INFORMACJA Z DZIEKANATU WF

 

Szanowni Państwo, Studenci Wydziału Filologicznego,

w związku  z  Zarządzeniem nr 29/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11 marca 2020r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 (koronawirusa) wśród członków społeczności Uniwersytetu Wrocławskiego [treść zarządzenia poniżej] prosimy o zaniechanie osobistych kontaktów w Dziekanacie Wydziału Filologicznego w okresie od 12.03.2020 r. do 14.04.2020 r.

Prosimy o sygnalizowanie bieżących spraw drogą elektroniczną (w tym prośby o wystawienie zaświadczeń, które zostaną przekazane Państwu w formie skanu lub za pośrednictwem poczty).

Informujemy, że zostanie wydane rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie przedłużenia ważności legitymacji studenckich do 31 maja 2020 r., co oznacza, że legitymacji studenckich nie trzeba przedłużać indywidualnie w Dziekanacie Wydziału Filologicznego.

Z życzeniami zdrowia i spokoju w tym trudnym czasie,

Marcin Cieński
Dziekan Wydziału Filologicznego

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)