Aktualności

Plan zajęć

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że plan zajęć na semestr zimowy roku akad. 2012/2013 znajduje się na naszej stronie inernetowej w zakładce Rozkład zajęć.

Międzynarodowy Dzień Tłumacza

Z okazji Międzynarodowego Dnia Tłumacza serdecznie zapraszamy na okolicznościową wystawę i mini sesję naukową. Szczegóły w załączniku.

Organizatorzy: Jagoda Cook, Stefan Kaufman.

Bezpłatne szkolenia i treningi psychologiczne w ramach unijnego projektu "Uniwersytet Kompetencji"

Uniwersyteckie Biuro Karier w najbliższym roku akademickim nadal będzie wspierać studentów i nieaktywnych zawodowo absolwentów w ramach unijnego projektu "Uniwersytet Kompetencji".

Projekt "Uniwersytet Kompetencji" skierowany jest do nieaktywnych zawodowo studentów Uniwersytetu Wrocławskiego studiów stacjonarnych, niestacjonarnych I i II stopnia, a także do absolwentów Uniwersytetu Wrocławskiego (do sześciu miesięcy od daty uzyskania tytułu licencjata lub magistra).

W ramach projektu oferowane są szkolenia, treningi psychologiczne, spotkania z pracodawcami i szkolenia towarzyszące, spotkania panelowe z pracodawcami, konsultacje z doradcą zawodowym oraz prawnikiem.

Więcej informacji oraz zapisy: http://www.uniwersytetkompetencji.uni.wroc.pl/

HARMONOGRAM na październik

Informacja o zapisach na blok tłumaczeniowy na studiach magisterskich filologii francuskiej

Osoby zainteresowane podjęciem Bloku tłumaczeniowego proszone są o
dostarczenie do 27 września wykazu ocen uzyskanych w ciągu trzech lat
studiów. Szczególnie należy uwzględnić oceny z praktycznej nauki języka
francuskiego (zajęcia obowiązkowe, bez opcji i POW) oraz z przedmiotów
związanych z tłumaczeniem, zarówno teoretycznych jak i praktycznych.
Informacje te, w formie odpowiedniego zaświadczenia wydanego przez
Dziekanat Wydziału lub Sekretariat NKJO lub kserokopii (skanów)
odpowiednich stron z indeksu można składać na Portierni Instytutu na
nazwisko dra Stefana Kaufmana lub wysyłać mailem na adres
stefan-kaufman@wp.pl.

Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych

Uwaga studenci filologii francuskiej i hiszpańskiej studiów stacjonarnych,

W związku z ogłoszonym 1 października br. Dniem Rektorskim, zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się we wtorek, 2 października br.

Szkolenie biblioteczne - I rok filologii hiszpańskiej

Uwaga studenci I roku Filologii Hiszpańskiej

W dniu 28 września br. o godz. 14.00 w sali 2.2 budynku Instytutu Filologii Romańskiej (pl. Nankiera 4), odbędzie się obowiązkowe szkolenie biblioteczne.

Spotkanie studentów I roku filologii francuskiej

UWAGA STUDENCI I ROKU FILOLOGII FRANCUSKIEJ

28 września br. o godz. 13.00 w sali 3.2 budynku Instytutu Filologii Romańskiej (pl. Nankiera 4), odbędzie sie spotkanie organizacyjne z opiekunem roku oraz z kierownikiem biblioteki.

Zapisy na zajęcia - filologia francuska oraz studenci uczący się j. francuskiego

Zapisy na zajęcia – Filologia Francuska oraz studenci uczący się języka francuskiego z Filologii Hiszpańskiej

Do dnia 19 września 2012 na stronie internetowej IFR poświęconej zapisom na zajęcia na Filologii Francuskiej (studia licencjackie i magisterskie) zostanie umieszczona aktualizacja oferty zajęć na semestr zimowy roku akademickiego 2012/2013. Prosimy wszystkich studentów o zapoznanie się z tą ofertą, gdyż nastąpiło kilka zmian co do zajęć i prowadzących.

Szczególnie zapraszamy na następujące przedmioty:

- Język francuski biznesu; prowadzący: mgr Richard Kepinski, 30 g., 2 ECTS; przeznaczony dla studentów studiów licencjackich i magisterskich Filologii Francuskiej (III rok FL oraz I i II rok FM) oraz wszystkich zainteresowanych studentów Filologii Hiszpańskiej; wymagany poziom początkowy języka francuskiego: ok. B2.

