Aktualności

OSTATECZNE WYNIKI REKRUTACJI NA STUDIA W IFR

Ostateczne listy przyjętych w rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia (licencjackie) na specjalnościach:

 

- FILOLOGIA FRANCUSKA

- FILOLOGIA HISZPAŃSKA

- ITALIANISTYKA

 

Kandydaci oznaczeni skrótem KKSS (kolejny kierunek studiów stacjonarnych) byli przyjmowani w ramach osobnego limitu przyjeć, który wynosił dla filologii francuskiej, hiszpańskiej i italianistyki odpowiednio: 21, 11 oraz 7 osób.

WYNIKI REKRUTACJI NA STUDIA W IFR PO II TURZE

Listy przyjętych po II turze rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia (licencjackie) na specjalnościach:

 

- FILOLOGIA FRANCUSKA

- FILOLOGIA HISZPAŃSKA

- ITALIANISTYKA

 

W dniu 23 lipca została ogłoszona III (i ostatnia) tura rekrutacji na specjalności: filologia hiszpańska oraz italianistyka - status kwalifikacji prosimy sprawdzać na indywidualnych kontach w uniwersyteckim systemie IRK (www.irka.uni.wroc.pl). Rekrutacja na filologię francuską została definitywnie zakończona.

 

Kandydaci oznaczeni skrótem KKSS (kolejny kierunek studiów stacjonarnych) byli przyjmowani w ramach osobnego limitu przyjeć, który wynosił dla filologii francuskiej, hiszpańskiej i italianistyki odpowiednio: 18+3, 10+1 oraz 5+2 osób.

Limit przyjęć dla specjalności filologia francuska został zwiększony do 101 osób (w tym 21 KKSS).

 

Przyjmowanie dokumentów w III turze:

- filologia hiszpańska - piątek (10.00-11.00) oraz poniedziałek(17.00-18.00)

- italianistyka - piątek, poniedziałek (10.30-11.30)

DODATKOWA REKRUTACJA NA STUDIA W UWr.

Rozpoczęła się dodatkowa rekrutacja na niektóre kierunki stacjonarnych studiów licencjackich. By wziąć w niej udział, trzeba zarejestrować się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK). Rekrutacja trwa również na studia II stopnia oraz studia niestacjonarne. 

 

Rejestracja na stacjonarne studia I stopnia i jednolite magisterskie zakończyła się 2 lipca i do tego czasu w Internetowej Rejestracji Kandydatów odnotowano 23 tys. zgłoszeń, z czego ok. 20 tys. na studia I stopnia stacjonarne i jednolite magisterskie. Po I turze naboru limit miejsc wypełnił się na licencjackich studiach stacjonarnych na kierunkach: administracja, komunikacja wizerunkowa i mikrobiologia. Na te trzy kierunki oraz te, na których limit miejsc wypełni się po III turze naboru, nie będzie rekrutacji dodatkowej. Natomiast tam, gdzie zostaną wolne miejsca, będzie można rejestrować się w rekrutacji dodatkowej ustalanej indywidualnie na każdym kierunku – w kilku przypadkach rekrutacja już została otwarta.

 

Szczegóły w linku: http://www.uni.wroc.pl/wiadomości/rekrutacja/rozpoczęła-się-dodatkowa-rekrutacja.

 

JEDNOCZEŚNIE INFORMUJEMY, ŻE NA SPECJALNOŚCI FILOLOGIA FRANCUSKA, FILOLOGIA HISZPAŃSKA ORAZ ITALIANISTYKA NIE PRZEWIDUJE SIĘ DODATKOWEGO NABORU.

WYNIKI REKRUTACJI NA STUDIA W IFR PO II TURZE

Listy przyjętych po II turze rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia (licencjackie) na specjalnościach:

 

- FILOLOGIA FRANCUSKA

- FILOLOGIA HISZPAŃSKA

- ITALIANISTYKA

 

W dniu 23 lipca została ogłoszona III (i ostatnia) tura rekrutacji na specjalności: filologia hiszpańska oraz italianistyka - status kwalifikacji prosimy sprawdzać na indywidualnych kontach w uniwersyteckim systemie IRK (www.irka.uni.wroc.pl). Rekrutacja na filologię francuską została definitywnie zakończona.

 

Kandydaci oznaczeni skrótem KKSS (kolejny kierunek studiów stacjonarnych) byli przyjmowani w ramach osobnego limitu przyjeć, który wynosił dla filologii francuskiej, hiszpańskiej i italianistyki odpowiednio: 18+3, 10+1 oraz 5+2 osób. Limit przyjęć dla specjalności filologia francuska został zwiększony do 101 osób (w tym 21 KKSS).

KONKURS FOTOGRAFICZNY DLA STUDENTÓW!

Zapraszamy studentów Instytutu Filologii Romańskiej oraz Instytutu Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych UWr do udziału w konkursie fotograficznym na najlepsze oryginalne fotografie związane tematycznie z obszarem kultury basenu Morza Śródziemnego, wykonane w trakcie roku akademickiego 2015/2016.

 

Do wyboru są dwa tematy konkursu:

1) „Kultura śródziemnomorska w obiektywie wrocławskiego stypendysty programu ERASMUS+”
2) „Kultura śródziemnomorska we Wrocławiu”

 

Prace konkursowe wraz z dokładnie i czytelnie wypełnioną Kartą zgłoszenia należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 kwietnia 2016 r. (szczegóły w Regulaminie konkursu fotograficznego).

 

Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi w trakcie międzynarodowej, interdyscyplinarnej konferencji „Wrocław i Dolny Śląsk a kultura śródziemnomorska”, którą Instytut Filologii Romańskiej UWr planuje zorganizować we współpracy z Instytutem Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych w dniach 2-4 czerwca 2016 r. Najlepsze prace zostaną zaprezentowane na wystawie towarzyszącej tej konferencji.

