Aktualności

NAGRODA DLA JOANNY POPOWICZ

Nagroda za rozprawę doktorską dla dr Joanny Popowicz.

 

Z radością informujemy, że Polskie Towarzystwo Językoznawstwa Kognitywnego uznało rozprawę dr Joanny Popowicz pt. Radość we współczesnym języku hiszpańskim i polskim. Kognitywna analiza semantyczna wybranych leksemów za najlepszą pracę doktorską z zakresu językoznawstwa kognitywnego w roku 2016. Praca powstała pod kierunkiem dr hab. Agnieszki Libury (IFP) i dr Zuzanny Bułat-Silvy.

EWALUACJA - SEMESTR LETNI 2016/2017

Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, że podczas zbliżającej się sesji będą Państwo mogli wypełnić ankiety ewaluacyjne dotyczące zajęć, w których uczestniczyli Państwo w tym semestrze. Ankiety zostaną udostępnione w systemie USOS na Państwa indywidualnych kontach.
Ankietę dla każdych zajęć można wypełnić, jeśli byli Państwo  na dany przedmiot wpisani i podpięci do grupy zajęć (różnych typów). Dla każdego przedmiotu generowana jest w systemie USOSweb osobna ankieta, wskazująca nazwę przedmiotu oraz imię i nazwisko prowadzącego. Ankieta jest anonimowa i dobrowolna, nie wiąże się w żaden sposób z zaliczeniem przedmiotu.
W tym badaniu dostępna będzie także druga ankieta: badająca opinie na temat jakości obsługi w dziekanacie (dydaktycznym i socjalnym), sekretariatach dydaktycznych oraz bibliotekach instytutowych. Jest to osobny dokument, niezwiązany z żadnym z przedmiotów, w których brali Państwo udział. W tej ankiecie pytania zostały powtórzone czterokrotnie, ale za każdym razem dotyczą innej jednostki administracyjnej, proszę zwrócić na ten fakt uwagę.
 
Wypełnienie ankiety dla każdego przedmiotu zajmuje kilka (trzy do pięciu)  minut. By uruchomić ankietę, należy po zalogowaniu na konto USOSweb wybrać opcję „Mój USOS“ lub z bocznego menu: „Ankiety“, otworzyć ankietę, klikając w nazwę przedmiotu. Ankietę wypełnia się, wybierając z prawego menu odpowiadającą w Państwa ocenie opcję spośród możliwych odpowiedzi. Bardzo proszę, by użyć także dolnego okna, w którym można wpisać komentarz, jeśli chcieliby Państwo wskazać zalety lub wady konkretnych zajęć lub podzielić się innymi uwagami, które dotyczą prowadzenia przedmiotu. Zakończenie wypełniania ankiety następuje w momencie kliknięcia opcji ‘zakończ ankietę’ na dole okna.
 
Ankiety będą dostępne w dniach 17 czerwca – 5 lipca 2017 r., czyli po zakończeniu zajęć dydaktycznych podczas sesji egzaminacyjnej i kilka dni po jej zakończeniu. Po zamknięciu dostępu do ankiet i informatycznej obróbce danych (po 10 lipca) na Państwa koncie USOSweb pojawią się zbiorcze wyniki odnoszące się do ocenionych przez Państwa zajęć. Wyniki ewaluacji będą także widoczne (w formie zbiorczej, anonimowej) na kontach odpowiednich Prowadzących zajęcia. Do wyników będzie mieć także dostęp zastępca dyrektora ds. dydaktyki jednostki, w której zatrudniony jest Prowadzący zajęcia, a także (w formie danych zbiorczych) Wydziałowy Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia oraz władze dziekańskie.
 
Bardzo proszę o potraktowanie badania ankietowego jako ważnej aktywności we wspólnych wysiłkach, by mogli Państwo brać udział w zajęciach na wysokim poziomie, studiować dobrze, w pozytywnej atmosferze i z satysfakcjonującymi efektami.
Proszę o wzięcie pod uwagę, że jest to pierwsze, testowe badanie ewaluacyjne prowadzone na naszym Wydziale w takiej formie. Gdyby mieli Państwo uwagi dotyczące procedury lub formy ankiet – zachęcam do korespondencji (igor.borkowski@uwr.edu.pl).
 
