Italica Wratislaviensia

Polski

 

Italica Wratislaviensia

 

English version

 

Recenzowane czasopismo naukowe Italica Wratislaviensia, od 2017 roku półrocznik, wcześniej rocznik, jest wydawane w sposób ciągły od 2010 roku.

Utworzyli je i prowadzą italianiści pracujący na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego.

ISSN: 2084-4514

e-ISSN: 2450-5943

Wersja podstawowa czasopisma: drukowana

Wydawca: Wydawnictwo Adam Marszałek

 

Cel i zakres tematyczny czasopisma

 

Czasopismo ma charakter filologiczny i profil italianistyczny, przy czym jego łamy są  otwarte także na dziedziny pokrewne.

Publikowane są prace autorstwa badaczy polskich i zagranicznych z zakresu badań językoznawczych, literaturoznawczych, przekładoznawczych, teoretycznoliterackich, recepcyjnych, metodologicznych, historyczno-cywilizacyjnych, poświęconych literaturze i kulturze Włoch oraz  językowi włoskiemu, także w ujęciach porównawczych i interdyscyplinarnych, ze szczególnym uwzględnieniem włosko-polskich kontaktów kulturowych, które nawiązują się i rozwijają dzięki podróżom, przekładom oraz nauczaniu języka włoskiego w Polsce i polskiego we Włoszech.

 

Język publikowanych artykułów: włoski.

Poszczególne numery czasopisma mają charakter tematyczny.

Dział „Recenzje” obejmuje omówienia wybranych monografii, tomów zbiorowych numerów czasopism z obszaru italianistyki i dziedzin pokrewnych, opublikowanych w ostatnich latach.

Prowadzimy ciągły nabór krytycznych omówień polskich i zagranicznych publikacji  do działu „Recenzje”. Zapraszamy do nadsyłania propozycji na adres italica@uwr.edu.pl.

Dział „Kronika” prezentuje najważniejsze dla polskiej italianistyki wydarzenia naukowe (publikacje książkowe i periodyki, konferencje, stopnie naukowe i tytuły uzyskane przez italianistów związanych z polskimi uczelniami).

 

Czasopismo jest wydawane na zasadach licencji niewyłącznej Creative Commons i dystrybuowane w wersji elektronicznej Open Access. Od nr 5 wszystkie artykuły naukowe i recenzje mają przypisane numery DOI.

Czasopismo „Italica Wratislaviensia” jest indeksowane w następujących bazach danych:

a) Central and Eastern European Online Library www.ceeol.com
b) The Central European Journal of Social Sciences and Humanities CEJSH
http://cejsh.icm.edu.pl
c) EBSCO HOST: www.ebscohost.com
d) POL-index
e) ERIH PLUS

Czasopismo "Italica Wratislaviensia" pozytywnie przeszło proces ewaluacji ICI Journals Master List 2018, której wynikiem jest przyznanie wskaźnika ICV (Index Copernicus Value) za rok 2017 w wysokości 94.49 pkt.

Za zamieszczoną w „Italica Wratislaviensia” publikację naukową przysługuje 20 punktów - zob. Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 roku:
http://www.bip.nauka.gov.pl/wykaz-czasopism-naukowych

 

Ostatni numer:

Italica Wratislaviensia, 10 (1): Donne del/nel teatro italiano, a cura di Monika Gurgul, Monika Surma-Gawłowska, Teresa Megale, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2019.

 

W przygotowaniu:

Italica Wratislaviensia, 11 (1): La letteratura italiana nella prospettiva delle Digital Humanities (Literatura włoska w perspektywie humanistyki cyfrowej),

a cura di Katarzyna Biernacka-Licznar,  Giacomo Ferrari e Jan Rybicki, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2020.
  
Paper submission has been closed. CALL FOR PAPERS ITALICA WRATISLAVIENSIA 11(1)

 

Italica Wratislaviensia, 11 (2): La letteratura siciliana. Studi letterari, linguistici e traduttologici, a cura di Gabriele La Rosa e Justyna Łukaszewicz,
Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2020.

Paper submission has been closed.  CALL FOR PAPERS ITALICA WRATISLAVIENSIA 11(2)

 

REDAKCJA

RADA NAUKOWA

DLA AUTORÓW

PROCEDURA RECENZOWANIA

RECENZENCI

ZASADY ETYCZNE

NUMERY CZASOPISMA

POLSKA KRONIKA ITALIANISTYCZNA

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)