TERMINY EGZAMINÓW W SEMESTRZE ZIMOWYM 2018/2019

 

FILOLOGIA FRANCUSKA

I rok, studia licencjackie

PNJF (ścieżka A), ustny, 4 i 5 lutego, godz. 9.00, sala 4.1; dr Aleksander Wiater, dr Aline Viviand
egzamin poprawkowy  20 lutego, sala 4.1,godz. 9.00

Literatura francuska - wykład (ścieżka A i B), 6,7 lutego, godz.10.00, sala 3.10, prof. Maja Pawłowska
egzamin poprawkowy 14 lutego, godz.10.00, sala 3.10

GOJF – fonetyka (ścieżka A i B), pisemny, 1 lutego, godz. 15.00, sale 2.2 i 3.2, termin uzgodniony z prowadzącym, dr Stefan Kaufman
egzamin poprawkowy 15 lutego, godz. 10.30, sala 3.1

II rok, studia licencjackie

PNJF (ścieżka A), pisemny, 4 lutego, godz. 9.00, sale: 3.8, 4.3
egzamin poprawkowy 20 lutego, sala 3.1

Literatura francuska - wykład (ścieżki A+B), 5, 6 lutego, godz. 10.00 i 8 lutego, godz. 11.00, sala 4.3, , dr Tomasz Wysłobocki
egzamin poprawkowy 18 lutego, godz. 11.00, sala 4.3

Język łaciński (ścieżka B), pisemny, 4 lutego, godz. 12.00, sala 2.5, mgr Aleksandra Krajczyk
termin egzaminu poprawkowego 14 lutego, godz. 12.00, s.403

III rok, studia licencjackie

PNJF, pisemny, 4 lutego, godz. 9.00, sale: 3.1, 3.2
egzamin poprawkowy 19 lutego, sala 3.2

Literatura francuska, ustny, 6, 7 i 8 lutego, godz. 9.00, sala 3.8, dr Małgorzata Tomicka;
egzamin poprawkowy 18 lutego, godz. 10.00, sala 3.8

I rok, studia magisterskie

Kierunki badań językoznawczych, pisemny, 1 lutego, UWAGA ZMIANA na godz. 9.30, sala 3.8, prof. Elżbieta Biardzka;
egzamin poprawkowy 14 lutego, godz. 10.30, sala 3.1

II rok, studia magisterskie

PNJF, pisemny, 4 lutego, godz. 8.30, sala 2.2, dr Agata Sadkowska-Fidala, dr Tomasz Wysłobocki
egzamin poprawkowy 19 lutego, sala 2.2

 

FILOLOGIA HISZPAŃSKA

I rok, studia licencjackie

Zarys historii literatury hiszpańskiej, pisemne kolokwium 4 lutego, godz. 12, sala 2.2 i 3.8, ustny, 5 i 6 lutego, sala 4.8, prof. Beata Baczyńska;
egzamin poprawkowy 20 lutego, sala 4.8

Wiedza o Hiszpanii, pisemny, 8 lutego, godz. 9.00, sala 2.2, dr Ewa Kulak;
egzamin poprawkowy 15 lutego, godz. 9.00, sala 2.2

II rok, studia licencjackie

GOJH – morfologia I,  1 lutego, godz. 11.00, sala: 4.8, dr Monika Głowicka;
egzamin poprawkowy termin uzgodniony z prowadzącą

Zarys historii literatury hispanoamerykańskiej, 6 lutego, godz. 15.00, sala 3.2, dr Marcin Kurek
egzamin poprawkowy termin uzgodniony z prowadzącym

III rok, studia licencjackie

PNJH, pisemny,5 lutego, godz. 9.00, sale: 2.2, 3.2, dr Łukasz Smuga

PNJH, ustny, 6 lutego, godz. 10.00, sala 2.5, dr Łukasz Smuga
egzamin poprawkowy pisemny 18 lutego, godz. 9.00, sala 3.2; ustny – 19 lutego, sala 2.5,godz. 11.00

GOJH – syntaksa, pisemny, 1 lutego, godz. 9.30, sala 2.2, dr Justyna Wesoła
egzamin poprawkowy 15 lutego, godz. 10.00, sala 3.8

I rok, studia magisterskie

Współczesne kierunki badań literackich, pisemny, 6 lutego, godz.  10.00, sale: 2.2, 3.2, dr Łukasz Smuga
egzamin poprawkowy 19 lutego, godz. 9.00, sala 4.8

 

ITALIANISTYKA

Gramatyka opisowa , II rok, pisemny, 5 lutego, godz.  15.00, sala 3.2, dr Daniel Słapek
egzamin poprawkowy termin uzgodniony z prowadzącym

Przedmioty dowolnego wyboru, specjalizacyjne….

Metodyka nauczania j. francuskiego, dr Aleksander Wiater, 4 lutego, sala 4.1, godz. 12.00 egzamin poprawkowy, 20 lutego, sala 4.1, godz. 11.30  

Metodyka nauczania j. hiszpańskiego, 7 lutego, godz. 9.00, sala 4.3, dr Ewa Kulak
egzamin poprawkowy 14 lutego, godz. 9.00, sala 4.3

Pedagogika, 18 stycznia, godz. 15.30, sala 3.2
egzamin poprawkowy termin uzgodniony z prowadzącym

Psychologia, 1 lutego, godz. 13.00, sala 4.1
egzamin poprawkowy termin uzgodniony z prowadzącym

Arcydzieła sztuki hiszpańskiej, termin uzgodniony z prowadzącą, dr Małgorzata Wyrzykowska

 

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)