NASZ WYDZIAŁ PARTNEREM W PROJEKCIE ERASMUS+

 

Projekt dydaktyczny Erasmus+ typu Partnerstwa Strategiczne o nazwie „Towards a European framework of reference for translation (EFFORT)", w którym Universitat Autònoma de Barcelona jest koordynatorem (prof. Amparo Hurtado Albir i prof. Patricia Rodríguez-Inés), a Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego jest partnerem, otrzymał trzyletnie finansowanie począwszy od 01.09.2020 r.

Projekt polega na opracowaniu europejskiego systemu opisu kształcenia tłumaczeniowego na poziomach A1, A2, B1, B2, C1, C2, podobnego do Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

W projekcie Wydział Filologiczny UWr będzie współpracował z następującymi ośmioma partnerami, wiodącymi uczelniami europejskimi: Université de Genève (Szwajcaria), The University of Westminster (Wielka Brytania), Universidad de Granada (Hiszpania), Aarhus Universitet (Dania), Universiteit Utrecht (Holandia), Univerza v Ljubljani (Słowenia), Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi (Rumunia), Ita-Suomen Yliopisto (Finlandia).

Kierownikiem zespołu na Wydziale Filologicznym UWr jest dr Anna Kuźnik (IFR), a jego członkowie to: dr hab. Natalia Paprocka (IFR), dr hab. Marcin Walczyński (IFA), dr Regina Solová (IFR) i dr Kaja Gostkowska (IFR).

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)