Academic year organization

Organizacja roku akademickiego 2019/2020

SEMESTR ZIMOWY

01.10.2019 –25.02.2020

Uroczysta Inauguracja  01.10.2019 r.

Okres zajęć dydaktycznych -02.10.2019 r.–04.02.2020 r.

** w środę 30.10.2019 r. przeprowadzone zostaną zajęcia piątkowe, we wtorek 07.01.2020r. przeprowadzone zostaną zajęcia poniedziałkowe

Dni rektorskie– 31.10.2019 r.,15.11.2019 r. (Święto Uniwersytetu)

Przerwa świąteczna – 23.12.2019 r.–06.01.2020 r.

Sesja egzaminacyjna – 05.02.2020 r. -18.02.2020 r.

Sesja poprawkowa – 19.02.2020 r. –25.02.2020 r.

SEMESTR LETNI

26.02.2020 –30.09.2020

Okres zajęć dydaktycznych – 26.02.2020 r. –19.06.2020 r.

** w środę 10.06.2020 r. przeprowadzone zostaną zajęcia piątkowe

Dzień rektorski – 12.06.2020 r.

Przerwa świąteczna – 10.04.2020 r. –15.04.2020 r.

Sesja egzaminacyjna – 22.06.2020r. –05.07.2020 r.

Sesja poprawkowa – 01.09.2020 r.– 13.09.2020 r.

Przerwa semestralna (letnia) – 06.07.2020 r. –31.08.2020 r., 14.09.2020 r. –30.09.2020 r.

 

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)