Redakcja

 

Redaktor naczelna: Elżbieta Skibińska

Komitet Redakcyjny:

Elżbieta Biardzka
Ewa Kulak
Justyna Łukaszewicz
Maja Pawłowska
Elżbieta Skibińska

Rada Naukowa:

Członkowie Rady Naukowej czasopisma Romanica Wratislaviensia doradzają  w kwestiach dotyczących  tematyki kolejnych numerów czasopisma, czuwają nad jego poziomem naukowym,  wspomagają proces recenzowania, propagują informacje o czasopiśmie i promują je w swych  środowiskach naukowych.

Maciej Abramowicz (Uniwersytet Warszawski)
Krzysztof Bogacki (Uniwersytet Warszawski)
Philippe Bourdin (Université Clermont Auvergne)
Jacques Bres (Uniwersytet Montpellier 3)
Anna Dutka-Mańkowska (Uniwersytet Warszawski)
Vincent Ferré (Université Paris-Est Créteil Val de Marne)
Christine Lombez (Université de Nantes)
Maria Papadima (Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών)
Marie-Anne Paveau (Université Paris 13)
Alain Rabatel (Université de Lyon 1)

Sekretarz redakcji:

Natalia Paprocka

Redaktorzy językowi:

Xavier Chantry (język francuski)
Gabriele La Rosa (język włoski)
José Luis Losada Palenzuela (język hiszpański)

Wcześniejsi redaktorzy:
Leon Zawadowski (1968)
Mieczysława Sekrecka (1969-1975)
Józef Heistein (1977-1997)
Edmund Sikora (1997-2002)

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

Polski

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)