Sabana organizują XIII Międzynarodowe Kolokwium „Literatura Hispanoamerykańska i jej wartości”.
 
Pretekstem dla corocznych, odbywających się w różnych miejscach spotkań, jest dwusetna rocznica niepodległości Ameryki Łacińskiej, którą poszczególne kraje tego kontynentu obchodzą w bieżącej dekadzie.
 
Tegoroczna edycja Kolokwium, którą gościmy w naszej uczelni, poświęcona jest zagadnieniom związków Europy i Ameryki Łacińskiej. Kolokwium jest owocem współpracy polskich hispanistów z badaczami z Kolumbii, a
uczestniczą w nim goście z różnych krajów na obu kontynentach.
 
Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Ambasada Republiki Kolumbii w Warszawie.

SEKRETARIAT NIECZYNNY W DNIU 03.11.2017

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w dniu 3 listopada br. sekretariat IFR będzie nieczynny. Jednocześnie przypominamy o dniach rektorskich:
31 października 2017 r. (wtorek),
2 listopada 2017 r. (czwartek),
15 listopada 2017 r. (środa) - Święto Uniwersytetu,
24 listopada 2017 r. (piątek) - Giełda Kół Naukowych.
W tych dniach nie ma zajęć ani konsultacji.

OBOWIĄZKOWE SZKOLENIE BHP DLA STUDENTÓW I ROKU

Szanowni Studenci!
Proszę zapoznać się z instrukcją logowania na szkolenie bhp dla studentów i doktorantów w języku polskim i angielskim.
 

Poniżej informacja z sekcji BHP

Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej w załączeniu przesyła informację na temat szkolenia wstępnego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy studentów (pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych magisterskich oraz doktoranckich) rozpoczynających naukę na Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2017/18. Uprzejmie informujemy, że:

1. Szkolenie wstępne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, prowadzone będzie w roku akademickim 2017/18 zgodnie  z zarządzeniem nr 18/2008 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie organizowania szkolenia studentów Uniwersytetu Wrocławskiego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, odbędzie się w formie nauczania na odległość.
2. Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy jest obowiązkowe dla wszystkich studentów rozpoczynających naukę w Uniwersytecie Wrocławskim na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych magisterskich oraz doktoranckich.
3. Materiał szkoleniowy i test, którego zaliczenie jest warunkiem ukończenia szkolenia znajduje się na uniwersyteckiej platformie kształcenia na odległość E-EDU, prowadzonej przez Centrum Kształcenia na Odległość w Uniwersytecie Wrocławskim. Szkolenie jest dostępne pod adresem https://e-edu.cko.uni.wroc.pl/course/index.php?categoryid=46
4. Po wypełnieniu karty zgłoszeniowej student otrzymuje dostęp do materiałów szkoleniowych i testów zaliczeniowych w CKO UWr. Wyniki testu w Centrum Kształcenia na Odległość w Uniwersytecie Wrocławskim przenoszone są do bazy USOS w postaci zaliczony lub niezaliczony. Protokół z odbytego szkolenia stanowi podstawę zaliczenia szkolenia.

Terminy udostępnienia szkoleń Centrum Kształcenia na Odległość w Uniwersytecie Wrocławskim:
• Termin 1 - od 15 października 2017 r. do 30 styczeń 2018 r.,
• Termin 2 - od 15 marca do 30 czerwca 2018 r. – nabór międzysemestralny.

5. Podobnie jak w ubiegłym roku akademickim zajęcia z szkolenia wstępnego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej dla studentów oraz doktorantów będą wprowadzone do systemu USOS jako jeden przedmiot uczelniany,    

do którego zostanie przygotowany jeden wspólny protokół zaliczeniowy dla wszystkich studentów zobligowanych do zaliczenia tego przedmiotu w danym cyklu dydaktycznym.

Jednostką w pełni odpowiedzialną za wprowadzenie przedmiotu do systemu USOS oraz jego obsługę tzn.:
• edycje w kolejnych cyklach dydaktycznych,
• zapisanie studentów na przedmiot,
• uruchamianie protokołu zaliczeniowego,
• wpisanie zaliczeń studentom do protokołu,
będzie Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej. W tej jednostce będzie również przechowywana papierowa wersja protokołu zaliczeniowego     z danego cyklu dydaktycznego przez okres 5 lat. Na podstawie danych     w systemie USOS dziekanaty rozliczą studentów i doktorantów z przedmiotu „szkolenie wstępne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej” w cyklu jego wymagalności. Wszelkie wątpliwości będą rozstrzygane pomiędzy dziekanatami wydziałów a Działem Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej bez konieczności dostarczania protokołów papierowych na poszczególne wydziały.

