News

PRAKTYKI ZAWODOWE 2015/2016 – I FM i I HM

Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów obecnego I roku studiów magisterskich, filologia francuska i hiszpańska (I FM i I HM), niezależnie od specjalizacji, którzy w przyszłym roku akademickim 2015/2016 będą na drugim roku studiów magisterskich, na spotkanie informacyjne dotyczące obowiązkowego przedmiotu „Praktyki zawodowe” (2 ECTS, 4. semestr).

 

Szczególnie to spotkanie jest ważne dla studentów, którzy zamierzają zrealizować te praktyki w te wakacje (lipiec- wrzesień 2015). W celu podjęcia takich praktyk jest konieczna obowiązkowa dokumentacja, o której na tym spotkaniu będzie mowa.

 

Termin i miejsce spotkania informacyjnego:

IFR, sala 4.3.

Środa 10 czerwca 2015, godz. 18:30.

 

(Notatkę przygotowała: A. Kuźnik, zamieścił: T. Wysłobocki)

IJP PAN W KRAKOWIE ZAPRASZA NA STUDIA DOKTORANCKIE

Instytut Języka Polskiego PAN w Krakowie od 1 października 2015 r. uruchamia bezpłatne stacjonarne Językoznawcze studia doktoranckie (studia III stopnia).

Dokumenty można składać od 29 czerwca do 11 września.

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się 17 września o godz. 12.00 w siedzibie Instytutu (al. Mickiewicza 31, Kraków).

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej: https://www.ijp-pan.krakow.pl/studium-doktorskie/ogloszenia/544-nabor-na-studia-doktoranckie

Zapewniamy dogodne terminy zajęć, które będą się odbywały w siedzibie Instytutu. Doktoranci będą mogli ubiegać się o różnorodne stypendia już od I roku studiów.

Serdecznie zachęcamy absolwentów studiów magisterskich (II stopnia), głównie kierunków humanistycznych.

Instytut Języka Polskiego PAN jest ośrodkiem o dużym dorobku naukowym.

Prowadzi się w nim i podejmuje od przeszło czterdziestu lat różnorodne badania nad polszczyzną i innymi językami słowiańskimi (jak również łaciną) w wielu ich odmianach i aspektach. Instytut stwarza właściwe warunki do
pracy badawczej. Doktoranci mogą liczyć tu na należytą opiekę naukową oraz dostęp do cennych materiałów (również w wersji cyfrowej).

 

(Notatkę nadesłała: M. Grabowska, zamieścił: T. Wysłobocki)

STUDENCKI SPEKTAKL PT. "TU VIRES TA LANGUE AU CHAT?"

Studenci II i III roku filologii francuskiej oraz stażyści z Francji serdecznie zapraszają wszystkich zainteresowanych do obejrzenia spektaklu kończącego warsztaty teatralne pod kierunkiem Ewy Warmuz, w którym zaprezentują krótką składankę francuskich łamaczy językowych pt."Tu vires ta langue au chat? " i sztukę belgijskiego autora Laurenta Van Wettera pt. "Abribus ". Przedstawienie odbędzie się w środę, 3 czerwca, o godzinie 13.30 w sali 3.2. i potrwa około 60 minut. Venez nombreux!
 
(Notatkę nadesłała: E. Warmuz, zamieścił: T. Wysłobocki)

XXI DOLNOŚLĄSKIE WARSZTATY DLA TŁUMACZY

Dolnośląskie Koło Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS, Instytut Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych oraz Società Dante Alighieri z siedzibą we Wrocławiu zapraszają na XXI Dolnośląskie Warsztaty Dla Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznychktóre odbędą się w piątek 12 czerwca 2015 r. w czytelni Instytutu Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu przy ul. Komuny Paryskiej 21.

 

W PROGRAMIE:
Workshop: InterpretBank - A terminology management tool for interpreters
Prezentację przedstawi mgr Bianca Prandi, absolwentka Uniwersytetu w Bolonii (Scuola di Lingue e Letterature, Traduzione e Interpretazione)
(godz. 17:00-19:00).

 

Udział w Warsztatach jest bezpłatny. Warsztaty będą prowadzone w języku angielskim. Każdy uczestnik musi mieć swój komputer, na którym powinien zainstalować wcześniej wersję demo programu InterpretBank.

 

Participants should install the software (ideally the day before the workshop) and bring their own laptop. The free demo version of InterpretBank, which expires after 28 days, can be downloaded here: http://www.interpretbank.com/interpretbank-download.htm

 

Instructions on how to use the software for Mac users :http://www.interpretbank.com/mac.htm 
Should you have any questions, you can write to Bianca at bianca.prandi@studio.unibo.it 

 

Zgłoszenia na adres: tepis@tepis.org.pl 

 

Ze względów organizacyjnych bardzo prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do 10 czerwca 2015.

 

(nadesłała: Katarzyna Biernacka-Licznar, na stronie zamieściła: Natalia Paprocka)

WARSZTATY DLA II FM i II HM – NCBiR

Zapraszamy serdecznie wszystkich studentów drugiego roku studiów magisterskcih, filologia francuska i filologia hiszpańska (niezależnie od specjalizacji i studiowanego języka) do uczestnictwa w warsztatch specjalizacyjnych nt. Technologii informacyjno-komunikacyjnych w pracy edytora tekstów języków romańskich”, prowadzonych w ramach projektu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju przez fimrę Telecommunications Operations & Service Centre (ACN) Sp. z o.o. (pan Lech Zieliński) w siedzibie firmy przy ulicy Grabiszyńskiej 251a, Wrocław, w terminie:

 

wtorek, 2 czerwca, 13:00-15:15

 

Zakres tematyczny warsztatów:

1. Nowoczesne środki komunikacji elektronicznej:

- środki komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej,

- zarządzanie komunikacją,

- specyfika komunikacji masowej.

2. Zarządzanie jakością komunikacji:

- normy w komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej,

- utrwalanie i przekazywanie wiedzy skodyfikowanej, w tym wzorców komunikacji,

- specyfika zarządzania jakością komunikacji masowej.

3. Kontrola jakości komunikacji:

- informatyczne narzędzia edycji i kontroli jakości tekstów,

- rozwiązywanie problemów językowych i edytorskich.

 

Warsztaty będą prowadzone w języku polskim, z przykładami w języku francuskim i hiszpański.

Ponieważ warsztaty te będą się odbywać w siedzibie firmy, to mają też one dodatkowo charakter wizyty studyjnej.