Wyniki ankiet posłużą do kształtowania obsady zajęć, modyfikowania programów studiów oraz stopniowego rozwiązywania ujawniających się problemów w zakresie prowadzenia zajęć, a także poprawy jakości obsługi administracyjnej w skali wydziału i w poszczególnych jego jednostkach. Od Państwa aktywności i zaangażowania zależy, czy wyniki ankietyzacji będą dla nas wszystkich użyteczne.
 
Z wyrazami szacunku i pozdrowieniami,
 
dr hab. Igor Borkowski prof. UWr
prodziekan Wydziału Filologicznego
ds. studiów niestacjonarnych i jakości kształcenia
 
Wrocław, 9 czerwca 2017 r.

PIKNIK ROMANISTÓW - 11 CZERWCA 2017

 

Koło Naukowe Romanistów Tetatet zaprasza na piknik, który odbędzie się w najbliższą niedzielę 11 czerwca w Parku Południowym o godz. 12. W programie pikniku oprócz konsumowania zaimprowizowanych produktów przewidziane są prezentacje w dowolnej formie na temat poszczególnych regionów Francji (Bretania, Normandia, Hauts-de-France, Prowansja i Oksytania już zarezerwowane!), a także gry i zabawy zgodne z natchnieniem chwili lub przygotowane zawczasu. Zachęcamy do zgłaszania swoich pomysłów i propozycji… Przybywajcie licznie!

Prosimy jednakże o zgłaszanie chęci udziału przewodniczącej Koła Adzie Tobiasz (III rok) lub dr. Tomaszowi Szymańskiemu, aby ułatwić odnalezienie się na miejscu.

MIASTO W PROCESIE PRZEMIAN - KONFERENCJA NAUKOWA

 
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję pt. "Miasto w procesie przemian w czasach nowożytnych i współczesnych" organizowaną przez Instytut Historyczny UWr. we współpracy z IFR oraz wrocławskim oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej.
 
Szczególnie uwadze publiczności polecamy panele francuskojęzyczne, które odbywać się będą w siedzibie IFR, w sali 4.8 w czwartek 8 czerwca. Zachęcamy również do wysłuchania wykładu inauguracyjnego prof. Chantal Gell z Uniwersytetu w Wersalu, który odbędzie się w dniu 8 czerwca w godz. 9.30-11.00, w audytorium Instytutu Historycznego UWr., przy ulicy Szewskiej. Wykład będzie nosił tytuł: "La ville de Versailles aux XVIIe et XVIIIe siècles: l’envers du décor. Problèmes d’urbanisme et de salubrité".
 
Program konferencji - okres nowożytny (do 1918)
Broszura przedstawiająca sylwetki prelegentów i abstrakty ich wystąpień
 
Program konferencji - okres współczesny (od 1918)
Broszura przedstawiająca sylwetki prelegentów i abstrakty ich wystąpień
 

II PANORAMA PIOSENKI ROMAŃSKIEJ

 

II PANORAMA PIOSENKI ROMAŃSKIEJ odbędzie się środę, 7 czerwca, od godziny 17.30 w sali 3.2. Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych, solistów i grupy, do udziału w konkursie na wykonanie piosenki, własnej lub innych autorów, w jednym z języków (lub dialektów) romańskich. Wszyscy uczestnicy zostaną nagrodzeni, a najlepsi otrzymają nagrodę główną jury oraz nagrodę publiczności. W Panoramie wystąpi również spore grono śpiewających wykładowców!

Aby wziąć udział, należy zapoznać się z regulaminem, wypełnić zgłoszenie i przekazać do dnia 6 czerwca mgr Ewie Warmuz, koordynatorce Panoramy (ewa.warmuz@uwr.edu.pl).

 

Liczymy na gorącą publiczność!!!

Link do regulaminu/zgłoszenia

Ewa Warmuz

IBERYSTYKA WROCŁAWSKA (1967–2007) - NOWA KSIĄŻKA

 

„Iberystyka wrocławska (1967-2007). Ilustrowany przewodnik retrospektywny” jest już dostępny w formie elektronicznej. Serdecznie zapraszamy do lektury!