 

Regulamin konkursu fotograficznego

Karta zgłoszenia

 

Zachęcamy do udziału!

 

(nadesłała: J. Łukaszewicz, na stronie zamieściła: N. Paprocka)

WROCŁAW I DOLNY ŚLĄSK A KULTURA ŚRÓDZIEMNOMORSKA

W dniach 2-4 czerwca 2016 roku z okazji obchodów Europejskiej Stolicy Kultury 2016 we Wrocławiu Instytut Filologii Romańskiej we współpracy z Instytutem Studiów Klasycznych Śródziemnomorskich i Orientalnych organizują interdyscyplinarną konferencję poświęconą relacjom miasta i jego regionu z kulturą śródziemnomorską.

 

 

Ze względu na swoje położenie geograficzne i meandry historii Wrocław (Wrotizla, Wretslaw, Presslaw, Breslau...) rozwijał się przede wszystkim w kręgu wpływów kultury niemieckiej, nie oznacza to jednak braku kontaktów z kulturą śródziemnomorską. Świadczy o tym np. tom Włoski Wrocław/Una Breslavia italiana („Italica Wratislaviensia" 5, 2014), w którym zebrano artykuły dotyczące takich dziedzin jak architektura, sztuki piękne i teatr.

Zapraszamy do nadsyłania propozycji referatów dotyczących różnych okresów historii miasta i regionu oraz wszelkich dziedzin kultury. Proponujemy między innymi następujące obszary refleksji:
• twórczość pisarzy związanych z Wrocławiem w przekładzie na języki basenu Morza Śródziemnego
• obraz Wrocławia/Dolnego Śląska w mediach wybranego obszaru basenu Morza Śródziemnego
• gospodarcze, społeczne i kulturowe relacje Wrocławia z wybranymi obszarami basenu Morza Śródziemnego (umowy o partnerstwie, projekty międzynarodowe, rozwój połączeń lotniczych, ofert biur podróży itp.)
• inspiracje kulturą śródziemnomorską w twórczości wrocławskich/dolnośląskich artystów
• dynamika rozwoju nauczania języków basenu Morza Śródziemnego na terenie Dolnego Śląska
• kuchnia śródziemnomorska we Wrocławiu.

 

Przewidujemy także sesję posterową.

 

Prosimy o przysyłanie propozycji na załączonym formularzu zgłoszeniowym do 15 października 2015 r. na adres mediterraneo2016@gmail.com 

 

Języki konferencji: francuski, hiszpański, polski, włoski

 

Opłata konferencyjna: 100 euro (400 złotych)

 

Przewidujemy publikację wybranych materiałów konferencyjnych w formie recenzowanych artykułów.

 

Komitet organizacyjny: Justyna Łukaszewicz, Daniel Słapek, Magdalena Krzyżostaniak (IFR), Katarzyna Biernacka-Licznar (ISKŚiO).

 

Konferencję objął swoim patronatem Włoski Instytut Kultury w Krakowie.
Wspiera ją także Instytut Cervantesa w Warszawie.

 

Call for papers (w języku polskim)

Call for papers (w języku włoskim)

Appel à contributions (w języku francuskim)

Petitión de comunicaciones (w języku hiszpańskim)

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (wielojęzyczny)

 

(nadesłała: J. Łukaszewicz, na stronie zamieściła: N. Paprocka)

KONKURS "ROMAŃSKIE RAJE" ROZSTRZYGNIĘTY!

W sobotę 20 czerwca 2015 r. miała miejsce pierwsza edycja konkursu pt. „Romańskie raje. Ujawnij swój talent". Konkurs organizowany przez Instytut Filologii Romańskiej UWr skierowany był do uczniów dolnośląskich gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Celem konkursu było wyłonienie najlepszych oryginalnych utworów literackich związanych tematycznie lub formalnie z obszarem kultury romańskiej (Francja, Hiszpania, Portugalia, Rumunia, Włochy) lub ich regionami. 

 

Do finału, polegającego na publicznej prezentacji utworu, zostało zakwalifikowanych 13 uczestników. Finalistów oceniało jury w następującym składzie:

- dr hab. prof. UWr Beata Baczyńska

- dr hab. prof. UWr Justyna Łukaszewicz

- dr hab. prof. UWr Justyna Ziarkowska

- dr Monika Grabowska

- dr Marcin Kurek

- mgr Urszula Iżycka

- mgr Barbara Manasterska – przedstawiciel doktorantów

- Katarzyna Wawak – przedstawiciel studentów

 

Jury przyznało:

- dwa równorzędne wyróżnienia, które otrzymali: Jan Derda i Ewa Raczek.

- nagrody główne:

III miejsce - Natalia Łyczkowska

II miejsce - Martyna Pacek

I miejsce - Kamil Jasiński. Zwycięzca otrzymał nagrodę główną - czytnik e-book Kindle.

 

Zdjęcia z finału dostępne są w naszej galerii (KLIK).

 

Serdecznie gratulujemy!

