Redakcja

Redakcja

Redaktor naczelna: dr hab. Justyna Łukaszewicz, prof. UWr.

 

Komitet Redakcyjny:
 

dr hab. Katarzyna Biernacka-Licznar, prof. UWr.
dr hab. Justyna Łukaszewicz, prof. UWr.  

dr hab. Daniel Słapek

 

Sekretarz redakcji:

 

dr hab. Katarzyna Biernacka-Licznar, prof. UWr.

 

Redaktorzy językowi:

 

dr Gabriele La Rosa (język włoski)
dr Christina Vani (język angielski)

 

Kontakt

 

Uniwersytet Wrocławski

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4, 50-140 Wrocław

E-mail: italica@uwr.edu.pl

 

Polski

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)