Aktualności

KONKURS DLA LICEALISTÓW

W dniu 16 stycznia IFR gościło 33 uczniów z LO nr VIII z sekcjami dwujęzycznymi francusko-polskimi oraz 19 uczniów  z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 (LO nr IX z sekcjami dwujęzycznymi hiszpańsko-polskimi i Gimnazjum Dwujęzyczne nr 10), którzy próbowali swych sił w II edycji konkursu „Traducteur en herbe” oraz w I edycji konkursu „Traductor en ciernes”.  Młodzież zmagała się z trudnościami fragmentu tekstu literackiego, a efekty ich pracy oceniało jury w składzie:  Magdalena Budzińska, Izabela Łukojko, Angela Matlak, Katarzyna Tomasiewicz, Magdalena Ziębacz (studentki Specjalizacji translatorskiej na studiach magisterskich filologii francuskiej) oraz dr Monika Głowicka, dr Marlena Krupa i dr Justyna Nowicka z Zakładu Iberystyki.

 

I nagrodę w sekcji francuskiej zdobyła drużyna w składzie:  Neila Fekker, Justyna Kasprzyk i Zofia Komarnicka-Komar, zaś w sekcji hiszpańskiej:  Nikola Gajewska, Olga Grześkowiak i Adriana Guz. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

 

Organizatorem konkursu „Traducteur en herbe” była dr Monika Grabowska we współpracy z dr Stefanem Kaufmanem oraz mgr Elżbietą Worobiec-Nowak (LO nr VIII). Za pomoc dziękujemy również dr Natalii Paprockiej i dr Reginie Solovej, a także prof. dr hab. Beacie Baczyńskiej.

 

Organizatorem konkursu „Traductor en ciernes” była dr Ewa Kulak, a wspołpracowali z nią dr Jerzy Achmatowicz, dr Marcin Kurek, oraz mgr Karolina Rodakiewicz z ZSO nr 3 .

 

Tekst francuski przeznaczony do tłumaczenia.

Tekst hiszpański przeznaczony do tłumaczenia.

Tłumaczenie z francuskiego nagrodzone I miejscem.

 

Zapraszamy również do naszej galerii zdjęć. 

 

 

SPEKTAKL TEATRALNY

Studenci II roku (ścieżka A) filologii francuskiej zapraszają na spektakl przygotowany w ramach warsztatów teatralnych pod kierunkiem Ewy Warmuz, na który złożą się krótka sztuka Jean-Michela Ribes'a "Musée" oraz składanka "Buvons à La Fontaine!" z bajkami tego autora. Spektakl odbędzie się 1 lutego br. o godz. 11h45 w sali 2.2 i potrwa około godziny. Venez nombreux!

WPISY DO INDEKSÓW NIEOBOWIĄZKOWE

Zgodnie z uchwałą nr 259/2015 Rady Wydziału Filologicznego do zaliczenia przez studenta semestru w sesji nie jest wymagane złożenie indeksu w dziekanacie. Tym samym wpisy ocen zaliczeniowych i egzaminacyjnych do indeksu są nieobowiązkowe. Wyjątkiem jest przedłużenie sesji (ocena wpisywana do USOS przez dziekanat na podstawie wpisu do indeksu).

EWALUACJA - SEMESTR ZIMOWY 2015/2016

Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, że podczas zbliżającej się sesji będą Państwo mogli wypełnić ankiety ewaluacyjne dotyczące zajęć, w których uczestniczyli Państwo w tym semestrze. Ankiety zostaną udostępnione w systemie USOS na Państwa indywidualnych kontach.
Ankietę dla każdych zajęć można wypełnić, jeśli byli Państwo  na dany przedmiot wpisani i podpięci do grupy zajęć (różnych typów). Dla każdego przedmiotu generowana jest w systemie USOSweb osobna ankieta, wskazująca nazwę przedmiotu oraz imię i nazwisko prowadzącego. Ankieta jest anonimowa i dobrowolna, nie wiąże się w żaden sposób z zaliczeniem przedmiotu (wzór ankiety).
Wypełnienie ankiety dla każdego przedmiotu zajmuje kilka (trzy do pięciu)  minut. By uruchomić ankietę, należy po zalogowaniu na konto USOSweb wybrać opcję „Mój USOS“ lub z bocznego menu: „Ankiety“, otworzyć ankietę, klikając w nazwę przedmiotu. Ankietę wypełnia się, wybierając z prawego menu odpowiadającą w Państwa ocenie opcję spośród możliwych odpowiedzi. Bardzo proszę, by użyć także dolnego okna, w którym można wpisać komentarz, jeśli chcieliby Państwo wskazać zalety lub wady konkretnych zajęć lub podzielić się innymi uwagami, które dotyczą prowadzenia przedmiotu. Zakończenie wypełniania ankiety następuje w momencie kliknięcia opcji ‘zakończ ankietę’ na dole okna.
 