 

Zapisy do 31 maja; informacja tutaj:

http://www.wfil.uni.wroc.pl/filologia-francuska-/-filologia-hiszpanska

 

Notatkę przygotowała: dr Anna Kuźnik

TERMINY EGZAMINÓW W SESJI LETNIEJ

Terminy egzaminów w semestrze letnim - rok akademicki 2014/2015

 

FILOLOGIA FRANCUSKA

I rok, studia licencjackie

PNJF (ścieżka A), pisemny, 16 czerwca godz. 9.00, sale: 3.1 i 3.2
egzamin poprawkowy: 8 września, sala 4.1

PNJF (ścieżka A), ustny, 17 i 18 czerwca (dr Monika Grabowska, dr Agata Sadkowska-Fidala) godz. 9.00, sala 4.2;
egzamin poprawkowy: 9 września, sala: 4.2

PNJF (ścieżka B), pisemny, 16 czerwca, godz. 9.00, sale: 4.1 i 4.8
egzamin poprawkowy: 8 września, sala 4.1

PNJF (ścieżka B), ustny, 17 i 18 czerwca (dr Regina Solova, dr Tomasz Wysłobocki) godz. 9.00, sala 4.1;
egzamin poprawkowy: 9 września, sala 4.1

Język łaciński (ścieżka A), pisemny, 19 czerwca, godz. 10.00, sala 4.3, mgr Izabela Barnat
egzamin poprawkowy: 3 września, godz. 10.00, sala 4.3


II rok, studia licencjackie

PNJF, ustny, 16, 17 i 18 czerwca, godz. 9.00, sala 4.3 (Xavier Chantry, dr Jadwiga Cook)
egzamin poprawkowy: 8 i 9 września, sala 4.3

Literatura francuska – wykład, ustny, 22 i 23 czerwca, godz. 08.00, sala 4.2,
dr Agata Sadkowska-Fidala
egzamin poprawkowy: 7 września, sala 4.2

Teoria literatury, pisemny, 19 czerwca, godz. 08.00, sala 2.2, dr Helena Duffy
egzamin poprawkowy: 4 września, godz. 08.30, sala 3.8 (termin 7 września nieaktualny)

I rok, studia magisterskie

Kierunki badań literackich, pisemny, 19 czerwca, godz. 10.00, sala 3.1, dr Helena Duffy
egzamin poprawkowy: 4 września, godz. 08.30, sala 3.8 (termin 7 września nieaktualny)

Metodyka nauczania języka francuskiego, termin zerowy: 10 czerwca, g. 11.45, sala 4.8, termin pierwszy: 30 czerwca, g. 9.30, sala 4.1, dr Monika Grabowska
egzamin poprawkowy: 8 września, g. 9.00, sala 2.4

 

FILOLOGIA HISZPAŃSKA

I rok, studia licencjackie

PNJH, pisemny, 22 czerwca, godz. 10.00, sale 2.2 i 3.2, dr Justyna Nowicka
egzamin poprawkowy: 3 września, godz. 10.00, sala 2.2

PNJH, ustny, 25 i 26 czerwca, godz. 10.00, sala 4.1, dr Justyna Nowicka
egzamin poprawkowy: 4 września, godz. 10.00, sala 4.1

Zarys historii literatury hiszpańskiej, ustny, 17 czerwca, sala 3.8, prof. Justyna Ziarkowska;
egzamin poprawkowy: 9 września

Wiedza o Hiszpanii, pisemny, 19 czerwca, godz. 08.00, sala: 3.2, dr Ewa Kulak
egzamin poprawkowy: 2 września

Hiszpańskie motywy w muzyce, 17 czerwca, godz. 08.30, sala 2.5, dr Agnieszka August-Zarębska

 

 

II rok, studia licencjackie

PNJH, pisemny, 17 czerwca, godz. 10.00, sala 3.2, dr Trinidad Marin Villora
egzamin poprawkowy: 2 września, godz. 09.00, sala 4.1

PNJH, ustny, 18 czerwca, godz. 9.30, sala 3.1, dr Trinidad Marin Villora
egzamin poprawkowy: 3 września, godz. 9.00, sala 4.1

Język łaciński, 24 i 25 czerwca, godz. 11.00, sala 3.1, mgr Aleksandra Krajczyk
egzamin poprawkowy: 8 września, godz. 11.00, sala 403 w SPNJO

 

I rok, studia magisterskie

Kierunki badań językoznawczych, pisemny, 22 czerwca, godz. 10.00, sala 2.5, dr Magdalena Krzyżostaniak
egzamin poprawkowy: 7 września, godz. 10.00, sala 3.8

Metodyka nauczania j. hiszpańskiego, pisemny, 16 czerwca, godz. 10.00, sala 3.8, dr Magdalena Krzyżostaniak
egzamin poprawkowy: 8 września, godz. 10.00, sala 3.8

 

II rok, studia magisterskie

PNJH, pisemny, termin zerowy: 8 czerwca, godz. 08.00, sala 2.2;
I termin: 19 czerwca, godz. 10.00, sala 2.2 i 3.2, dr Łukasz Smuga
egzamin poprawkowy: 8 września, godz. 10.00, sala 2.2

 

ITALIANISTYKA

I rok, studia licencjackie

PNJW, pisemny, 22 czerwca, godz. 10.00, sala 4.3, dr Daniel Słapek
egzamin poprawkowy:

PNJW, ustny, 24 czerwca, godz. 10.00, sala 2.4, dr Daniel Słapek
egzamin poprawkowy:

Historia Włoch, ustny, 16 czerwca, godz. 11.00, sala 2.5, dr Davide Artico
egzamin poprawkowy: 7 września, godz. 14.30, sala 3.1

Zarys historii literatury włoskiej z elementami teorii literatury, pisemny,
17 czerwca, godz. 10.00, sala 2.2, prof. Justyna Łukaszewicz
egzamin poprawkowy: 9 września, godz. 10.00, sala 3.2

 

Drugie języki romańskie:

 

j. francuski A2, 24 czerwca, godz. 09.00, sala 4.1, mgr Konrad Gagat

j. francuski B2, 23 czerwca, godz. 12.00, sala 2.2, mgr Mariusz Stanisz
egzamin poprawkowy: 1 września

j. hiszpański A2, 24 czerwca, godz. 09.00, sala 4.1, mgr Anna Jagosz

j. hiszpański B2, 24 czerwca, godz. 11.00, sala 4.3, mgr Martyna Sońta

j. hiszpański B2+,
24 czerwca, godz. 13.00, sala 4.1, mgr David Monzó

j. portugalski A2, 24 czerwca, godz. 9.00, sala 3.2, dr Marta Minkiewicz

j. portugalski B2, 24 czerwca, godz. 11.00, sala 3.2, dr Marta Minkiewicz

j. portugalski B2+kontynuacja, zmiana na 17 czerwca, godz. 10.00, sala 2.4, dr Zuzanna Bułat-Silva

j. włoski A2, 24 czerwca, godz. 9.00, sala 2.5, mgr Daria Kowalczyk

j. włoski A2, 24 czerwca, godz. 9.00, sala 3.1, mgr Gabriele La Rosa

j. włoski B2, 24 czerwca, godz. 11.00, sala 3.8, dr Davide Artico
egzamin poprawkowy: 7 września, godz. 11.00, sala 3.1

j. włoskiB2+, 24 czerwca, godz. 13.00.00, sala 3.8, dr Daria Kowalczyk
egzamin poprawkowy: 7 września, godz. 13.00, sala 3.1

 

WIECZOREK LITERACKI Z KOŁEM NAUKOWYM "HESPERIA"

Studenckie Koło Naukowe "Hesperia" serdecznie zaprasza na wieczorek literacki organizowany przez studentów filologii hiszpańskiej, który odbędzie się 21 maja o godz. 18:00 w Księgarni Hiszpańskiej "Elite" (ul. Szajnochy 5).

 

Spotkanie poświęcone będzie poezji portugalskiej oraz hiszpańskiemu esperanto. Zaprezentowane zostaną wiersze portugalskiego poety Fernando Pessoa oraz fragmenty "Luces de Bohemia" Ramona del Valle-Inclána.

