Numery czasopisma

Italica Wratislaviensia, 9 (2): Problemi di linguistica e glottodidattica italiana, a cura di Daniel Słapek, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2018.

Italica Wratislaviensia, 9 (1): Grammatica italiana fra teoria e didattica, a cura di Daniel Słapek, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2018.

Italica Wratislaviensia, 8 (2): Letteratura per l’infanzia : editioria, traduzione, motivi letterari, a cura di Katarzyna Biernacka-Licznar, Justyna Łukaszewicz, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2017.

Italica Wratislaviensia, 8 (1): Letteratura per l’infanzia: adattamenti, didattica, letture, mercato letterario, a cura di Katarzyna Biernacka-Licznar, Justyna Łukaszewicz, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2017.

Italica Wratislaviensia, 7: Studia nad językiem i literaturą włoską / Studi sulla lingua e sulla letteratura italiana, a cura di Katarzyna Biernacka-Licznar, Justyna Łukaszewicz, Daniel Słapek, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2016.

Italica Wratislaviensia, 6: Literatura – język włoski – relacje włosko-polskie / Letteratura – lingua italiana – relazioni italo-polacche, a cura di Katarzyna Biernacka-Licznar, Justyna Łukaszewicz, Daniel Słapek, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2015.

Italica Wratislaviensia, 5: Włoski Wrocław / Una Breslavia italiana, a cura di Katarzyna Biernacka-Licznar, Justyna Łukaszewicz, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2014.

Italica Wratislaviensia, 4: Nauczanie języka i literatury w Polsce i we Włoszech / L’insegnamento della lingua e della letteratura tra l’Italia e la Polonia, a cura di Katarzyna Biernacka-Licznar, Justyna Łukaszewicz, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2013.

Italica Wratislaviensia, 3: Zjednoczenie Włoch: historia – literatura – tłumaczenie / Risorgimento e Unità d’Italia: storia – letteratura – traduzione, a cura di Davide Artico, Katarzyna Biernacka-Licznar, Justyna Łukaszewicz, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012

Italica Wratislaviensia, 2: Nauczanie języka włoskiego na polskich uczelniach: doświadczenia i perspektywy rozwoju, a cura di Katarzyna Biernacka-Licznar, Justyna Łukaszewicz, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011.

Italica Wratislaviensia, 1: Między egzotyką a swojskością: O tłumaczeniu literatury włoskiej na język polski i polskiej na włoski, a cura di Katarzyna Biernacka-Licznar, Justyna Łukaszewicz, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010.

Polski

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)