Ankiety będą dostępne w dniach 1 – 21 lutego 2016 r., czyli po zakończeniu zajęć dydaktycznych podczas sesji egzaminacyjnej i kilka dni po jej zakończeniu. Po zamknięciu dostępu do ankiet i informatycznej obróbce danych (po 25 lutego) na Państwa koncie USOSweb pojawią się zbiorcze wyniki odnoszące się do ocenionych przez Państwa zajęć. Wyniki ewaluacji będą także widoczne (w formie zbiorczej, anonimowej) na kontach odpowiednich Prowadzących zajęcia. Do wyników będzie mieć także dostęp zastępca dyrektora ds. dydaktyki jednostki, w której zatrudniony jest Prowadzący zajęcia, a także (w formie danych zbiorczych) Wydziałowy Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia oraz władze dziekańskie.
 
Bardzo proszę o potraktowanie badania ankietowego jako ważnej aktywności we wspólnych wysiłkach, by mogli Państwo brać udział w zajęciach na wysokim poziomie, studiować dobrze, w pozytywnej atmosferze i z satysfakcjonującymi efektami.
Gdyby mieli Państwo uwagi dotyczące procedury lub formy ankiet – zachęcam do korespondencji (igor.borkowski@uwr.edu.pl).
 
Wyniki ankiet posłużą do kształtowania obsady zajęć, modyfikowania programów studiów oraz stopniowego rozwiązywania ujawniających się problemów w zakresie prowadzenia zajęć. Od Państwa aktywności i zaangażowania zależy, czy wyniki ankietyzacji będą dla nas wszystkich użyteczne. Jednocześnie przypominam, że Regulamin studiów w Uniwersytecie Wrocławskim udział w badaniach ewaluacyjnych wskazuje jako obowiązek każdego z Państwa.
 
Z wyrazami szacunku i pozdrowieniami,
 
dr hab. Igor Borkowski prof. UWr
prodziekan Wydziału Filologicznego
ds. studiów niestacjonarnych i jakości kształcenia
 
Wrocław, 25 stycznia 2016 r.

LINIE CZARTEROWE ENTER AIR W IFR

W środę 27 stycznia 2016 będziemy gościć w IFR personel pokładowy polskich linii czarterowych Enter Air Sp. z o.o. (www.enterair.pl, Okęcie Business Park, Warszawa). Firma ta jest zainteresowana rekrutacją naszych studentów i absolwentów na stanowiska stewardów i stewardes. Jak nas zapewniła pani Koordynator Personelu Pokładowego „w sezonie letnim Załoganci Enter Air wylatują na dwutygodniowe pobyty do Francji i znajomość języka jest tu kluczowa; nasi Załoganci, którzy znają język francuski, często wysyłani są do bazy w Paryżu i mają tam możliwość doskonalenia umiejętności językowych”. Studenci mówiący innymi językami niż francuski również będą bardzo mile widziani.
 
Program spotkania:
- 12:15-15:15 – obecność Załogantek Enter Air w hallu IFR ; osoby te będą udzielały zainteresowanym studentom wszelkich informacji o możliwości pracy w Enter Air
- 15:15-16:15 – prezentacja Firmy, oferowanych stanowisk i możliwej ścieżki kariery w sali 4.3. w IFR.
 
Serdecznie zapraszamy na to spotkanie!
 
Notatkę przygotowała: dr Anna Kuźnik

KONFERENCJA „TRANSLACJA – TRANSKREACJA – INTERPRETACJA”

Zakład Italianistyki Katedry Filologii Romańskiej Uniwersytetu Łódzkiego, Studenckie Koło Naukowe Italianistów ItaliAMO i Studenckie Koło Translatoryczne GIROLAMO zapraszają do udziału w III edycji konferencji traduktologicznej TRANSLATORYKA I TRANSLACJE TiT III „TRANSLACJA – TRANSKREACJA – INTERPRETACJA”, która odbędzie się w Łodzi w dniach 6-7 maja 2016 r.
 