 

hesperia

 

(Nadesłała: Marta Minkiewicz, na stronie zamieściła: Natalia Paprocka)

"TROPISMES EN NOIR ET BLANC" - SPEKTAKL W IFR

Studenci pierwszego roku studiów licencjackich, ścieżka A, filologia francuska, uczestniczący w zajęciach opcyjnych „PNJF – Warsztaty recytatorskie i teatralne” pod kierunkiem dr Anny Kuźnik zapraszają wszystkich zainteresowanych na przedstawienie pod tytułem „Tropismes en noir et blanc”, inspirowanym tekstami Nathalie Sarraute wydanymi w 1957 roku w zbiorku o podobnym tytule.

 

Przedstawienie odbędzie się w piątek, dnia 29 maja 2015, w Instytucie Filologii Romańskiej, sala 4.3. o godzinie 09:00 (potrwa maksymalnie 30 minut).

 

Serdecznie zapraszamy!

 

Notatkę przygotowała: dr Anna Kuźnik

SPOTKANIE Z TŁUMACZEM "DON KICHOTA"

Pracownia Badań nad Tradycją Oralną zaprasza na otwarty wykład dr. Wojciecha Charchalisa pt. "Demitologizacja Cervantesa - o nowym przekładzie Don Kichota". Wykład odbędzie się 14.05 (czwartek) o godz.17.00 w Instytucie Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych przy ul. Komuny Paryskiej 21, sala: czytelnia.

 

(przesłała: M. Krzyżostaniak, zamieścił: T. Wysłobocki)

PO HISZPAŃSKU O TŁUMACZENIU USTNYM - GOŚĆ W IFR

W środę 20 maja o godz. 13.30-15.00 w sali 3.2 odbędzie się wykład mgr Alicji Okoniewskiej z Universidad Complutense de Madrid i Grande École ISIT w Paryżu, akredytowanego tłumacza przy instytucjach Unii Europejskiej. Tytuł - "INTERPRETACIÓN EN EL CONTEXTO MULTICULTURAL Y MULTILINGÜE". Serdecznie zapraszamy!

WYKŁAD DRA TOMASZA SZYMAŃSKIEGO NA POLONISTYCE

Koło Naukowe Historyków Literatury Staropolskiej zaprasza na wykład dra Tomasza Szymańskiego "Graal. Między mitem a historią", który odbędzie się 14 maja o godz. 16.30 w sali 25 w Instytucie Filologii Polskiej.

 

Szymek

WYKŁAD PROF. CHRISTINE LOMBEZ Z UNIW. W NANTES

W czwartek 14 maja o godz. 13.30 w sali 4.3 prof. Christine Lombez z Uniwersytetu w Nantes wygłosi wykład pt. „Politique et traduction".

 

CHLombez

Christine Lombez
Professeur de Littérature comparée (Université de Nantes)
Membre senior de l'Institut Universitaire de France
Responsable Relations Internationales Lettres Modernes
http://lamo.univ-nantes.fr/_Christine-Lombez 
www.christine-lombez.com 

Serdecznie zapraszamy!

WYKŁADY DR ESTELE DUPUY Z UNIWERSYTETU W POITIERS

Dnia 8 maja (piątek) w sali 3.1. odbędą się wykłady dr Estele Dupuy z uniwersytetu w Poitiers:
 
 
- 10.00-11.30, "Les caracteristiques referentielles du recit au discours en Moyen Francais";
 
- 11.45-13.15, "L'ordre des mots de l'Ancien Francais au Francais Moderne".
 
 
Serdecznie zapraszamy!

ZWYCIĘZCY KONKURSU NA POMYSŁY BIZNESOWE

Serdecznie gratulujemy laureatom konkursu na pomysły biznesowe, który miał miejsce w kwietniu 2015 na Wydziale Filologicznym UWr w ramach programu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Do tego konkursu przystąpili studenci trzeciego roku studiów pierwszego stopnia i drugiego roku studiów drugiego stopnia Instytutu Filologii Angielskiej, Instytutu Filologii Germańskiej i Instytutu Filologii Romańskiej.

Zwycięzcą tego konkursu jest nasza studentka MAŁGORZATA KOHUT z filologii francuskiej (III FL), która przedstawiła bardzo dobrze opracowany projekt platformy e-learningowej do nauki języków romańskich o nazwie PRO LINGUA ROMANA.

Gratulujemy pani Małgosi Kohut wygranej i nagrody Dziekana Wydziału Filologicznego, która będzie jej wręczona w przyszły wtorek, 12 maja.

Wśród laureatów konkursu znaleźli się także:
- pani Magdalena Kowalewska, również nasza studentka filologii francuskiej (III FL), autorka ciekawego pomysłu na innowacyjną szkołę językową o nazwie La Roche C’mon & Talk, będącego połączeniem branży edukacyjnej, gastronomicznej i rozrywkowej;
- pan Mateusz Jan Kanty Abramek, student Instytutu Filologii Germańskiej, autor pomysłu na platformę internetową o nazwie Nimbus Librorum, której misją jest promocja książek i czytelnictwa w nowatorskiej łączności z innymi dziedzinami w branży usługowej: bazy informacji i multimediów wraz z serwisem społecznościowym.

NASZE SZCZERE GRATULACJE !!!

Notatkę przygotowała: dr Anna Kuźnik


Serdecznie gratulujemy laureatom konkursu na pomysły biznesowe, który miał miejsce w kwietniu 2015 na Wydziale Filologicznym UWr w ramach programu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Do tego konkursu przystąpili studenci trzeciego roku studiów pierwszego stopnia i drugiego roku studiów drugiego stopnia Instytutu Filologii Angielskiej, Instytutu Filologii Germańskiej i Instytutu Filologii Romańskiej.

 

Zwycięzcą tego konkursu jest nasza studentka

 

MAŁGORZATA KOHUT

 

z filologii francuskiej (III FL), która przedstawiła bardzo dobrze opracowany projekt platformy e-learningowej do nauki języków romańskich o nazwie PRO LINGUA ROMANA.

 

Gratulujemy pani Małgosi Kohut wygranej i nagrody Dziekana Wydziału Filologicznego, która będzie jej wręczona w przyszły wtorek, 12 maja.

 

Wśród laureatów konkursu znaleźli się także:

- pani Magdalena Kowalewska, również nasza studentka filologii francuskiej (III FL), autorka ciekawego pomysłu na innowacyjną szkołę językową o nazwie La Roche C’mon & Talk, będącego połączeniem branży edukacyjnej, gastronomicznej i rozrywkowej;

- pan Mateusz Jan Kanty Abramek, student Instytutu Filologii Germańskiej, autor pomysłu na platformę internetową o nazwie Nimbus Librorum, której misją jest promocja książek i czytelnictwa w nowatorskiej łączności z innymi dziedzinami w branży usługowej: bazy informacji i multimediów wraz z serwisem społecznościowym.

 

NASZE SZCZERE GRATULACJE !!!