- Warsztaty teatralne; prowadzący: mgr Richard Kepinski (zamiast mgr Ewy Warmuz podanej wcześniej), 30 g., 3 ECTS; przeznaczony dla wszystkich studentów studiów licencjackich i magisterskich Filologii Francuskiej i Filologii Hiszpańskiej; wymagany poziom początkowy języka francuskiego: ok. B1. Przedmiot ma formułę kreatywną i ludyczną. Mgr Richard Kepinski, wraz ze studentami, jest już kilkakrotnym zdobywcą nagród na francuskojęzycznych festiwalach filmowych i teatralnych.

- Język rumuński (poziom A1 i/lub B1); prowadząca: dr Radosława Janowska-Lascar. Za 60 g lektoratu będą przyznawane 4 ECTS. Przedmiot przeznaczony jest dla wszystkich studentów studiów licencjackich i magisterskich Filologii Francuskiej i Filologii Hiszpańskiej.

W dniach 20 i 21 września 2012 będzie można dokonać zapisu nowego lub zrobić korektę zapisu już dokonanego na studiach licencjackich, wypełniając formularz elektroniczny. Studenci, którzy chcą dokonać korekty swojego zapisu, muszą wypełnić cały formularz elektroniczny jeszcze raz.

W dniach od 22 do 30 września 2012 będzie można dokonać zapisu na zajęcia na studiach magisterskich, wypełniając formularz elektroniczny.

Każdy wymieniony powyżej dzień rozumiany jest jako doba trwająca od godziny 00:00:01 do godziny 23:59:59.

Po 30 września 2012 studenci studiów licencjackich i magisterskich będą mieli możliwość zapisania się również u prowadzącego na pierwszych zajęciach, jednak pierwszeństwo będą miały osoby zapisane wcześniej drogą elektroniczną.

Notatkę przygotowała: dr Anna Kuźnik (14/09/2012)

Spotkanie studentów I roku filologii hiszpańskiej

UWAGA STUDENCI I ROKU FILOLOGII HISZPAŃSKIEJ

W dniu 28 września o godzinie 13.00, w sali 2.2  Instytutu Filologii Romańskiej (pl. Bp. Nankiera 4) odbędzie się oficjalne powitanie przez Dyrekcję Instytutu studentów pierwszego roku Filologii Hiszpańskiej oraz spotkanie organizacyjne z tutorem. Obecność obowiązkowa.

Uroczysta immatrykulacja

Uprzejmie informujemy, że uroczysta immatrykulacja wraz z wykładem inauguracyjnym dla nowoprzyjetych studentów filologii francuskiej i hiszpańskiej odbędzie sie 28 września 2012 r. o godz. 8.00-9.30 w Auli Leopoldyńskiej UWr (pl. Uniwersytecki 1, gmach główny).

Lektoraty jezyków obcych w SPNJO

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego informuje,

    że lektorat języka obcego dla studentów Filologii  Francuskiej  i Filologii Hiszpańskiej 

    jest fakultatywny. Studenci, którzy chcieliby uczęszczać na lektorat zobowiązani są

    przystąpić do testu kwalifikacyjnego języka obcego.

     Przed przystąpieniem do testu student musi zalogować się na stronie

     www.spnjo.uni.wroc.pl  ( ZAPISY)  lub bezpośrednio www.zapisy.spnjo.uni.wroc.pl

    w terminie od 3.09.2012 do 23.09.2012. 

 

    Test kwalifikacyjny  z języka obcego odbędzie się  28.09.2012  o godz. 10.30

       

    j. angielski               s. Amfiteatr A, ul. Więzienna 12

    j. niemiecki             s. 301C, ul. Więzienna 12

    j. francuski                         s. 301C, ul. Więzienna 12

    j. hiszpański          s. 301C, ul. Więzienna 12

    j. włoski                   s. 301C, ul. Więzienna 12

    j. rosyjski                s. 301C, ul. Więzienna 12

       Studenci, którzy posiadają certyfikat międzynarodowy poświadczający  biegłość

       językową na poziomie co najmniej B2 lub świadectwo matury dwujęzycznej  czy  

       międzynarodowej z języka obcego nie muszą  przystępować do testu , mogą być 

       zwolnieni z lektoratu. 