Darmowy e-book do pobrania pod adresem:

https://drive.google.com/file/d/0B8xJKSoKwpKhWmY3ZDFnbW5PT1U/view?usp=sharing

 

Zachęcamy również do obejrzenia galerii zdjęć z sympozjum „Destierro y destiempo”, które odbyło się w dniach 11-12 maja:

https://drive.google.com/drive/folders/0B8xJKSoKwpKhQjRGZkx6X2psMms?usp=...

SPOTKANIE Z DOROTĄ HARTWICH, TŁUMACZKĄ I WYDAWCZYNIĄ

 
W dniu 30 maja 2017 r. w godz. 11.45-13.15 w sali 3.2 odbędzie się poświęcone przekładom książki dla dzieci i młodzieży otwarte spotkanie z Dorotą Hartwich, tłumaczką i właścicielką wrocławskiego wydawnictwa Format oraz absolwentką naszego Instytutu Filologii Romańskiej.
 
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych przekładem i książką dla młodych czytelników!

TERMINY EGZAMINÓW W SESJI LETNIEJ

TERMINY EGZAMINÓW W SEMESTRZE LETNIM - ROK AKADEMICKI 2016/2017
FILOLOGIA FRANCUSKA
I rok, studia licencjackie
PNJF (ścieżka A), pisemny, 19 czerwca godz. 9.00, sale: 3.1, 3.2 i 3.8
egzamin poprawkowy: 8 września, godz. 9.00, sala 4.1
PNJF (ścieżka A), ustny, 21 i 22 czerwca, godz. 9.00, sale 4.1 i 4.8, dr Stefan Kaufman, Kevin Dufour
egzamin poprawkowy: 8 września, godz. 12.00, sala: 4.1, przygotowanie sala 4.3
PNJF (ścieżka B), pisemny, 19 czerwca, godz. 9.00, sale: 4.1 i 2.2
egzamin poprawkowy: 8 września, godz. 9.00, sala 4.8
PNJF (ścieżka B), ustny, 21 i 22 czerwca, godz. 9.00, sale 4.3 i 4.8, dr Tomasz Wysłobocki, dr Aleksander Wiater
egzamin poprawkowy: 8 września, godz. 12.00, sala 4.8, przygotowanie sala 4.3
Język łaciński (ścieżka A), pisemny, 17 czerwca, godz. 9.00, sala 201,Instytut Archeologii,ul. Szewska 48, mgr Izabela Barnat
egzamin poprawkowy: 4 września, godz. 9.00, sala 2.4
Literatura francuska – wykład (ścieżka A i B), ustny, 23 i 26 czerwca, sala 3.10, dr hab. maja Pawłowska
egzamin poprawkowy: ustalony z prowadzącą, sala 3.10
 
II rok, studia licencjackie
PNJF, ustny, 19, 20 i 21 czerwca,19.06 – godz. 11.00,sale 4.3 i 4.8; 20.06 – godz. 9.00, sale 4.1 i 4.3 i 21.06 - godz. 9.00, sale 4.2 i 4.8, dr Monika Grabowska, mgr Ewa Warmuz
egzamin poprawkowy: 8 września, godz. 12.00, sala 4.2
Literatura francuska – wykład, ustny, 22, 26 i 29 czerwca, godz. 9.00, sala 3.8, dr Małgorzata Tomicka
egzamin poprawkowy: 6 lipca, sala 3.8
Teoria literatury, pisemny, 21 czerwca, godz. 12.00, sala 3.2
egzamin poprawkowy: 8 września
 
I rok, studia magisterskie
Kierunki badań literackich, pisemny, 21 czerwca, godz. 12.00, sala 3.8, dr Joanna Kotowska
egzamin poprawkowy: 8 września
II rok, studia magisterskie
Metodyka nauczania j. francuskiego, pisemny, 19 czerwca, dr Monika Grabowska
 