 

(nadesłała: J. Ziarkowska, na stronie zamieściła: N. Paprocka)

REJESTRACJA NA SEMINARIA LICENCJACKIE (II FL i II HL)

Dnia 25.06.2015 (od godz. 8.00) do dnia 30.06.2015 (do godz. 12.00) w systemie USOS uruchomiona będzie rejestracja na seminaria licencjackie w roku akademickim 2015/2016. Opis ich tematyki znajduje się w załączonych informatorach:

INFORMATOR LICENCJACKI (FILOLOGIA FRANCUSKA)

INFORMATOR LICENCJACKI (FILOLOGIA HISZPAŃSKA)

 

UWAGA! O przyjęciu na wybrane seminarium nie decyduje kolejność zgłoszeń: jeśli na dane seminarium zapisze się więcej niż 16 studentów, prowadzący w terminie do 3 lipca ogłosi rankingową listę przyjętych na podstawie ocen z wybranych przedmiotów (prosimy uważnie przeczytać szczegóły w informatorze). Studenci, którzy nie wezmą udziału w internetowej rejestracji w ww. terminie, będą mogli zapisywać się na seminaria w nowym roku akademickim bezposrednio u prowadzacych (w miarę wolnych miejsc). Dodatkowych informacji udzielają zastępcy dyrektora IFR w godzinach konsultacji.

 

Spotkanie dla studentów II roku filologii hiszpańskiej odbędzię się, zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, w dniu 23.06.2015 o godz. 11.00 w sali 4.8.

SZKOLENIE BHP

UWAGA STUDENCI I ROKU w roku akademickim 2014/2015
pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych magisterskich oraz doktoranckich, którzy nie odbyli szkolenia wstępnego BHP w okresie 15.10.2014r.-31.1.2015r. w formie e-learningu

Szanowni Państwo,
Obowiązkiem każdego studenta rozpoczynającego naukę na Uniwersytecie Wrocławskim jest udział w szkoleniu bhp oraz ppoż. Przedmiotowy kurs jest obowiązkowy i kończy się testem zaliczeniowym. Protokół z odbytego szkolenia stanowi podstawę zaliczenia szkolenia.
Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej trwa od 15 marca do 30 czerwca 2015 r.

Rejestracja i przebieg szkolenia
1. Wejdź na stronę https://speno.uni.wroc.pl
2. Zaloguj się używając przycisku logowania w prawym górnym rogu strony, logowanie wykorzystuje takie same dane jak np. USOSWeb
Jeżeli jest to pierwsze logowanie:
a. Uzupełnij profil użytkownika (imię, nazwisko, email, dane dotyczące wydziału i kierunku studiów) i zatwierdź zmiany za pomocą przycisku na końcu formularza
b. Odbierz mail z linkiem aktywacyjnym, użyj tego odnośnika
c. Zatwierdź ponownie formularz z danymi i przejdź na stronę główną
3. Odszukaj kurs: Szkolenie wstępne z zakresu BHP oraz ochrony ppoż
4. Zapisz się na kurs wykorzystując klucz dostępu: BHP2015Z
5. Zapoznaj się z modułami w kursie i wypełnij test. Materiały należy przeglądać od modułu „Wstęp do szkolenia" zgodnie z kolejnością w kursie. Zwróć uwagę na symbole ukończenia z prawej strony modułów.
6. Po ukończeniu testu sprawdź swoją ocenę. Znajdziesz ją w kursie, w kategorii Administracja, gdzie znajduje się odnośnik do strony Oceny

Wszelkich informacji w powyższej sprawie udziela Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej – tel. : (71) 375-24-89.

ZAPRASZAMY NA WYKŁAD MISTRZOWSKI DO LABORATORIUM

Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów i pracowników IFR na wykład mistrzowski Maríi Isabel González Múnoz pt. "Desarraigo".

 

Wykład, organizowany przez Instytut im. Jerzego Grotowskiego oraz Instytut Filologii Romańskiej, odbędzie się  22 czerwca 2015 (poniedziałek) o godz. 18:00 w Sali Teatru Laboratorium (wstęp wolny).

 

Wykład (w języku hiszpańskim z tłumaczeniem na język polski) będzie poświęcony spektaklowi "Desarraigo" w reżyserii Ryszarda Cieślaka i Maríi Isabel González Múnoz, który miał swoją premierę 8 września 1984 roku w Hiszpanii, w El Teatro Municipal de Albacete, i który 30 września tego samego roku został zaprezentowany podczas VII Międzynarodowego Festiwalu Teatru Klasycznego w Almagro (Hiszpania). Współreżyserka i współautorka scenariusza spektaklu opowie o swojej współpracy z Ryszardem Cieślakiem. Wykład będzie ilustrowany fotografiami i materiałem filmowym.

 

Link do informacji o wykładzie na stronie Instytutu im. Jerzego Grotowskiego:

http://www.grotowski-institute.art.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1738&lang=pl

 

(nadesłała: M. Krupa, zamieścił: T. Wysłobocki)

ANKIETY EWALUACYJNE

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że podczas zbliżającej się sesji będą Państwo mogli wypełnić ankiety ewaluacyjne dotyczące zajęć, w których uczestniczyli Państwo w tym semestrze. Ankiety zostaną udostępnione w systemie USOS na Państwa indywidualnych kontach.
Ankietę dla każdych zajęć można wypełnić, jeśli byli Państwo na dany przedmiot wpisani i podpięci do grupy zajęć (różnych typów). Dla każdego przedmiotu generowana jest w systemie USOSweb osobna ankieta, wskazująca nazwę przedmiotu oraz imię i nazwisko prowadzącego. Ankieta jest anonimowa i dobrowolna, nie wiąże się w żaden sposób z zaliczeniem przedmiotu.
W tym badaniu dostępna będzie także druga ankieta: badająca opinie na temat jakości obsługi w dziekanacie (dydaktycznym i socjalnym), sekretariatach dydaktycznych oraz bibliotekach instytutowych. Jest to osobny dokument, niezwiązany z żadnym z przedmiotów, w których brali Państwo udział. W tej ankiecie pytania zostały powtórzone czterokrotnie, ale za każdym razem dotyczą innej jednostki administracyjnej, proszę zwrócić na ten fakt uwagę.

