Structure of the Institute

Dyrekcja Instytutu

Dyrekcja Instytutu: 

Dyrektor

prof. dr hab. Beata Baczyńska
tel. (71) 375 24 35

Zastępca Dyrektora ds. ogólnych
dr hab. Justyna Ziarkowska, prof. UWr.
tel. (71) 375 26 96

Zastępca Dyrektora ds. dydaktycznych
dr Monika Grabowska
tel. (71) 375 26 96

 

Administracja Instytutu

Administracja Instytutu: 

Starszy specjalista

mgr inż. Anna Terlecka-Łuszczek
tel. (71) 375 24 33

e-mail: anna.terlecka-luszczek@uwr.edu.pl

Kierownik obiektu dydaktycznego

mgr Magdalena Wyderkiewicz
tel. (71) 375 20 21

e-mail: magdalena.wyderkiewicz@uwr.edu.pl

 

Starszy referent
mgr Tomasz Biernacki
tel. (71) 375 20 43

e-mail: tomasz.biernacki@uwr.edu.pl

 

Samodzielny informatyk

Adam Biernacki
tel. (71) 375 28 70

e-mail: adam.biernacki@uwr.edu.pl

 

 

Zakład Iberystyki

Zakład Iberystyki: 

Kierownik Zakładu: dr hab. Beata Baczyńska prof. UWr.

 

Pracownicy:

<link>

Profesor emerytowany:
prof. zw. dr hab. Piotr Sawicki

 

Doktoranci:

mgr Eliasz Chmiel

mgr Ewa Gomółka

mgr Magdalena Drewniak

mgr Aleksander Trojanowski

mgr Agata Zapłotna

Problematyka badawcza: historia kultury i literatury hiszpańskiej i krajów Ameryki Łacińskiej, językoznawstwo hiszpańskie i portugalskie.

Zakład Językoznawstwa Francuskiego

Zakład Językoznawstwa Francuskiego: 

<KLIK>

Kierownik Zakładu:

dr hab. Witold Ucherek

Pracownicy:

          dr Aline Viviand

mgr Anais Pauline Badonnel

dr hab. Elżbieta Biardzka, prof. UWr

mgr Patrycja Chruściel

dr Jadwiga Cook

dr Monika Grabowska

dr Agata Rębkowska-Kieseler

mgr Ewa Warmuz

dr Aleksander Wiater

Profesorowie emerytowani:

prof. dr hab. Edmund Sikora

prof. dr hab. Eugeniusz Ucherek

Doktoranci:

mgr Patrycja Chruściel

mgr Karolina Wojtczak

Problematyka badawcza:

językoznawstwo francuskie, językoznawstwo porównawcze francusko-polskie i polsko-francuskie, językoznawstwo stosowane.

W obrębie Zakładu działa Zespół badań nad dyskursem

Zakład Italianistyki

Zakład Italianistyki: 

Kierownik Zakładu: dr hab. Justyna Łukaszewicz, prof. UWr.

 

Pracownicy:

<link>

 

Doktoranci :

mgr Daria Kowalczyk

mgr Gabriele La Rosa

Zakład Literatury i Kultury Francuskiej

Zakład Literatury i Kultury Francuskiej: 

Kierownik Zakładu: dr hab. Maja Pawłowska, prof. UWr.

 

Pracownicy:

<link>
 

Profesorowie emerytowani:

dr hab. Krystyna Gabryjelska, prof. nadzw. UWr.

prof. dr hab. Józef Heistein

dr hab. Aleksander Labuda, prof. nadzw. UWr.

 

Doktoranci:

mgr Yann Zagórski

 

Problematyka badawcza: historia kultury i literatury francuskiej i frankofońskiej, teoria literatury, komparatystyka.

Zakład Translatologii

Zakład Translatologii: 

Kierownik Zakładu: prof. dr hab. Elżbieta Skibińska-Cieńska

 

Pracownicy:

<link>

 

Problematyka badawcza: Przekład jako środek komunikacji międzykulturowej; językowe i kulturowe aspekty przekładu polsko-francuskiego i francusko-polskiego; społeczne aspekty pracy tłumacza; dydaktyka przekładu; wybrane zagadnienia terminologii.