 

 

Notatkę przygotowała: dr Anna Kuźnik

 

GODZINY REKTORSKIE W DNIU 12 MAJA 2015

W związku z planowaną organizacją Giełdy Kół Naukowych i Organizacji Studenckich Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego wprowadza w dniu 12 maja 2015 r. (wtorek) od godziny 10:00 do godziny 16:00
godziny rektorskie wolne od zajęć dydaktycznych (K O M U N I K A T Rektora Uniwersytetu Wrocławskiegoz dnia 6 maja 2015 r.).

USOS - SPRAWDZENIE ZAPISÓW + PODPIĘCIA

Szanowni Studenci,

uprzejmie prosimy o sprawdzenie, czy wszystkie przedmioty, na które Państwo uczęszczają w tym semestrze wyświetlają się na Państwa kontach w USOS-ie. Ewentualne zmiany czy 'braki' w zapisach, w tym: różnice programowe czy warunki, które Państwo realizują, a nie są jeszcze wpisane, proszę zgłaszać do sekretariatu najpóźniej do poniedziałku, 11 maja br.

W terminie 18.05-01.06.2015 r. (informacja na stronie www.usosweb.uni.wroc.pl) należy dokonać podpięć wszystkich przedmiotów, realizowanych w danym semestrze, pod program/etap w systemie USOSweb (w tym warunków i różnic programowych).
Po upływie tego terminu nie będzie można dokonać już żadnych zmian. Aby wykonać podpięcie student musi być zapisany na przedmiot, dlatego ważne jest sprawdzenie zapisów – punkt 1).

Uwaga! Studenci, którzy realizują przedmioty modułowe - podpinamy tylko przedmiot główny modułu (w kodzie z literą X), nie podpinamy zaś przedmiotów cząstkowych (w kodzie przedmiotu z literą Y).

WYKŁAD PROF. TÜLIN KARTAL GÜNGÖR Z ANKARY

Serdecznie zapraszamy studentów i pracowników IFR oraz osoby zainteresowane literaturą współczesną na otwarte wykłady pani profesor Tülin Kartal Güngör z Uniwersytetu Gazi w Ankarze.

1. Wtorek (5 maja) godz. 11.45 – 13.15, sala 3.2 - "Le Nouveau Roman et son influence"
2. Wtorek (5 maja), godz. 13.30-15.00, sala 3.1 – "L'intertextualité dans les oeuvres de Orhan Pamuk"
3. Środa (6 maja), godz. 8.15-9.45, sala 3.1 - "La rencontre de l'Orient et l'Occident dans la littérature"

 

(nadesłała: Joanna Jakubowska, zamieściła na stronie: Natalia Paprocka)

STUDENTKI IFR NA KONGRESIE MŁODYCH HISPANISTÓW

W dniach 20-21 kwietnia 2015 r. odbył się w Lublinie I Ogólnopolski Kongres Młodych Hispanistów zorganizowany przez Katolicki Uniwersytet Lubelski. Nasz Instytut reprezentowała delegacja w składzie: Agnieszka Kufel z referatem "Misterios egipcios en los cuentos 'El vaso de alabastro' y 'Los ojos de la reina' de Leopoldo Lugones" / "Tajemnice egipskie w opowiadaniach 'El vaso de alabastro' i 'Los ojos de la reina' Leopoldo Lugonesa", Edyta Rakowska z referatem "El artículo en español y su traducción al polaco" / "Rodzajnik w języku hiszpańskim i jego polski ekwiwalenty", Anna Kowalska z referatem "El análisis pragmalingüístico de saludos y despedidas mexicanos" / "Pragmalingwistyczna analiza pozdrowień i pożegnań meksykańskich" oraz Magdalena Laskowska z referatem "Los estereotipos de la mujer y del hombre en la lengua castellana i polaca" / "Stereotypy kobiety i mężczyzny w językach polskim i hiszpańskim". Wszystkim Paniom gratulujemy udanego debiutu naukowego!

 

Link do strony z plakatem konferencji: http://www.kul.pl/files/1251/OKMH_-_Oficjalny_program.pdf

 

(nadesłała: Z. Bułat-Silva, zamieścił: T. Wysłobocki)

GODZINY DZIEKAŃSKIE W IFR - 6 MAJA 2015

W związku z uroczystością wręczenia tytułu doktora honoris causa prof. Florianowi Śmiei, Dziekan WF ogłasza godziny dziekańskie w Instytucie Filologii Romańskiej w dn. 6 maja br.  w godz. 10.45-13.15.


Przypomnienie:

W dniu 6 maja 2015 r. (środa) przeprowadzone zostaną zajęcia czwartkowe.

W dniu 11 maja 2015 r. (poniedziałek) przeprowadzone zostaną zajęcia piątkowe.

 

II CYKL WYKŁADÓW I WARSZTATÓW CLARIN-PL

Politechnika Wrocławska i CLARIN-PL Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe zapraszają w dniach 18-20 maja 2015 roku na warsztaty "CLARIN-PL w praktyce badawczej. Cyfrowe narzędzia do analizy języka w naukach humanistycznych i społecznych". Dotyczyć one będą praktycznego wykorzystania cyfrowych narzędzi do ilościowej i jakościowej analizy języka. Przeznaczone są dla badaczy z obszaru nauk humanistycznych i społecznych oraz dla tłumaczy. 

 

Warsztaty odbędą się w Centrum Kongresowym, bud. D20, ul. Janiszewskiego 8, sala 114.

 

Prowadzący to pracownicy naukowi Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Łódzkiego, Instytutu Podstaw Informatyki PAN, Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych, Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytutu Języka Polskiego PAN: dr Anna Andrzejczuk, dr hab. Maciej Eder, dr hab. Elżbieta Hajnicz, mgr inż. Paweł Kędzia, mgr inż. Jan Kocoń, mgr inż. Danijel Korzinek, dr hab. Krzysztof Marasek, dr inż. Michał Marcińczuk, dr Marek Maziarz, dr Marcin Oleksy, mgr Agnieszka Patejuk, prof. dr hab. Adam Pawłowski, dr Piotr Pęzik, dr inż. Maciej Piasecki, dr hab. Adam Przepiórkowski, dr Ewa Rudnicka, dr inż. Tomasz Walkowiak, dr Marcin Woliński.

 

CLARIN-PL to polskie konsorcjum naukowe będące częścią ogólnoeuropejskiej infrastruktury badawczej CLARIN (Common Language Resources & Technology Infrastructure), udostepniającej zasoby językowe oraz elektroniczne narzędzia do automatycznego przetwarzania języka, które mogą znaleźć zastosowanie w badaniach opartych na gromadzeniu i analizie dużych ilości tekstowych materiałów źródłowych.

Główna część warsztatów będzie poświęcona wykorzystaniu narzędzi i zasobów językowych w pracach badawczych z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Zapraszamy pracowników naukowych do udziału w zajęciach, podczas których będą mogli zapoznać się m.in. z systemami do klasyfikacji tekstu, wspomagającymi tworzenie słowników dziedzinowych na podstawie tekstów oraz do badań związanych z nazwami własnymi i indeksami, które stanowią pomoc w pracach leksykograficznych. Tematem warsztatów będzie gromadzenie i udostępnianie korpusów oraz możliwość wykorzystania narzędzi CLARIN-PL w pracy humanisty (przegląd narzędzi, zasobów i aplikacji – potencjalne zastosowania).