Wypełnienie ankiety dla każdego przedmiotu zajmuje kilka (trzy do pięciu) minut. By uruchomić ankietę, należy po zalogowaniu na konto USOSweb wybrać opcję „Mój USOS" lub z bocznego menu: „Ankiety", otworzyć ankietę, klikając w nazwę przedmiotu. Ankietę wypełnia się, wybierając z prawego menu odpowiadającą w Państwa ocenie opcję spośród możliwych odpowiedzi. Bardzo proszę, by użyć także dolnego okna, w którym można wpisać komentarz, jeśli chcieliby Państwo wskazać zalety lub wady konkretnych zajęć lub podzielić się innymi uwagami, które dotyczą prowadzenia przedmiotu. Zakończenie wypełniania ankiety następuje w momencie kliknięcia opcji 'zakończ ankietę' na dole okna.

Ankiety będą dostępne w dniach 16 czerwca – 3 lipca 2015 r., czyli po zakończeniu zajęć dydaktycznych podczas sesji egzaminacyjnej i kilka dni po jej zakończeniu. Po zamknięciu dostępu do ankiet i informatycznej obróbce danych (po 10 lipca) na Państwa koncie USOSweb pojawią się zbiorcze wyniki odnoszące się do ocenionych przez Państwa zajęć. Wyniki ewaluacji będą także widoczne (w formie zbiorczej, anonimowej) na kontach odpowiednich Prowadzących zajęcia. Do wyników będzie mieć także dostęp zastępca dyrektora ds. dydaktyki jednostki, w której zatrudniony jest Prowadzący zajęcia, a także (w formie danych zbiorczych) Wydziałowy Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia oraz władze dziekańskie.

Bardzo proszę o potraktowanie badania ankietowego jako ważnej aktywności we wspólnych wysiłkach, by mogli Państwo brać udział w zajęciach na wysokim poziomie, studiować dobrze, w pozytywnej atmosferze i z satysfakcjonującymi efektami.
Proszę o wzięcie pod uwagę, że jest to pierwsze, testowe badanie ewaluacyjne prowadzone na naszym Wydziale w takiej formie. Gdyby mieli Państwo uwagi dotyczące procedury lub formy ankiet – zachęcam do korespondencji (igor.borkowski@uni.wroc.pl).

Wyniki ankiet posłużą do kształtowania obsady zajęć, modyfikowania programów studiów oraz stopniowego rozwiązywania ujawniających się problemów w zakresie prowadzenia zajęć, a także poprawy jakości obsługi administracyjnej w skali wydziału i w poszczególnych jego jednostkach. Od Państwa aktywności i zaangażowania zależy, czy wyniki ankietyzacji będą dla nas wszystkich użyteczne.

Z wyrazami szacunku i pozdrowieniami,

dr hab. Igor Borkowski prof. UWr
prodziekan Wydziału Filologicznego
ds. studiów niestacjonarnych i jakości kształcenia

Wrocław, 12 czerwca 2015 r.

Wzory ankiet:

ankieta - zajęcia

ankieta admin

PRESTIŻOWE STYPENDIUM DLA DR HELENY DUFFY

Dr Helena Duffy z Zakładu Literatury i Kultury Francuskiej i Włoskiej została stypendystką prestiżowego programu Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowship. W ramach grantu dr Duffy będzie realizować projekt zatytułowany "Un passé qui ne passe pas. The Ethics and Aesthetics of Contemporary French Holocaust Literature". Projekt dotyczący etyki i walorów estetycznych francuskiej powieści postmodernistycznej traktującej o Zagładzie będzie realizowany na wydziale anglistyki na uniwersytecie Royal Holloway (University of London) we współpracy z Holocaust Research Centre pod kierunkiem profesora Roberta Eaglestone'a. Projekt będzie trwał od 1 marca 2016 do 1 marca 2018 roku.

 

Serdecznie gratulujemy!

 

Informacje o programie: http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/about-msca/actions/if/index_pl.htm 

 

(Nadesłała: J. Jakubowska, na stronie zamieściła: N. Paprocka)

TERMINY EGZAMINÓW W SESJI LETNIEJ

Terminy egzaminów w semestrze letnim - rok akademicki 2014/2015

 

FILOLOGIA FRANCUSKA

I rok, studia licencjackie

PNJF (ścieżka A), pisemny, 16 czerwca godz. 9.00, sale: 3.1 i 3.2
egzamin poprawkowy: 8 września, sala 4.1

PNJF (ścieżka A), ustny, 17 i 18 czerwca (dr Monika Grabowska, dr Agata Sadkowska-Fidala) godz. 9.00, sala 4.2;
egzamin poprawkowy: 9 września, sala: 4.2

PNJF (ścieżka B), pisemny, 16 czerwca, godz. 9.00, sale: 4.1 i 4.8
egzamin poprawkowy: 8 września, sala 4.1

PNJF (ścieżka B), ustny, 17 i 18 czerwca (dr Regina Solova, dr Tomasz Wysłobocki) godz. 9.00, sala 4.1;
egzamin poprawkowy: 9 września, sala 4.1

Język łaciński (ścieżka A), pisemny, 19 czerwca, godz. 10.00, sala 4.3, mgr Izabela Barnat
egzamin poprawkowy: 3 września, godz. 10.00, sala 4.3


II rok, studia licencjackie

PNJF, ustny, 16, 17 i 18 czerwca, godz. 9.00, sala 4.3 (Xavier Chantry, dr Jadwiga Cook)
egzamin poprawkowy: 8 i 9 września, sala 4.3

Literatura francuska – wykład, ustny, 22 i 23 czerwca, godz. 08.00, sala 4.2,
dr Agata Sadkowska-Fidala
egzamin poprawkowy: 7 września, sala 4.2