       Wykaz certyfikatów zwalniających, skala ocen oraz wszelkie inne informacje

       znajdują się na stronie    www.spnjo.uni.wroc.pl

 

       Student, który uzyskał zaliczenie poziomu lub zdał egzamin na drugim kierunku

       na  Uniwersytecie Wrocławskim nie musi przystępować do testu kwalifikacyjnego,

       wówczas ocena z zaliczenia czy egzaminu jest przepisywana .

       Student, który zdał egzamin na poziomie B2 na innej uczelni nie musi przystępować

       do testu kwalifikacyjnego,  ocena z egzaminu zdanego na innej uczelni może

       być przepisana pod warunkiem , że program był realizowany wg Europejskiego

       Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

KONSULTACJE PRACOWNIKÓW WE WRZEŚNIU 2012

Konsultacje pracowników we wrześniu 2012 r.:

dr Jerzy Achmatowicz:
17 i 24 września, godz. 12.00-13.00, pok. 3.5

dr Davide Artico:
11 i 18 września, godz. 11.30-12.30, pok. 3.6

dr Agnieszka August-Zarębska:
7 i 17 września, godz. 10.00-11.00, pok. 3.3
12 września, godz. 10.30-11.30

dr hab. Eżbieta Biardzka:
12, 19 i 26 września, godz. 11.30-12.20

dr Zuzanna Bułat-Silva:
20 i 27 września, godz. 10.00-11.00, pok. 3.5
Uwaga konsultacje 27 września odwołane, są przeniesione na 24 września, godz. 9.00-10.00

mgr Susana Diaz Perez:
4, 11, 18 i 25 września, godz. 10.30-11.30, pok. 2.7

mgr Agata Draus-Kłobucka:
14, 21 i 28 września, godz. 11.00-12.00, pok. 2.7
Uwaga! Konsultacje z 28 września przeniesione na 27 września, godz. 11.30-12.30

dr hab. Krystyna Gabryjelska, prof. nadzw. UWr:
14 września, godz. 11.00-12.00, pok. 4.7
20 września, godz. 10.00-11.00
24 i 27 września, godz. 11.00-12.00

dr Monika Głowicka:
7 i 18 września, godz. 12.00-13.00, pok. 3.5
12 września, godz. 13.00-14.00

dr Monika Grabowska:
10 września, godz. 11.00-12.00, pok. 4.6
14 września, godz. 10.00-11.00
18 września, godz. 11.00-12.00
20 września, godz. 11.15-12.15

dr Joanna Jakubowska-Cichoń:
7 września, godz. 9.00-10.00, pok. 3.10
27 września, godz. 10.00-11.00

dr Hanna Karaszewska:
13, 20 i 25 września, godz. 10.00-11.00, pok. 4.2

dr Stefan Kaufman:
4, 11, 18 i 25 września, godz. 12.00-13.00, pok. 3.6

mgr Joanna Kotowska:
10 września, godz. 14.00-15.00, pok. 3.10

dr Marlena Krupa:
17, 18 i 24 września, godz. 12.30-13.30, pok. 4.11

dr Marcin Kurek:
6 września, godz. 12.00-13.00, pok. 4.11
13 września, godz. 8.30-9.30

dr Anna Kuźnik:
4, 11 i 25 września, godz. 10.00-12.00, pok. 4.4
17 wrzesnia, godz. 16.00-18.00

dr hab. Justyna Łukaszewicz:
18 września, godz. 9.00-10.00, pok. 3.6
25 wrzesnia, godz. 8.30-9.30 - uwaga zmiana! - konsultacje odbędą się w godz. 8.00-8.55

dr Trinidad Marin Villora:
10 i 17, godz. 10.00-11.00, pok. 2.7
19 września, godz. 10.30-11.30

dr Marta Minkiewicz:
13 wrzesnia, godz. 11.30-12.30, pok. 3.3
20 września, godz.12.30-13.30
28 września, godz. 12.00-13.00

dr Natalia Paprocka:
11 września, godz. 9.00-10.00, pok. 2.3
20 września, godz. 12.30-13.30 - konsultacje odwołane!

dr Maja Pawłowska:
11 września, godz. 14.00-15.00, pok. 3.10
18 i 25 września, godz. 12.00-13.00 - Uwaga! Konsultacje z 25 września odwołane.

