Studia I stopnia (licencjackie)

 

Filologia hiszpańska, studia stacjonarne I stopnia (licencjackie)

OPIS KIERUNKU

SZCZEGÓŁOWE ZASADY REKRUTACJI

HARMONOGRAM REKRUTACJI

DOKUMENTY

ZASADY REKRUTACJI DLA CUDZOZIEMCÓW

REKRUTUJ SIĘ

PUNKTY

Próg punktowy niezbędny do przyjęcia na filologię hiszpańską w rekrutacji 2020/2021 wynosił 179 pkt. 

Próg punktowy niezbędny do przyjęcia na filologię hiszpańską w rekrutacji 2019/2020 wynosił 165,4 pkt.

Próg punktowy niezbędny do przyjęcia na filologię hiszpańską w rekrutacji 2018/2019 wynosił 172,2 pkt.

Próg punktowy niezbędny do przyjęcia na filologię hiszpańską w rekrutacji 2017/2018 wynosił 165 pkt.

Próg punktowy niezbędny do przyjęcia na filologię hiszpańską w rekrutacji 2016/2017 wynosił 152,7 pkt.
Dla kandydatów, dla których filologia hiszpańska była kolejnym kierunkiem studiów stacjonarnych w uczelni publicznej (w skrócie KKSS), próg ten wynosił 158,9 pkt.

Próg punktowy niezbędny do przyjęcia na filologię hiszpańską w rekrutacji 2015/2016 wynosił 144,6 pkt.
Dla kandydatów, dla których filologia hiszpańska była kolejnym kierunkiem studiów stacjonarnych w uczelni publicznej (w skrócie KKSS), próg ten wynosił 177,8 pkt.

LIMITY PRZYJĘĆ

Limit przyjęć w rekrutacji na rok 2021/2022 na kierunek Filologia hiszpańska wynosi 55 osób, w tym: osoby z nową maturą: 49, osoby ze starą maturą: 1, cudzoziemcy: 5. Limit min. 40.

SEKRETARZ KOMISJI

dr Marta Minkiewicz (marta.minkiewicz@uwr.edu.pl)

ADRES I NUMER TELEONU WYDZIAŁOWEJ KOMISJI REKRUTACYJNEJ

pl. Bp. Nankiera 4, 50-140 Wrocław, pokój 3.3
tel. 695 650 668 (w godzinach wyznaczonych dyżurów)

 

DYŻURY TELEFONICZNE W CZERWCU:

środy w godz. 9,30 - 11,30

DYŻURY TELEFONICZNE W LIPCU:

wtorki (z wyjątkiem 12.07), środy (z wyjątkiem 13.07), czwartki, piątki w godz. 9,30 - 12,30

 

TERMINY I GODZINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

I etap: 16 lipca 2021 r., godz. 9,30 - 11,30; 19 lipca 2021, godz. 11,00 - 13,00; 20, 21 lipca 2021 r., godz. 9,30 - 11,30
II etap: 23 lipca 2021 r., godz. 9,30 - 11,30; 26 lipca 2021, godz. 11,00 - 13,00
III etap: 28, 29 lipca  2021 r., godz. 9,30 - 11,30

O przyjęcie na studia licencjackie mogą ubiegać się osoby zarówno ze znajomością jak i bez znajomości języka hiszpańskiego.

Zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2021/2022 reguluje Zarządzenie Nr 65/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 maja 2021 r.

Procedury zostały też opisane w Vademecum Kandydata, gdzie można znaleźć harmonogram rekrutacji, słowniczek pojęć oraz wiele innych praktycznych informacji.

Zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2021/20212 reguluje Zarządzenie Nr 65/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 maja 2021 r.

Zapraszamy do zapoznania się z Vademecum kandydata na studia w UWr., gdzie można znaleźć harmonogram rekrutacji, słowniczek pojęć oraz wiele innych praktycznych informacji.

Szczegółowy program studiów (rok po roku)

Polski

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)