Rada Naukowa

 

Rada Naukowa

 

Rada Naukowa doradza w kwestiach związanych z rozwojem czasopisma Italica Wratislaviensia, czuwa nad jego poziomem naukowym, troszczy się o popularyzację wyników badań naukowych w nim publikowanych. Członkowie Rady wspomagają proces recenzowania i promują czasopismo w swych środowiskach naukowych.

Członkowie Rady Naukowej w kadencji 2021-2024:

Jadwiga Miszalska (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Poland)
Monika Gurgul (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Poland)
Olga Płaszczewska (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Poland)
Elżbieta Jamrozik (Uniwersytet Warszawski, Poland)
Monika Woźniak (Sapienza Università di Roma, Italy)
Valeria Della Valle (Sapienza Università di Roma, Italy)
Ilde Consales (Università degli Studi Roma Tre, Italy)
Lucinda Spera (Università per Stranieri di Siena, Italy)
Giovanna Tomassucci (Università di Pisa, Italy)
Roberta Pederzoli (Università di Bologna, Italy)
Sonia Barillari (Università di Genova, Italy)
Marnie Campagnaro (Università degli Studi di Padova, Italy)
Giacomo Ferrari (Università degli Studi di Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, Italy)
Barbara Meazzi (Université de Nice – Sophia Antipolis, France)
Clorinda Donato (California State University, USA)

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

 

Polski

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)