Teoria literatury, pisemny, 19 czerwca, godz. 08.00, sala 2.2, dr Helena Duffy
egzamin poprawkowy: 4 września, godz. 08.30, sala 3.8 (termin 7 września nieaktualny)

I rok, studia magisterskie

Kierunki badań literackich, pisemny, 19 czerwca, godz. 10.00, sala 3.1, dr Helena Duffy
egzamin poprawkowy: 4 września, godz. 08.30, sala 3.8 (termin 7 września nieaktualny)

Metodyka nauczania języka francuskiego, termin zerowy: 10 czerwca, g. 11.45, sala 4.8, termin pierwszy: 30 czerwca, g. 9.30, sala 4.1, dr Monika Grabowska
egzamin poprawkowy: 8 września, g. 9.00, sala 2.4

 

FILOLOGIA HISZPAŃSKA

I rok, studia licencjackie

PNJH, pisemny, 22 czerwca, godz. 10.00, sale 2.2 i 3.2, dr Justyna Nowicka
egzamin poprawkowy: 3 września, godz. 10.00, sala 2.2

PNJH, ustny, 25 i 26 czerwca, godz. 10.00, sala 4.1, dr Justyna Nowicka
egzamin poprawkowy: 4 września, godz. 10.00, sala 4.1

Zarys historii literatury hiszpańskiej, ustny, 17 czerwca, sala 3.8, prof. Justyna Ziarkowska;
egzamin poprawkowy: 9 września

Wiedza o Hiszpanii, pisemny, 19 czerwca, godz. 08.00, sala: 3.2, dr Ewa Kulak
egzamin poprawkowy: 2 września

Hiszpańskie motywy w muzyce, 17 czerwca, godz. 08.30, sala 2.5, dr Agnieszka August-Zarębska

 

II rok, studia licencjackie

PNJH, pisemny, 17 czerwca, godz. 10.00, sala 3.2, dr Trinidad Marin Villora
egzamin poprawkowy: 2 września, godz. 09.00, sala 4.1

PNJH, ustny, 18 czerwca, godz. 9.30, sala 3.1, dr Trinidad Marin Villora
egzamin poprawkowy: 3 września, godz. 9.00, sala 4.1

Język łaciński, 24 i 25 czerwca, godz. 11.00, sala 3.1, mgr Aleksandra Krajczyk
egzamin poprawkowy: 8 września, godz. 11.00, sala 403 w SPNJO

Gramatyka opisowa j. hiszpańskiego - morfologia II, 22 czerwca, godz. 13.30, sala 3.8, dr Justyna Wesoła

 

I rok, studia magisterskie

Kierunki badań językoznawczych, pisemny, 22 czerwca, godz. 10.00, sala 2.5, dr Magdalena Krzyżostaniak
egzamin poprawkowy: 7 września, godz. 10.00, sala 3.8

Metodyka nauczania j. hiszpańskiego, pisemny, 16 czerwca, godz. 10.00, sala 3.8, dr Magdalena Krzyżostaniak
egzamin poprawkowy: 8 września, godz. 10.00, sala 3.8

 

II rok, studia magisterskie

PNJH, pisemny, termin zerowy: 8 czerwca, godz. 08.00, sala 2.2;
I termin: 19 czerwca, godz. 10.00, sala 2.2 i 3.2, dr Łukasz Smuga
egzamin poprawkowy: 8 września, godz. 10.00, sala 2.2

 

ITALIANISTYKA

I rok, studia licencjackie

PNJW, pisemny, 22 czerwca, godz. 10.00, sala 4.3, dr Daniel Słapek
egzamin poprawkowy:

PNJW, ustny, 24 czerwca, godz. 10.00, sala 2.4, dr Daniel Słapek
egzamin poprawkowy:

Historia Włoch, ustny, 16 czerwca, godz. 11.00, sala 2.5, dr Davide Artico
egzamin poprawkowy: 7 września, godz. 14.30, sala 3.1

Zarys historii literatury włoskiej z elementami teorii literatury, pisemny,
17 czerwca, godz. 10.00, sala 2.2, prof. Justyna Łukaszewicz
egzamin poprawkowy: 9 września, godz. 10.00, sala 3.2

 

Drugie języki romańskie:

j. francuski A2, 24 czerwca, godz. 09.00, sala 4.1, mgr Konrad Gagat

j. francuski B2, 23 czerwca, godz. 12.00, sala 2.2, mgr Mariusz Stanisz
egzamin poprawkowy: 1 września

j. hiszpański A2, 24 czerwca, godz. 09.00, sala 4.1, mgr Anna Jagosz

j. hiszpański B2, 24 czerwca, godz. 11.00, sala 4.3, mgr Martyna Sońta

j. hiszpański B2+,
24 czerwca, godz. 13.00, sala 4.1, mgr David Monzó

j. portugalski A2, 24 czerwca, godz. 9.00, sala 3.2, dr Marta Minkiewicz

j. portugalski B2, 24 czerwca, godz. 11.00, sala 3.2, dr Marta Minkiewicz

j. portugalski B2+kontynuacja, zmiana na 17 czerwca, godz. 10.00, sala 2.4, dr Zuzanna Bułat-Silva

j. włoski A2, 24 czerwca, godz. 9.00, sala 2.5, mgr Daria Kowalczyk

j. włoski A2, 24 czerwca, godz. 9.00, sala 3.1, mgr Gabriele La Rosa

j. włoski B2, 24 czerwca, godz. 11.00, sala 3.8, dr Davide Artico
egzamin poprawkowy: 7 września, godz. 11.00, sala 3.1

j. włoskiB2+, 24 czerwca, godz. 13.00.00, sala 3.8, dr Daria Kowalczyk
egzamin poprawkowy: 7 września, godz. 13.00, sala 3.1

 

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI - III FL, III HL, II FM, II HM

Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów trzeciego roku studiów licencjackich oraz drugiego roku studiów magisterskich, filologia francuska i hiszpańska (niezależnie od specjalizacji) do ostatniego działania w ramach projektu narodowego Centrum Badań i Rozwoju z „Podstaw Przedsiębiorczości”, które odbędą się w czerwcu 2015 roku.