Konferencja skierowana jest również do studentów.
 
Więcej informacji w pliku (PDF do pobrania).
 

TERMINY EGZAMINÓW W SEMESTRZE ZIMOWYM

TERMINY EGZAMINÓW SEMESTRZE ZIMOWYM - ROK AKADEMICKI 2015/2016

FILOLOGIA FRANCUSKA

I rok, studia licencjackie

PNJF (ścieżka A), ustny, 2 i 3 lutego, godz. 9.00, sala 4.1 (2.02 - dr Monika Grabowska, dr Tomasz Wysłobocki; 3.02 – dr Tomasz Wysłobocki, Kevin Dufour)
egzamin poprawkowy 19 lutego, sala 4.1, dr Anna Kuźnik, dr Tomasz Wysłobocki

Literatura francuska - wykład (ścieżka A i B) 4 i 5 lutego, godz.10.00, sala 3.10, dr hab. Maja Pawłowska
egzamin poprawkowy 19 lutego, sala 3.10

GOJF – fonetyka (ścieżka A i B), pisemny, 8 lutego, 10.00, sale: 2.2 i 3.2, dr Stefan Kaufman
egzamin poprawkowy 15 lutego, sala 3.8

II rok, studia licencjackie

PNJF (ścieżka A), pisemny, 2 lutego, godz. 9.00, sale: 3.1, 3.2, dr Regina Solova, mgr Ewa Warmuz
egzamin poprawkowy 19 lutego, sala 3.1

Literatura francuska - wykład (ścieżka A), ustny, I termin: 4, 5, 11 lutego, godz. 10.00, gabinet 4.4, dr Tomasz Wysłobocki;
egzamin poprawkowy 18 lutego, gabinet 4.4

Literatura francuska – wykład (ścieżka B), pisemny, 2 lutego, godz. 14.00, sala 3.2,
prof. Justyna Łukaszewicz
egzamin poprawkowy 17 lutego, godz. 10.00, sala 3.2

Język łaciński (ścieżka B), pisemny, 5 lutego, godz. 12.00, sala 3.2, mgr Aleksandra Krajczyk
termin egzaminu poprawkowego uzgodniony z prowadzącym

III rok, studia licencjackie

PNJF , pisemny, 3 lutego, godz. 9.00, sale: 2.2, 3.1, 3.2, dr Monika Grabowska, mgr Ewa Warmuz
egzamin poprawkowy 19 lutego, sala 3.1

Historia literatury francuskiej , ustny, 4,5 i 8 lutego, godz. 9.00, sala 3.8, dr Małgorzata Tomicka;
egzamin poprawkowy 18 lutego, sala 3.8

I rok, studia magisterskie

Kierunki badań językoznawczych , ustny, 2 i 8 lutego, godz. 9.00, sala 4.3, dr Witold Ucherek;
egzamin poprawkowy 15 lutego, godz. 9.00, pok. 3.4

II rok, studia magisterskie

PNJF, pisemny, 2 lutego, godz. 9.00, sala 2.2, dr Agata Sadkowska-Fidala, Xavier Chantry
egzamin poprawkowy 19 lutego, sala 2.2

FILOLOGIA HISZPAŃSKA

I rok, studia licencjackie

Zarys historii literatury hiszpańskiej , ustny, 4 i 5 lutego, sala 4.3, prof. Beata Baczyńska; uwaga zmiana! przeniesienie egzaminu na 8 i 9 lutego.
egzamin poprawkowy 19 lutego

Wiedza o Hiszpanii , pisemny, 3 lutego, godz. 12.00, sale: 3.1, 3.2, dr Ewa Kulak;
egzamin poprawkowy 15 lutego, godz. 10.00, sala 3.2

II rok, studia licencjackie

GOJH – morfologia I, 3 lutego, godz. 12.00, sala: 2.2, dr Justyna Wesoła;
egzamin poprawkowy 15 lutego, godz. 10.00, sala 3.1

Zarys historii literatury hispanoamerykańskiej, termin uzgodniony z prowadzącym

III rok, studia licencjackie

PNJH , pisemny,2 lutego, godz. 9.00, sale: 2.4, 2.5, 3.8, dr Łukasz Smuga

PNJH , ustny, 3 lutego, godz. 9.00, sala 3.8
egzamin poprawkowy 18 lutego, godz. 9.00, sala 2.5