Pracownia Dydaktyki Języka Francuskiego

Pracownia Dydaktyki Języka Francuskiego: 

Kierownik Pracowni: dr Monika Grabowska

W ramach Pracowni współpracują ze sobą nauczyciele akademiccy IFR UWr, doktoranci, lektorzy oraz doświadczeni nauczyciele języka francuskiego i lektorzy spoza Uniwersytetu Wrocławskiego.

Działalność dydaktyczna Pracowni:

Pracownia koordynuje pracę nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia PNJF, DJR – język francuski oraz kształcenia modułowego Przygotowanie do zawodu nauczyciela we współpracy z Pracownią Dydaktyki Języka Hiszpańskiego i Portugalskiego.
Pracownia współpracuje z uniwersytetami francuskimi (Uniwersytet w Lille, ULCO w Boulogne-sur-mer, Uniwersytet w Poitiers) oferując staże dydaktyczne dla studentów Master 1 i 2 FLE.
Pracownia organizuje konkursy i wydarzenia kulturalne dla studentów IFR (Panorama Piosenki Krajów Romańskich od 2016 r., dyktando francuskie...) oraz dla uczniów szkół ponadpodstawowych w ramach promocji kierunku (konkurs tłumaczeniowy "Le traducteur dans l'herbe" - od 2015 r.).
Pracownia prowadzi atelier d'écriture oraz konsultacje fonetyczne dla zainteresowanych studentów. 
Pracownia współpracuje z organizacjami i instytucjami mającymi wpływ na nauczanie języka francuskiego w Polsce: Ambasadą Francji, Instytutem Francuskim, Alliance Française.
Działalność badawcza Pracowni:
  1. Projekt "Neofilolog 2020 - perspektywa studenta" realizowany przez dr Monikę Grabowską we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim oraz Uniwersytetem Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie  pod patronatem Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego.
  2. Projekt AULA (Apprendre Une Langue Étrangère Aujourd’hui) realizowany przez dr Monikę Grabowską oraz dr. Aleksandra Wiatera we współpracy z Uniwersytetem w Lille oraz Uniwersytetem Jaume I w Castellon.

 

Pracownia Dydaktyki Języków Hiszpańskiego i Portugalskiego

Pracownia Dydaktyki Języków Hiszpańskiego i Portugalskiego: 

Kierownik: dr Ewa Kulak

Pracownia koordynuje pracę nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia PNJH, DJR – język hiszpański/język portugalski/język kataloński oraz kształcenia modułowego Przygotowanie do zawodu nauczyciela we współpracy z Pracownią Dydaktyki Języka Francuskiego.

W ramach pracowni współpracują ze sobą nauczyciele akademiccy IFR UWr, doktoranci, lektorzy oraz doświadczeni nauczyciele języków hiszpańskiego i portugalskiego spoza Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 2017/18 współpracuje z Instituto Camões (http://www.camoes.pl/2017/10/04/wspolpraca-instytutu-camoesa-z-uniwersyt...).

IFR UWr: dr Zuzanna Bułat-Silva, dr Agata Draus-Kłobucka, dr Marlena Krupa, dr Magdalena Krzyżostaniak, dr Ewa Kulak, dr José Luis Losada Palenzuela, dr Trinidad Marín Villora, dr Marta Minkiewicz, mgr David Monzó Campos, dr Justyna C. Nowicka, dr Łukasz Smuga, dr hab. Justyna Ziarkowska

SSDWF: mgr Anna Olchówka, mgr Martyna Sońta, mgr Aleksander Trojanowski, mgr Agata Zapłotna;

Współpracują z IFR UWr: mgr Ewa Gomółka, mgr Barbara Manasterska, dr Pedro Pignatelli (Instituto Camões), mgr Katarzyna Setkowicz

Koordynator PNJH i DJR – język hiszpański: dr Magdalena Krzyżostaniak
Koordynator DJR – język portugalski: dr Zuzanna Bułat-Silva
Koordynator DJR – język kataloński: mgr David Monzó Campos

W roku akademickim 2017/18 koordynatorami PNJH na poszczególnych etapach studiów są, odpowiednio:

Studia licencjackie

I HL – dr Justyna C. Nowicka
II HL – dr Marlena Krupa
III HL – dr Łukasz Smuga

Studia magisterskie

I HM – dr Justyna C. Nowicka
II HM – dr Łukasz Smuga

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)