6. Zgodnie z pkt. 4 Załącznika Nr 13 do zarządzenia Nr 40/2017 z dnia 30 marca 2017 r.
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie Wrocławskim dla cykli dydaktycznych rozpoczynających się w roku akademickim 2017/2018 oraz dla cykli, które rozpoczęły się
w roku akademickim 2013/2014 lub wcześniej i są kontynuowane w roku akademickim2017/2018.

Wysokość opłaty za powtarzanie zajęć z przedmiotu bezpieczeństwo i higiena pracy w roku akademickim 2017/2018 wynosi 150,00 zł. (Dotyczy to również studentów wyższych lat, którzy do tej pory nie przystąpili do obowiązkowego szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony przeciwpożarowej). Za naliczenie należności     za powtarzanie zajęć oraz jej windykację zgodnie z procedurą opisaną w Zarządzeniu         nr 117/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie procedury naliczania oraz dochodzenia należności z tytułu opłat za świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie Wrocławskim odpowiedzialny jest Dział Bezpieczeństwa        i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej.   
Wszelkich informacji w powyższej sprawie udziela Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej – tel. (71) 375-24-89.

z poważaniem
Dawid Piekarski
Kierownik Działu BHP oraz Ochrony Ppoż.

IV EDYCJA TARGÓW PRACY I PRAKTYK

BIURO KARIER Uniwersytetu Wrocławskiego
zaprasza studentów i absolwentów na
IV edycję Targów Pracy i Praktyk "Kampus Kariery"

Kiedy? 8 listopada – 10.00-15.00
Gdzie? Budynek D Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii, ul. Uniwersytecka 7-10

Stawiasz pierwsze kroki na rynku pracy, szukasz praktyki lub stażu a może planujesz zmienić obecną pracę? Przyjdź i porozmawiaj z przedstawicielami firm i instytucji!
Firmy, które znajdziecie na targach, bezustannie się rozwijają, zatrudniają absolwentów szkół wyższych i są otwarte na partnerski dialog z młodymi ludźmi. Mają do zaoferowania oferty praktyk, pracy, staży zawodowych.

WYKŁAD DRA MACIEJA MARYLA

Wykład dra Macieja Maryla w ramach Spotkań z Humanistyką Cyfrową
 
 
Pracownia Humanistyki Cyfrowej zaprasza na wykład dra Macieja Maryla
Cyfrowe literaturoznawstwo. Stare pytania – nowe możliwości
Wykład odbędzie się 27 października 2017 r. g. 12.00 
W Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UWr
pl. Uniwersytecki 9/13
sala 104 (im. prof. K. Głombiowskiego)
 
http://phc.uni.wroc.pl/spotkania-z-humanistyka/
http://maryl.org/

WYKŁAD DRA ŁUKASZA SMUGI

 

Pracownia Badań Płci Kulturowej przy Instytucie Filologii Angielskiej serdecznie zaprasza na wykład dr. Łukasza Smugi "Queerowanie hiszpańskiej tradycji literackiej i dyskursu narodowego katolicyzmu przez Juana Goytisolo i Eduarda Mendicuttiego". Wykład odbędzie się w poniedziałek, 23.10.2017, o godz. 17:00 w IFA (ul. Kuźnicza 22) w sali 207.

SEKRETARIAT IFR NIECZYNNY W DNIU 16.10.2017

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w dniu 16 października sekretariat IFR będzie nieczynny. Zapraszamy od wtorku, 17 października do gabinetu 4.5.

ROZPOCZĘCIE WSPÓŁPRACY Z INSTYTUTEM CAMOESA

Instytut Filologii Romańskiej UWr ma przyjemność zawiadomić, że w październiku tego roku rozpoczął współpracę z portugalskim Instytutem Camoesa (http://www.instituto-camoes.pt). Studenci z najbardziej zaawansowanej grupy językowej mają od tego semestru zajęcia z panem Pedro Pignatellim, lektorem IC we Wrocławiu. W przyszłym semestrze otworzone zostaną także zajęcia opcyjne dotyczące historii i kultury Portugalii. Zapraszamy wszystkich chętnych - są jeszcze wolne miejsca!

WOLNE MIEJSCA NA LEKTORATACH

Instytut Filologii Romańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, pl. Nankiera 4, zaprasza serdecznie studentów Wydziału Filologicznego oraz wszystkich studentów UWr. na lektoraty języka portugalskiego oraz języka katalońskiego.

 

Język portugalski B2+ (prowadzący Pedro Pignatelli, lektor Instytutu Camoesa)

poniedziałek, godz. 16:45-18:15, sala 2.4

wtorek, godz. 8:00-9:30, sala 2.2

Język kataloński A1 (prowadzący David Monzó)

wtorek, godz. 9:45-11:15, sala 0.2

czwartek, godz. 9:45-11:15, sala 4.8

Język kataloński B2+ (prowadzący David Monzó)

wtorek, godz. 16:45-18:15, sala 2.5

czwartek, godz. 8:00-9:30, sala 0.2

 

Zapraszamy!

