O RÓWNOUPRAWNIENIU KOBIET Z PERSPEKTYWY HISTORYCZNEJ

 
W dniach 20-21 listopada w UWr. odbędzie się międzynarodowa konferencja pt. "Równość, wolność... dla wszystkich? Kobiety w walce o awans społeczny w latach 1700-1918", która wpisuje się w obchody 100. rocznycy przyznania kobietom praw wyborczych w Polsce. Konferencja współorganizowana jest przez Instytut Filologii Romańskiej, Instytut Filologii Angielskiej oraz Instytut Historyczny UWr. - stąd też trzy języki konferencji oraz goście z różnych zakątków świata. Zapraszamy do udziału wszystkich zainteresowanych historią nowożytną, historią kobiet, badaniami z zakresu gender studies czy kulturoznawców - w bogatym programie konferencji każdy znajdzie z pewnością coś dla siebie.
 
PROGRAM KONFERENCJI
BROSZURA ZAWIERAJĄCA STRESZCZENIA WSZYSTKICH WYSTĄPIEŃ

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)