Zapisy na zajęcia

Zapisy na zajęcia
w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018

na studiach pierwszego i drugiego stopnia
na specjalnościach filologia francuska, filologia hiszpańska i italianistyka

Zapisy w systemie USOS dla studentów studiów licencjackich rozpoczną się 28 września (czwartek) o godzinie 8.00 i będą trwały do 2 października (poniedziałek) do godziny 12.00.

Szczególowe informacje znajdą Państwo w załącznikach prezentujących ofertę zajęć wybieranych dla filologii francuskiej i filologii hiszpańskiej w zakładce Student w poniedziałek (25 września br.).

UWAGA! Studenci italianistyki zapisują się wyłącznie na lektoraty drugiego języka romańskiego.

Filologia francuska – studia licencjackie TUTAJ

Filologia hiszpańska – studia licencjackie TUTAJ oraz TUTAJ

 

Zapisy w systemie USOS dla studentów studiów magisterskich rozpoczną się 2 października (poniedziałek) o godzinie 15.15 i będą trwały do 4 października (środa) do godziny 12.00.

Filologia francuska – studia magisterskie TUTAJ

Filologia hiszpańska – studia magisterskie TUTAJ

Korekty zapisów, a także ewentualne korekty ofert zajęć przewidywane są w drugim tygodniu semestru zimowego (do piątku 13 października).

Studenci, którzy nie zapiszą się za pośrednictwem systemu USOS na wybrane przez siebie zajęcia w terminie przewidzianym na rejestrację, będą mieli możliwość dopisania się u prowadzących dany kurs na pierwszych zajęciach (pierwszeństwo będą miały osoby zapisane wcześniej w systemie USOS).

Warunkiem utworzenia grupy jest zapisanie się minimum 14 osób na ćwiczenia i konwersatoria, na seminaria licencjackie– minimum 8 osób, na seminaria magisterskie - minimum 6 osób (zgodnie z Komunikatem Dziekana WF nr 2/2017 z 12/06/2017).

Prosimy, aby zajęcia z języków francuskiego, hiszpańskiego, katalońskiego, włoskiego, portugalskiego wybierać tylko jako zajęcia realizowane w ramach kursu „Drugi język romański" (poziom A1, pierwszy rok nauki), nie jako przedmioty wolnego wyboru (opcyjne).

Osoby, które rozpoczęły naukę drugiego języka romańskiego w poprzednim roku, kontynuują ją zapisując się w systemie USOSweb we właściwych dla swojego poziomu zaawansowania grupach, dotyczy to także studentów studiów licencjackich ścieżki B, którzy zakończyli dwuletni cykl przedmiotu Drugi język romański i chcieliby kontynuować naukę języka romańskiego (poziom B2+, trzeci rok nauki).

Osoby przyjęte na studia magisterskie zachęcamy do zapisania się na zajęcia DJR – poziom B2+; te zajęcia też są dostępne dla studentów studiów licencjackich (ścieżka B) w ramach przedmiotów wolnego wyboru (trzeci rok nauki Drugiego języka romańskiego).

prof. dr hab. Beata Baczyńska

Polski

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)