GOJH – syntaksa, pisemny, 8 lutego, godz. 12.00, sala: 3.2, dr Monika Głowicka;
egzamin poprawkowy 16 lutego, godz. 10.00

I rok, studia magisterskie

Współczesne kierunki badań literackich , pisemny, 5 lutego, godz. 9.00, sala 2.2, dr Jose Luis Losada Palenzuela
egzamin poprawkowy 15 lutego, godz. 9.00

ITALIANISTYKA
II rok, studia licencjackie

Gramatyka opisowa j. włoskiego, 2 lutego, godz. 12.00, sala 3.1, dr Daniel Słapek
egzamin poprawkowy - termin uzgodniony z prowadzącym

 

Przedmioty dowolnego wyboru, specjalizacyjne….

Metodyka nauczania j. francuskiego, termin uzgodniony z prowadzącym po zakończeniu 15 godzin wykładów

Metodyka nauczania j. hiszpańskiego, 2 lutego, godz. 10.00, sala 2.1, dr Ewa Kulak
egzamin poprawkowy, 15 lutego, godz. 10.00, sala 3.2

Psychologia, przedtermin, 8 stycznia, godz. 15.15, sala 4.3, mgr Renata Iwaniec

Pedagogika, pisemny, 2 lutego, godz. 12.00, sala 2.2, dr Ewa Piwowarczyk
Pedagogika, ustny, 9 lutego, godz.9.00, sala 2.2,dr Ewa Piwowarczyk

DIAMENTOWY GRANT - KONKURS DLA STUDENTÓW

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłasza V edycję konkursu w ramach programu „Diamentowy Grant”.
 
Przedmiotem konkursu jest wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów lub absolwentów prowadzących pod kierunkiem opiekuna naukowego badania naukowe o wysokim stopniu zaawansowania, tak aby dać im możliwość skrócenia ścieżki kariery naukowej. W ramach programu środki finansowe przeznaczone są na finansowanie badań naukowych prowadzonych przez wybitnie uzdolnionych studentów lub absolwentów, wskazanych w projekcie badawczym.
 
Wniosek o finansowanie projektu badawczego wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie dwóch miesięcy od daty ogłoszenia konkursu.
 
Okres realizacji projektu nie może przekraczać 4 lat, a koszt jego realizacji nie może być wyższy niż:

  1. 180 000 zł dla nauk humanistycznych, społecznych, nauk o sztuce i twórczości artystycznej;
  2. 220 000 zł dla nauk ścisłych, technicznych, przyrodniczych, rolniczych, leśnych, medycznych, weterynaryjnych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej.

 
Więcej informacji na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

PIERWSZY NUMER "LA VOZ DE HESPERIA" JUŻ DOSTĘPNY

Koło Naukowe Hesperia zaprasza do zapoznania się ze swoim najnowszym projektem. Tym razem nasi studenci zmierzyli się z wyzwaniem zgoła bardziej literackim i wypuścili I numer gazetki "La Voz de Hesperia", w której można poczytać o kulturze krajów hiszpańsko- i portugalskojęzycznych.

Co w tym numerze? Między innymi:
- Borges: una vida en dos palabras
- El portuñol: una lengua de frontera
- Nuestra aventura llamada Hesperia
- Navidades en Cataluña

Gazetka całkowicie w języku hiszpańskim. Dla pierwszych 25 osób numer gratis, kolejne sztuki 1,60 zł (koszt wydruku).
"La Voz" można uzyskać u pani Krysi na kserze.

SEKRETARIAT NIECZYNNY 28-31.12.2015

W dniach 28-31 grudnia br. sekretariat IFR będzie nieczynny.
 
Uprzejmie przypominamy, że 5 stycznia 2016 r. (wtorek) zostaną przeprowadzone zajęcia środowe.

ROMANICA WRATISLAVIENSIA NR 64 - ZAPROSZENIE

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w numerze 64 czasopisma Romanica Wratislaviensia pod tytułem "Amitié". Redaktorem tomu jest dr hab. Maja Pawłowska.
Zgłoszenia przyjmowane są do 29 lutego 2016 roku. Publikacja tomu przewidziana jest na wiosnę 2017 roku. Szczegóły dostępne są w zakładce czasopisma na stronie IFR.

 

A SEMANA BRASILEIRA COM A HESPERIA

Zapraszamy na kolejne wydarzenie organizowane przez Koło Naukowe Hesperia. Tym razem wybierzemy się do gorącej Brazylii! Specjalnie dla Was przygotowaliśmy kilka ciekawych wydarzeń związanych z tym krajem

A semana brasileira com a Hesperia

Uwaga! Tym razem wszystkie wydarzenia przeprowadzone zostaną w języku polskim :) ZAPRASZAMY!