Druga grupa zagadnień dotyczy wykorzystania korpusów językowych (oraz ekstrakcji i analizy frazeologii z korpusów) w pracy tłumaczy. Przyjrzymy się m.in. bazie równoległych tekstów polskich i angielskich, uczestnicy poznają pojęcia ekwiwalencji frazeologicznej oraz sposoby zastosowania korpusów do jej weryfikacji.
Serdecznie zapraszamy wszystkich naukowców, których interesuje wykorzystanie nowych metod, technik i narzędzi w praktyce badawczej. Nie jest wymagana wcześniejsza znajomość zagadnień z zakresu lingwistyki korpusowej. Dostęp do opracowanych narzędzi i zasobów językowych oraz wykorzystanie technologii językowych w naukach humanistycznych otwierają nowe ścieżki działań w badaniach literaturoznawczych i językoznawczych oraz w pracach leksykograficznych i translatologicznych.

 

Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres clarin-pl@pwr.edu.pl do dnia 8 maja 2015. Informujemy, że ze względów technicznych liczba miejsc jest ograniczona. Pierwszeństwo będą miały osoby, które z powodu braku miejsc nie mogły wziąć udziału w pierwszej edycji warsztatów. Pozostałe osoby będą przyjmowane według kolejności zgłoszeń. Warsztaty będą miały charakter praktyczny, niezbędne zatem będzie przyniesienie własnych laptopów. Jeżeli chcą Państwo uczestniczyć tylko w wybranych dniach warsztatów, proszę je wskazać w zgłoszeniu. Udział w warsztatach jest bezpłatny.
Następna edycja warsztatów planowana jest w Krakowie, w dniach 17-19 czerwca 2015.

 

PROGRAM
Politechnika Wrocławska, Centrum Kongresowe, bud. D20, ul. Janiszewskiego 8, sala 114

 

PONIEDZIAŁEK 18 maja

 

Infrastruktura naukowa

 

9.00 - 10.00 Wykład
Centrum Technologii Językowych CLARIN-PL: deponowanie i upowszechnianie zasobów i narzędzi językowych dla języka polskiego
Prowadzący: dr inż. Tomasz Walkowiak i dr inż. Maciej Piasecki

Centrum Technologii Językowych CLARIN-PL, uruchomione na Politechnice Wrocławskiej, jest węzłem ogólnoeuropejskiej infrastruktury CLARIN ERIC, adresowanej do badaczy nauk humanistycznych i społecznych. Celem wykładu jest przegląd usług udostępnianych użytkownikom przez CLARIN-PL oraz pokazanie, w jaki sposób mogą oni wykorzystać Centrum do deponowania i archiwizacji własnych zasobów językowych (np. korpusów, słowników). Omówione zostaną standardy metadanych stosowane w Centrum, a także system logowania w ogólnopolskiej federacji uwierzytelniania, gwarantującej bezpieczeństwo przechowywania danych i umożliwiającej logowanie na podstawie własnego konta z jednostki macierzystej (jeżeli przystąpiła ona do federacji).

 

Narzędzia korpusowe

 

10.00 - 10.45 Wykład
Gromadzenie korpusów, anotowanie i udostępnianie
Prowadzący: dr Marcin Oleksy i mgr inż. Jan Kocoń

Ważnym zadaniem Centrum Technologii Językowych CLARIN-PL jest przechowywanie i udostępnianie korpusów oraz dostarczenie narzędzi umożliwiających wygodne prace korpusowe. Podczas wykładu słuchacze zapoznają się z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi przechowywania w Centrum własnych korpusów: ustalaniem odpowiedniej licencji, wyborem właściwego formatu, opisem metadanymi, możliwościami przetwarzania i znakowania korpusów w systemie Inforex, użyciem narzędzi do gromadzenia korpusów bezpośrednio ze źródeł internetowych.
W ramach zajęć warsztatowych uczestnicy samodzielnie zdeponują mały korpus testowy, wgrają go do systemu Inforex i poddadzą wstępnemu przetwarzaniu. Będą także anotować korpus oraz wykonają statystyczną analizę anotacji i utworzą podstawowe listy frekwencyjne.

 

10.45 - 11.00 Przerwa na kawę

 

11.00 - 12.30 Warsztaty – Gromadzenie korpusów, anotowanie i udostępnianie

 

12.30 - 13.30 Wykład
Narzędzia do automatycznej analizy odniesień w tekstach
Prowadzący: dr inż. Michał Marcińczuk i mgr inż. Jan Kocoń

W ramach CLARIN-PL powstają narzędzia automatycznie rozpoznające w tekstach nazwy własne i wyrażenia określające relacje czasowe. Tematem wykładu będzie prezentacja tych narzędzi oraz ich wykorzystanie w automatycznym znakowaniu korpusów. Prowadzący pokażą, w jaki sposób przeglądać i poprawiać automatyczną anotację, jak zapisywać wyniki analizy, jak tworzyć słowniki najczęstszych wystąpień nazw własnych i wyrażeń czasowych.
Podczas warsztatów uczestnicy będą mogli wykorzystać zdobytą wiedzę do samodzielnej analizy korpusu testowego.

 

13.30 - 14.15 Przerwa obiadowa

 

14.15 - 15.45 Warsztaty – Narzędzia do automatycznej analizy odniesień w tekstach

 

15.45 - 16.30 Wykład
Korpusy mowy i narzędzia do ich przetwarzania
Prowadzący: dr hab. Krzysztof Marasek i mgr inż. Danijel Korzinek

W ramach CLARIN-PL opracowano szereg narzędzi wspomagających prace z nagraniami mowy polskiej. Obejmują one możliwość transkrypcji fonetycznej tekstu, detekcji mowy w sygnale audio, wyszukiwania specyficznych zjawisk akustycznych (np. muzyki) oraz podziału nagranych wypowiedzi na wypowiedziane przez poszczególnych mówców. Istnieje także możliwość czasowego dopasowania transkrypcji do nagrania, co umożliwia dokładną analizę fonetyczną. W ramach warsztatów uczestnicy zapoznają się z opracowanymi narzędziami i sposobami ich użycia.

 

16.30 - 16.45 Przerwa na kawę

 

16.45 - 17.30 Warsztaty – Korpusy mowy i narzędzia do ich przetwarzania

 

WTOREK 19 MAJA

 

9.00 - 9.45 Wykład
ChronoPress (Chronologiczny Korpus Polskich Teksów Prasowych) i jego wykorzystanie w badaniach
Prowadzący: prof. dr hab. Adam Pawłowski
Przedmiotem wykładu będzie podejście sekwencyjne w analizie danych tekstowych. We wstępie zostaną krótko omówione pojęcia szeregu czasowego, jego składowych (trend, oscylacje periodyczne i losowe) oraz niektórych parametrów opisowych (średnia, autokorelacja, korelacja wzajemna). W części praktycznej zostaną krótko przedstawione publicznie dostępne narzędzia analizy trendów leksykalnych (m.in. Google Trends), a następnie, jako główny element prezentacji, omówiony zostanie Chronologiczny Korpus Prasy Polskiej ChronoPress, rozwijany w ramach projektu CLARIN-PL.
Słuchacze będą mogli zapoznać się z różnymi możliwościami wykorzystania korpusu ChronoPress, będą też mogli zaproponować własne scenariusze zastosowań.

