WARSZTATY TŁUMACZENIA AUDIOWIZUALNEGO W IFR

 

W dniach 15-18 stycznia 2019 r. w naszym Instytucie odbywają się warsztaty tłumaczenia audiowizualnego. Studenci filologii francuskiej (specjalizacja translatorska, studenci III roku studiów licencjackich) uczestniczą w zajęciach przygotowanych przez wykładowców brukselskiego kampusu Katholieke Universiteit Leuven. Praktycy oraz dydaktycy tłumaczenia audiowizualnego Luc Dierickx i Luc Loonbeek omawiają podstawowe zasady tworzenia napisów filmowych oraz uczą obsługi programu Subtitle Edit.

Dziękuję studentom za aktywny udział w warsztatach!

Regina Solová

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)