mgr Joanna Popowicz:
13 września, godz. 13.00-14.00, pok. 3.6

dr Agata Sadkowska-Fidala:
13 września, godz. 11.00-12.00, pok. 4.2
17 września, godz. 8.00-9.00

prof. dr hab. Elżbieta Skibińska-Cieńska:
6, 13, 20 i 27 września, godz. 10.00-11.00, pok. 2.3
Dyżur dla uczestników Studiów Doktoranckich Wydziału Filologicznego:
6, 13, 17, 20, 24 i 27 września, godz. 11.00-12.00, pok. 2.3

dr Regina Solova:
10 września, godz. 12.30-14.00, pok. 3.4
15 września (dla zaocznych), godz. 9.30-11.00

dr Tomasz Szymański:
6 i 13 września, godz. 13.00-14.00, pok. 4.4

dr Magdalena Świątek:
13, 20 i 27 września, godz. 11.00-12.00, pok. 3.3
24 września, godz. 9.00-10.00

dr Małgorzata Tomicka:
13, 20 i 27 września, godz. 11.00-12.00, pok. 4.4

dr Justyna Wesoła:
10, 17 i 27 września, godz. 9.00-10.00, pok. 3.5

dr hab. Justyna Ziarkowska:
5 i 10 września, godz. 10.00-11.00
19 września, godz. 9.00-10.00
20 września, godz. 11.00-12.00

Alfabetyczna lista osób przyjętych na studia w II turze postępowania rekrutacyjnego (18 – 20.07.2011) na I rok studiów stacjonarnych I stopnia (3-letnie licencjackie) w roku akademickim 2012/2013 na Wydziale Filologicznym na kierunek Filologia Fra

Alfabetyczna lista osób przyjętych na studia w II turze postępowania

rekrutacyjnego (18 – 20.07.2011) na I rok studiów stacjonarnych

I stopnia (3-letnie licencjackie) w roku akademickim 2012/2013 na

Wydziale Filologicznym na kierunek Filologia Francuska

L.p. Nazwisko i imiona Punkty Matura

1 Draszewski Mateusz Michał 143,0 nowa

2 Fałat Klaudia Angelika 138,9 nowa

3 Górska Aleksandra Helena 188,2 nowa

4 Homętowska Patrycja Maria 145,4 nowa

5 Jurasik Marta 143,2 nowa

6 Kmieć Paulina Justyna 139,1 nowa

7 Konowalska Paulina 145,0 nowa

8 Kurczewska Monika Wiktoria 138,9 nowa

9 Kurzawa Alicja 143,5 nowa

10 Laprus Gabriela Joanna 140,6 nowa

11 Malinowska Alicja Magdalena 140,7 nowa

12 Mendruń Joanna Jadwiga 145,1 nowa

13 Mrózek Paulina 146,0 nowa

14 Muzyka Kamila Magdalena 146,5 nowa

15 Palichleb Nina Ewa 138,4 nowa

16 Pasek Kalina Justyna 144,8 nowa

17 Radzimski Williams Xavier 5,0 zagraniczna

18 Rosiecka Daria Wanda 142,7 nowa

19 Saladra Ksenia 145,0 nowa

20 Słabiak Urszula Aleksandra 143,0 nowa

21 Stachurska Marta Magdalena 142,0 nowa

22 Szydłowska Weronika Wiktoria 144,7 nowa

23 Szynklarz Kinga Anna 139,2 nowa

24 Torebko Ronald Andrzej 143,8 nowa

25 Wojciechowska Adrianna Maria 138,5 nowa

26 Zacharzewska Katarzyna 138,5 nowa

Przewodniczący

Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej

 

 

Wrocław, dnia 21 lipca 2012 prof. dr hab. Krystyna Gabryjelska ..................................................

Listy osób przyjętych na filologię francuską po II turze.

Alfabetyczna lista osób do przyjęcia na studia pod warunkiem złożenia

wymaganych dokumentów w II turze postępowania rekrutacyjnego

(18 – 20.07.2011) na I rok studiów stacjonarnych I stopnia (3-letnie

licencjackie) w roku akademickim 2012/2013 na Wydziale

Filologicznym na kierunek Filologia Francuska.