 

Wszystkie niezbędne informacje o tematyce warsztatów, dostępnych grupach, terminach i zapisach są dostępne na stronie Wydziału Filologicznego, tutaj:  http://www.wfil.uni.wroc.pl/podstawy-przedsiebiorczosci.

 

(Notatkę przygotowała: A. Kuźnik, zamieścił: T. Wysłobocki)

LISTE GONCOURT: LE CHOIX POLONAIS

Miłośników najnowszej powieści francuskiej zapraszamy do udziału w dorocznym konkursie czytelniczym organizowanym pod patronatem prestiżowej Akademii Goncourt w Paryżu. W ramach konkursu studenci filologii francuskich z całej Polski wybierają swoją "nagrodę Goncourt" na wzór tej najważniejszej nagrody literackiej we Francji (KLIK).

 

Zgłoszenia przyjmuje dr Małgorzata Tomicka malgorzata.tomicka@uwr.edu.pl 

 

(Nadesłała: M. Tomicka, na stronie zamieściła: N. Paprocka)

 

goncourt

PRAKTYKI ZAWODOWE 2015/2016 – I FM i I HM

Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów obecnego I roku studiów magisterskich, filologia francuska i hiszpańska (I FM i I HM), niezależnie od specjalizacji, którzy w przyszłym roku akademickim 2015/2016 będą na drugim roku studiów magisterskich, na spotkanie informacyjne dotyczące obowiązkowego przedmiotu „Praktyki zawodowe” (2 ECTS, 4. semestr).

 

Szczególnie to spotkanie jest ważne dla studentów, którzy zamierzają zrealizować te praktyki w te wakacje (lipiec- wrzesień 2015). W celu podjęcia takich praktyk jest konieczna obowiązkowa dokumentacja, o której na tym spotkaniu będzie mowa.

 

Termin i miejsce spotkania informacyjnego:

IFR, sala 4.3.

Środa 10 czerwca 2015, godz. 18:30.

 

(Notatkę przygotowała: A. Kuźnik, zamieścił: T. Wysłobocki)

IJP PAN W KRAKOWIE ZAPRASZA NA STUDIA DOKTORANCKIE

Instytut Języka Polskiego PAN w Krakowie od 1 października 2015 r. uruchamia bezpłatne stacjonarne Językoznawcze studia doktoranckie (studia III stopnia).

Dokumenty można składać od 29 czerwca do 11 września.

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się 17 września o godz. 12.00 w siedzibie Instytutu (al. Mickiewicza 31, Kraków).

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej: https://www.ijp-pan.krakow.pl/studium-doktorskie/ogloszenia/544-nabor-na-studia-doktoranckie

Zapewniamy dogodne terminy zajęć, które będą się odbywały w siedzibie Instytutu. Doktoranci będą mogli ubiegać się o różnorodne stypendia już od I roku studiów.

Serdecznie zachęcamy absolwentów studiów magisterskich (II stopnia), głównie kierunków humanistycznych.

Instytut Języka Polskiego PAN jest ośrodkiem o dużym dorobku naukowym.

Prowadzi się w nim i podejmuje od przeszło czterdziestu lat różnorodne badania nad polszczyzną i innymi językami słowiańskimi (jak również łaciną) w wielu ich odmianach i aspektach. Instytut stwarza właściwe warunki do
pracy badawczej. Doktoranci mogą liczyć tu na należytą opiekę naukową oraz dostęp do cennych materiałów (również w wersji cyfrowej).

 

(Notatkę nadesłała: M. Grabowska, zamieścił: T. Wysłobocki)

STUDENCKI SPEKTAKL PT. "TU VIRES TA LANGUE AU CHAT?"

Studenci II i III roku filologii francuskiej oraz stażyści z Francji serdecznie zapraszają wszystkich zainteresowanych do obejrzenia spektaklu kończącego warsztaty teatralne pod kierunkiem Ewy Warmuz, w którym zaprezentują krótką składankę francuskich łamaczy językowych pt."Tu vires ta langue au chat? " i sztukę belgijskiego autora Laurenta Van Wettera pt. "Abribus ". Przedstawienie odbędzie się w środę, 3 czerwca, o godzinie 13.30 w sali 3.2. i potrwa około 60 minut. Venez nombreux!
 
(Notatkę nadesłała: E. Warmuz, zamieścił: T. Wysłobocki)

XXI DOLNOŚLĄSKIE WARSZTATY DLA TŁUMACZY

Dolnośląskie Koło Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS, Instytut Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych oraz Società Dante Alighieri z siedzibą we Wrocławiu zapraszają na XXI Dolnośląskie Warsztaty Dla Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznychktóre odbędą się w piątek 12 czerwca 2015 r. w czytelni Instytutu Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu przy ul. Komuny Paryskiej 21.

 

W PROGRAMIE:
Workshop: InterpretBank - A terminology management tool for interpreters
Prezentację przedstawi mgr Bianca Prandi, absolwentka Uniwersytetu w Bolonii (Scuola di Lingue e Letterature, Traduzione e Interpretazione)
(godz. 17:00-19:00).

 

Udział w Warsztatach jest bezpłatny. Warsztaty będą prowadzone w języku angielskim. Każdy uczestnik musi mieć swój komputer, na którym powinien zainstalować wcześniej wersję demo programu InterpretBank.