 

Narzędzia słownikowe

 

9.45 - 10.45 Wykład
Słowosieć 3.0 – leksykalna sieć semantyczna języka polskiego i jej zastosowanie w analizie znaczeń
Prowadzący: dr Marek Maziarz, mgr inż. Paweł Kędzia i dr inż. Maciej Piasecki

Słowosieć 3.0 to leksykalna sieć semantyczna języka polskiego i największy jak dotąd tego typu słownik (wordnet) na świecie, mający liczne i rozmaite zastosowania. Podczas wykładu słuchacze zapoznają się ze sposobem opisu znaczeń leksykalnych w Słowosieci. Zaprezentowany zostanie system WordnetLoom, który służy do przeglądania i edycji Słowosieci, oraz narzędzia działające z wykorzystaniem Słowosieci, umożliwiające wyznaczanie miar podobieństwa znaczeniowego i automatyczne ujednoznacznianie znaczeń słów występujących w tekście.
Uczestnicy warsztatów zainstalują aplikację WordnetLoom i za jej pomocą będą przeglądać Słowosieć. Będą mogli również śledzić frekwencję znaczeń wybranych przez siebie wyrazów w korpusie stenogramów sejmowych (Sejmu Rzeczypospolitej ostatnich kadencji), jak również wygenerować listę frekwencyjną znaczeń wyrazów (np. w konkretnym okresie).

 

10.45 - 11.00 Przerwa na kawę

 

11.00 - 12.00 Warsztaty – Słowosieć 3.0

 

12.00 - 12.30 Wykład
Dwujęzyczna Słowosieć – możliwości wykorzystania w pracy tłumacza
Prowadząca: dr Ewa Rudnicka
Znaczenia leksykalne w Słowosieci zostały połączone z odpowiadającymi im znaczeniami w sieci języka angielskiego – Princeton Wordnet. W ramach wykładu omówione zostaną różnice w sposobie opisu między obiema sieciami oraz przedstawiony zostanie system relacji międzyjęzykowych, wspierających pracę tłumacza. Podczas warsztatów uczestnicy zajmą się analizą konkretnych problemów tłumaczeniowych i spróbują je rozwiązać przy użyciu relacji międzyjęzykowych.

 

12.30 - 13.30 Warsztaty – Dwujęzyczna Słowosieć

 

13.30 - 14.15 Przerwa obiadowa

 

14.15 - 15.00 Wykład
Narzędzia do automatycznego wydobywania słowników kolokacji i do oceny połączeń wyrazowych
Prowadzący: dr inż. Maciej Piasecki i dr Marek Maziarz

W ramach CLARIN-PL opracowane zostało narzędzie, które rozpoznaje w tekstach kolokacje – potencjalne jednostki leksykalne (zestawienia, terminy i związki frazeologiczne). Umożliwia ono (pół)automatyczne tworzenie (na podstawie dostarczonych korpusów tekstu) słowników takich jednostek, opisanych pod względem leksykalno-składniowym i semantycznym.
Uczestnicy warsztatów nauczą się wydobywać z korpusu testowego kolokacje i za pomocą dostępnego systemu stworzą własny słownik połączeń wyrazowych.

 

15.00 - 16.00 Warsztaty – Narzędzia do automatycznego wydobywania słowników kolokacji i do oceny połączeń wyrazowych

 

16.00 - 16.15 Przerwa na kawę

 

16.15 - 17.00 Wykład
Korpusy referencyjne i równoległe w warsztacie tłumacza
Prowadzący: dr Piotr Pęzik

Korpusy stanowią ważny element warsztatu tłumacza, a ich nieustanny rozwój stwarza coraz lepsze możliwości zastosowań. W ramach wykładu przedstawione zostaną: Narodowy Korpus Języka Polskiego oraz powstały w ramach CLARIN-PL polsko-angielski korpus równoległy Paralela. Wyjaśnione zostaną pojęcia ekwiwalencji frazeologicznej, syntagmy i frazemu.
Podczas warsztatów uczestnicy zapoznają się z działaniem wyszukiwarki SlopeQ dla NKJP oraz dowiedzą się, jak stosować korpusy NKJP i Paralela do weryfikacji ekwiwalencji frazeologicznej.

 

17.00 - 18.00 Warsztaty – Korpusy referencyjne i równoległe w warsztacie tłumacza

 

ŚRODA 20 MAJA

 

Narzędzia do badań nad tekstem

 

9.00 - 9.30 Wykład
Morfeusz 2 – analizator i generator fleksyjny dla języka polskiego
Prowadzący: dr Marcin Woliński i dr Anna Andrzejczuk

Analiza fleksyjna (morfologiczna) w przypadku języka o bogatej odmianie jest ważnym etapem wstępnego przetwarzania tekstu, niezbędnym większości technik inżynierii lingwistycznej. Trudno sobie wyobrazić przeszukiwanie korpusu języka polskiego bez wcześniejszej analizy fleksyjnej tekstów. Na wykładzie zostanie przedstawiony Morfeusz 2 – opracowany w ramach CLARIN-PL analizator i generator fleksyjny dla języka polskiego.

 

9.30 - 10.15 Warsztaty
Tworzenie słowników dziedzinowych dla analizatora Morfeusz 2
Prowadząca: dr Anna Andrzejczuk

Tematem warsztatów będzie tworzenie dziedzinowego słownika fleksyjnego za pomocą narzędzia Kuźnia. Kuźnia jest narzędziem z interfejsem WWW, wspomagającym zespołowe tworzenie słowników fleksyjnych. Utworzony słownik zostanie następnie użyty w programie Morfeusz 2.

 

10.15 - 10.30 Przerwa na kawę

 

10.30 - 11.05 Wykład
Słownik walencyjny języka polskiego
Prowadząca: dr hab. Elżbieta Hajnicz

Wykład zostanie poświęcony elektronicznemu słownikowi walencyjnemu Walenty, który opisuje tysiące polskich leksemów (głównie czasowników) ze względu na wymagane przez nie elementy struktur składniowo-semantycznych. Omówione zostaną zjawiska walencyjno-składniowe uwzględnione w Walentym, takie jak przypadek strukturalny, koordynacja, kontrola składniowa oraz sposób ich reprezentacji.

 

11.05 - 11.45 Warsztaty
Prowadząca: dr hab. Elżbieta Hajnicz

Podczas warsztatów pokazany zostanie sposób zdalnego korzystania z Walentego. Skupimy się z jednej strony na sposobie wizualizacji pojedynczego hasła, a z drugiej strony na różnych wariantach.

 

11.45 - 12.00 Przerwa na kawę

 

12.00 - 12.45 Wykład
Parsowanie składniowe LFG i jego zastosowania
Prowadzący: dr hab. Adam Przepiórkowski i mgr Agnieszka Patejuk

Automatyczna analiza składniowa zdań, czyli parsowanie składniowe, jest jednym z kluczowych elementów przetwarzania języka naturalnego. Wykład będzie poświęcony parsowaniu składniowemu przy pomocy POLFIE – nowej gramatyki języka polskiego opartej na znanym formalizmie LFG (Lexical Functional Grammar). Zostaną przedstawione podstawowe informacje o LFG, struktura gramatyki POLFIE oraz sposób wykorzystania w niej innych zasobów językowych, prezentowanych wcześniej podczas warsztatów (np. Morfeusza, NKJP czy Walentego). Uczestnicy zapoznają się z możliwościami automatycznej analizy składniowej tekstu z wykorzystaniem gramatyki POLFIE. Przedstawiony zostanie również tak zwany bank drzew, czyli zbiór wzorcowych opisów składniowych dużej liczby wybranych polskich zdań.

