Structure of the Institute

Dyrekcja Instytutu

Dyrekcja Instytutu: 

Dyrektor

prof. dr hab. Beata Baczyńska
tel. (71) 375 24 35

Zastępca Dyrektora ds. ogólnych
dr hab. Justyna Ziarkowska, prof. nadzw. UWr.
tel. (71) 375 26 96

Zastępca Dyrektora ds. dydaktycznych
dr Monika Grabowska
tel. (71) 375 26 96

 

Administracja Instytutu

Administracja Instytutu: 

Sekretariat

mgr inż. Anna Terlecka-Łuszczek
tel. (71) 375 24 33

e-mail: anna.terlecka-luszczek@uwr.edu.pl

Kierownik obiektu dydaktycznego

mgr Magdalena Wyderkiewicz
tel. (71) 375 20 21

e-mail: magdalena.wyderkiewicz@uwr.edu.pl

Starszy referent (p.o. Kierownika obiektu dydaktycznego)
mgr Katarzyna Rogala
tel. (71) 375 20 21

e-mail: katarzyna.rogala@uwr.edu.pl

Samodzielny informatyk
Adam Biernacki
e-mail: adam.biernacki@uwr.edu.pl
pok. 3.7

 

Zakład Iberystyki

Zakład Iberystyki: 

Kierownik Zakładu: dr hab. Beata Baczyńska prof. nadzw. UWr

 

Pracownicy:

dr hab. Justyna Ziarkowska, prof. nadzw. UWr.

dr Agnieszka August-Zarębska 

dr Zuzanna Bułat-Silva 

dr Monika Głowicka 

dr Marlena Krupa 

dr Ewa Kulak 

dr hab. Marcin Kurek

dr Marta Minkiewicz

dr Justyna Nowicka

dr José Luis Losada Palenzuela 

dr Magdalena Krzyżostaniak

dr Łukasz Smuga

dr Trinidad Marin Villora

dr Justyna Wesoła 

mgr Davin Monzó Campos

 

Profesor emerytowany:
prof. zw. dr hab. Piotr Sawicki

 

Doktoranci:
mgr Izabela Krzak
mgr Anna Jagosz
mgr Anna Olchówka
mgr Izabela Rychel
mgr Katarzyna Setkowicz
mgr Aleksander Trojanowski
mgr Barbara Manasterska

Problematyka badawcza: historia kultury i literatury hiszpańskiej i krajów Ameryki Łacińskiej, językoznawstwo hiszpańskie i portugalskie.

Zakład Językoznawstwa Francuskiego

Zakład Językoznawstwa Francuskiego: 

Kierownik Zakładu: dr hab. Elżbieta Biardzka, prof. nadzw. UWr.

 

Pracownicy:

dr Jadwiga Cook

dr Monika Grabowska

dr Agata Rębkowska

dr Witold Ucherek

mgr Ewa Warmuz

​dr Aleksander Wiater

 

Profesorowie emerytowani:

prof. dr hab. Edmund Sikora

prof. dr hab. Eugeniusz Ucherek

 

Problematyka badawcza: językoznawstwo francuskie i ogólne, językoznawstwo kontrastywne polsko-francuskie, językoznawstwo stosowane.

Zakład Italianistyki

Zakład Italianistyki: 

Kierownik Zakładu: dr hab. Justyna Łukaszewicz, prof. nadzw. UWr.

 

Pracownicy:

dr Davide Artico

dr Daniel Słapek

 

Doktoranci :

mgr Daria Kowalczyk

mgr Gabriele La Rosa

Zakład Literatury i Kultury Francuskiej

Zakład Literatury i Kultury Francuskiej: 

Kierownik Zakładu: dr hab. Maja Pawłowska

 

Pracownicy:

dr Helena Duffy

dr Joanna Jakubowska

dr Agata Sadkowska-Fidala

dr Tomasz Szymański

dr Małgorzata Tomicka

dr Tomasz Wysłobocki

 

Profesorowie emerytowani:

dr hab. Krystyna Gabryjelska, prof. nadzw. UWr.

prof. dr hab. Józef Heistein

dr hab. Aleksander Labuda, prof. nadzw. UWr.

 

Doktoranci:

mgr Joanna Kotowska

mgr Mariusz Stanisz

mgr Yann Zagórski

 

Problematyka badawcza: historia kultury i literatury francuskiej i frankofońskiej, teoria literatury, komparatystyka.

Zakład Translatologii

Zakład Translatologii: 

Kierownik Zakładu: prof. dr hab. Elżbieta Skibińska-Cieńska

 

Pracownicy:

dr Kaja Gostkowska

dr Stefan Kaufman

dr Anna Kuźnik

dr Natalia Paprocka

dr Regina Solová

 

Problematyka badawcza: Przekład jako środek komunikacji międzykulturowej; językowe i kulturowe aspekty przekładu polsko-francuskiego i francusko-polskiego; społeczne aspekty pracy tłumacza; dydaktyka przekładu; wybrane zagadnienia terminologii.

Pracownia Dydaktyki Języka Francuskiego

Pracownia Dydaktyki Języka Francuskiego: 

Kierownik Pracowni: dr Monika Grabowska

 

Pracownicy:

Kévin Dufour

dr Kaja Gostkowska

dr Hanna Karaszewska (emerytowana)

dr Stefan Kaufman

dr Anna Kuźnik

mgr Elżbieta Pilecka

dr Agata Rębkowska

dr Agata Sadkowska-Fidala

mgr Ewa Warmuz

dr Aleksander Wiater

dr Tomasz Wysłobocki

mgr Urszula Zemełko

Pracownia Dydaktyki Języków Hiszpańskiego i Portugalskiego

Pracownia Dydaktyki Języków Hiszpańskiego i Portugalskiego: 

Kierownik Pracowni: dr Magdalena Krzyżostaniak

 

Pracownicy:

mgr David Campós

dr Agata Draus-Kłobucka

mgr Barbara Manasterska

dr Jose Luis Losada Palenzuela

dr Maria Trinidad Marin Villora

dr Jutyna Nowicka

dr Łukasz Smuga

dr hab. Justyna Ziarkowska, prof. nadzw. UWr.

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)