 

Participants should install the software (ideally the day before the workshop) and bring their own laptop. The free demo version of InterpretBank, which expires after 28 days, can be downloaded here: http://www.interpretbank.com/interpretbank-download.htm

 

Instructions on how to use the software for Mac users :http://www.interpretbank.com/mac.htm 
Should you have any questions, you can write to Bianca at bianca.prandi@studio.unibo.it 

 

Zgłoszenia na adres: tepis@tepis.org.pl 

 

Ze względów organizacyjnych bardzo prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do 10 czerwca 2015.

 

(nadesłała: Katarzyna Biernacka-Licznar, na stronie zamieściła: Natalia Paprocka)

WARSZTATY DLA II FM i II HM – NCBiR

Zapraszamy serdecznie wszystkich studentów drugiego roku studiów magisterskcih, filologia francuska i filologia hiszpańska (niezależnie od specjalizacji i studiowanego języka) do uczestnictwa w warsztatch specjalizacyjnych nt. Technologii informacyjno-komunikacyjnych w pracy edytora tekstów języków romańskich”, prowadzonych w ramach projektu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju przez fimrę Telecommunications Operations & Service Centre (ACN) Sp. z o.o. (pan Lech Zieliński) w siedzibie firmy przy ulicy Grabiszyńskiej 251a, Wrocław, w terminie:

 

wtorek, 2 czerwca, 13:00-15:15

 

Zakres tematyczny warsztatów:

1. Nowoczesne środki komunikacji elektronicznej:

- środki komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej,

- zarządzanie komunikacją,

- specyfika komunikacji masowej.

2. Zarządzanie jakością komunikacji:

- normy w komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej,

- utrwalanie i przekazywanie wiedzy skodyfikowanej, w tym wzorców komunikacji,

- specyfika zarządzania jakością komunikacji masowej.

3. Kontrola jakości komunikacji:

- informatyczne narzędzia edycji i kontroli jakości tekstów,

- rozwiązywanie problemów językowych i edytorskich.

 

Warsztaty będą prowadzone w języku polskim, z przykładami w języku francuskim i hiszpański.

Ponieważ warsztaty te będą się odbywać w siedzibie firmy, to mają też one dodatkowo charakter wizyty studyjnej.

 

Zapisy do 31 maja; informacja tutaj:

http://www.wfil.uni.wroc.pl/filologia-francuska-/-filologia-hiszpanska

 

Notatkę przygotowała: dr Anna Kuźnik

TERMINY EGZAMINÓW W SESJI LETNIEJ

Terminy egzaminów w semestrze letnim - rok akademicki 2014/2015

 

FILOLOGIA FRANCUSKA

I rok, studia licencjackie

PNJF (ścieżka A), pisemny, 16 czerwca godz. 9.00, sale: 3.1 i 3.2
egzamin poprawkowy: 8 września, sala 4.1

PNJF (ścieżka A), ustny, 17 i 18 czerwca (dr Monika Grabowska, dr Agata Sadkowska-Fidala) godz. 9.00, sala 4.2;
egzamin poprawkowy: 9 września, sala: 4.2

PNJF (ścieżka B), pisemny, 16 czerwca, godz. 9.00, sale: 4.1 i 4.8
egzamin poprawkowy: 8 września, sala 4.1

PNJF (ścieżka B), ustny, 17 i 18 czerwca (dr Regina Solova, dr Tomasz Wysłobocki) godz. 9.00, sala 4.1;
egzamin poprawkowy: 9 września, sala 4.1

Język łaciński (ścieżka A), pisemny, 19 czerwca, godz. 10.00, sala 4.3, mgr Izabela Barnat
egzamin poprawkowy: 3 września, godz. 10.00, sala 4.3


II rok, studia licencjackie

PNJF, ustny, 16, 17 i 18 czerwca, godz. 9.00, sala 4.3 (Xavier Chantry, dr Jadwiga Cook)
egzamin poprawkowy: 8 i 9 września, sala 4.3

Literatura francuska – wykład, ustny, 22 i 23 czerwca, godz. 08.00, sala 4.2,
dr Agata Sadkowska-Fidala
egzamin poprawkowy: 7 września, sala 4.2

Teoria literatury, pisemny, 19 czerwca, godz. 08.00, sala 2.2, dr Helena Duffy
egzamin poprawkowy: 4 września, godz. 08.30, sala 3.8 (termin 7 września nieaktualny)

I rok, studia magisterskie

Kierunki badań literackich, pisemny, 19 czerwca, godz. 10.00, sala 3.1, dr Helena Duffy
egzamin poprawkowy: 4 września, godz. 08.30, sala 3.8 (termin 7 września nieaktualny)

Metodyka nauczania języka francuskiego, termin zerowy: 10 czerwca, g. 11.45, sala 4.8, termin pierwszy: 30 czerwca, g. 9.30, sala 4.1, dr Monika Grabowska
egzamin poprawkowy: 8 września, g. 9.00, sala 2.4

 

FILOLOGIA HISZPAŃSKA

I rok, studia licencjackie

PNJH, pisemny, 22 czerwca, godz. 10.00, sale 2.2 i 3.2, dr Justyna Nowicka
egzamin poprawkowy: 3 września, godz. 10.00, sala 2.2

PNJH, ustny, 25 i 26 czerwca, godz. 10.00, sala 4.1, dr Justyna Nowicka
egzamin poprawkowy: 4 września, godz. 10.00, sala 4.1

Zarys historii literatury hiszpańskiej, ustny, 17 czerwca, sala 3.8, prof. Justyna Ziarkowska;
egzamin poprawkowy: 9 września

Wiedza o Hiszpanii, pisemny, 19 czerwca, godz. 08.00, sala: 3.2, dr Ewa Kulak
egzamin poprawkowy: 2 września