 

12.45 - 13.45 Warsztaty – Parsowanie składniowe LFG i jego zastosowania

 

13.45 - 14.30 Przerwa obiadowa

 

14.30 - 15.15 Wykład
Rejestr konwersacyjny polszczyzny, czyli dyskurs w czasie rzeczywistym na podstawie danych Spokes
Prowadzący: dr Piotr Pęzik

Korpus udostępniony przez wyszukiwarkę Spokes stanowi ważny zasób w badaniach nad rejestrem konwersacyjnym języka polskiego. Wykład poświęcony zostanie charakterystyce nieformalnej polszczyzny mówionej oraz wybranym aspektom stylistycznym na przykładzie formuł konwersacyjnych odnotowanych w korpusie.
Uczestnicy warsztatów zapoznają się z wyszukiwarką Spokes (http://spokes.clarin-eu.pl) oraz z metodami badań języka mówionego z wykorzystaniem danych korpusowych.

 

15.15 - 16.00 Warsztaty – Rejestr konwersacyjny polszczyzny

 

16.00 - 16.15 Przerwa na kawę

 

16.15 - 17.15 Wykład
System do klasyfikacji tekstu i analizy stylometrycznej
Prowadzący: dr inż. Maciej Piasecki i dr hab. Maciej Eder

W ramach CLARIN-PL powstał system, który wspiera badania stylometryczne poprzez automatyczną klasyfikację tekstów oraz ich semantyczną anotację i analizę.
Celem wykładu jest prezentacja elementów systemu (od wydobywania cech tekstu po interpretację wyników analizy), wskazanie jego możliwości i ograniczeń oraz omówienie wybranych przykładów zastosowań.
Podczas zajęć warsztatowych uczestnicy wprowadzą do systemu przykładowy korpus, przeprowadzą analizę, uwzględniając różne parametry, i zinterpretują uzyskane wyniki. Przetestują także działanie przygotowanych wcześniej klasyfikatorów i przeanalizują cechy, charakterystyczne dla klas semantycznych zdefiniowanych w tekstach.

 

17.15 - 18.00 Warsztaty – System do klasyfikacji tekstu i analizy stylometrycznej

 

(nadesłała: Monika Grabowska, zamieściła na stronie: Natalia Paprocka)

 

SEMINARIA PRZEKŁADOWE –ZAPROSZENIE

Organizatorzy Festiwalu Miłosza, Fundacja Miasto Literatury oraz Krakowskie Biuro Festiwalowe, wraz z Wydziałem Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego serdecznie zapraszają studentów zainteresowanych przekładem poetyckim na seminaria przekładowe z udziałem poetów: Marie Lundquist, Charlesa Simica i Uroša Zupana, gości 4.edycji Festiwalu Miłosza, odbywającego się w Krakowie 14-17 maja 2015.

 

Seminaria, otwarte dla publiczności, będą zwieńczeniem cyklu warsztatów interpretacyjno-przekładowych, które odbyły się w Krakowie w listopadzie i grudniu ubiegłego roku.

 

Program spotkań:

 

Czwartek, 14 maja, godz. 14:00
Przekład poetycki z udziałem Marie Lundquist (język szwedzki)
Prowadzenie: Zbigniew Kruszyński

 

Marie Lundquist (ur. 1950) – szwedzka poetka i eseistka. Przez kilkanaście lat pracowała jako bibliotekarka, pierwszy tomik poezji wydała w 1992 r. Jest uważana za jedną z najciekawszych i najbardziej oryginalnych szwedzkich pisarek. Jej styl charakteryzuje prostota, oszczędność stylu, a zarazem niezwykła pewność literackiej wypowiedzi. Do tej pory opublikowała dziewięć książek poetyckich i eseistycznych. W 2015 ukazuje się jej tom Pisane na kamieniach w tłumaczeniu Zbigniewa Kruszyńskiego wydany przez Zeszyty Literackie.

 

Zbigniew Kruszyński - pisarz i tłumacz. Ostatnio opublikował powieść Kurator. Ze szwedzkiego tłumaczył m.in. Carla-Henrika Wijkmarka, Bodil Malmsten, Larsa Gustafssona i Marie Lundquist. Jego przekład wierszy Marie Lundquist, zebranych w tomie Pisane na kamieniach, ukazuje się w 2015. Przez kilkanaście lat prowadził w Sztokholmie warsztaty dla tłumaczy literatury.

 

Piątek, 15 maja, godz. 11:30
Przekład poetycki z udziałem Charlesa Simica (język angielski)
Prowadzenie: Agata Hołobut

 

Charles Simic (ur. 1938) – amerykański poeta pochodzenia serbskiego. Urodził się i do 16. roku życia mieszkał w Belgradzie. Języka angielskiego nauczył się już na emigracji w Stanach Zjednoczonych. Pisze o jazzie, sztuce, filozofii. Jest współwydawcą „Paris Review". W „The New York Review of Books" publikował artykuły na temat poezji polskiej. Za tomik „The World Doesn't End: Prose Poems" otrzymał w 1986 r. nagrodę Pulitzera. W 2014 r. został laureatem Międzynarodowej Nagrody Literackiej im. Zbigniewa Herberta. Po polsku, w 2015, ukazuje się Blues o śnieżnym poranku, wydany przez Znak.

 

Agata Hołobut – przekładoznawczyni i tłumaczka, adiunkt w Instytucie Filologii Angielskiej UJ. Współredagowała zbiory wierszy Imię powietrza W.S. Merwina oraz Blues o śnieżnym poranku Charlesa Simica, które ukazały się nakładem Społecznego Instytutu Wydawniczego Znak.

 

Piątek, 15 maja, godz. 13:30

Przekładu poetycki z udziałem Uroša Zupana (język słoweński)
Prowadzenie: Miłosz Biedrzycki

 

Uroš Zupan (ur. 1963) – słoweński poeta, eseista i tłumacz. Studiował literaturę porównawczą i socjologię kultury na Uniwersytecie w Lublanie. W 1996 r. za tomik „Odpiranje delte" otrzymał nagrodę Prešerena – najważniejsze słoweńskie wyróżnienie w dziedzinie kultury. Inspiruje się poezją amerykańskich beatników. Po polsku ukazał się jego tom „Przygotowania do nadejścia kwietnia" w tłumaczeniu Katariny Šalamun-Biedrzyckiej oraz, wydana w 2015 przez Instytut Mikołowski, Niespieszna żegluga.

 

Miłosz Biedrzycki – poeta, tłumacz, inżynier geofizyk. Jeden z najbardziej znanych autorów tzw. pokolenia brulionu. Autor ośmiu tomików wierszy wydanych w Polsce oraz zbiorów wierszy wybranych wydanych w Słowenii i USA. Tłumaczył m.in. Tomaža Šalamuna oraz, z Katariną Šalamun-Biedrzycką, najnowszy tomik Uroša Zupana, Niespieszna żegluga.