FILOLOGIA HISZPAŃSKA
I rok, studia licencjackie
PNJH, pisemny, 20 czerwca, godz. 10.00, sale 2.2 i 3.2 i 3.8, dr Justyna Nowicka
egzamin poprawkowy: 1 września, godz. 10.00, sala 2.2
PNJH, ustny, 23 i 24 czerwca, godz. 10.00, 23.06 – sala 0.2, 24.06.- sala 3.1, dr Justyna Nowicka
egzamin poprawkowy: 4 września, godz. 10.00, sala 3.1
Zarys historii literatury hiszpańskiej, ustny, 26 czerwca, godz. 9.00, sala 4.3, dr Ewa Kulak, dr Agata Draus Kłobucka
egzamin poprawkowy: 5 września, godz. 9.00, sala 4.3
Wiedza o Hiszpanii, pisemny, 22 czerwca, godz. 9.00, sala: 2.5, dr Ewa Kulak
egzamin poprawkowy: 8 września, godz. 9.00, sala 3.8
Hiszpańskie motywy w muzyce, 19 czerwca, godz. 9.00, sala 4.3, dr Agnieszka August-Zarębska
II rok, studia licencjackie
PNJH, pisemny, 22 czerwca, godz. 9.00, sala 2.2 i 3.2, dr Magdalena Krzyżostaniak
egzamin poprawkowy: 4 września, godz. 9.00, sala 3.8
PNJH, ustny, 26 czerwca, godz. 9.00 i 27 czerwca godz. 12.30, sala 3.1, dr Magdalena Krzyżostaniak
egzamin poprawkowy: 6 września, godz. 9.00, zmiana, godz. 11.00, sala 4.1
Język łaciński,19 czerwca, godz. 15.00, sala 2.2, mgr Aleksandra Krajczyk
egzamin poprawkowy: 1 września, sala 403 (SPNJO), godz. 11.00
Gramatyka opisowa j. hiszpańskiego - morfologia II, 20 czerwca, godz. 08.15, sala 2.5, dr Joanna Popowicz
egzamin poprawkowy: 8 września, godz. 10.00, sala 2.5
I rok, studia magisterskie
Kierunki badań językoznawczych, pisemny, 21 czerwca, godz. 10.00, sala 3.2, dr Magdalena Krzyżostaniak
egzamin poprawkowy: 4 września, godz. 10.00, sala 3.3
Metodyka nauczania j. hiszpańskiego, 19 czerwca, godz. 10.00, sala 3.3, dr Magdalena Krzyżostaniak
egzamin poprawkowy: 6 września, godz. 8.00, sala 3.3
II rok, studia magisterskie
PNJH, pisemny: 17 czerwca, godz. 09.00, sala 2.2 i 3.2, dr Łukasz Smuga
egzamin poprawkowy: 5 września, godz. 9.00, sala 2.2
 
ITALIANISTYKA
I rok, studia licencjackie
PNJW, pisemny, 19 czerwca, godz. 10.00, sala 2.5, dr Daniel Słapek
egzamin poprawkowy:
PNJW, ustny, 21 czerwca, godz. 10.00, sala 2.4 i 2.5, dr Daniel Słapek
egzamin poprawkowy:
Historia Włoch, pisemny, 21 czerwca, godz. 11.00, sala 2.2, dr Davide Artico
egzamin poprawkowy: 8 września, godz. 13.30, sala 3.8
Zarys historii literatury włoskiej z elementami teorii literatury, pisemny,
20 czerwca, godz. 13.30, sala 3.1, prof. Justyna Łukaszewicz
egzamin poprawkowy: 7 września, godz. 10.00, sala 3.2
II rok, studia licencjackie
PNJW, pisemny, 19 czerwca, godz. 12.00, sala 2.5, dr Daniel Słapek
egzamin poprawkowy:
PNJW, ustny, 21 i 22 czerwca, godz. 10.00, sale 2.4 i 2.5, dr Daniel Słapek
egzamin poprawkowy:
PNJW, pisemny, III rok, studia licencjackie, 19 czerwca, godz. 16.00, sala 3.8, dr Davide Artico
egzamin poprawkowy: 8 września, godz. 13.30, sala 3.8
 