DODATKOWA REKRUTACJA NA WYJAZDY ERASMUS+

DODATKOWA REKRUTACJA NA WYJAZDY ERASMUS+ W BIEŻĄCYM ROKU AKADEMICKIM (2017/18) NA SEMESTR LETNI!!!!

Zainteresowani studenci 2 roku studiów licencjackich lub studenci studiów magisterskich proszeni są o zgłoszenie mailem do koordynatora filologii hiszpańskiej (dr Justyna Wesoła, justyna.wesola@uwr.edu.pl).

Warunkiem udziału w rekrutacji dodatkowej na wyjazdy w ramach programu Erasmus w semestrze letnim roku akademickiego 2017/18 jest przesłanie skanem do koordynatora (dr Justyny Wesołej) trzech wymienionych niżej dokumentów oraz złożenie ich oryginałów na portierni do jego przegródki w foliowej koszulce w nieprzekraczalnym terminie do 26 października 2017 roku (włącznie).

Teczka kandydata powinna zawierać wypełnione:

- oświadczenie

- podanie

- zaświadczenie z dziekanatu o średniej z toku studiów (ze wszystkich dotychczas zaliczonych semestrów) lub wydruk z USOS wszystkich ocen od momentu rozpoczęcia studiów. W przypadku dołączania wydruku z USOS, kandydat samodzielnie oblicza średnią arytmetyczną z tych ocen. W przypadku modułów należy wziąć pod uwagę jedynie oceny z całego modułu i pominąć oceny z jego komponentów. Średnią należy wpisać na wspomnianym wyżej formularzu podania;

- pisemna zgoda na wyjazd od promotora pracy magisterskiej lub doktorskiej w postaci podpisu na tym samym formularzu podania (dotyczy kandydatów chcacych wyjechać na studiach magisterskich lub doktoranckich).

Szczegóły i formularze do pobrania:
http://www.ifr.uni.wroc.pl/pl/studia-0 (zakładka: REKRUTACJA NA WYJAZDY W ROKU AKADEMICKIM 2017/18)

PODZIAŁ NA GRUPY I FL.

Szanowni Państwo,
W załączniku podział na grupy Państwa rocznika. Proszę pilnie zapoznać się z tym dokumentem.

ZAJĘCIA OPCYJNE W ISKŚIO

Instytut Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych zaprasza w tym semestrze na następujące zajęcia opcyjne: /sites/default/files/isksio-opcje_jesien_2017.docx.
Informacja dotyczy przede wszystkim studentów I roku italianistyki, ponieważ w programie tych studiów (rok I, sem. 1) jest
Przedmiot do wyboru z oferty ISKŚO. 
 

DODATKOWA IMMATRYKULACJA

Uprzejmie informujemy, że dodatkowa immatrykulacja dla studentów studiów stacjonarnych odbędzie się w środę 4 października o godz. 10.00 w Instytucie Filologii Polskiej (pl. Nankiera 15b), w sali 125.

GODZINY REKTORSKIE W DNIU 04.10.2017

W związku z otwartą uniwersytecką debatą na temat założeń projektu nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – Ustawa 2.0, w dniu 4 października 2017 r., od godziny 9.30 do godziny 14.00, Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego wprowadza godziny rektorskie wolne od zajęć dydaktycznych. Dyskusja odbędzie się w sali 1D im. Unii Europejskiej w budynku „D” na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii (godzina rozpoczęcia debaty - 10.00).

RYNEK PRACY II i III rok. FL, HL, ITAL.

Przedmiot Rynek pracy dotyczy studentów II i III roku pierwszego cyklu.

Prosimy o uważne zapoznanie się z informacjami zawartymi na stronie przedmiotu : LINK .

 

UWAGA! ŁACINA!

Wszyscy studenci filologii francuskiej i hiszpańskiej, którzy mają zaległy semestr lektoratu języka łacińskiego, proszeni są o pilny kontakt  z kierownikiem Zespołu Lektorów Języków Klasycznych i Języka Rosyjskiego w celu zapisu do grupy. Czekam na zainteresowane osoby w SPNJO /sala 403/ podczas konsultacji 26 IX /wtorek/ godz. 8.00-9.00, 28 IX /czwartek/ godz. 8.00-9.00, 4 X /środa/ godz. 8.00-9.00. Ostateczny termin zapisu to 5 X /czwartek/ godz. 8.00-9.00.
 
                                               Beata  Machalska – kierownik ZLJKiJR

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)