S'INSCRIRE À LA FACULTÉ

 

Oficjalna strona rekrutacyjna UWr. - http://www.rekrutacja.uni.wroc.pl
Znajdują się tam wszelkie informacje nt. procesu rekrutacyjnego: opis poszczególnych kierunków, szczegółowe zasady rekrutacji na każdy kierunek, tabela opłat oraz harmonogram rekrutacji.

Ranking uczelni wyższych PERSPEKTYW 2016

Ranking uczelni wyższych POLITYKI 2015

 

Szczegółowych informacji na temat rekrutacji w IFR na rok akademicki 2017/2018 udzielają sekretarze odpowiednich komisji rekrutacyjnych:

I. FILOLOGIA FRANCUSKA

studia dzienne, licencjackie, filologia francuska

sekretarz: dr Aleksander Wiater  aleksander.wiater@uwr.edu.pl

studia dzienne, magisterskie, filologia francuska

sekretarz: dr Joanna Kotowska  joanna.kotowska@uwr.edu.pl

 

II. FILOLOGIA HISZPAŃSKA

studia dzienne, licencjackie, filologia hiszpańska

sekretarz: dr Agata Draus-Kłobucka agata.draus-klobucka@uwr.edu.pldr Łukasz Smuga lukasz.smuga@uwr.edu.pl 

studia dzienne, magisterskie, filologia hiszpańska

sekretarz: dr Jadwiga Cook  jadwiga.cook@uwr.edu.pl

studia niestacjonarne, filologia hiszpańska

sekretarz: dr Jadwiga Cook  jadwiga.cook@uwr.edu.pl

III. ITALIANISTYKA

studia dzienne, licencjackie, italianistyka

sekretarz: dr Aleksander Wiater aleksander.wiater@uwr.edu.pl

IV. STUDIA PODYPLOMOWE

Podyplomowe Studia Kształcenia Tłumaczy Języków Romańskich

sekretarze: dr Regina Solova, dr Jadwiga Cook studia.dla.tlumaczy@gmail.com 

French

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)