Drugie języki romańskie:
j. francuski A2, 23 czerwca, godz. 09.00, sale 2.2 i 2,5, mgr Natalia Likus
j. francuski B2, 23 czerwca, godz. 12.00, sala 2.2, mgr Kevin Dufour
j. francuski B2+, 23 czerwca, godz. 09.00, sala 3.8, mgr Kevin Dufour
j. hiszpański A2, 23 czerwca, godz. 09.00, sale 3.1, 3.2 i 4.1, mgr A. Matyja, mgr A. Zapłotna
j. hiszpański B2, 23 czerwca, godz. 12.00, sala 4.1, mgr K. Setkowicz i dr M. Szczepanik
j. hiszpański B2+, 23 czerwca, godz. 12.00, sala 3.8, mgr M. Sońta
j. kataloński A2, 23 czerwca, godz. 15.00, sale 2.4, dr David Monzo Campos
j. kataloński B2, 23 czerwca, godz. 17.00, sale 2.4, dr David Monzo Campos
j. portugalski A2, 23 czerwca, godz. 09.00, sale 4.3 i 4.8, dr M. Minkiewicz, egzamin poprawkowy 6 września, godz. 9.00, sala 4.1

j. portugalski B2, 19 czerwca, godz. 12.00, sala 3.2, dr Zuzanna Bułat-Silva
j. portugalski B2+, 23 czerwca, godz. 12.00, sala 4.8, dr Marta Minkiewicz
j. włoski A2, 23 czerwca, godz. 15.00, sala 3.2, mgr Monika Szmulewska, egzamin poprawkowy 6 września, godz. 9.30, sala 3.8

j. włoski B2, 23 czerwca, godz. 12.00, sala 3.1, mgr Gabriele La Rosa

j. włoski B2+, 23 czerwca, godz. 12.00.00, sala 3.2, dr Maurizio Mazzini, egzamin poprawkowy 8 września, godz. 10.00, sala 3.1
 
 
 
 

SPOTKANIE Z PISARKĄ MARTĘ SANZ I PROF. JOANĄ SABADELI NIETO

Zapraszamy na spotkanie z pisarką Martą Sanz i profesor Joaną Sabadell Nieto, które odbędzie się w środę, 31 maja 2017, godz. 11.45-13.30, sala 2.2.

  • Dr Marta Sanz  (Madryt 1967) – pisarka, poetka, eseistka, autorka kilkunastu powieści, m.in. El frío, Lenguas muertas, Animales domésticos, Farándula. Laureatka prestiżowych nagród, w tym Premio Herralde de la novela. Współpracuje z El País i El Público.Naukowo związana z Uniwersytetem Antonio de Nebrija w Madrycie.
  • Prof. Joana Sabadell Nieto specjalistka w zakresie literatury XX wieku związana z Hamilton College. Należy do grupy badawczej w Centre Dona i Literatura. Gènere, sexualitats, crítica de la cultura (Centro Mujeres y Literatura. Género, sexualidades, crítica de la cultura). Jest autorką licznych opracowań i kilku monografii, między innymi:  Desbordamientos. Transformaciones culturales y políticas de las mujeres (2011), Conversaciones sobre teoría y acción feminista (2007) oraz Fragmentos de sentido. La identidad transgresora de Jaime Gil de Biedma (1997).

KONFERENCJA METODYCZNA DLA HISPANISTÓW

Zapraszamy Nauczycieli i Studentów języka hiszpańskiego na konferencję metodyczną zorganizowaną we współpracy z Wydawnictwem Difusión i Klett (prowadzenie: Armando Cruz) w dniu 30 maja 2017 roku w siedzibie naszego Instytutu, sala 2.2.

Program:

Estrategias nada convencionales para un aprendizaje divertido. Gamificación, aprendizaje activo, inteligencias múltiples (godz. 16:00-17:30)

Casos y cosas del aprendizaje de español para polacos a practicar en el Laboratorio ELE (godz. 17:30-18:30)

 

Więcej informacji i zapisy: https://klett.pl/wydarzenia

PRAKTYKI ZAWODOWE - ANKIETA - EFEKTY KSZTAŁCENIA

 
W związku z koniecznością sprawdzenia w tym roku akademickim realizacji efektów kształcenia na obowiązkowych przedmiotach "Praktyka zawodowa", uprzejmie prosimy wszystkich Studentów o wypełnienie ankiety:
 
ANKIETA (KLIK!)
 