- 15.12 (wtorek) o 15:15 w Instytucie Filologii Romańskiej, plac Nankiera 4, sala 3.2:
Spotkanie z doktorem Zygmuntem Wojskim: "Architektura Kolonialna Brazylii"
wydarzenie otwarte, wstęp wolny

- 15.12 (wtorek) o 19:30 warsztaty Capoeiry prowadzone przez UNICAR (União Internacional de Capoeira Regional)
Więcej informacji i zapisy: http://goo.gl/forms/t5W2JhbnKH
wstęp wolny, pierwszeństwo mają studenci UWr

- 17.12 (czwartek) o 17:30 w Librería Espanola, ulica Szajnochy 5: spotkanie z capoeiristas z UNICAR: "Capoeira w Brazylii"
wydarzenie otwarte, wstęp wolny

[ESPAÑOL]

Os invitamos a la Semana Brasileña entre 14 y 18 de diciembre, organizada por la Asociación de Estudiantes Hesperia. Esta semana viajaremos al país más grande de la América de Sul. Hemos preparado para vosotros un par de acontecimientos interesantes:

15.12 (martes) a las 15:15 en Instytut Filologii Romańskiej, calle Plac Nankiera 4, sala 3.2:
Encuentro con doctor Zygmunt Wojski: “La arquitectura colonial en Brasil”, entrada gratuita, idioma: polaco

15.12 (martes) a las 19.30: talleres de Capoeira conducidas por UNICAR, para inscribirse: http://goo.gl/forms/t5W2JhbnKH

17.12 (jueves) a las 17.30, Librería Espanola, Szajnochy 5,
Encuentro con UNICAR (União Internacional de Capoeira Regional), tema: Capoeira en Brasil, entrada gratuita, idioma: polaco

¡OJO! Esta vez todos los eventos serán llevados en polaco.

STYPENDIA RZĄDU FRANCUSKIEGO

Biuro współpracy uniwersyteckiej Ambasady Francji w Warszawie informuje, że rozpoczęło się przyjmowanie kandydatur w ramach programu stypendiów rządu francuskiego (BGF) dla polskich studentów na rok akademicki 2016/2017.
 
Program ten umożliwia wymianę uniwersytecką i naukową między Francją i Polską.
 
Programy stypendialne umożliwiają polskim studentom sfinansowanie studiów we Francji na poziomie Master 2 (BGF Master 2 rok) lub Podwójnego doktoratu (BGF Doctorat en cotutelle) realizowanego między Francją i Polską. Ambasada przyznaje również inne programy stypendialne pozwalające na sfinansowanie studiów na kierunkach artystycznych, zarządzania i administracji.
 
Wnioski o przyznanie stypendium Master 2 oraz Podwójnego doktoratu można składać do 4 marca 2016 roku.
 
Szczegółowe informacje dotyczące tych programów można znaleźć na stronie internetowej Instytutu Francuskiego w Polsce, rubryka „Stypendia”: http://institutfrancais.pl/sciences-universites/pl/stypendiabgf/
 
Broszura informacyjna tutaj: plik PDF do pobrania
 
 
Notatkę przygotowała: Anna Kuźnik

OBRONA DOKTORSKA MGR IZABELI RYCHEL

Zapraszamy na obronę doktoratu mgr Izabeli Rychel pt. Monitorowanie postępów w nauce języka obcego (hiszpańskiego) w oparciu o wykorzystanie Europejskiego Portfolio w dn. 30 listopada br., godz. 12.00, sala 4.8.

WARSZTATY TŁUMACZENIOWE WE FRANCJI

Uniwersytet w Poitiers organizuje w dniach 20-29 czerwca 2016 r. piątą edycję Campus européen: „Langues et traductions: Francophonie et itinéraires slaves”, którego głównym celem jest wprowadzenie uczestników w problematykę tłumaczeniową. Ogólną prezentację tych warsztatów oraz formularz zgłoszeniowy znajdziecie Państwo w załączniku. Z ramienia organizatorów szczegółowymi informacjami służy Sanja Bošković (sanja.boskovic@univ-poitiers.fr). W IFR z pytaniami można zwracać się bezpośrednio do Witolda Ucherka, uczestnika poprzednich edycji Campusu.

