DNI ADAPTACYJNE DLA STUDENTÓW I ROKU STUDIÓW LIC. I MGR

 

Serdecznie zapraszamy studentów I roku studiów licencjackich i magisterskich wszystkich kierunków na dni adaptacyjne, a studentów I roku studiów licencjackich filologii fracuskiej i hiszpańskiej dodatkowo na sprawdziany kompetencji językowych. Szczegółowy plan poniżej i do pobrania.

 

Dni adaptacyjne i sprawdziany kompetencji językowych

 

Filologia francuska – studia pierwszego stopnia (FL I)

Od piątku 1 października do niedzieli 3 października 2021

On-line (MS Office 365 Forms): sprawdzian kompetencji językowych oraz ankieta. Linki dostępne są poniżej, zostaną też przesłane na mailowe adresy uniwersyteckie przez tutora roku dr. Tomasza Szymańskiego i będą aktywne przez cały wskazany okres. Pakiet Microsoft Office 365 wraz z uczelnianymi adresami mailowymi zostanie udostępniony do końca września.
Koordynacja: dr Aleksander Wiater

ANKIETA (obowiązkowa dla wszystkich studentów; jej wypełnienie trwa ok. 5 minut)

SPRAWDZIAN KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH (dla osób, które wcześniej uczyły się języka francuskiego; czas na wypełnienie to 45 minut)

Wtorek 5 października 2021

9.30-10.30 – spotkanie z dyrekcją IFR i tutorem dr. Tomaszem Szymańskim (sala 3.2)
10.30-11.00 – spotkanie z Kołem Naukowym Romanistów „À propos” (sala 3.2); opiekunka: dr Agata Sadkowska-Fidala
11.15-12.45 – zajęcia integracyjne
                  ścieżka A: dr Aleksander Wiater, mgr Ewa Warmuz (sala 3.2)
                  ścieżka B: Ambre Lefèvre, mgr Morgane Michel (sala 2.2)

15.00-15.40 – spotkanie z Pełnomocniczką Dziekana Wydziału Filologicznego UWr ds. Równego Traktowania i Przeciwdziałania Dyskryminacji, dr Małgorzatą Kolankowską, oraz Pełnomocnikiem Dziekana Wydziału Filologicznego UWr ds. Bezpieczeństwa Studentów i Doktorantów, prof. drem hab. Stefanem Kiedroniem. Spotkanie ma na celu przedstawienie możliwości działania i pomocy naszym nowym studentkom i studentom w ramach naszej Uczelni. Spotkanie odbędzie się stacjonarnie w Sali Wielkiej Zachodniej, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UWr, ul. F. Joliot-Curie 15 (nad prawym brzegiem Odry, pomiędzy mostami Pokoju i Grunwaldzkim). 

 

Filologia francuska – studia drugiego stopnia (FM I)

Od piątku 1 października do niedzieli 3 października 2021

Test kwalifikacyjny na specjalność translatorską będzie miał formę zdalną. Link do testu zostanie przesłany najpóźniej w piątek rano. Czas na jego rozwiązanie to ok. 30 minut. Wyniki podane zostaną na spotkaniu 5 października. Koordynacja: dr Kaja Gostkowska

Wtorek 5 października 2021

13.00-14.00 – spotkanie z dyrekcją IFR i tutorką dr Kają Gostkowską (sala 2.2)
14.00-14.30  – spotkanie z opiekunami seminariów magisterskich (sala 2.2)
                   dr hab. Maja Pawłowska, prof. UWr – seminarium literaturoznawcze
                   dr hab. Witold Ucherek – seminarium językoznawcze
                   dr Regina Solová – seminarium przekładoznawcze

15.00-15.40 – spotkanie z Pełnomocniczką Dziekana Wydziału Filologicznego UWr ds. Równego Traktowania i Przeciwdziałania Dyskryminacji, dr Małgorzatą Kolankowską, oraz Pełnomocnikiem Dziekana Wydziału Filologicznego UWr ds. Bezpieczeństwa Studentów i Doktorantów, prof. drem hab. Stefanem Kiedroniem. Spotkanie ma na celu przedstawienie możliwości działania i pomocy naszym nowym studentkom i studentom w ramach naszej Uczelni. Spotkanie odbędzie się stacjonarnie w Sali Wielkiej Zachodniej, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UWr, ul. F. Joliot-Curie 15 (nad prawym brzegiem Odry, pomiędzy mostami Pokoju i Grunwaldzkim).