Wypełnienie ankiety zajmuje ok. 5 minut.
 
Wypełnienie ankiety jest obowiązkowe (dla studentów wszystkich specjalizacji, również dodatkowej specjalizacji nauczycielskiej) przed wpisaniem Państwu oceny z praktyki zawodowej do protokołu USOS.
Niektóre osoby już ją wypełniły, dziękujemy!
 
Pragniemy również przypomnieć, że wszyscy studenci, którzy są obecnie na ostatnim semestrze studiów mgr i chcą w tym semestrze zakończyć studia (wszystkie specjalizacje, również dodatkowa specjalizacja nauczycielska), muszą być WPISANI DO PRZEDMIOTÓW PRAKTYK ZAWODOWYCH w USOSIE, których koordynatorem jest dr Anna Kuźnik. Tylko jeśli ktoś jest wpisany do tego przedmiotu w USOSIE, może otrzymać ocenę na koniec semestru. Proszę sprawdzić to u siebie w USOSIE i dać znać, gdyby ktoś nie był wpisany do przedmiotu "Praktyka zawodowa" (wszystkie specjalizacje, również dodatkowa specjalizacja nauczycielska - będzie miała zaliczenie i ocenę na podstawie praktyk nauczycielskich).
 
Notatkę zredagowała: dr Anna Kuźnik

SYMPOZJUM ECEM

Europejskie Centrum Edukacji Międzykulturowej zaprasza na sympozjum w dn. 19 maja (piątek). Program w załączniku. W imieniu organizatorów zapraszamy!

MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM

Międzynarodowe Sympozjum “Destierro y destiempo: exilios hispanos y polacos” – jubileusz Profesora Piotra Sawickiego

W dniach 11-12 maja Instytut Filologii Romańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego i Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu zapraszają na międzynarodową konferencję “Destierro y destiempo: exilios hispánicos y polacos” organizowaną z okazji 70 urodzin Profesora Piotra Sawickiego.
Pierwszy dzień sympozjum poświęcony będzie historii wrocławskiej iberystyki oraz osobie jej twórcy, Jubilata. O godzinie 14:00 w Oratorium Marianum działalność profesora Sawickiego przedstawią m.in. dr hab. Ewa Nawrocka z Uniwersytetu Jagiellońskiego, dr hab. Cezary Taracha z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i dr Jan Mlčoch z Uniwersytetu w Ołomuńcu. Spotkaniu towarzyszyć będzie także promocja najnowszej książki Profesora pt. Iberystyka wrocławska (1967-2007). Ilustrowany przewodnik retrospektywny (godz. 17:30).
W drugim dniu konferencji gmach IFR (sale 3.1 i 3.2) od godziny 9:00 będzie gościł trzy sesje plenarne oraz panelowe wystąpienia i dyskusje dotyczące hiszpańskich i polskich doświadczeń przymusowej emigracji okresu powojennego, głównie w aspekcie politycznym i literackim. Zagadnienia te wpisują się w szerokie zainteresowania badawcze Profesora Sawickiego. Tegoroczna, pierwsza edycja sympozjum, ma na celu zapoczątkowanie regularnych spotkań poświęconych politycznej emigracji iberoamerykańskiej i polskiej, umożliwiających badaczom z kraju i z zagranicy współpracę i wymianę doświadczeń.
Organizatorzy serdecznie zapraszają do udziału w konferencji!

Szczegółowy program do pobrania i oficjalna strona sympozjum:
https://exilioswroclaw.wordpress.com/
Kontakt z organizatorami: exilios@uwr.edu.pl

FRANCUSKIE DYKTANDO LITERACKIE

Zapraszamy wszystkich kochających francuską ortografię i gramatykę do udziału w Dyktandzie Literackim, które odbędzie się w środę 17 maja o godzinie 11.45 w bibliotece IFR.
Dla zwycięzców przewidziano nagrody ! Zgłoszenia  przyjmuje mgr Ewa Warmuz (ewarmuz@uwr.edu.pl) do dnia 16.05.
Venez nombreux!
 

