Koło Naukowe Iberystów "Hesperia"

 

Koło Naukowe Iberystów "Hesperia"

Koło Naukowe Hesperia skupia studentów filologii hiszpańskiej Instytutu Filologii Romańskiej UWr. Działalność Koła opiera się na promowaniu kultury krajów hiszpańsko- i portugalskojęzycznych poprzez organizację i wspieranie wydarzeń z tym związanych na terenie całego Wrocławia.

Idea założenia koła naukowego powstała w marcu 2015, formalnie zaczęło ono działać w kwietniu 2015 roku. Hesperię założyła i tworzy grupa studentów filologii hiszpańskiej zainteresowanych kulturą krajów hiszpańsko- oraz portugalskojęzycznych.

Misją Koła jest rozwój i wspieranie działalności naukowej studentów Instytutu Filologii Romańskiej, integracja środowiska studenckiego oaz promowanie kultury krajów hiszpańsko- oraz portugalskojęzycznych. Swoje cele Hesperia realizuje poprzez organizowanie wydarzeń tematycznych (imprez kulturalnych, wykładów, szkoleń, sympozjów), uczestnictwo w wyjazdach studyjnych, tworzenie i wspieranie projektów naukowych członków Koła oraz współpracę z instytucjami naukowymi oraz organizacjami społeczno-kulturalnymi.

Zapraszamy do śledzenia naszych działań na facebooku oraz do kontaktu:

www.facebook.com/kn.hesperia

kn.hesperia@gmail.com

 

Czasopismo La Voz de Hesperia

La Voz de Hesperia nr 12, 2021

La Voz de Hesperia nr 11, 2021

La Voz de Hesperia nr 10, 2021

La Voz de Hesperia nr 9, 2020

La Voz de Hesperia nr 1, 2015

         

 

Ogólnopolska konferencja studencko-doktorancka: Ze współczesnej perspektywy o relacjach między Półwyspem Iberyskim a Ameryką Łacińską | 19 marca 2021

Serdecznie zapraszamy na ogólnopolską konferencję poświęconą relacjom i wzajemnym wpływom zachodzącym pomiędzy państwami Półwyspu Iberyjskiego a Ameryką Łacińską. Kilkaset lat obecności mieszkańców Półwyspu w Nowym Świecie zaowocowało zderzeniem zupełnie odmiennych cywilizacji i przyczyniło się do powstania oryginalnej kultury, zawierającej w sobie nie tylko nowe formy i sposoby rozumienia sztuki, ale także zupełnie nowe modele życia społecznego i politycznego.

Z tego względu warto bliżej przyjrzeć się kulturalno-społecznym śladom, pozostawionym w Ameryce Łacińskiej przez kolonizatorów. Z pewnością wiele z tych śladów funkcjonuje w życiu jej mieszkańców do dzisiaj, nawet w sposób nieuświadomiony. W innej perspektywie z kolei warto pochylić się nad tymi elementami kultury kolonialnej, które wpłynęły na życie mieszkańców Półwyspu. Gorąco zachęcamy Państwa do ich odnajdywania i podzielenia się nimi w czasie naszej konferencji.

Z drugiej strony, chcemy zachęcić Państwa do zastanowienia się nad współczesnym stosunkiem byłych kolonii do dawnych europejskich dominiów. Dokonujące się w obecnych czasach procesy związane z globalizacją i demokratyzacją życia społecznego często przyczyniają się do przewartościowania niektórych zdarzeń historycznych i obalenia skostniałych dyskursów. Zanik tych narracji (a co za tym idzie, zanik pewnych stereotypowych wyobrażeń) jest z kolei przyczyną głębokich zmian politycznych i społecznych. Bardzo użytecznych narzędzi do prowadzenia takich rozważań dostarcza m.in. współczesna teoria postkolonialna.

Chcemy podkreślić także, że tematyka naszej konferencji nie będzie ograniczać się jedynie do tradycji historycznej, wpływającej na współczesne relacje między wskazanymi ośrodkami – gorąco zachęcamy również do eksplorowania nowych zjawisk (m.in. językowych), pojawiających się w tym obszarze.

Przykładowa tematyka:

- Wpływy hiszpańskie w kulturze krajów Ameryki Łacińskiej.
- Analiza porównawcza folkloru, muzyki i tańca Hiszpanii oraz wybranych krajów Ameryki Łacińskiej.
- Międzykontynentalny kontrast wierzeń i zwyczajów wybranych krajów.
- Różnorodność języka portugalskiego w Portugalii i Brazylii.
- Motywy latynoamerykańskie w literaturze hiszpańskiej i portugalskiej.
- Historia jako wspólne dziedzictwo Hiszpanii i Ameryki Łacińskiej.
- Współczesne kontrasty polityczne wybranych krajów Ameryki Łacińskiej.
- Powiązania w biznesie: charakterystyka wybranych firm hiszpańsko-latynoamerykańskich.
- Wizerunek Hiszpanów i Portugalczyków w krajach Ameryki Łacińskiej.

Informacje:

Rozpoczęcie obrad zaplanowano na godzinę 9:00.
Miejsce obrad: Konferencja odbędzie się w trybie zdalnym w aplikacji MS Teams.
Język konferencji: hiszpański i portugalski
Wystąpienie: 15-minutowe

Polski

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)