PREZENTACJA IFR NA DNIACH CAMPUS FRANCE

 

PREZENTACJA IFR NA DNIACH CAMPUS FRANCE 23.11.2018 14H-16H

 

Instytut Filologii Francuskiej UWr przedstawi swoją ofertę dydaktyczną w piątek, 23 listopada 2018 w siedzibie Alliance Française (Stowarzyszenie Wrocław, Rynek, Wrocław) podczas Dni Campus France w Polsce. Wydarzenie to, „Dni Campus France – Studia we Francji”, jest organizowane przez Ambasadę Francji w Polsce, Instytut Francuski w Polsce i Agencję Campus France. Dni Campus France adresowane są do osób zainteresowanych budowaniem ścieżki kariery z językiem francuskim, studiami we Francji, stypendiami rządu francuskiego, podwójnymi dyplomami francusko- polskimi oraz nauką języka francuskiego.

W programie : prezentacje pozwalające na przygotowanie ścieżki kariery oraz wybranie i zaplanowanie studiów we Francji, indywidualne porady, spotkania z absolwentami, konkursy z atrakcyjnymi nagrodami.

Program spotkania:

Dni Campus France w Polsce – Piątek 23 listopada 2018 r.

Alliance Française Wrocław, Rynek 58, III piętro, Sala Konferencyjna

14.00: Otwarcie Dni Campus France w Polsce

14.00 – 14.15: Przedstawienie Agencji Campus France i studiów we Francji

14.15 – 14.30: Oferta stypendialna rządu francuskiego i prezentacja portalu « France Alumni Pologne »

14.30– 14.45: Przedstawienie podwójnych dyplomów francusko-polskich

15.00 – 15.15: Prezentacja Alliance Française we Wrocławiu

15.15 – 15.30: Filologia francuska na Uniwersytecie Wrocławskim „Studia i perspektywy pracy”

15.30 – 15.45: Prezentacja Szkoły Prawa Francuskiego

15.45: Losowanie wśród uczestników quizu zorganizowanego z okazji Dnia Campus France

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych studentów!!!

Więcej informacji na: http://www.alliance-francaise.pl/wroclaw/pl/agenda/2018/11/06/dni-campus-france

 

Notatkę zredagowała: dr Anna Kuźnik

 

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)