FUNKCJONOWANIE UWr W OKRESIE ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO

 

KOMUNIKAT
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego
z dnia 16 marca 2020 r.
w sprawie funkcjonowania Uniwersytetu Wrocławskiego
w okresie zagrożenia epidemicznego

W związku z wprowadzonym w dniu 13 marca 2020 r. stanem zagrożenia epidemicznego w Polsce, ustalam z dniem 16 marca 2020 r. następujące zasady dotyczące funkcjonowania Uniwersytetu Wrocławskiego:

1/ wszystkie jednostki Uniwersytetu Wrocławskiego zobowiązane są załatwiać sprawy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie;

2/ przyjmowanie bezpośrednie interesantów należy ograniczyć do spraw, które nie mogą zostać załatwione za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie;

3/ kierownik jednostki organizując pracę może wprowadzić dyżury. Osoby pracujące zdalnie, wykonują swoje obowiązki w godzinach pracy zgodnie z poleceniami kierownika i są dostępne pod adresami poczty elektronicznej;

4/ dokumenty w formie papierowej należy przekazywać wyłącznie pocztą wewnętrzną przez Kancelarię Ogólną;

5/ wejścia do budynków Uniwersytetu zostają ograniczone do niezbędnego minimum. Kierownicy jednostek organizacyjnych zobowiązani są do zorganizowania funkcjonowania swoich jednostek zgodnie z powyższymi zasadami, a w przypadku zarządzania budynkami – także funkcjonowania tych budynków.
 

prof. dr hab. Adam Jezierski
R E K T O R

KOMUNIKAT do pobrania (plik pdf)

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)