ROZPOCZĘCIE WSPÓŁPRACY Z INSTYTUTEM CAMOESA

Instytut Filologii Romańskiej UWr ma przyjemność zawiadomić, że w październiku tego roku rozpoczął współpracę z portugalskim Instytutem Camoesa (http://www.instituto-camoes.pt). Studenci z najbardziej zaawansowanej grupy językowej mają od tego semestru zajęcia z panem Pedro Pignatellim, lektorem IC we Wrocławiu. W przyszłym semestrze otworzone zostaną także zajęcia opcyjne dotyczące historii i kultury Portugalii. Zapraszamy wszystkich chętnych - są jeszcze wolne miejsca!

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)