Hiszpańskie motywy w muzyce, 17 czerwca, godz. 08.30, sala 2.5, dr Agnieszka August-Zarębska

 

 

II rok, studia licencjackie

PNJH, pisemny, 17 czerwca, godz. 10.00, sala 3.2, dr Trinidad Marin Villora
egzamin poprawkowy: 2 września, godz. 09.00, sala 4.1

PNJH, ustny, 18 czerwca, godz. 9.30, sala 3.1, dr Trinidad Marin Villora
egzamin poprawkowy: 3 września, godz. 9.00, sala 4.1

Język łaciński, 24 i 25 czerwca, godz. 11.00, sala 3.1, mgr Aleksandra Krajczyk
egzamin poprawkowy: 8 września, godz. 11.00, sala 403 w SPNJO

 

I rok, studia magisterskie

Kierunki badań językoznawczych, pisemny, 22 czerwca, godz. 10.00, sala 2.5, dr Magdalena Krzyżostaniak
egzamin poprawkowy: 7 września, godz. 10.00, sala 3.8

Metodyka nauczania j. hiszpańskiego, pisemny, 16 czerwca, godz. 10.00, sala 3.8, dr Magdalena Krzyżostaniak
egzamin poprawkowy: 8 września, godz. 10.00, sala 3.8

 

II rok, studia magisterskie

PNJH, pisemny, termin zerowy: 8 czerwca, godz. 08.00, sala 2.2;
I termin: 19 czerwca, godz. 10.00, sala 2.2 i 3.2, dr Łukasz Smuga
egzamin poprawkowy: 8 września, godz. 10.00, sala 2.2

 

ITALIANISTYKA

I rok, studia licencjackie

PNJW, pisemny, 22 czerwca, godz. 10.00, sala 4.3, dr Daniel Słapek
egzamin poprawkowy:

PNJW, ustny, 24 czerwca, godz. 10.00, sala 2.4, dr Daniel Słapek
egzamin poprawkowy:

Historia Włoch, ustny, 16 czerwca, godz. 11.00, sala 2.5, dr Davide Artico
egzamin poprawkowy: 7 września, godz. 14.30, sala 3.1

Zarys historii literatury włoskiej z elementami teorii literatury, pisemny,
17 czerwca, godz. 10.00, sala 2.2, prof. Justyna Łukaszewicz
egzamin poprawkowy: 9 września, godz. 10.00, sala 3.2

 

Drugie języki romańskie:

 

j. francuski A2, 24 czerwca, godz. 09.00, sala 4.1, mgr Konrad Gagat

j. francuski B2, 23 czerwca, godz. 12.00, sala 2.2, mgr Mariusz Stanisz
egzamin poprawkowy: 1 września

j. hiszpański A2, 24 czerwca, godz. 09.00, sala 4.1, mgr Anna Jagosz

j. hiszpański B2, 24 czerwca, godz. 11.00, sala 4.3, mgr Martyna Sońta

j. hiszpański B2+,
24 czerwca, godz. 13.00, sala 4.1, mgr David Monzó

j. portugalski A2, 24 czerwca, godz. 9.00, sala 3.2, dr Marta Minkiewicz

j. portugalski B2, 24 czerwca, godz. 11.00, sala 3.2, dr Marta Minkiewicz

j. portugalski B2+kontynuacja, zmiana na 17 czerwca, godz. 10.00, sala 2.4, dr Zuzanna Bułat-Silva

j. włoski A2, 24 czerwca, godz. 9.00, sala 2.5, mgr Daria Kowalczyk

j. włoski A2, 24 czerwca, godz. 9.00, sala 3.1, mgr Gabriele La Rosa

j. włoski B2, 24 czerwca, godz. 11.00, sala 3.8, dr Davide Artico
egzamin poprawkowy: 7 września, godz. 11.00, sala 3.1

j. włoskiB2+, 24 czerwca, godz. 13.00.00, sala 3.8, dr Daria Kowalczyk
egzamin poprawkowy: 7 września, godz. 13.00, sala 3.1

 

WIECZOREK LITERACKI Z KOŁEM NAUKOWYM "HESPERIA"

Studenckie Koło Naukowe "Hesperia" serdecznie zaprasza na wieczorek literacki organizowany przez studentów filologii hiszpańskiej, który odbędzie się 21 maja o godz. 18:00 w Księgarni Hiszpańskiej "Elite" (ul. Szajnochy 5).

 

Spotkanie poświęcone będzie poezji portugalskiej oraz hiszpańskiemu esperanto. Zaprezentowane zostaną wiersze portugalskiego poety Fernando Pessoa oraz fragmenty "Luces de Bohemia" Ramona del Valle-Inclána.

 

hesperia

 

(Nadesłała: Marta Minkiewicz, na stronie zamieściła: Natalia Paprocka)

"TROPISMES EN NOIR ET BLANC" - SPEKTAKL W IFR

Studenci pierwszego roku studiów licencjackich, ścieżka A, filologia francuska, uczestniczący w zajęciach opcyjnych „PNJF – Warsztaty recytatorskie i teatralne” pod kierunkiem dr Anny Kuźnik zapraszają wszystkich zainteresowanych na przedstawienie pod tytułem „Tropismes en noir et blanc”, inspirowanym tekstami Nathalie Sarraute wydanymi w 1957 roku w zbiorku o podobnym tytule.

 

Przedstawienie odbędzie się w piątek, dnia 29 maja 2015, w Instytucie Filologii Romańskiej, sala 4.3. o godzinie 09:00 (potrwa maksymalnie 30 minut).

 

Serdecznie zapraszamy!

 

Notatkę przygotowała: dr Anna Kuźnik

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)