ADRESY E-MAIL W USOS

Zgodnie z zarządzeniem nr 140/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 grudnia 2014 r. wymiana korespondencji między pracownikiem Uniwersytetu Wrocławskiego a studentem w systemie USOS oraz innych systemach z nim stowarzyszonych tj. USOSweb, APD, będzie możliwa tylko i wyłącznie za pomocą kont pocztowych w domenie uwr.edu.pl. Uprzejmie prosimy wszystkich studentów, którzy jeszcze tego nie zrobili, o sprawdzenie dostępu do swojego pocztowego w domenie uwr.edu.pl.

SPRAWDZENIE ZAPISÓW W SYSTEMIE USOS

Szanowni Studenci, uprzejmie proszę o sprawdzenie, czy wszystkie przedmioty, na które Państwo uczęszczają w tym semestrze, wyświetlają się na Państwa kontach w USOS-ie. Ewentualne zmiany czy ‘braki’ w zapisach, w tym: różnice programowe czy warunki, które Państwo realizują, a nie są jeszcze wpisane, proszę zgłaszać do sekretariatu najpóźniej do piątku, 4 grudnia br.
W najbliższym czasie, najprawdopodobniej w grudniu (dokładny termin zostanie podany na stronie www.usosweb.uni.wroc.pl), należy dokonać podpięć wszystkich przedmiotów pod program/etap w systemie USOSweb (w tym warunków i różnic programowych) realizowanych w danym semestrze.
Aby wykonać podpięcie, student musi być zapisany na przedmiot, dlatego ważne jest sprawdzenie zapisów.
Uwaga! Studenci, którzy realizują przedmioty modułowe - podpinamy tylko przedmiot główny modułu (w kodzie z literą X),  nie podpinamy zaś przedmiotów cząstkowych (w kodzie przedmiotu z literą Y).

16 LISTOPADA 2015. DZIŚ W POŁUDNIE MINUTA CISZY

Szanowni Państwo, Drogie Studentki i Drodzy Studenci IFR!
 
W nawiązaniu do apelu Parlamentu Europejskiego, dzisiaj – poniedziałek, 16 listopada 2015 – o godzinie 12-tej, uczcimy minutą ciszy pamięć ofiar ataku terrorystycznego w Paryżu, którego byliśmy świadkami piątkowej nocy.
Pokładamy nadzieję, że nikt z Państwa nie stracił bliskiej lub znajomej osoby w tych tragicznych wydarzeniach, jednocześnie mając pełną świadomość, że każdy z nas mógł być w pobliżu Bouleveard Voltaire, rue de Charonne, rue de la Fontaine-au-Roi, Stade de France, etc.
Na parterze naszego budynku można złożyć podpis pod listem kondolencyjnym, który w imieniu Instytutu Filologii Romańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego przekażemy na ręce pana Pierre’a Buhlera, Ambasadora Republiki Francuskiej w Polsce.
Bądźmy solidarni we współczuciu! Bądźmy strażnikami tolerancji!
 
Beata Baczyńska        Monika Grabowska              Justyna Ziarkowska

WARSZTATY TŁUMACZENIA AUDIOWIZUALNEGO W IFR

Zapraszamy studentów wszystkich lat i kierunków studiów w Instytucie Filologii Romańskiej (filologia francuska, hiszpańska i italianistyka)  do udziału w WARSZTATACH TŁUMACZENIA AUDIOWIZUALNEGO, które odbędą się w Instytucie Filologii Romańskiej 12 grudnia 2015 r. Warsztaty poprowadzi Krzysztof Staroń.
 
Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu WARSZTATÓW TŁUMACZENIA AUDIOWIZUALNEGO i na jego podstawie będą mogli otrzymać odpowiedni wpis w Suplemencie do dyplomu.
 
W warsztatach może wziąć udział maksymalnie 25 osób; decydować będzie kolejność zgłoszeń. Po przekroczeniu limitu kolejne osoby będą wpisywane na listę oczekujących i będą uwzględniane kolejno w przypadku rezygnacji.
 
Zapisy u dra Stefana Kaufmana pocztą elektroniczną na adres stefan-kaufman@wp.pl do 20 listopada. Decyduje data i godzina otrzymania maila. Osoby, które się zgłoszą, a potem nie będą mogły wziąć udziału w Warsztatach, prosimy o zgłaszanie tego na ten sam adres.
 