 

Seminaria odbędą się na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wszystkich chętnych prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do 5 maja na adres warsztaty@fundacjamiastoliteratury.pl 

 

(nadesłała: Monika Grabowska, zamieściła na stronie: Natalia Paprocka)

W CIENIU MIŁOSZA/PO MIŁOSZU WARSZTATY KRYTYCZNE

Fundacja Miasto Literatury i Krakowskie Biuro Festiwalowe we współpracy z Krakowską Fundacją Literatury oraz Katedrą Krytyki Współczesnej Wydziału Polonistyki UJ zapraszają na warsztaty krytyczne, które odbędą się w Krakowie jako edukacyjne wydarzenie towarzyszące Festiwalu Miłosza.

 

Spór o polską poezję trwa. Jednym ze stałych punktów odniesienia pozostaje w jego ramach twórczość Czesława Miłosza, „najbardziej kłopotliwego bohatera tej kampanii". W jednej linii ustawiają się krytycy wskazujący na „niewzruszone centrum" wyznaczane przez „cień kogoś takiego jak Miłosz". W linii drugiej działają zaś krytycy projektujący polską poezję już „po Miłoszu".

 

Warsztaty poświęcone interpretacji wierszy Czesława Miłosza oraz współczesnych poetów polskich poprowadzą uznani krytycy i twórcy najnowszej literatury. Podsumowaniem cyklu spotkań będzie panel z udziałem prowadzących warsztaty w ramach 4. edycji Festiwalu Miłosza.

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych współczesną poezją, zwłaszcza studentów szkół wyższych.

 

DATY/MIEJSCA:
14.05.2015, godz. 13:00-16:30 Linia „w cieniu Miłosza" i „po Miłoszu"
15.05.2015, godz. 10:30-14:00 Linia „w cieniu Miłosza" i „po Miłoszu"
MIEJSCE: Galeria ZNACZY SIĘ, ul. Kościuszki 37, Kraków

 

16.05.2015, godz. 10:30 Panel podsumowujący warsztaty
MIEJSCE: Pałac pod Baranami, Rynek Główny 27, Kraków

 

ZGŁOSZENIA: Zgłoszenia przyjmujemy do 4 maja 2015 r. Warsztaty są bezpłatne. Liczba miejsc ograniczona! Organizatorzy nie zwracają uczestnikom kosztów podróży i zakwaterowania.

 

Zgłoszenia należy nadsyłać na adres warsztaty@fundacjamiastoliteratury.pl 

 

Zgłoszenie powinno zawierać dane osobowe, kontaktowe i krótkie CV (maks. 1 strona). Podstawą kwalifikacji do udziału w warsztatach będzie interpretacja wybranego wiersza jednego z gości 4. edycji Festiwalu Miłosza: Wojciecha Bonowicza, Julii Fiedorczuk, Wioletty Grzegorzewskiej, Ryszarda Krynickiego, Klary Nowakowskiej, Marty Podgórnik, Krzysztofa Siwczyka, Michała Sobola, Dariusza Sośnickiego lub Dariusz Suski. Teksty, wcześniej niepublikowane, nie powinny przekraczać 10 tys. znaków.

 

Więcej informacji o Festiwalu Miłosza: www.miloszfestival.pl

 

Prowadzący:

 

Tomasz Kunz – adiunkt w Katedrze Antropologii Literatury i Badań Kulturowych WP UJ, tłumacz (m.in. książek Zygmunta Baumana), sekretarz redakcji „Wielogłosu". Teoretyk, historyk i krytyk literatury nowoczesnej. Autor książki Strategie negatywne w poezji Tadeusza Różewicza. Od poetyki tekstu do poetyki lektury (2005). Pisał m.in.: „Po Miłoszu, czyli właściwie kiedy? Czy rzeczywiście możemy dzisiaj zasadnie powiedzieć, że mówimy z pozycji, które chronologicznie nie należą już do »czasu Miłosza«? (...) zapytam o warunki możliwości krytycznej lektury Miłosza, a więc o to, dlaczego Miłosz ma tak wielu wybitnych egzegetów, ale nie ma swojego mocnego rewizjonistycznego dezinterpretatora".

 

Krzysztof Siwczyk – poeta, pracownik Instytutu Mikołowskiego, recenzent (współpracuje m.in. z „Polityką"). Ostatnio opublikował tom Dokąd bądź (2014) oraz książkę Kinkiety w piekle. Felietony, teksty, rozmowy (2012). Pisał m.in.: „Odnoszę wrażenie, że stosunek współczesnego poety polskiego do istotnych problemów kulturowych, historycznych, politycznych i cywilizacyjnych, zarysowanych modelowo przez Miłosza choćby w Tygrysie, jest nie tyle stosunkiem do zawsze innych problemów i zawsze innej współczesności, ile nie ma już tak istotnego znaczenia. W obliczu zasadniczej ewolucji wiersza, który raz na zawsze pozbawiony został cnoty językowej transparentności (...), należy mieć na uwadze skromne możliwości liryki dzisiaj".

 

Piotr Śliwiński – profesor w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, twórca i kurator festiwalu Poznań Poetów. Ostatnio opublikował zbiór esejów krytycznych Horror poeticus (2012). Pisał m.in.: „(...) przestrzenią, w której winniśmy szukać Miłosza, niekoniecznie bywa poszczególny wiersz – może być nią również sfera rozterek poetów. (...) i tu jest miejsce Miłosza – tutaj toczą się bowiem, i potoczą, najważniejsze z nim gry, nie o zwolnione miejsce po poecie alfa, którym nigdy zresztą nie był, lecz o stawkę najwyższą: samą zasadę poezji we współczesnym świecie".

 

Marta Wyka – profesor Wydziału Polonistyki UJ. Krytyk i historyk literatury. Ostatnio opublikowała m.in. monografię Miłosz i rówieśnicy. Domknięcie formacji (2013). Pisała w niej: „Metrykalni »wnukowie« poety (...) rozpoczęli »proces likwidacyjny«. (...) Proces ten trwa, formułuje się różne projekty wyroków, aczkolwiek nie wiadomo bliżej, jaka instancja ów wyrok miałaby zatwierdzać. Przeciąga się on w czasie i być może to czas właśnie ostatecznie ów wyrok zatwierdzi – bądź anuluje".

 

Koordynacja warsztatów: Tomasz Cieślak-Sokołowski

 

(nadesłała: Monika Grabowska, zamieściła na stronie: Natalia Paprocka)

WIECZOREK LITERACKI Z KOŁEM NAUKOWYM "HESPERIA"

Studenckie Koło Naukowe "Hesperia" serdecznie zaprasza na wieczorek literacki organizoway przez studentów filologii hiszpańskiej 23 kwietnia o godz. 19.00 w Księgarni Hiszpańskiej "Elite" (ul. Szajnochy 5).

 

Wydarzenie obędzie się w związku z obchodami Międzynarodowego Dnia Książki. Podczas spotkania prezentowane będą fragmenty dzieł autorów hiszpańskich oraz poezja - zarówno pochodząca z terenów Półwyspu Iberyjskiego, jak i tłumaczenia utworów polskich poetów na język hiszpański.

 

(nadesłała: Marta Minkiewicz, zamieściła na stronie: Natalia Paprocka)

 

Hesperia

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)