Aktualności

WOLONTARIAT, PRAKTYKI ZAWODOWE

Pragniesz zdobyć doświadczenie zawodowe w międzynarodowej firmie, a może nie masz jeszcze planów na wakacje, a chcesz przeżyć niesamowitą przygodę?

Do 27.05.2012 trwa rekrutacja na praktyki zawodowe oraz w wolontariacie, organizowane przez AIESEC - największą organizację studencką na świecie.

Szczególnie zapraszamy osoby, wiążące swoją przyszłość z lingwistyką, nauczaniem, public relations, psychologią oraz zarządzaniem zasobami ludzkimi i marketingiem.

Wybierz rodzaj doświadczenia jaki chcesz zdobyć i aplikuj na www.pwr.aiesec.pl. Nie obudź się za późno!

Zapisy na zajęcia

28 maja br. rozpoczną się zapisy na zajęcia wybierane w semestrze zimowym 2012/2013. Więcej informacji w zakładce Dla studenta > Zapisy na zajęcia.

Zapraszamy na wernisaż

Zapraszamy na wernisaż w dniu 18 maja br. do budynku Instytutu Filologii Romańskiej o godz. 18.00.

Płatne staże dla studentów UWr

PŁATNE STAŻE

DLA STUDENTÓW UWR

REKRUTACJA MAJ/CZERWIEC 2012

20 tygodni w wymiarze 25 h/tydzień (łącznie 500h)

Stypendium wynosi 19,00 zł/h

(kwota ta zawiera składkę na zdrowotną)

Limit miejsc: 21

5 miejsc dla studentów z orzeczeniem o niepełnosprawności

Kandydat ubiegający się o staż:

a) student UWr: III, IV lub V roku jednolitych studiów magisterskich lub III roku studiów I stopnia lub studentem studiów II stopnia,

b) bez doświadczenia zawodowego (max. do 6-cy umowa o pracę, umowy cywilnoprawne),

c) nieaktywny zawodowo,

d) nie zarejestrowany jako bezrobotny w Powiatowym Urzędzie Pracy,

Szczegółowe informacje oraz Regulamin Stażu: www.uniwersytetkompetencji.uni.wroc.pl

______________________________________

Biuro Projektu "UNIWERSYTET KOMPETENCJI"

– Biuro Karier

ul. Szczytnicka 11

50-382 Wrocław

tel. (71)375 71 35

e-mail: uniwersytetkompetencji@uni.wroc.pl

 

Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie zmiany terminu Dnia Rektorskiego.

Na wniosek Zarządu Uczelnianego Samorządu Studentów Uniwersytetu Wrocławskiego, wprowadza się zmianę terminu Dnia Rektorskiego (Juwenalia), ustalonego w komunikacie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 marca 2011 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2011/2012 w Uniwersytecie Wrocławskim, z dnia 11 maja 2012 r. na dzień 10 maja 2012 r. Dnia 11 maja 2012 r. (piątek) przeprowadzone zostaną zajęcia czwartkowe.

wielka majówka

Już 29 kwietnia rozpoczyna się wielka majówka.

asia

bronia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dzień rektorski

w środę odwołane zajęcia

Artykuł testowy 1

 

Wktórce powstanie nowa strona Instytutu Filologii Romańskiej/p>

Artykuł testowy 2

 

Wktórce powstanie nowa strona Instytutu Filologii Romańskiej

Artykuł testowy 2

 

Wktórce powstanie nowa strona Instytutu Filologii Romańskiej

Artykuł testowy 1

 

Wktórce powstanie nowa strona Instytutu Filologii Romańskiej/p>

Artykuł testowy 1

 

Wktórce powstanie nowa strona Instytutu Filologii Romańskiej/p>

Artykuł testowy 2

 

Wktórce powstanie nowa strona Instytutu Filologii Romańskiej

Artykuł testowy 2

 

Wktórce powstanie nowa strona Instytutu Filologii Romańskiej

Artykuł testowy 1

 

Wktórce powstanie nowa strona Instytutu Filologii Romańskiej/p>

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)