STAŻYŚCI FLE W SEMESTRZE LETNIM

 
Podobnie jak w latach poprzednich w semestrze letnim 2019/2020 będziemy gościć w IFR trójkę stażystów FLE.
Są to:
 
Estelle Duhem (Uniwersytet w Lille)
 
Florie Hennebel (Université du Littoral Côte d’Opale w Boulogne-sur-mer)
 
Valentin Bordage (Université du Littoral Côte d’Opale w Boulogne-sur-mer)
 
Stażyści będą obserwować oraz prowadzić zajęcia z języka francuskiego. Estelle Duhem będzie równocześnie uczestniczyć w wybranych zajęciach na II stopniu studiów w ramach programu Erasmus+. 
Soyez les bienvenus!
 
Monika Grabowska

 

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)