L.p. Nazwisko i imiona Punkty Matura

1 Andrzejewska Kamila Małgorzata 138,5 nowa

2 Boniec Magdalena 139,5 nowa

3 Dębska Zuzanna Wiktoria 144,0 nowa

4 Draszewski Mateusz Michał 143,0 nowa

5 Drewniak Joanna 145,6 nowa

6 Fałat Klaudia Angelika 138,9 nowa

7 Foiński Adam Mariusz 144,6 nowa

8 Gruszczyński Mateusz 139,1 nowa

9 Grycz Sara Wiktoria 145,5 nowa

10 Gwóźdź Karolina Anna 146,6 nowa

11 Homętowska Patrycja Maria 145,4 nowa

12 Jurasik Marta 143,2 nowa

13 Kańkowska Magdalena 146,0 nowa

14 Klim Sandra Joanna 146,4 nowa

15 Kmieć Paulina Justyna 139,1 nowa

16 Konowalska Paulina 145,0 nowa

17 Kurczewska Monika Wiktoria 138,9 nowa

18 Kurzawa Alicja 143,5 nowa

19 Laprus Gabriela Joanna 140,6 nowa

20 Lendzian Paulina Barbara 142,5 nowa

21 Malinowska Alicja Magdalena 140,7 nowa

22 Mendruń Joanna Jadwiga 145,1 nowa

23 Mrózek Paulina 146,0 nowa

24 Muzyka Kamila Magdalena 146,5 nowa

25 Opacka Natalia Anna 144,0 nowa

26 Palichleb Nina Ewa 138,4 nowa

27 Pasek Kalina Justyna 144,8 nowa

28 Płonka Angelika 143,9 nowa

29 Puch Martyna Magdalena 139,9 nowa

30 Rosiecka Daria Wanda 142,7 nowa

31 Saladra Ksenia 145,0 nowa

32 Skowera Ewelina Anna 142,7 nowa

33 Słabiak Urszula Aleksandra 143,0 nowa

34 Stachurska Marta Magdalena 142,0 nowa

35 Szydłowska Weronika Wiktoria 144,7 nowa

36 Szynklarz Kinga Anna 139,2 nowa

37 Torebko Ronald Andrzej 143,8 nowa

38 Weremczuk Katarzyna Justyna 140,9 nowa

39 Wojciechowska Adrianna Maria 138,5 nowa

40 Zacharczuk Małgorzata Zofia 141,2 nowa

41 Zacharzewska Katarzyna 138,5 nowa

Przewodniczący

Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej

Wrocław, dnia 17 lipca 2012 prof. dr hab. Krystyna Gabryjelska

Listy osób przyjętych na filologię francuską po I turze.

