STANOWISKO UWR W SPRAWIE WSKAŹNIKÓW KOSZTOCHŁONNOŚCI

 

Zapraszamy do zaponania się z uchwałą Senatu UWr. z dn. 19 grudnia 2018 krytycznie odnoszącą się do planów MNiSW dotyczących nowych wskaźników kosztochłonności w obrębie nauk humanistycznych.

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)