 

Filologia hiszpańska – studia pierwszego stopnia (HL I)

Poniedziałek 4 października 2021

11.00-12.00 – spotkanie z dyrekcją IFR i tutorem mgr. Davidem Monzó Camposem (sala 3.2)
12.00-12.30 – spotkanie z Kołem Naukowym Iberystów „Hesperia” (sala 3.2); opiekunka: dr Marta Minkiewicz
od 12.45 – sprawdzian kompetencji językowych dla osób ze znajomością języka hiszpańskiego na poziomie min. A2 (sala 3.2); koordynacja: dr Magdalena Krzyżostaniak, mgr David Monzó Campos
12.45-14.45 – część pisemna
15.15 – część ustna wg kolejności alfabetycznej (ok. 10 minut na osobę)

Wtorek 5 października 2021

15.00-15.40 – spotkanie z Pełnomocniczką Dziekana Wydziału Filologicznego UWr ds. Równego Traktowania i Przeciwdziałania Dyskryminacji, dr Małgorzatą Kolankowską, oraz Pełnomocnikiem Dziekana Wydziału Filologicznego UWr ds. Bezpieczeństwa Studentów i Doktorantów, prof. drem hab. Stefanem Kiedroniem. Spotkanie ma na celu przedstawienie możliwości działania i pomocy naszym nowym studentkom i studentom w ramach naszej Uczelni. Spotkanie odbędzie się stacjonarnie w Sali Wielkiej Zachodniej, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UWr, ul. F. Joliot-Curie 15 (nad prawym brzegiem Odry, pomiędzy mostami Pokoju i Grunwaldzkim).

 

Filologia hiszpańska – studia drugiego stopnia (HM I)

Poniedziałek 4 października 2021

12.00-13.00 – spotkanie z dyrekcją IFR i tutorką dr hab. Marleną Krupą (sala 2.2)
13.00-14.00 – spotkanie z opiekunami seminariów magisterskich (sala 2.2)
                  dr Zuzanna Bułat-Silva – seminarium językoznawcze
                  dr hab. Marlena Krupa – seminarium literaturoznawcze
                  dr hab. Marcin Kurek, prof. UWr – seminarium literaturoznawcze
                  dr José Luis Losada Palenzuela – indywidualna opieka promotorska
                  dr hab. Sören Brinkmann, prof. UWr – indywidualna opieka promotorska

Wtorek 5 października 2021

15.00-15.40 – spotkanie z Pełnomocniczką Dziekana Wydziału Filologicznego UWr ds. Równego Traktowania i Przeciwdziałania Dyskryminacji, dr Małgorzatą Kolankowską, oraz Pełnomocnikiem Dziekana Wydziału Filologicznego UWr ds. Bezpieczeństwa Studentów i Doktorantów, prof. drem hab. Stefanem Kiedroniem. Spotkanie ma na celu przedstawienie możliwości działania i pomocy naszym nowym studentkom i studentom w ramach naszej Uczelni. Spotkanie odbędzie się stacjonarnie w Sali Wielkiej Zachodniej, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UWr, ul. F. Joliot-Curie 15 (nad prawym brzegiem Odry, pomiędzy mostami Pokoju i Grunwaldzkim).

 

Italianistyka – studia pierwszego stopnia (ITA I)

Wtorek 5 października 2021

9.30-11.00 – spotkanie z dyrekcją IFR i tutorką mgr Moniką Szmulewską (sala 2.2)
11.15-12.15 – dla chętnych: sprawdzian kompetencji w zakresie języka włoskiego (sala 4.3)

15.00-15.40 – spotkanie z Pełnomocniczką Dziekana Wydziału Filologicznego UWr ds. Równego Traktowania i Przeciwdziałania Dyskryminacji, dr Małgorzatą Kolankowską, oraz Pełnomocnikiem Dziekana Wydziału Filologicznego UWr ds. Bezpieczeństwa Studentów i Doktorantów, prof. drem hab. Stefanem Kiedroniem. Spotkanie ma na celu przedstawienie możliwości działania i pomocy naszym nowym studentkom i studentom w ramach naszej Uczelni. Spotkanie odbędzie się stacjonarnie w Sali Wielkiej Zachodniej, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UWr, ul. F. Joliot-Curie 15 (nad prawym brzegiem Odry, pomiędzy mostami Pokoju i Grunwaldzkim).

 

Dla wszystkich

W ramach dni adaptacyjnych zapraszamy studentów I roku na warsztaty dotyczące funkcjonalności platformy e-EDU i aplikacji MS Teams. 

W planie warsztatów: Jak działają oceny na platformie e-EDU? Omówienie różnych rodzajów aktywności na platformie e-EDU (quiz, warsztat, forum, głosowanie, zadanie). Poruszanie się po materiałach dodatkowych dostępnych na platformie e-EDU (strona, lekcja, słownik pojęć, adres URL). O tym, dlaczego dotrzymanie terminów jest tak istotne oraz czy warto rozwiązywać zadania zamieszczone na platformie e-EDU wcześniej. Udział w zajęciach online za pomocą Teams – o czym należy pamiętać dołączając do rozmowy. Zadania i pliki na Teams   

Warsztaty odbędą się 4 i 5 października w godzinach 10:00-11:30.  Do spotkania można dołączyć przez jeden z poniższych linków:  

Spotkanie 4 października 10:00-11:30 | Spotkanie 5 października 10:00-11:30 

lub przez kalendarz na stronie www.cko.uni.wroc.pl

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)