STUDIA MAGISTERSKIE NA UNIWERSYTECIE PADEWSKIM

 
Informujemy, że studenci wszystkich kierunków na UWr mogą ubiegać się o przyjęcie na studia magisterskie w Scuola Galileiana di Studi Superiori na Uniwersytecie Padewskim. Szkoła przyjmie do 4 studentów zagranicznych, którzy otrzymają m.in. darmowe zakwaterowanie i wyżywienie. Deadline: 22.05.2017.

Informacje po angielsku:
http://www.unipd-scuolagalileiana.it/en/content/call-foreign-students
 
Nadesłała: Justyna Łukaszewicz

2 MAJA 2017 SEKRETARIAT NIECZYNNY

Uprzejmie informujemy, że 2 maja br. sekretariat IFR będzie nieczynny. Zmiana dot.. 12 maja br. wg komunikatu Rektora Uwr z dnia 28.04. 2017 r. w ten dzień zostaną przeprowadzone zajęcia piątkowe, zaś 19 maja zajęcia poniedziałkowe.

TARGI PRACY I PRAKTYK KAMPUS KARIERY - III EDYCJA

 
TARGI PRACY I PRAKTYK KAMPUS KARIERY - III EDYCJA
Kiedy: 25 kwietnia 2017 r., godz. 10.00 – 15.00
Gdzie: Hol Wydziału Biotechnologii UWr, ul. Joliot Curie 14a
 
Stawiasz pierwsze kroki na rynku pracy?
Szukasz praktyki lub stażu?
A może planujesz zmienić obecną pracę?
 
Przyjdź i porozmawiaj z przedstawicielami firm i instytucji:
Hicron Sp. z o.o.
Generation Next
Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej HASCO-LEK S.A.
Mabion S.A.
Credit Suisse Poland Sp. z.o.o.
Europejski Fundusz Leasingowy (Grupa EFL)
Vialutions Sp. z o.o.
Call Center Inter Galactica Sp. z o.o.
Bank Pekao SA
AXIT Sp. z o.o.  A Siemens Company
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego Delegatura w Zielonej Górze
VULCAN Sp. z o.o.
PCC Rokita SA
BNY Mellon (Poland) Sp. z o.o.
Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu
Selvita S.A.
Sky Blue School
Maco Productions Polonia Sp. z o.o.
WROCŁAWSKI PARK TECHNOLOGICZNY SA
Wrocław Global Forum
Grupa Pracuj.pl
 
W programie również ciekawe warsztaty i prezentacje:

  • „Mabion S.A. – zmień z nami oblicze polskiej biotechnologii” – Mabion S.A.
  • „Miejsce wsparcia dla rozwoju pomysłu biznesowego” – Wrocławski Park Technologiczny
  • „Time Management workshop - Zarządzanie czasem”– BNY Mellon
  • „Jak zwiększyć płynność językową uczniów: pomysły na ćwiczenia w swobodnym wypowiadaniu się” - Sky Blue School
  • „Przejdź z sukcesem rekrutację w Grupie PCC!” – PCC Rokita

 
 oraz PUNKT KONSULTACJI CV.
 
Więcej szczegółów oraz zapisy na warsztaty na stronie www.careers.uni.wroc.pl
 
Nadesłała: Anna Kuźnik

WYKŁAD GOŚCINNY PROF. TIFFANY JUDY

Instytut Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego
zaprasza na wykład gościnny
Prof. Tiffany Judy
(Wake Forest University, USA)
THE SYNTAX-SEMANTICS OF ADJECTIVAL DISTRIBUTION IN ARGENTINE
SPANISH-POLISH SPEAKERS

Więcej informacji w załączniku.

ZAJĘCIA W DNIACH 19 KWIETNIA i 12 MAJA

Uprzejmie przypominamy, że wg organizacji roku akademickiego 2016/2017 dnia 19 kwietnia (środa) odbędą się zajęcia wtorkowe, a 12 maja (piątek) zajęcia poniedziałkowe.