PROGRAM
10.00-10.30 Rozmowa wstępna
- Blaski i cienie zawodu tłumacza audiowizualnego.
- Doświadczenia własne studentów związane z tłumaczeniem.
 
10.30-12.00  Różne  rodzaje technik przekładu audiowizualnego. Warsztat tłumacza (pomocne oprogramowanie)
- METODA VOICE-OVER (tłumaczenie i redakcja filmu "pod lektora" - potrójna rola autora przekładu: tłumacz-lektor-widz) 
- NAPISY - rodzaje: kinowe, telewizyjne, internetowe. 
Wymagania techniczne + opis oprogramowania własnego  
- NAPISY DLA NIESŁYSZĄCYCH - (tzw. impaired hearing) - różnice w stosunku do opracowania napisów "zwykłych"
- DUBBING - technika tłumaczenia dla aktorów
- AUDIODESKRYPCJA - zarys techniki przekładu dla osób niewidomych.
 
12.15-15.30 Zajęcia praktyczne (pojedynczo lub w grupach - w zależności od preferencji  uczestników) 
Tłumaczenie metodą voice-over - kilkuminutowy fragment filmu
Nauka "sczytywania" tekstu metodą lektorską - porównanie i omówienie tłumaczeń studentów. 
CZAS: ok. 60 minut
Opracowanie filmu metodą napisową
Praca wspólna wszystkich uczestników. Proponowane rozwiązania zostają wprowadzone do programu edytującego. Efekt: natychmiastowy ogląd wyniku swojej pracy i możliwość poprawy. 
CZAS: ok. 50 minut
Opracowanie filmu metodą dubbingową - fragment filmu animowanego do opracowania metodą dubbingową („pod aktora”)
Praca indywidualna lub w podgrupach.
Porównanie tłumaczeń i wspólne odczytanie "aktorskie
CZAS: OK. 60 minut
Dyskusja i wnioski
 
 
Krzysztof Staroń
Tłumaczeniami audiowizualnymi zajmuje się od 1991 roku. Współpracował z największymi kanałami telewizyjnymi (Polsat, TVN, Canal+, RTL7, Ale Kino, Sundance i wieloma innymi).
W 1993 roku został redaktorem naczelnym działu zajmującego się opracowaniem wersji polskiej w ATV - pierwszej ogólnopolskiej telewizji kablowej, w latach 1997-2001 był współwłaścicielem firmy TELEFILM, a w 2001 założył własną firmę Studio Lingua, którą prowadzi do dziś. Przez cały ten czas nie tylko sam tłumaczył, ale był odpowiedzialny za pracę dużej grupy współpracowników. Stale zajmował się również kształceniem adeptów zawodu, a warsztaty i szkolenia prowadzone  na uczelniach wyższych traktuje jako okazję do poznawania młodych talentów.
Nieustannie rozwija swoje umiejętności, poznając nowe techniki opracowywania filmów (dubbing, napisy).
Od roku 2006 stale współpracuje z firmą TOYA, która kupiła upadającą Wytwórnię Filmów Fabularnych i postanowiła podtrzymać tradycje filmowej Łodzi, remontując i rozbudowując studia, wprowadzając je w XXI wiek.
Jest absolwentem romanistyki łódzkiej, ale pierwszą połowę studiów odbył w Instytucie Filologii Romańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego.
 
(nadesłał: Stefan Kaufman, na stronie zamieściła: Natalia Paprocka)

PRZYGOTOWANIE DO ZAWODU NAUCZYCIELA (FM i HM)

Wszyscy studenci II cyklu, którzy w roku akademickim 2015/2016 rozpoczynają kształcenie w ramach Przygotowania do zawodu nauczyciela, zobowiązani są uważnie przeczytać i wypełnić załączone podanie. Oryginał należy złożyc w dziekanacie w nieprzekraczalnym terminie do 30 pazdziernika, a kopię u dr Moniki Grabowskiej.

