Italica Wratislaviensia

Polski

 

Italica Wratislaviensia

 

English version

 

Recenzowane czasopismo naukowe Italica Wratislaviensia, od 2017 roku półrocznik, wcześniej rocznik, jest wydawane w sposób ciągły od 2010 roku.

Utworzyli je i prowadzą italianiści pracujący na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego.

ISSN: 2084-4514

e-ISSN: 2450-5943

Wersja podstawowa czasopisma: drukowana

Wydawca: Wydawnictwo Adam Marszałek

 

Cel i zakres tematyczny czasopisma

 

Czasopismo ma charakter filologiczny i profil italianistyczny, przy czym jego łamy są  otwarte także na dziedziny pokrewne.

Publikowane są prace autorstwa badaczy polskich i zagranicznych z zakresu badań językoznawczych, literaturoznawczych, przekładoznawczych, teoretycznoliterackich, recepcyjnych, metodologicznych, historyczno-cywilizacyjnych, poświęconych literaturze i kulturze Włoch oraz  językowi włoskiemu, także w ujęciach porównawczych i interdyscyplinarnych, ze szczególnym uwzględnieniem włosko-polskich kontaktów kulturowych, które nawiązują się i rozwijają dzięki podróżom, przekładom oraz nauczaniu języka włoskiego w Polsce i polskiego we Włoszech.

 

Język publikowanych artykułów: włoski.

Poszczególne numery czasopisma mają charakter tematyczny.

Dział „Recenzje” obejmuje omówienia wybranych monografii, tomów zbiorowych numerów czasopism z obszaru italianistyki i dziedzin pokrewnych, opublikowanych w ostatnich latach.

Prowadzimy ciągły nabór krytycznych omówień polskich i zagranicznych publikacji  do działu „Recenzje”. Zapraszamy do nadsyłania propozycji na adres italica@uwr.edu.pl.

Dział „Kronika” prezentuje najważniejsze dla polskiej italianistyki wydarzenia naukowe (publikacje książkowe i periodyki, konferencje, stopnie naukowe i tytuły uzyskane przez italianistów związanych z polskimi uczelniami).

 

Czasopismo jest wydawane na zasadach licencji niewyłącznej Creative Commons i dystrybuowane w wersji elektronicznej Open Access. Od nr 5 wszystkie artykuły naukowe i recenzje mają przypisane numery DOI.

Czasopismo „Italica Wratislaviensia” jest indeksowane w następujących bazach danych:

a) Central and Eastern European Online Library www.ceeol.com
b) The Central European Journal of Social Sciences and Humanities CEJSH
http://cejsh.icm.edu.pl
c) EBSCO HOST: www.ebscohost.com
d) POL-index
e) ERIH PLUS

Czasopismo "Italica Wratislaviensia" jest indeksowane w ICI Journals Master List 2019.
ICV (Index Copernicus Value) 2019 = 100
https://journals.indexcopernicus.com/search/formjml

Za zamieszczoną w „Italica Wratislaviensia” publikację naukową przysługuje 20 punktów - zob. Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 roku:
http://www.bip.nauka.gov.pl/wykaz-czasopism-naukowych

Rivista di classe A per i settori concorsuali dell'Area 10, per le pubblicazioni successive al 1.01.2016 (10/F2: Italianistica e letterature comparate, 10/F3: Critica letteraria e letterature comparate)
Elenco pubblicato il 8.09.2020 dall'Agenzia del Sistema Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) - Valido ai fini del VI Quadrimestre ASN 2018-2020
https://www.anvur.it/wp-content/uploads/2020/09/Elenco-riviste-classeA_A...

Ostatni numer:

Italica Wratislaviensia, 11 (2): La letteratura siciliana , a cura di Gabriele La Rosa e Justyna Łukaszewicz,
Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2020.

 

W przygotowaniu:

IItalica Wratislaviensia, 12 (1), 12 (2)
• Polonia – Veneto: viaggi, contatti, scambi
• Dante, a 700 anni dalla morte
a cura di Justyna Łukaszewicz e Małgorzata Ewa Kowalczyk,
Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2021.

REDAKCJA

RADA NAUKOWA

DLA AUTORÓW

PROCEDURA RECENZOWANIA

RECENZENCI

ZASADY ETYCZNE

NUMERY CZASOPISMA

POLSKA KRONIKA ITALIANISTYCZNA

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)