OLIMPIADA JĘZYKA FRANCUSKIEGO - ETAP OKRĘGOWY

 

W dn. 11 stycznia 2019 odbędzie się w naszym Instytucie etap okręgowy Olimpiady Języka Francuskiego. W zawodach wezmą udział uczniowie szkół średnich z województw dolnośląskiego, opolskiego oraz lubuskiego, którzy uzyskali najwyższe wyniki w zawodach I stopnia. Laureaci i finaliści Olimpiady zostaną zwolnieni z egzaminu maturalnego z języka francuskiego.

 

Wszystkim uczestnikom życzymy powodzenia!

 

Notatkę oprac. dr Agata Rębkowska-Kieseler

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)