SZKOLENIE BHP (I ROK)

UWAGA STUDENCI I ROKU w roku akademickim 2015/2016
pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych magisterskich oraz doktoranckich,
Szanowni Państwo,
Obowiązkiem każdego studenta rozpoczynającego naukę na Uniwersytecie Wrocławskim jest udział w szkoleniu bhp oraz ppoż. Przedmiotowy kurs jest obowiązkowy i kończy się testem zaliczeniowym. Protokół z odbytego szkolenia stanowi podstawę zaliczenia szkolenia.
Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej trwa od 15 października 2015r. do 31 stycznia 2016 r.
Rejestracja i przebieg szkolenia
1. Wejdź na stronę https://speno.uni.wroc.pl
2. Zaloguj się używając przycisku logowania w prawym górnym rogu strony, logowanie wykorzystuje takie same dane jak np. USOSWeb
Jeżeli jest to pierwsze logowanie:
a. Uzupełnij profil użytkownika (imię, nazwisko, email, dane dotyczące wydziału i kierunku studiów) i zatwierdź zmiany za pomocą przycisku na końcu formularza
b. Odbierz mail z linkiem aktywacyjnym, użyj tego odnośnika
c. Zatwierdź ponownie formularz z danymi i przejdź na stronę główną
3. Odszukaj kurs: Szkolenie wstępne z zakresu BHP oraz ochrony ppoż
4. Zapisz się na kurs wykorzystując klucz dostępu: BHP2015Z
5. Zapoznaj się z modułami w kursie i wypełnij test. Materiały należy przeglądać od modułu „Wstęp do szkolenia" zgodnie z kolejnością w kursie. Zwróć uwagę na symbole ukończenia z prawej strony modułów.
6. Po ukończeniu testu sprawdź swoją ocenę. Znajdziesz ją w kursie, w kategorii Administracja, gdzie znajduje się odnośnik do strony Oceny

Wszelkich informacji w powyższej sprawie udziela Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej – tel. : (71) 375-24-89.

DODATKOWA IMMATRYKULACJA

Uwaga przyjęci na I rok studiów stacjonarnych I stopnia.
Dodatkowa immatrykulacja (wręczenie indeksów) odbędzie się 13 października o godz. 11.45 w s. 125. Obecność obowiązkowa!

UWAGA ŁACINA!

Wszyscy studenci filologii hiszpańskiej i francuskiej, którzy mają jakiekolwiek zaległości z łaciny proszeni są o jak najszybszy kontakt osobisty lub mailowy z lektorkami prowadzacymi zajęcia.

mgr I. Barnat - filologia francuska
mgr A. Krajczyk - filologia hiszpańska

INFORMACJE DLA STUDENTÓW I ROKU - STUDIA MGR

Szanowni Państwo!

Miło nam Państwa powitać na studiach drugiego stopnia w IFR. Poniżej zamieszczamy informacje organizacyjne dla I roku filologii francuskiej i filologii hiszpańskiej. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z nimi.

1) 30 września odbędzie się dla Państwa immatrykulacja w gmachu głównym Uniwersytetu (Aula Leopoldina, Pl. Uniwersytecki 1, wejście tak jak do muzeum uniwersyteckiego, godz. 9.00-10.30).

2) 5 października w godz. 11.30-13.00 odbędzie się szkolenie biblioteczne (czytelnia IFR, parter). Szkolenie jest obowiązkowe (z wpisem do indeksu).

3) Zaraz po nim (godz. 13.15, sala 3.1) odbędzie się spotkanie informacyjne z dyrekcją IFR, prowadzącymi seminaria magisterskie i opiekunką roku dr Justyną Nowicką justyna.nowicka@uwr.edu.pl Obecność na tym spotkaniu również jest obowiązkowa.

4) Plan zajęć dostępny jest TUTAJ.

5) Szkolenie BHP odbędzie się w formie nauczania na odległość (szczegóły podane zostaną w terminie późniejszym).

1) Krótkie spotkanie informacyjne z dyrekcją IFR (dr Moniką Grabowską), koordynatorem specjalizacji translatorskiej (drem Stefanem Kaufmanem) oraz opiekunem roku (drem Witoldem Ucherkiem) odbędzie się 2 października o 9.00 w sali 2.4. Obecność jest obowiązkowa.

2) Ewentualny test decydujący o przyjęciu na specjalizację translatorską odbędzie się 5 października.

3) Obowiązkowe szkolenie biblioteczne odbędzie się w czwartek 8 października w godzinach 10.00-11.30 w czytelni IFR (parter).

4) Obowiązkowe szkolenie z zakresu BHP oraz ochrony przeciwpożarowej będzie przeprowadzone w formie nauczania na odległość (szczegóły podane zostaną w terminie późniejszym).

5) Plan zajęć dostępny jest TUTAJ.

6) Opiekunem studentów I roku studiów magisterskich na kierunku filologia francuska jest dr Witold Ucherek witold.ucherek@uwr.edu.pl

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)