ANNULATIONS DE COURS

 

W dniu 26 lipca br. konsultacje prof. Beaty Baczyńskiej przeniesione na godz. 10.00.

French

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)