Czasopisma on-line

 

 BULETTINE  HISPANIQUE

 

 http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/hispa

 

 ESTUDIOS HISPANICOS

 

http://eh.wuwr.pl/catalog/estudios-hisp-nicos-3

 

IBÉRICA

 

http://www.aelfe.org/?s=revista&veure=26

 

L'INFORMATION GRAMMATICALE

 

http://www.persee.fr/collection/igram

 

ITALICA  WRATISLAVIENSIA

 

 
 
 JĘZYKI OBCE W SZKOLE
 

 http://www.jows.pl/

 

 LANGAGES

 

 http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/lgg

 

 LANGUE  FRANCAISE

 

http://www.persee.fr/web/revues/home#L

 

 LINGUISTICA COPERNICANA

 

http://apcz.pl/czasopisma/index.php/LinCop

 

LINGWISTYKA STOSOWANA

 

 http://www.ls.uw.edu.pl/web/lingwistyka-stosowana/ls2

 

REVISTA DE LITERATURA

 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1198

 

 ROCZNIK  KOMPARATYSTCZNY

 

 http://www.us.szc.pl/main.php/Rocznik%20komparatystyczny?xml=load_page&st=21606

 

ROCZNIKI HUMANISTYCZNE

 

http://www.kul.pl/roczniki-humanistyczne-zeszyt-5-neofilologia,art_17505...

 

 ROMANICA  WRATISLAVIENSIA

 

 http://rwr.wuwr.pl/catalog/romanica-wratislaviensia-26

 

ROMANICA CRACOVIENSIA

 

http://www.ejournals.eu/Romanica-Cracoviensia/

 

 ROMANTISME

            

 http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/roman

 

 STUDII  DE  LINGVISTICA

 

http://studiidelingvistica.uoradea.ro/arhiva-fr.html

 

 

 

BAZA CZASOPISM ELEKTRONICZNYCH  JSTOR

 

http://www.bu.uni.wroc.pl/e-zrodla/czasopisma-elektroniczne-jstor

 

Zapraszamy do lektury poznańskich czasopism językonawczych :

POZNAŃSKIE SPOTKANIA JĘZYKOZNAWCZE

http://pressto.amu.edu.pl/index.php/psj

STUDIA ROMANICA POSNANIENSIA

http://pressto.amu.edu.pl/index.php/srp

 

POZNAŃSKIE STUDIA POLONISTYCZNE. SERIA JĘZYKOZNAWCZA

http://pressto.amu.edu.pl/index.php/psp

Polski

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)