Alfabetyczna lista osób przyjętych na studia w I turze postępowania

rekrutacyjnego (11 – 14,16.07.2011) na I rok studiów stacjonarnych

I stopnia (3-letnie licencjackie) w roku akademickim 2012/2013 na

Wydziale Filologicznym na kierunek Filologia Francuska

L.p. Nazwisko i imiona Punkty Matura

1 Antoniszyn Maja Daria 5,0 stara

2 Barteczko Paulina Zuzanna 165,8 nowa

3 Bartkowiak Karolina Joanna 200,0 nowa

4 Baszak Ewa Brak 173,0 nowa

5 Błachut Anna Krystyna 151,0 nowa

6 Błasiak Ewa Danuta 196,0 nowa

7 Budzińska Magdalena Anna 183,0 nowa

8 Czarnecka Ewa 163,6 nowa

9 Doskocz Paulina Iwona 148,4 nowa

10 Dubaj Joanna Lidia 165,6 nowa

11 Finke Patryk Maciej 160,6 nowa

12 Gawron Justyna Joanna 161,4 nowa

13 Glanc Karolina Barbara 183,3 międzynarodowa

14 Górska Dominika 174,0 nowa

15 Grandys Dominika Joanna 184,6 nowa

16 Hołub Agnieszka Anna 149,3 nowa

17 Hołub Magdalena Maria 155,9 nowa

18 Jachira Klaudia Krystyna 161,2 nowa

19 Jurkowlaniec Michalina Ewa 153,0 nowa

20 Kaiser Marta Anna 153,4 nowa

21 Kamycki Valérie Helena 5,0 zagraniczna

22 Kazienko Magdalena 171,5 nowa

23 Koczwara Agnieszka Teresa 150,0 nowa

24 Komisarek Klaudia Maria 176,5 nowa

25 Kostyszak Weronika 147,9 nowa

26 Kowalewska Magdalena 5,0 zagraniczna

27 Kowalska Agata 152,2 nowa

28 Kryłowski Jakub Tomasz 177,4 nowa

29 Lubszczyk Anna Maria 182,2 nowa

30 Łoś Małgorzata Maria 217,3 nowa

31 Łuciów Patrycja Ewelina 149,6 nowa

32 Łuczak Daria Walentyna 161,1 nowa

33 Majewski Rafał Łukasz 181,6 nowa

34 Maksymiuk Ada Krystyna 160,2 nowa

35 Matyasik Martyna Agnieszka 146,8 nowa

36 Matyja Małgorzata 154,6 nowa

37 Michalska Marta Maria 195,3 nowa

38 Międlar Gabriela 162,8 nowa

39 Mokrzycka Anna Józefa 151,2 nowa

40 Moskwiak Magdalena Anita 161,2 nowa

41 Mroziewicz Ewa Laura 189,8 nowa

42 Mróz Dorota Maria 181,0 nowa

43 Mróz Małgorzata 187,6 nowa

44 Mus Urszula 186,2 nowa

45 Nowak Magdalena Rozalia 149,0 nowa

46 Nowak Monika 174,3 nowa

47 Otfinowska Iwona Czesława 147,4 nowa

48 Pelczarska Martyna 148,2 nowa

49 Polańska Barbara 171,5 nowa

50 Polus Marcin 185,5 nowa

51 Pomirko Gabriela Patrycja 155,0 nowa

52 Przyborska Aleksandra 176,5 nowa

53 Pstrowska Sara 178,6 nowa

54 Rabikowski Michał Mateusz 182,3 nowa

55 Rega Natalia Łucja 163,0 nowa

56 Rotkiewicz Dominik 185,2 nowa

57 Rozmiarek Agnieszka Patrycja 150,1 nowa

58 Rurarz Aleksandra Dagmara 150,3 nowa

59 Sawicka Paulina Jadwiga 153,2 nowa

60 Sideropulu Malwina Anastazja 157,0 nowa

61 Sidorska Agnieszka Anna 151,0 nowa

62 Skrzypińska Sylwia Dominika 200,0 nowa

63 Somyk Marcin Rafał 190,0 nowa

64 Stokłosa Karolina Agnieszka 156,8 nowa

65 Szajnowski Leszek Andrzej 5,0 zagraniczna

66 Szalek Emilia Maria 204,0 nowa

67 Szarf Dominika Maria 175,5 nowa

68 Szczepaniec Agnieszka 152,6 nowa

69 Szymańska Anastazja Patrycja 183,0 nowa

70 Świerczyna Anna Maria 201,0 nowa

71 Tatarczuk Jagna Maria 154,8 nowa

72 Wanagiel Martyna Krystyna 185,0 nowa

73 Wandzel Kornelia

Ankieta dla osób kończących studia - PILNE!

PILNE

Uprzejmie zawiadamiamy, że na stronie www.uni.wroc.pl w zakładce „STUDIA I STUDENCI” jest udostępniona ogólnouniwersytecka Ankieta dla osób kończących studia nr K 001. Ankietę tę (anonimową) winni wypełnić wszyscy studenci , którzy kończą studia licencjackie lub magisterskie w naszej uczelni w roku 2011/2012.

Potwierdzone w dziekanacie przystąpienia studenta do ankiety będzie warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego.

Zapisy na zajęcia - PILNE

Zapisy na zajęcia - PILNE

Uprzejmie prosi się studentów stacjonarnych studiów licencjackich - Filologia Francuska, którzy wypełnili i wysłali elektroniczny formularz z zapisami na Przedmioty Ograniczonego Wyboru (POW-y) i Przedmioty Opcyjne w przedziale czasowym: od dnia 28 maja godzina 00:01 do dnia 29 maja godzina 20:20, aby niezwłocznie zgłosili się drogą elektroniczną do osoby odpowiedzialnej za zapisy na Filologii Francuskiej (dr Anna Kuźnik: Anna.Kuznik@uni.wroc.pl">Anna.Kuznik@uni.wroc.pl) przesyłając jej: (1) jeszcze raz swoje dane (imię i nazwisko; kierunek i rok studiów, numer indeksu i adres poczty elektronicznej) wraz z wykazem wybranych przedmiotów, oraz (2) potwierdzenie przyjęcia formularza otrzymane od Administratora IFR w formie automatycznej odpowiedzi, gdzie widnieje dokładna data i godzina wysłania formularza.

Prosimy nie wypełniać ponownie formularza, tylko przesłać te dane na adres elektroniczny dr Anna Kuźnik.

Niektóre osoby z dwóch pierwszych dni zapisów już to zrobiły, ale być może nie udało nam się jeszcze zebrać danych od wszystkich studentów zapisujących się w tym przedziale czasowym. W dniach 28-29 maja system elektronicznych zapisów na Filologii Francuskiej był jeszcze testowany i wystąpiły błędy techniczne, za które bardzo przepraszamy.

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)