Serdecznie zapraszamy na konferencję studencką "Oblicza kryzysu we Francji i świecie frankofońskim"

Konferencja studencka

Oblicza kryzysu we Francji i świecie frankofońskim
La crise dans tous ses états en France et dans le monde francophone 

Instytut Filologii Romańskiej
Uniwersytet Wrocławski
Piątek 19 maja 2017

Kryzys ekonomiczny, kryzys ekologiczny, zagrożenie terroryzmem i problemy migracyjne, kryzys świadomości i tożsamości… a może właśnie „kryzys” to już przedawniona diagnoza? – czym jest współczesna Francja, jakim problemom na polu ekonomiczno-społeczno-kulturowym musi stawiać czoła? Kilka lat po krachu finansowym nadszedł czas bilansu: pomiędzy obliczaniem skutków politycznych i społecznych kryzysu a szukaniem nowych możliwości, które on otworzył, Francja wydaje się ukazywać swoje nowe oblicze.
Na przestrzeni wieków Francja doświadczyła wielu form kryzysu, zaczynając od nadużyć i zaniedbań Ancien Régime'u, poprzez burzliwe lata trzydzieste, wojenną kolaborację i cienie polityki kolonialnej aż po współczesne problemy dotyczące różnych sfer życia. Wiele dramatycznych wydarzeń historycznych wpłynęło na literaturę, sztukę i filozofię. 
Chcielibyśmy zatem zaprosić Was do dyskusji (obejmującej najróżniejsze dziedziny, metody i perspektywy badawcze) na tematy związane z zagadnieniem kryzysu oraz jego rozlicznymi przejawami we Francji i świecie frankofońskim.

 

TŁUMACZ LITERACKI NA POLSKIM RYNKU WYDAWNICZYM

 
W ramach zajęć "Przekład literacki książki obrazkowej" w czwartek 6 kwietnia 2017 w godz. 13.30-15.00 w sali 2.2 odbędzie się wykład Pawła Łapińskiego pt. "Tłumacz literacki na polskim rynku wydawniczym – realia pracy na przykładzie sektora książki dziecięcej i młodzieżowej".
 
Paweł Łapiński jest absolwentem wrocławskiej romanistyki, autorem kilkunastu przekładów literackich z języka francuskiego, członkiem Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury. Na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego pod opieką prof. Tomasza Swobody przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą socjologii przekładu literackiego.
 
Zajęcia będą miały charakter otwarty, zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematem.
 
 

KOMUNIKAT W SPRAWIE GODZIN DZIEKAŃSKICH

Dziekan Wydziału Filologicznego, dr hab. Marcin Cieński, prof. UWr,  ogłasza godziny dziekańskie w czwartek 13 kwietnia 2017 r. od godz. 13.00.

WARSZTATY "CZY WIELOKULTUROWOŚĆ TO SZANSA, CZY ZAGROŻENIE?"

 

W imieniu Wydziałowej Rady Samorządu Studentów WF zapraszamy na warsztaty o tematyce równościowo-antydyskryminacyjnej oraz panel dyskusyjny "Czy wielokulturowość to szansa, czy zagrożenie?".Warsztaty odbędą się 4.04 w godz. 10.00-12.30 w czytelni im. Nehringa (IFP, ul Nankiera 15) oraz 5.04 w godz. 13.45-14.55, s. 141 (IFP, ul Nankiera 15).Panel dyskusyjny odbędzie się 6.04 w godz. 10.00-13.00 w Urzędzie Wojewódzkim.

 

KONFERENCJA "ANDRÉ GIDE - WSPÓŁCZESNY NIEWSPÓŁCZESNY"

 
W dniach 6-8 kwietnia 2017 r. odędzie się międzynarodowa konferencja naukowa "André Gide – współczesny niewspółczesny? / André Gide à (re)découvrir ?" organizowana przez Instytut Filologii Polskiej i Instytut Filologii Romańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego z okazji 70. rocznicy przyznania Nagrody Nobla pisarzowi.
 
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych!
 
PROGRAM KONFERENCJI
 
Appel à communications (PDF)

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)